Ylitornion kunta
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nio myön­tei­nen tuu­li­voi­mal­le

01.07.2020 12:58 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­te­taan Yöt­tö­män yön osuus­kun­ta

24.06.2020 05:25 0
Tilaajille
Ylitornion päättäjillä halua luopua yhteistyöstä Rovaniemen rakennusvalvonnan kanssa

Yli­tor­nion päät­tä­jil­lä halua luopua yh­teis­työs­tä Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­nan kanssa

17.06.2020 22:23 1
Tilaajille
Lukijalta: Miksi Keisarinmajaa ei kunnosteta?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi Kei­sa­rin­ma­jaa ei kun­nos­te­ta?

24.05.2020 16:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ritva Säilä

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nion tie­dot­ta­mi­ses­sa paljon pet­rat­ta­vaa

07.05.2020 08:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kun­nan­joh­ta­ja ja joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri vas­taa­vat: Olemme tie­dot­ta­neet ko­ro­nas­ta

05.05.2020 08:10 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kriisissä ei pidä vaieta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Krii­sis­sä ei pidä vaieta

04.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Yksikään Länsi-Pohjan kuudesta koronauhrista ei asunut kotonaan – kaikkien kuolemien taustalla on sama alkusyy

Yk­si­kään Län­si-Poh­jan kuu­des­ta ko­ro­na­uh­ris­ta ei asunut ko­to­naan – kaik­kien kuo­le­mien taus­tal­la on sama alkusyy

29.04.2020 14:37 0
Tilaajille
Ylitornion kunnanjohtaja: Koronatilanne on huolestuttava ja epidemia on toden teolla päällä – rajoituksista lipsutaan ja alueella on useita tartuntaketjuja

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja epi­de­mia on toden teolla päällä – ra­joi­tuk­sis­ta lip­su­taan ja alueel­la on useita tar­tun­ta­ket­ju­ja

29.04.2020 14:28 0
Tilaajille
Myös Ylitornion S-Marketin henkilökuntaa on joutunut koronakaranteeniin – Kauppa pysyy useimpina päivinä auki lyhennetyillä aukioloajoilla

Myös Yli­tor­nion S-Mar­ke­tin hen­ki­lö­kun­taa on jou­tu­nut ko­ro­na­ka­ran­tee­niin – Kauppa pysyy useim­pi­na päivinä auki ly­hen­ne­tyil­lä au­ki­olo­ajoil­la

29.04.2020 11:35 0
Tilaajille
Ylitornion johtava lääkäri vastaa: Toimiin ryhdyttiin jo ennen positiivisia tuloksia

Yli­tor­nion johtava lääkäri vastaa: Toimiin ryh­dyt­tiin jo ennen po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia

23.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemi ei lämpene Ylitorniolle kaavailluille luonnonsuojelualueille: "Luontoarvot ovat tärkeitä, mutta pidämme tärkeinä myös talous- ja työllisyysnäkökulmia".

Ro­va­nie­mi ei lämpene Yli­tor­niol­le kaa­vail­luil­le luon­non­suo­je­lua­lueil­le: "Luon­toar­vot ovat tär­kei­tä, mutta pidämme tär­kei­nä myös talous- ja työl­li­syys­nä­kö­kul­mia".

20.04.2020 19:41 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lapin kestävä tu­le­vai­suus nojaa puh­taa­seen luon­toon

17.04.2020 15:39 0
Tilaajille
Voimajohtoa ei haluta Vuennonkosken yli - Ylitornio toivoo Fingridin etsivän voimajohdolle uuden ylityspaikan.

Voi­ma­joh­toa ei haluta Vuen­non­kos­ken yli - Yli­tor­nio toivoo Fing­ri­din etsivän voi­ma­joh­dol­le uuden yli­tys­pai­kan.

16.04.2020 18:17 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lou­nais-La­pin erä­maa­ta vaa­lit­ta­va

15.04.2020 04:30 0
Tilaajille
Mistä voimajohto yli väylän? Vuennonkosken vaihtoehdoista ei ole päätöksiä, linja selviää syksyllä.

Mistä voi­ma­joh­to yli väylän? Vuen­non­kos­ken vaih­to­eh­dois­ta ei ole pää­tök­siä, linja selviää syk­syl­lä.

14.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­riö haluaa vai­keut­taa Lapissa elä­mis­tä

09.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Ylitorniolta löytyy myös kaivoksen vastustajia
Lukijalta Mielipide Katriina Koskela

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­niol­ta löytyy myös kai­vok­sen vas­tus­ta­jia

05.03.2020 08:24 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari Angeria

Lu­ki­jal­ta: En käy oi­keut­ta kuntaa vastaan

05.03.2020 07:47 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kumman sana painaa enemmän Ylitorniolla, paikallisten vai ympäristöministeriön?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kumman sana painaa enemmän Yli­tor­niol­la, pai­kal­lis­ten vai ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön?

04.03.2020 06:00 0
Tilaajille