Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Ylitornion kunta

Yli­tor­nion ää­ni­ha­ra­va pettyi kes­kus­taan ja erosi ryh­mäs­tä val­tuus­to­kau­den ava­jai­sik­si – "Ää­nes­tä­jien tahtoa on ali­ar­vioi­tu va­lin­nois­sa"

03.09.2021 16:43 11
Tilaajille

Fingrid aloit­taa maas­to­työt voi­ma­joh­to­lin­jal­la – Pai­kal­lis­ten vas­tus­ta­ma poh­joi­nen linja tulee yleis­suun­nit­te­luun Yli­tor­nion Vuen­non­kos­kel­la

15.04.2021 07:00 3
Tilaajille

1,3 mil­joo­nan yli­jää­mä Yli­tor­niol­la – hen­ki­lös­tö­me­not pie­ne­ni­vät ja isommat val­tion­osuu­det pet­ra­si­vat ti­lin­pää­tös­tä

13.04.2021 16:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä mättää ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan va­lin­nas­sa?

26.03.2021 05:15
Tilaajille

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan 22. hel­mi­kuu­ta – Kun­nan­hal­li­tus haas­tat­te­li neljä ha­ki­jaa.

12.02.2021 17:40
Tilaajille

Yli­tor­nion puo­lueet saavat si­tou­tu­mat­to­mis­ta ki­rit­tä­jän - Kun­ta­vaa­leis­sa pe­rin­tei­set val­ta-ase­mat ovat uuden testin edessä

21.01.2021 06:30 6
Tilaajille

Yli­tor­nio jatkaa kun­nan­joh­ta­jan et­sin­tää

11.01.2021 16:44
Tilaajille

Yli­tor­nio in­ves­toi lap­siin, mat­kai­luun ja infraan – tarkan euron kunta listaa uusia ra­ken­nus­koh­tei­ta myös lä­hi­vuo­sil­le.

25.11.2020 18:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka johtaa Yli­tor­nion kuntaa?

24.11.2020 09:36
Tilaajille

Yli­tor­nion kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi Hon­ka­vaa­ra-Iso­vaa­ran tuu­li­voi­ma-alueen kaa­voi­tus­aloit­teen

05.10.2020 18:42 3
Tilaajille

Yli­tor­nion kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee Hon­ka­vaa­ran-Iso­vaa­ran tuu­li­voi­ma-alueen kaa­voi­tus­ta taas – Kunta on il­mais­sut kan­nat­ta­van­sa tuu­li­voi­maa

01.10.2020 20:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nio myön­tei­nen tuu­li­voi­mal­le

01.07.2020 12:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­te­taan Yöt­tö­män yön osuus­kun­ta

24.06.2020 05:25
Tilaajille

Yli­tor­nion päät­tä­jil­lä halua luopua yh­teis­työs­tä Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­nan kanssa

17.06.2020 22:23 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi Kei­sa­rin­ma­jaa ei kun­nos­te­ta?

24.05.2020 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yli­tor­nion tie­dot­ta­mi­ses­sa paljon pet­rat­ta­vaa

07.05.2020 08:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nan­joh­ta­ja ja joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri vas­taa­vat: Olemme tie­dot­ta­neet ko­ro­nas­ta

05.05.2020 08:10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Krii­sis­sä ei pidä vaieta

04.05.2020 06:00
Tilaajille

Yk­si­kään Län­si-Poh­jan kuu­des­ta ko­ro­na­uh­ris­ta ei asunut ko­to­naan – kaik­kien kuo­le­mien taus­tal­la on sama alkusyy

29.04.2020 16:48
Tilaajille

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja epi­de­mia on toden teolla päällä – ra­joi­tuk­sis­ta lip­su­taan ja alueel­la on useita tar­tun­ta­ket­ju­ja

29.04.2020 14:28
Tilaajille