Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin sote
Lapin hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään – alijäämä jo yli 85 miljoonaa euroa

Lapin hy­vin­voin­ti­alue joutuu ki­ris­tä­mään sääs­tö­ta­voit­tei­taan en­ti­ses­tään – ali­jää­mä jo yli 85 mil­joo­naa euroa

15.11.2023 20:37 25
Tilaajille
Tornio ja Keminmaa saivat vieritettyä sairaalalaskuaan naapurikunnille

Tornio ja Ke­min­maa saivat vie­ri­tet­tyä sai­raa­la­las­kuaan naa­pu­ri­kun­nil­le

07.11.2023 18:06 6
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen talous on maan pahimmin epätasapainossa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen talous on maan pa­him­min epä­ta­sa­pai­nos­sa

10.11.2023 09:02 19
Tilaajille
Kilpailuviranomaiselta tuli selvityspyyntö Länsi-Pohjan Mehiläis-ulkoistuksesta – ministeri Juuson mukaan hallitus aikoo purkaa esteitä terveydenhuollon ulkoistuksilta

Kil­pai­lu­vi­ran­omai­sel­ta tuli sel­vi­tys­pyyn­tö Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­ses­ta – mi­nis­te­ri Juuson mukaan hal­li­tus aikoo purkaa esteitä ter­vey­den­huol­lon ul­kois­tuk­sil­ta

02.11.2023 13:25 6
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisen

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin pe­rus­pää­oman alen­ta­mi­sen

30.10.2023 13:50 1
Tilaajille
Keskusta jakautui, perussuomalaisilta vahva tuki Mehiläis-sopimukselle – Sara Seppänen muutti kantaansa alle viikossa

Kes­kus­ta ja­kau­tui, pe­rus­suo­ma­laisil­ta vahva tuki Me­hi­läis-so­pi­muk­sel­le – Sara Sep­pä­nen muutti kan­taan­sa alle vii­kos­sa

25.10.2023 09:40 20
Tilaajille
Mitä äärimmäisen tiukasta Mehiläis-päätöksestä seuraa? – Kokosimme yhteen keskeisimmät kohdat

Mitä ää­rim­mäi­sen tiu­kas­ta Me­hi­läis-pää­tök­ses­tä seuraa? – Ko­ko­sim­me yhteen kes­kei­sim­mät kohdat

24.10.2023 13:50 13
Tilaajille
"Demokratia on puhunut ja sillä mennään" – näin Lapin aluevaltuutetut kommentoivat tiukkaa äänestystä

"De­mok­ra­tia on puhunut ja sillä men­nään" – näin Lapin alue­val­tuu­te­tut kom­men­toi­vat tiukkaa ää­nes­tys­tä

23.10.2023 20:48 13
Tilaajille
Äänestyksestä tuli trilleri: aluevaltuusto päätti jatkaa Mehiläis-ulkoistusta äänin 30–29 – näin valtuutetut äänestivät

Ää­nes­tyk­ses­tä tuli tril­le­ri: alue­val­tuus­to päätti jatkaa Me­hi­läis-ul­kois­tus­ta äänin 30–29 – näin val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät

23.10.2023 20:22 48
Tilaajille
Länsi-Pohjan Mehiläis-sopimuksen irtisanomisen pelätään vievän koko sairaalan mennessään – hoitaja: "emme ole hakeutumassa Rovaniemelle töihin"

Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­sen pe­lä­tään vievän koko sai­raa­lan men­nes­sään – hoi­ta­ja: "emme ole ha­keu­tu­mas­sa Ro­va­nie­mel­le töihin"

20.10.2023 16:48 27
Tilaajille
"Ei tarkoita palveluiden lopettamista" – puheenjohtaja Melaluoto jyrähti polttavasta Mehiläis-keskustelusta

"Ei tar­koi­ta pal­ve­lui­den lo­pet­ta­mis­ta" – pu­heen­joh­ta­ja Me­la­luo­to jyrähti polt­ta­vas­ta Me­hi­läis-kes­kus­te­lus­ta

20.10.2023 13:27 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hurs­kas­te­lua soten ym­pä­ril­lä

20.10.2023 05:00 2
Aluevaltuutetut pääsevät päättämään Mehiläis-ulkoistuksesta ilman ryhmäkuria

Alue­val­tuu­te­tut pää­se­vät päät­tä­mään Me­hi­läis-ul­kois­tuk­ses­ta ilman ryh­mä­ku­ria

19.10.2023 17:49 14
Tilaajille
Näin päättäjät äänestivät aluehallituksessa Länsi-Pohja Mehiläisen kohtalosta – asiassa kaikkiaan kolme äänestystä

Näin päät­tä­jät ää­nes­ti­vät alue­hal­li­tuk­ses­sa Län­si-Poh­ja Me­hi­läi­sen koh­ta­los­ta – asiassa kaik­kiaan kolme ää­nes­tys­tä

19.10.2023 10:18 36
Tilaajille
Aluehallitus esittää Mehiläis-ulkoistuksen irtisanomista heti vuoden 2025 lopussa

Alue­hal­li­tus esittää Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta heti vuoden 2025 lopussa

19.10.2023 11:44 17
Tilaajille
Hyvin henkilöstöä, tyytyväiset asiakkaat, kätevä digiklinikka – näin ulkoistus mullisti Länsi-Pohjan palveluita

Hyvin hen­ki­lös­töä, tyy­ty­väi­set asiak­kaat, kätevä di­gi­kli­nik­ka – näin ul­kois­tus mul­lis­ti Län­si-Poh­jan pal­ve­lui­ta

15.10.2023 19:00 19
Tilaajille
Uutisanalyysi: Peli alkaa olla yhtä kovaa kuin Mehiläis-ulkoistusta tehtäessä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Peli alkaa olla yhtä kovaa kuin Me­hi­läis-ul­kois­tus­ta teh­täes­sä

10.10.2023 17:58 17
Tilaajille
Aluevaltuusto joutuu päättämään Mehiläis-ulkoistuksesta ristiriitaisten lausuntojen varassa

Alue­val­tuus­to joutuu päät­tä­mään Me­hi­läis-ul­kois­tuk­ses­ta ris­ti­rii­tais­ten lau­sun­to­jen varassa

09.10.2023 17:54 15
Tilaajille
Länsi-Pohjan terveyspalveluiden tulevaisuudesta löytyi alustava sopu – toteutuessaan Mehiläinen voi jatkaa uusin ehdoin

Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lui­den tu­le­vai­suu­des­ta löytyi alus­ta­va sopu – to­teu­tues­saan Me­hi­läi­nen voi jatkaa uusin ehdoin

06.10.2023 20:27 7
Tilaajille
Mehiläinen Länsi-Pohja kipusi voitolle – uusi järjestelmä auttoi sovittamaan lääkärien ja hoitajien työn paremmin yhteen

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja kipusi voi­tol­le – uusi jär­jes­tel­mä auttoi so­vit­ta­maan lää­kä­rien ja hoi­ta­jien työn pa­rem­min yhteen

29.03.2023 16:21 1
Tilaajille