kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin sote
Mehiläinen Länsi-Pohja kipusi voitolle – uusi järjestelmä auttoi sovittamaan lääkärien ja hoitajien työn paremmin yhteen

Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja kipusi voi­tol­le – uusi jär­jes­tel­mä auttoi so­vit­ta­maan lää­kä­rien ja hoi­ta­jien työn pa­rem­min yhteen

29.03.2023 16:21 1
Tilaajille
Ulkoistuksia jarrutellut ministeri Krista Kiuru vieraili ensi kertaa Länsi-Pohjan "Mehiläispesässä"

Ul­kois­tuk­sia jar­ru­tel­lut mi­nis­te­ri Krista Kiuru vie­rai­li ensi kertaa Län­si-Poh­jan "Me­hi­läis­pe­säs­sä"

14.03.2023 19:33 9
Tilaajille
Hyvinvointialue selvittää saamenkielisten työntekijöidensä määrää – vastaa Laphan kyselyyn

Hy­vin­voin­ti­alue sel­vit­tää saa­men­kie­lis­ten työn­te­ki­jöi­den­sä määrää – vastaa Laphan ky­se­lyyn

14.03.2023 09:43 2
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi lait, joiden perusteella Lapissa voi ylläpitää kahta sairaalaa pysyvästi

Edus­kun­ta hy­väk­syi lait, joiden pe­rus­teel­la Lapissa voi yl­lä­pi­tää kahta sai­raa­laa py­sy­väs­ti

28.02.2023 12:36 9
Tilaajille
Uutisanalyysi: Tuore selvitys vahvistaa, ettei Mehiläiseltä tarvitse katkoa siipiä Meri-Lapissa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Tuore sel­vi­tys vah­vis­taa, ettei Me­hi­läi­sel­tä tar­vit­se katkoa siipiä Me­ri-La­pis­sa

08.02.2023 15:26 5
Tilaajille
27 organisaation laskut tulevat nyt yhteen paikkaan – hyvinvointialueen laskutus ruuhkaantui, maksut saattavat viivästyä

27 or­ga­ni­saa­tion laskut tulevat nyt yhteen paik­kaan – hy­vin­voin­ti­alueen las­ku­tus ruuh­kaan­tui, maksut saat­ta­vat vii­väs­tyä

06.02.2023 11:20 4
Tilaajille
Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen, joka turvaa kahta päivystävää sairaalaa Lappiin

Hal­li­tus antoi edus­kun­nal­le la­kie­si­tyk­sen, joka turvaa kahta päi­vys­tä­vää sai­raa­laa Lappiin

03.02.2023 14:24 2
Tilaajille
Kemi ja Savonlinna haluavat turvata sairaalat pysyvästi – lainmuutoksilla alkaa olla kiire

Kemi ja Sa­von­lin­na ha­lua­vat turvata sai­raa­lat py­sy­väs­ti – lain­muu­tok­sil­la alkaa olla kiire

27.01.2023 14:02 1
Tilaajille
Hyvinvointialue valmistautuu purkamaan Mehiläis-ulkoistuksen – selvitystä pantataan julkisuudelta

Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

26.01.2023 16:49 13
Tilaajille
Sote-uudistus poisti runsaasti Kelan maksamia yksityisen sairaanhoidon korvauksia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli miljoonalla eurolla

Sote-uu­dis­tus poisti run­saas­ti Kelan mak­sa­mia yk­si­tyi­sen sai­raan­hoi­don kor­vauk­sia – vielä toissa vuonna Kela maksoi niitä Lapissa yli mil­joo­nal­la eurolla

03.01.2023 14:30 3
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rahakiistat paljastavat rintamalinjat Lapin sote-valmistelun pinnan alla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ra­ha­kiis­tat pal­jas­ta­vat rin­ta­ma­lin­jat Lapin sote-val­mis­te­lun pinnan alla

29.12.2022 20:00 10
Tilaajille
Lapin aluevaltuusto päätti yhtenäistää omaishoidon tukea laskemalla sitä Keminmaassa ja Inarissa

Lapin alue­val­tuus­to päätti yh­te­näis­tää omais­hoi­don tukea las­ke­mal­la sitä Ke­min­maas­sa ja Ina­ris­sa

19.12.2022 19:37 7
Tilaajille
Kenelle ehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut kuuluvat sote-uudistuksen jälkeen? – "Erittäin hyvä kysymys"

Kenelle eh­käi­se­vät päihde- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuu­lu­vat sote-uu­dis­tuk­sen jäl­keen? – "E­rit­täin hyvä ky­sy­mys"

30.11.2022 14:44
Tilaajille
Aluevaalien ääniharava ja "Länskän" puolustaja Juha Berg loikkaa keskustasta sitoutumattomiin

Alue­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va ja "Läns­kän" puo­lus­ta­ja Juha Berg loikkaa kes­kus­tas­ta si­tou­tu­mat­to­miin

21.11.2022 16:07 7
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja sairaalarahoista: "Nyt on luotu edellytykset kehittää koko Lappia tasapuolisesti"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja sai­raa­la­ra­hois­ta: "Nyt on luotu edel­ly­tyk­set ke­hit­tää koko Lappia ta­sa­puo­li­ses­ti"

17.11.2022 15:08 6
Tilaajille
Kulmunin ja Kososen mukaan sairaalarahoja varten tehtiin tiivistä yhteistyötä yli puoluerajojen

Kul­mu­nin ja Kososen mukaan sai­raa­la­ra­ho­ja varten tehtiin tii­vis­tä yh­teis­työ­tä yli puo­lue­ra­jo­jen

17.11.2022 14:49 2
Tilaajille
Hallitus sopi Länsi-Pohjan keskussairaalalle pysyvän rahoituksen – "Tämä on Lapille kaksoisvoitto"

Hal­li­tus sopi Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lal­le pysyvän ra­hoi­tuk­sen – "Tämä on Lapille kak­sois­voit­to"

17.11.2022 14:26 17
Tilaajille
Sote-uudistus tulee, mutta kaikissa Lapin kunnissa ei ole vieläkään selvää, miten ruokahuolto organisoidaan ensi vuonna

Sote-uu­dis­tus tulee, mutta kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa ei ole vie­lä­kään selvää, miten ruo­ka­huol­to or­ga­ni­soi­daan ensi vuonna

15.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Lausunnolle lähti lakiesitys, joka antaisi pysyvän luvan päivystävälle sairaalalle Kemissä

Lau­sun­nol­le lähti la­kie­si­tys, joka antaisi pysyvän luvan päi­vys­tä­väl­le sai­raa­lal­le Kemissä

26.09.2022 17:00 4
Tilaajille
Kemi ja Savonlinna vaativat rahaa kahden sairaalan mallin turvaamiseksi

Kemi ja Sa­von­lin­na vaa­ti­vat rahaa kahden sai­raa­lan mallin tur­vaa­mi­sek­si

15.09.2022 13:35 6
Tilaajille