Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Meri-Lappi
Viikko

Ko­ro­na­käy­tän­nöt muut­tu­vat Me­ri-La­pis­sa 29.1. alkaen

26.01.2022 19:09
Länsi-Pohjasta vahva edustus aluevaltuustoon – Keskustan kannatus nousi Katri Kulmunin johdolla

Län­si-Poh­jas­ta vahva edustus alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan kan­na­tus nousi Katri Kul­mu­nin joh­dol­la

26.01.2022 16:30
Karanteeni- ja eristyspäätökset loppuvat Meri-Lapin kunnissa – lauantaista lähtien jäljitystyötä tehdään enää vain poikkeustapauksissa

Ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­pää­tök­set lop­pu­vat Me­ri-La­pin kun­nis­sa – lauan­tais­ta lähtien jäl­ji­tys­työ­tä tehdään enää vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa

25.01.2022 16:40 3
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Vanhemmat
Etsintäkuulutettu mies jäi kiinni näpistelystä Kemissä – matka jatkui saman tien vankilaan

Et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu mies jäi kiinni nä­pis­te­lys­tä Kemissä – matka jatkui saman tien van­ki­laan

09.01.2022 13:00
Tilaajille
Jäänmurtaja Otso aloittaa talvityönsä perämerellä Kemin, Tornion ja Oulun alueella

Jään­mur­ta­ja Otso aloit­taa tal­vi­työn­sä pe­rä­me­rel­lä Kemin, Tornion ja Oulun alueel­la

03.12.2021 13:38
Tilaajille
Mehiläinen-Länsipohja – uhka vai mahdollisuus Lapille?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­hi­läi­nen-Län­si­poh­ja – uhka vai mah­dol­li­suus La­pil­le?

03.12.2021 06:00
Tilaajille
Radio Suomi aloittaa Lapissa maakunnallisen aamulähetyksen

Radio Suomi aloit­taa Lapissa maa­kun­nal­li­sen aa­mu­lä­he­tyk­sen

30.11.2021 12:40 11
Tilaajille
Meri-Lapissa paljon laulujoutsenia ja käpylintuja – lintuja laskettiin talvilintulaskentojen syyslaskennoissa

Me­ri-La­pis­sa paljon lau­lu­jout­se­nia ja kä­py­lin­tu­ja – lintuja las­ket­tiin tal­vi­lin­tu­las­ken­to­jen syys­las­ken­nois­sa

22.11.2021 17:00
Tilaajille
Mies raivostui sisällä olleista koirista – kävi naiseen käsiksi ja löi väliin tullutta vahtimestaria puhelimella Kemin kulttuurikeskuksessa

Mies rai­vos­tui sisällä ol­leis­ta koi­ris­ta – kävi naiseen käsiksi ja löi väliin tul­lut­ta vah­ti­mes­ta­ria pu­he­li­mel­la Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa

20.11.2021 10:46 14
Tilaajille
Länsi-Pohjan kunnat ottavat kokoontumisrajoituksia käyttöön –  Kemin uimahalliin koronapassi, Tervolassa peruttiin Lastenhulinat

Län­si-Poh­jan kunnat ottavat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia käyt­töön – Kemin ui­ma­hal­liin ko­ro­na­pas­si, Ter­vo­las­sa pe­rut­tiin Las­ten­hu­li­nat

18.11.2021 16:13 2
Tilaajille
Ravintolarajoitukset Meri-Lappiin – vaihtoehtona rajoituksille edellytys koronapassista

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Me­ri-Lap­piin – vaih­to­eh­to­na ra­joi­tuk­sil­le edel­ly­tys ko­ronapas­sis­ta

15.11.2021 19:04 4
Tilaajille
Pandemia on muuttanut pankkiasiointia – Asuntolainoitus ja vastuullinen sijoittaminen ovat jatkuneet Nordean Meri-Lapin konttoreissa vilkkaana

Pan­de­mia on muut­ta­nut pank­ki­asioin­tia – Asun­to­lai­noi­tus ja vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen ovat jat­ku­neet Nordean Me­ri-La­pin kont­to­reis­sa vilk­kaa­na

10.11.2021 10:47
Suojatiellä kävellyt iäkkäämpi mies jäi henkilöautoilijan töytäisemäksi Keminmaassa – kuljettaja kertoi väistäneensä lapsia

Suo­ja­tiel­lä kä­vel­lyt iäk­kääm­pi mies jäi hen­ki­lö­au­toi­li­jan töy­täi­se­mäk­si Ke­min­maas­sa – kul­jet­ta­ja kertoi väis­tä­neen­sä lapsia

06.11.2021 11:05 1
Tilaajille
Meri-Lapissa kolme kuljettajaa ajoi huumausaineiden vaikutuksen alaisena

Me­ri-La­pis­sa kolme kul­jet­ta­jaa ajoi huu­maus­ai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na

31.10.2021 14:35
Tilaajille
Osuuskauppa Arina uudistaa Meri-Lapin kauppaverkostoaan – Tornion Prisma ja Ylitornion S-market menevät uusiksi, Kemiin ja Keminmaahan avautuvat uudet Salet

Osuus­kaup­pa Arina uu­dis­taa Me­ri-La­pin kaup­pa­ver­kos­toaan – Tornion Prisma ja Yli­tor­nion S-mar­ket menevät uu­sik­si, Kemiin ja Ke­min­maa­han avau­tu­vat uudet Salet

08.10.2021 19:28 1
Tilaajille
FBI:n johtama suuroperaatio paljasti Pohjois-Suomessa poikkeuksellisen ison huumevyyhdin: huumeita tuotiin Ouluun ja Meri-Lappiin 6–7 miljoonan euron arvosta, syytteet kymmenille henkilölle

FBI:n johtama suur­ope­raa­tio pal­jas­ti Poh­jois-Suo­mes­sa poik­keuk­sel­li­sen ison huu­me­vyyh­din: huu­mei­ta tuotiin Ouluun ja Me­ri-Lap­piin 6–7 mil­joo­nan euron ar­vos­ta, syyt­teet kym­me­nil­le hen­ki­löl­le

01.10.2021 15:30
Tilaajille
Yle  yhdistää Lapin ja Meri-Lapin radiouutiset

Yle yh­dis­tää Lapin ja Me­ri-La­pin ra­dio­uu­ti­set

06.09.2021 12:36 26
Tilaajille
Purjevene karille Perämeren pohjukassa

Pur­je­ve­ne karille Pe­rä­me­ren poh­ju­kas­sa

23.08.2021 19:26
Keski-ikäisen naisen epäillään pahoinpidelleen alaikäistä Kemin venesatamassa

Kes­ki-ikäi­sen naisen epäil­lään pa­hoin­pi­del­leen ala­ikäis­tä Kemin ve­ne­sa­ta­mas­sa

24.07.2021 13:44
Tilaajille