Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Meri-Lappi
”Hiihtää ehdin sitten seuraavina eläketalvina” – Erityisopettaja Annamari Kurki lähti eläkkeeltä uudelleen töihin

”Hiih­tää ehdin sitten seu­raa­vi­na elä­ke­tal­vi­na” – Eri­tyis­opet­ta­ja An­na­ma­ri Kurki lähti eläk­keel­tä uu­del­leen töihin

26.02.2023 16:30
Tilaajille
Poliisi pysäytti Kemissä kaksi rattijuopumuksesta epäiltyä henkilöä, Torniossa poliisia vastaan ajoi kaahari

Poliisi py­säyt­ti Kemissä kaksi rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäil­tyä hen­ki­löä, Tor­nios­sa po­lii­sia vastaan ajoi kaahari

11.02.2023 10:21
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin yhteinen Prüm-operaatio paljasti piilorikollisuutta länsirajalla – lähes 50 henkilöä tarkastettiin, 15 rikosilmoitusta tehtiin

Suomen ja Ruotsin yh­tei­nen Prüm-ope­raa­tio pal­jas­ti pii­lo­ri­kol­li­suut­ta län­si­ra­jal­la – lähes 50 hen­ki­löä tar­kas­tet­tiin, 15 ri­kos­il­moi­tus­ta tehtiin

08.02.2023 09:25 7
Tilaajille
Nuuskan salakuljetuskin syynissä – viranomaisilla meneillään laaja valvontaoperaatio Oulun ja Meri-Lapin alueilla

Nuuskan sa­la­kul­je­tus­kin syy­nis­sä – vi­ran­omai­sil­la me­neil­lään laaja val­von­ta­ope­raa­tio Oulun ja Me­ri-La­pin alueil­la

08.02.2023 06:02 4
Tilaajille
Nelostiellä Tervolassa kahden henkilöauton kolari, humalaiset henkilöt pitivät poliisin kiireisenä

Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa kahden hen­ki­lö­au­ton kolari, hu­ma­lai­set hen­ki­löt pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä

05.02.2023 10:34 1
Tilaajille
Poliisilla oli Meri-Lapissa vilkas perjantai-ilta ja yö: risteyskolari, epäiltyjä rattijuopumuksia Simossa, Kemissä ja Torniossa

Po­lii­sil­la oli Me­ri-La­pis­sa vilkas per­jan­tai-il­ta ja yö: ris­teys­ko­la­ri, epäil­ty­jä rat­ti­juo­pu­muk­sia Si­mos­sa, Kemissä ja Tor­nios­sa

04.02.2023 11:11
Tilaajille
Meri-Lapin jousikvartetti hakee neljättä soittajaa – juhlavuosi alkaa kansainvälisien vieraiden konserteilla

Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti hakee nel­jät­tä soit­ta­jaa – juh­la­vuo­si alkaa kan­sain­vä­li­sien vie­rai­den kon­ser­teil­la

29.01.2023 15:00
Tilaajille
Humalaiset työllistivät poliisia Meri-Lapissa – mies ajoi moottorikelkalla Pellossa ojaan

Hu­ma­lai­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa – mies ajoi moot­to­ri­kel­kal­la Pel­los­sa ojaan

29.01.2023 10:24
Tilaajille
Ulkomaalaisen miehen epäillään syyllistyneen useisiin eri rikoksiin Torniossa – kemiläismiestä epäillään lastensa pahoinpitelystä

Ul­ko­maa­lai­sen miehen epäil­lään syyl­lis­ty­neen usei­siin eri ri­kok­siin Tor­nios­sa – ke­mi­läis­mies­tä epäil­lään las­ten­sa pa­hoin­pi­te­lys­tä

28.01.2023 10:55
Tilaajille
Sinnikäs sotkija toistaa tekstiään - puhdistaminen kuitenkin onnistuu

Sin­ni­käs sotkija toistaa teks­tiään - puh­dis­ta­mi­nen kui­ten­kin on­nis­tuu

20.01.2023 15:21 1
Meri-Lapin talvilaskennoissa löytyi kaikki Suomessa pesivät tikkalajit – talitiaista tavattiin runsaimmin

Me­ri-La­pin tal­vi­las­ken­nois­sa löytyi kaikki Suo­mes­sa pesivät tik­ka­la­jit – ta­li­tiais­ta ta­vat­tiin run­saim­min

17.01.2023 09:26
Tilaajille
Meri-Lapin alueelta kadonneeksi ilmoitettu 31-vuotias mies on löytynyt

Me­ri-La­pin alueel­ta ka­don­neek­si il­moi­tet­tu 31-vuo­tias mies on löy­ty­nyt

06.01.2023 09:45 1
Poliisilla oli kiireinen uudenvuodenyö Lapissa: ilotulitteita ammuttiin rakennuksia päin Kemissä, Rovaniemellä useita pahoinpitelyjä

Po­lii­sil­la oli kii­rei­nen uu­den­vuo­den­yö La­pis­sa: ilo­tu­lit­tei­ta am­mut­tiin ra­ken­nuk­sia päin Ke­mis­sä, Ro­va­nie­mel­lä useita pa­hoin­pi­te­ly­jä

01.01.2023 11:00 13
Tilaajille
Poliisi sai kiinni rattijuoppoja Kemissä, Torniossa ja Pellossa – sivulliset ilmoittivat päihtyneistä kuljettajista hätäkeskukseen

Poliisi sai kiinni rat­ti­juop­po­ja Ke­mis­sä, Tor­nios­sa ja Pel­los­sa – si­vul­li­set il­moit­ti­vat päih­ty­neis­tä kul­jet­ta­jis­ta hä­tä­kes­kuk­seen

31.12.2022 10:08 6
Tilaajille
16-vuotias kuljettaja ei totellut poliisin antamaa pysäytysmerkkiä Ylitorniolla, vaan ajoi karkuun Ruotsin puolelle – Joulun aika sujunut Meri-Lapissa verrattain rauhallisesti

16-vuo­tias kul­jet­ta­ja ei to­tel­lut po­lii­sin antamaa py­säy­tys­merk­kiä Yli­tor­niol­la, vaan ajoi karkuun Ruotsin puo­lel­le – Joulun aika sujunut Me­ri-La­pis­sa ver­rat­tain rau­hal­li­ses­ti

26.12.2022 10:42
Tilaajille
Kemikin täyttyy turisteista, koska Rovaniemi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

Kemikin täyttyy tu­ris­teis­ta, koska Ro­va­nie­mi on täynnä – "Meille on tulossa hyvä joulu"

22.12.2022 19:30 2
Tilaajille
Lapin poliisi on takavarikoinut useita aseita ja huumeita – osalla tekijöistä kytkentöjä järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Lapin poliisi on ta­ka­va­ri­koi­nut useita aseita ja huu­mei­ta – osalla te­ki­jöis­tä kyt­ken­tö­jä jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­li­suu­teen

20.12.2022 13:41 2
Tilaajille
Meri-Lapissa viikonloppuna törkeä pahoinpitelyn yritys, törkeä ylinopeus ja huumeratti

Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na törkeä pa­hoin­pi­te­lyn yritys, törkeä yli­no­peus ja huu­me­rat­ti

13.11.2022 10:28 2
Tilaajille
Meri-Lapin alueella varkauksia ja rattijuoppoja, Ylitorniolla epäillään hirven salakaatoa

Me­ri-La­pin alueel­la var­kauk­sia ja rat­ti­juop­po­ja, Yli­tor­niol­la epäil­lään hirven sa­la­kaa­toa

29.10.2022 10:10 5
Tilaajille
Autoja varastettiin Torniosta ja Ylitorniolta – toinen autoista löytyi Ruotsista, Kemissä varkaus jäi yritykseksi

Autoja va­ras­tet­tiin Tor­nios­ta ja Yli­tor­niol­ta – toinen au­tois­ta löytyi Ruot­sis­ta, Kemissä varkaus jäi yri­tyk­sek­si

23.10.2022 10:39
Tilaajille