Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Meri-Lappi
Kuukausi
Nuorten riskialtis liikennekäyttäytyminen huolettaa poliisia Kemissä – viikonloppuna useita sakkoja kouraan ja kortteja hyllylle

Nuorten ris­ki­al­tis lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­taa po­lii­sia Kemissä – vii­kon­lop­pu­na useita sakkoja kouraan ja kort­te­ja hyl­lyl­le

26.11.2023 11:08
Tilaajille
Koulu-uhkaus Meri-Lapissa – poliisi sai teosta kiinni 16-vuotiaan nuoren

Kou­lu-uh­kaus Me­ri-La­pis­sa – poliisi sai teosta kiinni 16-vuo­tiaan nuoren

22.11.2023 16:18 2
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin Prüm-operaatio puuttui jälleen raja-alueen piilorikollisuuteen – valvonnassa paljastettiin huumausainerikoksia ja käyttörikoksia

Suomen ja Ruotsin Prüm-ope­raa­tio puuttui jälleen ra­ja-alueen pii­lo­ri­kol­li­suu­teen – val­von­nas­sa pal­jas­tet­tiin huu­maus­ai­ne­ri­kok­sia ja käyt­tö­ri­kok­sia

17.11.2023 17:56
Tilaajille
Asuin- ja liikerakentaminen on vähentynyt merkittävästi Meri-Lapissa, mikä näkyy myös rakennustarvikemyynnissä

Asuin- ja lii­ke­ra­ken­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Me­ri-La­pis­sa, mikä näkyy myös ra­ken­nus­tar­vi­ke­myyn­nis­sä

06.11.2023 17:00
Tilaajille
Voimalajien ja Fitnessin mitaleja Meri-Lappiin

Voi­ma­la­jien ja Fit­nes­sin mi­ta­le­ja Me­ri-Lap­piin

05.11.2023 10:00
Vanhemmat
Biojätteen kerääminen maksaa Meri-Lapin omakotitaloille jatkossa 66 euroa vuodessa – Rovaniemellä ja Ranualla hinnat sisältävät astian ja säkin

Bio­jät­teen ke­rää­mi­nen maksaa Me­ri-La­pin oma­ko­ti­ta­loil­le jat­kos­sa 66 euroa vuo­des­sa – Ro­va­nie­mel­lä ja Ra­nual­la hinnat si­säl­tä­vät astian ja säkin

02.11.2023 05:00 21
Tilaajille
Mehiläis-sopimuksen irtisanominen on sote-lain henkeä noudatteleva päätös, mutta se ei saa johtaa maakunnallisen kahtiajaon palaamiseen
Pääkirjoitus

Me­hi­läis-so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­nen on sote-lain henkeä nou­dat­te­le­va päätös, mutta se ei saa johtaa maa­kun­nal­li­sen kah­tia­jaon pa­laa­mi­seen

19.10.2023 19:22 17
Aluehallitus esittää Mehiläis-ulkoistuksen irtisanomista heti vuoden 2025 lopussa

Alue­hal­li­tus esittää Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta heti vuoden 2025 lopussa

19.10.2023 11:44 17
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen johtaja esittää Meri-Lapin sote-palveluiden ulkoistussopimuksen irtisanomista – aluehallitus päättää asiasta tänään

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen johtaja esittää Me­ri-La­pin sote-pal­ve­lui­den ul­kois­tus­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta – alue­hal­li­tus päättää asiasta tänään

18.10.2023 12:42
Tilaajille
Hyvin henkilöstöä, tyytyväiset asiakkaat, kätevä digiklinikka – näin ulkoistus mullisti Länsi-Pohjan palveluita

Hyvin hen­ki­lös­töä, tyy­ty­väi­set asiak­kaat, kätevä di­gi­kli­nik­ka – näin ul­kois­tus mul­lis­ti Län­si-Poh­jan pal­ve­lui­ta

15.10.2023 19:00 19
Tilaajille
Aluevaltuusto joutuu päättämään Mehiläis-ulkoistuksesta ristiriitaisten lausuntojen varassa

Alue­val­tuus­to joutuu päät­tä­mään Me­hi­läis-ul­kois­tuk­ses­ta ris­ti­rii­tais­ten lau­sun­to­jen varassa

09.10.2023 17:54 15
Tilaajille
Lapin Kansa ryhtyy julkaisemaan uutiskirjettä Meri-Lapista – "Täällä on mahdollista rakentaa puhtaalla sähköllä ennen näkemätön teollinen renessanssi"

Lapin Kansa ryhtyy jul­kai­se­maan uu­tis­kir­jet­tä Me­ri-La­pis­ta – "Täällä on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa puh­taal­la säh­köl­lä ennen nä­ke­mä­tön teol­li­nen re­nes­sans­si"

05.09.2023 17:30 12
Meri-Lapin uutiskirje tarjoaa parhaat palat joka viikko
Kolumni

Me­ri-La­pin uu­tis­kir­je tarjoaa parhaat palat joka viikko

05.09.2023 17:30 2
Kysymyksiä ja vastauksia Meri-Lapin uutiskirjeestä

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia Me­ri-La­pin uu­tis­kir­jees­tä

05.09.2023 16:00 4
Lounais-Lapin jätepalvelut siirtyvät Perämeren Jätehuollolle – yhtiöltä puuttuu vielä taloyhtiöiden tietoja

Lou­nais-La­pin jä­te­pal­ve­lut siir­ty­vät Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lol­le – yh­tiöl­tä puuttuu vielä ta­lo­yh­tiöi­den tietoja

23.08.2023 19:55 1
Tilaajille
Saariston minkkien ja supikoirien vieraspetopyynnit ovat käynnissä Meri-Lapissa

Saa­ris­ton mink­kien ja su­pi­koi­rien vie­ras­pe­to­pyyn­nit ovat käyn­nis­sä Me­ri-La­pis­sa

18.08.2023 11:33 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuu­kun­nan kahdet kasvot

17.08.2023 05:00
Meri-Lapissa mitattiin viikonloppuna törkeän rattijuopumuksen lukemia – kuljettaja yritti paeta poliisia peruuttamalla, törmäsi työmaan rakenteisiin

Me­ri-La­pis­sa mi­tat­tiin vii­kon­lop­pu­na törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemia – kul­jet­ta­ja yritti paeta po­lii­sia pe­ruut­ta­mal­la, törmäsi työmaan ra­ken­tei­siin

13.08.2023 14:52
Tilaajille
Rovaniemeläinen kirjailija Anu Ojala nostaa rikosmaailman kipupisteet pöydälle: "Huumeet ovat nuorilla muutaman näpäytyksen päässä"

Ro­va­nie­me­läi­nen kir­jai­li­ja Anu Ojala nostaa ri­kos­maail­man ki­pu­pis­teet pöy­däl­le: "Huu­meet ovat nuo­ril­la muu­ta­man nä­päy­tyk­sen päässä"

12.08.2023 05:00
Tilaajille
Tornion valtuustolta hyväksyntä työllisyyspalveluiden vastuukuntamallille

Tornion val­tuus­tol­ta hy­väk­syn­tä työl­li­syys­pal­ve­lui­den vas­tuu­kun­ta­mal­lil­le

09.08.2023 09:56
Tilaajille