Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Meri-Lappi
Kuukausi
Meri-Lapissa paljon laulujoutsenia ja käpylintuja – lintuja laskettiin talvilintulaskentojen syyslaskennoissa

Me­ri-La­pis­sa paljon lau­lu­jout­se­nia ja kä­py­lin­tu­ja – lintuja las­ket­tiin tal­vi­lin­tu­las­ken­to­jen syys­las­ken­nois­sa

22.11.2021 17:00
Tilaajille
Mies raivostui sisällä olleista koirista – kävi naiseen käsiksi ja löi väliin tullutta vahtimestaria puhelimella Kemin kulttuurikeskuksessa

Mies rai­vos­tui sisällä ol­leis­ta koi­ris­ta – kävi naiseen käsiksi ja löi väliin tul­lut­ta vah­ti­mes­ta­ria pu­he­li­mel­la Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa

20.11.2021 10:46 14
Tilaajille
Länsi-Pohjan kunnat ottavat kokoontumisrajoituksia käyttöön –  Kemin uimahalliin koronapassi, Tervolassa peruttiin Lastenhulinat

Län­si-Poh­jan kunnat ottavat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia käyt­töön – Kemin ui­ma­hal­liin ko­ro­na­pas­si, Ter­vo­las­sa pe­rut­tiin Las­ten­hu­li­nat

18.11.2021 16:13 2
Tilaajille
Ravintolarajoitukset Meri-Lappiin – vaihtoehtona rajoituksille edellytys koronapassista

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Me­ri-Lap­piin – vaih­to­eh­to­na ra­joi­tuk­sil­le edel­ly­tys ko­ronapas­sis­ta

15.11.2021 19:04 4
Tilaajille
Pandemia on muuttanut pankkiasiointia – Asuntolainoitus ja vastuullinen sijoittaminen ovat jatkuneet Nordean Meri-Lapin konttoreissa vilkkaana

Pan­de­mia on muut­ta­nut pank­ki­asioin­tia – Asun­to­lai­noi­tus ja vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen ovat jat­ku­neet Nordean Me­ri-La­pin kont­to­reis­sa vilk­kaa­na

10.11.2021 10:47
Suojatiellä kävellyt iäkkäämpi mies jäi henkilöautoilijan töytäisemäksi Keminmaassa – kuljettaja kertoi väistäneensä lapsia

Suo­ja­tiel­lä kä­vel­lyt iäk­kääm­pi mies jäi hen­ki­lö­au­toi­li­jan töy­täi­se­mäk­si Ke­min­maas­sa – kul­jet­ta­ja kertoi väis­tä­neen­sä lapsia

06.11.2021 11:05 1
Tilaajille
Meri-Lapissa kolme kuljettajaa ajoi huumausaineiden vaikutuksen alaisena

Me­ri-La­pis­sa kolme kul­jet­ta­jaa ajoi huu­maus­ai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na

31.10.2021 14:35
Tilaajille
Vanhemmat
Osuuskauppa Arina uudistaa Meri-Lapin kauppaverkostoaan – Tornion Prisma ja Ylitornion S-market menevät uusiksi, Kemiin ja Keminmaahan avautuvat uudet Salet

Osuus­kaup­pa Arina uu­dis­taa Me­ri-La­pin kaup­pa­ver­kos­toaan – Tornion Prisma ja Yli­tor­nion S-mar­ket menevät uu­sik­si, Kemiin ja Ke­min­maa­han avau­tu­vat uudet Salet

08.10.2021 19:28 1
Tilaajille
FBI:n johtama suuroperaatio paljasti Pohjois-Suomessa poikkeuksellisen ison huumevyyhdin: huumeita tuotiin Ouluun ja Meri-Lappiin 6–7 miljoonan euron arvosta, syytteet kymmenille henkilölle

FBI:n johtama suur­ope­raa­tio pal­jas­ti Poh­jois-Suo­mes­sa poik­keuk­sel­li­sen ison huu­me­vyyh­din: huu­mei­ta tuotiin Ouluun ja Me­ri-Lap­piin 6–7 mil­joo­nan euron ar­vos­ta, syyt­teet kym­me­nil­le hen­ki­löl­le

01.10.2021 15:30
Tilaajille
Yle  yhdistää Lapin ja Meri-Lapin radiouutiset

Yle yh­dis­tää Lapin ja Me­ri-La­pin ra­dio­uu­ti­set

06.09.2021 12:36 26
Tilaajille
Purjevene karille Perämeren pohjukassa

Pur­je­ve­ne karille Pe­rä­me­ren poh­ju­kas­sa

23.08.2021 19:26
Keski-ikäisen naisen epäillään pahoinpidelleen alaikäistä Kemin venesatamassa

Kes­ki-ikäi­sen naisen epäil­lään pa­hoin­pi­del­leen ala­ikäis­tä Kemin ve­ne­sa­ta­mas­sa

24.07.2021 13:44
Tilaajille
Meri-Lapissa rattijuopumuksia ja pahoinpitelyitä – Keminmaassa nainen riehui heinäseipään kanssa

Me­ri-La­pis­sa rat­ti­juo­pu­muk­sia ja pa­hoin­pi­te­lyi­tä – Ke­min­maas­sa nainen riehui hei­nä­sei­pään kanssa

17.07.2021 10:25
Tilaajille
Lähimatkailua ja piilotettuja helmiä - Meri-Lapistakin löytyy mielenkiintoisia matkakohteita
Pääkirjoitus

Lä­hi­mat­kai­lua ja pii­lo­tet­tu­ja helmiä - Me­ri-La­pis­ta­kin löytyy mie­len­kiin­toi­sia mat­ka­koh­tei­ta

11.07.2021 15:13
Lounais-Lapin kuvavisa

Lou­nais-La­pin ku­va­vi­sa

07.07.2021 10:16
Poliisilla kiireinen viikonloppu Kemissä ja Torniossa – Pahoinpitelyjä ja liikenneturvallisuuden vaarantamista

Po­lii­sil­la kii­rei­nen vii­kon­lop­pu Kemissä ja Tor­nios­sa – Pa­hoin­pi­te­ly­jä ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mis­ta

04.07.2021 11:22
Tilaajille
Poliisilla kiireinen yö Meri-Lapissa – Perheväkivaltaa ja useita ylinopeuksia

Po­lii­sil­la kii­rei­nen yö Me­ri-La­pis­sa – Per­he­vä­ki­val­taa ja useita yli­no­peuk­sia

03.07.2021 09:46
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Oopiumsota 2.0

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Oo­pium­so­ta 2.0

02.07.2021 07:00
Tilaajille
Fiktiivinen syyttäjä pani kirjailijan töihin – Anu Ojalan trillerissä selvitellään synteettisen huumeen alkuperää Tornion ja Haaparannan rajalla

Fik­tii­vi­nen syyt­tä­jä pani kir­jai­li­jan töihin – Anu Ojalan tril­le­ris­sä sel­vi­tel­lään syn­teet­ti­sen huumeen al­ku­pe­rää Tornion ja Haa­pa­ran­nan rajalla

02.07.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri-La­pin mo­ni­toi­mi­hal­li to­teu­tu­mas­sa?

23.06.2021 08:41
Tilaajille