Meri-Lappi
Viimeisin 4 tuntia
Meri-Lapissa on liikkeellä väärennettyjä 10 ja 20 euron seteleitä – Näin tunnistat aidon setelin

Me­ri-La­pis­sa on liik­keel­lä vää­ren­net­ty­jä 10 ja 20 euron se­te­lei­tä – Näin tun­nis­tat aidon setelin

10:19 2
Vanhemmat
Erikoisliikkeissä ei ole ruuhkia - monen merilappilaisen kauppiaan työpäivä alkaa ovenkahvojen, pöytien ja maksupäätteen desinfioinnilla.

Eri­kois­liik­keis­sä ei ole ruuhkia - monen me­ri­lap­pi­lai­sen kaup­piaan työ­päi­vä alkaa oven­kah­vo­jen, pöytien ja mak­su­päät­teen de­sin­fioin­nil­la.

31.03.2021 12:20
Meri-Lapin matkailun markkinointiin uusia panostuksia verkkosivun uudistamisen ja markkinointiryhmän avulla

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­tiin uusia pa­nos­tuk­sia verk­ko­si­vun uu­dis­ta­mi­sen ja mark­ki­noin­ti­ryh­män avulla

30.03.2021 16:49
Tilaajille
Kemi-Tornion rakennemuutokseen 1,1 miljoonaa – Outokummun 230 työpaikan katoamista paikataan valtion hankerahalla

Ke­mi-Tor­nion ra­ken­ne­muu­tok­seen 1,1 mil­joo­naa – Ou­to­kum­mun 230 työ­pai­kan ka­toa­mis­ta pai­ka­taan valtion han­ke­ra­hal­la

18.03.2021 19:45 1
Tilaajille
Meri-Lappi ja Etelä-Savo vaativat pysyvää kahden sairaalan mallia – "Sote-esitys ei ole perustuslain mukainen"

Me­ri-Lap­pi ja Ete­lä-Sa­vo vaa­ti­vat pysyvää kahden sai­raa­lan mallia – "So­te-esi­tys ei ole pe­rus­tus­lain mu­kai­nen"

04.03.2021 14:00 2
Tilaajille
Meri-Lapissa kolme henkilöä jäi kiinni rattijuopumuksesta poliisin liikennevalvonnassa

Me­ri-La­pis­sa kolme hen­ki­löä jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta po­lii­sin lii­ken­ne­val­von­nas­sa

28.02.2021 11:28
Tilaajille
Meri-Lapissa rattijuopumuksia ja mottoorikelkkavarkaus

Me­ri-La­pis­sa rat­ti­juo­pu­muk­sia ja mot­too­ri­kelk­ka­var­kaus

27.02.2021 15:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Asiat oi­keil­le rai­teil­le

23.02.2021 05:10
Tilaajille
Rattijuoppo törmäsi hirveen, mutta jatkoi matkaa – Auto suistui tieltä muutamaa kilometriä myöhemmin

Rat­ti­juop­po törmäsi hir­veen, mutta jatkoi matkaa – Auto suistui tieltä muu­ta­maa ki­lo­met­riä myö­hem­min

13.02.2021 17:02 2
Tilaajille
Kemi-Tornion ja Rovaniemen vetovoimaisuus parani yritysten kannalta – molemmat seutukunnat ovat kuitenkin häntäsijoilla EK:n Kuntaranking 2021 -tutkimuksessa

Ke­mi-Tor­nion ja Ro­va­nie­men ve­to­voi­mai­suus parani yri­tys­ten kan­nal­ta – mo­lem­mat seu­tu­kun­nat ovat kui­ten­kin hän­tä­si­joil­la EK:n Kun­ta­ran­king 2021 -tut­ki­muk­ses­sa

12.02.2021 16:55
Tilaajille
Tunnelmia Kemistä: "Tämä on enemmän kuin sata jänistä" – Tehdasuutisen kunniaksi juotiin ystävänpäiväteet, Olavi kiirehti pystyttämään asuntomainoksia

Tun­nel­mia Ke­mis­tä: "Tämä on enemmän kuin sata jä­nis­tä" – Teh­das­uu­ti­sen kun­niak­si juotiin ys­tä­vän­päi­vä­teet, Olavi kii­reh­ti pys­tyt­tä­mään asun­to­mai­nok­sia

11.02.2021 19:20 1
Tilaajille
Kemin uusin tehdas luo tulevaisuususkoa Lappiin ja koko Suomeen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kemin uusin tehdas luo tu­le­vai­suus­us­koa Lappiin ja koko Suomeen

11.02.2021 14:40 4
Tilaajille
Meri-Lapin etuja puolustanut tehotiimi menee uusiksi, kun kunnanjohtajista vaihtuu puolet tai ylikin
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin etuja puo­lus­ta­nut te­ho­tii­mi menee uu­sik­si, kun kun­nan­joh­ta­jis­ta vaihtuu puolet tai ylikin

28.01.2021 20:57
Tilaajille
Liki kymppitonni nuorille urheilijoille –  Jorma Koivusen -säätiö löysi 23 palkittavaa lahjakkuutta

Liki kymp­pi­ton­ni nuo­ril­le ur­hei­li­joil­le – Jorma Koi­vu­sen -säätiö löysi 23 pal­kit­ta­vaa lah­jak­kuut­ta

08.01.2021 10:01
Meri-Lapissa oli jouluna vain vähän poliisitehtäviä – Myös pohjoisen Lapin joulu oli rauhallinen

Me­ri-La­pis­sa oli jouluna vain vähän po­lii­si­teh­tä­viä – Myös poh­joi­sen Lapin joulu oli rau­hal­li­nen

27.12.2020 18:55
Tilaajille
230 työpaikan menetys on Meri-Lapille valtava isku, mutta onneksi edessä häämöttää valoa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

230 työ­pai­kan menetys on Me­ri-La­pil­le valtava isku, mutta onneksi edessä hää­möt­tää valoa

27.12.2020 10:38 1
Tilaajille
Asuntokauppa vilkastunut myös Meri-Lapissa – asuntojen ostajat ovat aktivoituneet hiljaisen syksyn jälkeen

Asun­to­kaup­pa vil­kas­tu­nut myös Me­ri-La­pis­sa – asun­to­jen ostajat ovat ak­ti­voi­tu­neet hil­jai­sen syksyn jälkeen

16.12.2020 17:16
Meri-Lapin vesilinnut  ovat lykänneet lähtöään - Kattilalahdella nähty vielä tukkasotka

Me­ri-La­pin ve­si­lin­nut ovat ly­kän­neet läh­töään - Kat­ti­la­lah­del­la nähty vielä tuk­ka­sot­ka

16.12.2020 14:43
Attendon Kemin ja Tornion ikäihmisten yksiöiden avaaminen viivästyi koronan takia, mutta nyt niissä on jo hyvin asukkaita

At­ten­don Kemin ja Tornion ikä­ih­mis­ten yk­siöi­den avaa­mi­nen vii­väs­tyi koronan takia, mutta nyt niissä on jo hyvin asuk­kai­ta

08.12.2020 19:52
Tilaajille
Outokummun alihankkijat saattavat hyötyä teräsyhtiön työntekijöiden potkuista – hyväpalkkaisten teräksentekijöiden väheneminen vaikuttaisi aluetalouteen merkittävästi

Ou­to­kum­mun ali­hank­ki­jat saat­ta­vat hyötyä te­räs­yh­tiön työn­te­ki­jöi­den pot­kuis­ta – hy­vä­palk­kais­ten te­räk­sen­te­ki­jöi­den vä­he­ne­mi­nen vai­kut­tai­si alue­ta­lou­teen mer­kit­tä­väs­ti

27.11.2020 06:30 1
Tilaajille