suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Lapin kun­ta­vaa­leis­ta kaksi va­li­tus­ta – Kolarin va­li­tuk­sen oikeus jo hyl­kä­si, Pel­los­ta odo­tet­ta­vis­sa en­nak­ko­ta­paus

Kolarin vaaleista tehdyn valituksen oikeus hylkäsi. Pellon valituksesta tullee ennakkotapaus.

Kuntavaaleista on tehty Lapissa kaksi valitusta. Toinen koskee ehdokkaan vaalikelpoisuutta Pellossa ja toinen Kolarin vaalitulosta.

Jälkimmäisen eli Kolarin valituksen oikeus on jo hylännyt. Valituksen jättänyt Aila Mellajärvi vaati oikaisua vaalitulokseen keskustan ehdokkaiden osalta.