Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolarin kunta
Kolarin kunnanjohtajaksi tuli kymmenen hakemusta, kunnanhallitus käsittelee valintaa ensi viikolla

Kolarin kun­nan­joh­ta­jak­si tuli kym­me­nen ha­ke­mus­ta, kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee va­lin­taa ensi vii­kol­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Kolarikin päätti satsata monitoimitaloon – pieni kunta koettaa minimoida rakentamisen riskit monin tavoin, koska huonoja esimerkkejä on riittämiin

Ko­la­ri­kin päätti satsata mo­ni­toi­mi­ta­loon – pieni kunta koettaa mi­ni­moi­da ra­ken­ta­mi­sen riskit monin tavoin, koska huonoja esi­merk­ke­jä on riit­tä­miin

11.10.2023 05:30 2
Tilaajille
Kolarin kulttuuripalkinto Elokuvakerho Napapiirin sankareille

Kolarin kult­tuu­ri­pal­kin­to Elo­ku­va­ker­ho Na­pa­pii­rin san­ka­reil­le

18.09.2023 12:26
Tilaajille
Kristiina Tikkala aloittaa Kolarissa 18. syyskuuta, nyt sovittavana vielä korvaussumma kolmelta vuodelta

Kris­tii­na Tikkala aloit­taa Ko­la­ris­sa 18. syys­kuu­ta, nyt so­vit­ta­va­na vielä kor­vaus­sum­ma kol­mel­ta vuo­del­ta

29.08.2023 19:18 12
Tilaajille
"Minä olen Kolarin kunnanjohtaja, ja minun on hoidettava virkaani", sanoo Kristiina Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neuvottelee jatkosta lähipäivinä

"Minä olen Kolarin kun­nan­joh­ta­ja, ja minun on hoi­det­ta­va vir­kaa­ni", sanoo Kris­tii­na Tikkala – KHO kumosi potkut, kunta neu­vot­te­lee jat­kos­ta lä­hi­päi­vi­nä

21.08.2023 14:11 25
Tilaajille
KHO: Kolarin kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan erottamiseen ei ollut asiallista ja painavaa syytä

KHO: Kolarin kun­nan­joh­ta­ja Kris­tii­na Tik­ka­lan erot­ta­mi­seen ei ollut asial­lis­ta ja pai­na­vaa syytä

18.08.2023 17:06 19
Tilaajille
Kaivoskriittinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja laitettiin vaihtoon Kolarissa

Kai­vos­kriit­ti­nen kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja lai­tet­tiin vaih­toon Ko­la­ris­sa

20.04.2023 10:47 18
Tilaajille

Kolarin pit­kä­ai­kai­nen kun­ta­päät­tä­jä Sakari Lip­po­nen on kuollut

28.02.2023 11:41 2
Tilaajille
Aalistunturin pohjoispuolelle suunnitellaan isoa tuulivoimapuistoa – maanvuokrasopimukset on pääosin jo laadittu

Aa­lis­tun­tu­rin poh­jois­puo­lel­le suun­ni­tel­laan isoa tuu­li­voi­ma­puis­toa – maan­vuok­ra­so­pi­muk­set on pääosin jo laa­dit­tu

02.02.2023 10:19 10
Tilaajille
Pellon kunta ei tue Aalistunturin kansallispuistoesitystä: "Ei meidän kannata lähteä kahta jänistä ajamaan"

Pellon kunta ei tue Aa­lis­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­toe­si­tys­tä: "Ei meidän kannata lähteä kahta jänistä aja­maan"

20.01.2023 16:20 9
Tilaajille
Poliisin mukaan Kolarin ex-kunnanjohtajan tutkintapyynnöissä ei ole aihetta rikosepäilyihin

Po­lii­sin mukaan Kolarin ex-kun­nan­joh­ta­jan tut­kin­ta­pyyn­nöis­sä ei ole aihetta ri­kos­epäi­lyi­hin

17.08.2022 16:26 1
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Kolarin kunnanvaltuusto valitsi Tiina Piirilän hallintojohtajaksi – sosiaaliohjaajan ja kolmen lähihoitajan toimen palkkakustannuksiin 60 500 euroa lisärahaa

Kolarin kun­nan­val­tuus­to valitsi Tiina Pii­ri­län hal­lin­to­joh­ta­jak­si – so­siaa­li­oh­jaa­jan ja kolmen lä­hi­hoi­ta­jan toimen palk­ka­kus­tan­nuk­siin 60 500 euroa li­sä­ra­haa

12.05.2022 21:30
Tilaajille
Kolarin kunnan tilinpäätös liki miljoonan plussalla

Kolarin kunnan ti­lin­pää­tös liki mil­joo­nan plus­sal­la

22.04.2022 08:34
Tilaajille
Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kunnanjohtajan valituksen – työsuhde päätettiin epäasiallisen käytöksen ja tehtävien laiminlyönnin vuoksi

Oikeus hylkäsi Kolarin ex-kun­nan­joh­ta­jan va­li­tuk­sen – työ­suh­de pää­tet­tiin epä­asial­li­sen käy­tök­sen ja teh­tä­vien lai­min­lyön­nin vuoksi

29.03.2022 08:51 8
Tilaajille
Keskuskeittiön vikaantunut tiskikone tuottaa harmia Kolarissa – uuden saamiseen voi mennä puolikin vuotta

Kes­kus­keit­tiön vi­kaan­tu­nut tis­ki­ko­ne tuottaa harmia Ko­la­ris­sa – uuden saa­mi­seen voi mennä puo­li­kin vuotta

17.03.2022 08:35 1
Tilaajille
Ylläksen kylillä kavahdetaan 50 000 petipaikan tavoitetta – "Ei ole järkeä rakentaa toista Leviä, kun yksi on jo"

Yl­läk­sen kylillä ka­vah­de­taan 50 000 pe­ti­pai­kan ta­voi­tet­ta – "Ei ole järkeä ra­ken­taa toista Leviä, kun yksi on jo"

07.03.2022 06:30 7
Tilaajille
Kolarin kunta teki valtuutetustaan työsuojeluilmoituksen – "epäasiallinen käyttäytyminen on ollut poikkeuksellisen laajaa"

Kolarin kunta teki val­tuu­te­tus­taan työ­suo­je­lu­il­moi­tuk­sen – "e­päa­sial­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen on ollut poik­keuk­sel­li­sen laajaa"

02.03.2022 09:13 1
Tilaajille
Sopisiko Ylläkselle tuplamäärä turisteja? – Kolarissa nousi huoli tunturikeskuksen suursuunnitelmista, vastahuolena maanomistajien edut

So­pi­si­ko Yl­läk­sel­le tup­la­mää­rä tu­ris­te­ja? – Ko­la­ris­sa nousi huoli tun­tu­ri­kes­kuk­sen suur­suun­ni­tel­mis­ta, vas­ta­huo­le­na maan­omis­ta­jien edut

07.02.2022 19:32 7
Tilaajille
Kolarin koronavirustilanne on rauhoittunut – tartuntamääristä ja koulualtistumisista ei enää tiedoteta

Kolarin ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on rau­hoit­tu­nut – tar­tun­ta­mää­ris­tä ja kou­lu­al­tis­tu­mi­sis­ta ei enää tie­do­te­ta

26.01.2022 12:09 1
Tilaajille