Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

valitukset
Pelkosenniemikö rappiolla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­ko­sen­nie­mi­kö rap­piol­la?

16.11.2023 12:38 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Pel­ko­sen­nie­mi rap­piol­la?

14.11.2023 07:46 2
Pyhätunturin Salen piti valmistua alun perin jo joulukuussa, mutta kilpailevan kauppiaan valitus on viivästyttänyt hanketta

Py­hä­tun­tu­rin Salen piti val­mis­tua alun perin jo jou­lu­kuus­sa, mutta kil­pai­le­van kaup­piaan valitus on vii­väs­tyt­tä­nyt han­ket­ta

10.11.2023 21:25 17
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

24.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Outokumpu ja Luonnonsuojelupiiri valittivat Tornion terästehtaan ympäristöluvista hallinto-oikeuteen

Ou­to­kum­pu ja Luon­non­suo­je­lu­pii­ri va­lit­ti­vat Tornion te­räs­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

27.06.2023 17:56
Tilaajille
Suomeen on tyrkyllä ennen näkemätön määrä ulkomaisia investointeja, joiden toteutumisen suurin este voi olla hidas ja pitkä lupaprosessimme – sitä on korjattava nopeasti
Pääkirjoitus

Suomeen on tyr­kyl­lä ennen nä­ke­mä­tön määrä ul­ko­mai­sia in­ves­toin­te­ja, joiden to­teu­tu­mi­sen suurin este voi olla hidas ja pitkä lu­pa­pro­ses­sim­me – sitä on kor­jat­ta­va no­peas­ti

01.06.2023 20:00 17
Kaidin ympäristölupa kaatui oikeudessa – "Täydensimme hakemusta 17 kertaa"

Kaidin ym­pä­ris­tö­lu­pa kaatui oi­keu­des­sa – "Täy­den­sim­me ha­ke­mus­ta 17 kertaa"

30.08.2022 18:00 7
Tilaajille
Lapin kuntavaaleista kaksi valitusta – Kolarin valituksen oikeus jo hylkäsi, Pellosta odotettavissa ennakkotapaus

Lapin kun­ta­vaa­leis­ta kaksi va­li­tus­ta – Kolarin va­li­tuk­sen oikeus jo hyl­kä­si, Pel­los­ta odo­tet­ta­vis­sa en­nak­ko­ta­paus

15.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Eduskunnan irtisanottu turvallisuusjohtaja Savola jättää valituksensa ensi viikolla – "Voimme viitata siihen, miten Yli-Viikarin tapausta on hoidettu"

Edus­kun­nan ir­ti­sa­not­tu tur­val­li­suus­joh­ta­ja Savola jättää va­li­tuk­sen­sa ensi vii­kol­la – "Voimme viitata siihen, miten Yli-Vii­ka­rin ta­paus­ta on hoi­det­tu"

31.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Ilari Kinnunen valittiin Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi – Aloittaa virassa helmikuun alussa

Ilari Kin­nu­nen va­lit­tiin Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­rak­si – Aloit­taa virassa hel­mi­kuun alussa

14.01.2021 14:33 1
Tilaajille
Keminmaan Rajakangasta päästään rakentamaan – KHO hylkäsi viimeisenkin valituslupahakemuksen kaavasta

Ke­min­maan Ra­ja­kan­gas­ta pääs­tään ra­ken­ta­maan – KHO hylkäsi vii­mei­sen­kin va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kaa­vas­ta

31.03.2020 15:06
Tilaajille