pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Henkilövalinnat
Hallinto-oikeus: Pelkosenniemen hyvinvointijohtajan virkavaali kumottava

Hal­lin­to-oi­keus: Pel­ko­sen­nie­men hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan vir­ka­vaa­li ku­mot­ta­va

02.01.2024 16:41 7
Tilaajille
Business Tornion toimitusjohtaja Marko Alamartimo irtisanottu – "Ei nauti hallituksen jäsenten luottamusta"

Bu­si­ness Tornion toi­mi­tus­joh­ta­ja Marko Ala­mar­ti­mo ir­ti­sa­not­tu – "Ei nauti hal­li­tuk­sen jä­sen­ten luot­ta­mus­ta"

14.11.2023 16:28 3
Tilaajille
Petteri Kinnunen Kittilän kunnan henkilöstöasiantuntijaksi

Petteri Kin­nu­nen Kit­ti­län kunnan hen­ki­lös­tö­asian­tun­ti­jak­si

14.06.2023 15:43
Tilaajille
Satu Uusiautti ja Soili Nystén-Haarala Lapin yliopiston vararehtoreiksi

Satu Uu­siaut­ti ja Soili Nystén-Haa­ra­la Lapin yli­opis­ton va­ra­reh­to­reik­si

15.12.2022 15:09
Tilaajille
Keskustan istuva puheenjohtaja Annika Saarikko voitti Paavo Väyrysen selvin luvuin puoluekokouksen henkilövaalissa – Markus Lohi jatkaa varapuheenjohtajana

Kes­kus­tan istuva pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko voitti Paavo Väy­ry­sen selvin luvuin puo­lue­ko­kouk­sen hen­ki­lö­vaa­lis­sa – Markus Lohi jatkaa va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

12.06.2022 11:21 7
Johtajan valintakriteereistä syntyi kina ensimmäisessä aluevaltuustossa – myös saamen kielen lautakunnan kokoonpanoa epäiltiin lain vastaiseksi

Joh­ta­jan va­lin­ta­kri­tee­reis­tä syntyi kina en­sim­mäi­ses­sä alue­val­tuus­tos­sa – myös saamen kielen lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­noa epäil­tiin lain vas­tai­sek­si

02.03.2022 19:58 2
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä nousemassa ensimmäisen aluevaltuuston johtoon, hallituksen puheenjohtaja tulee keskustasta

Johanna Oja­la-Nie­me­lä nou­se­mas­sa en­sim­mäi­sen alue­val­tuus­ton joh­toon, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja tulee kes­kus­tas­ta

14.02.2022 18:02 8
Tilaajille
Eeva-Maarit Aikio vahvoilla Rovaniemen kaupunginsihteeriksi

Ee­va-Maa­rit Aikio vah­voil­la Ro­va­nie­men kau­pun­gin­sih­tee­rik­si

09.02.2022 20:15 3
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen toimialajohtaja Antti Lassilan valinnan

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men toi­mi­ala­joh­ta­ja Antti Las­si­lan va­lin­nan

30.12.2021 14:11 30
Tilaajille
Riitta Erola hävisi kiistan Rovaniemen kaupungin kanssa – entinen kehitysjohtaja valitti viime vuonna tehdyistä virkajärjestelyistä

Riitta Erola hävisi kiistan Ro­va­nie­men kau­pun­gin kanssa – entinen ke­hi­tys­joh­ta­ja valitti viime vuonna teh­dyis­tä vir­ka­jär­jes­te­lyis­tä

01.11.2021 18:21 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tiaa vai puo­lue­dik­ta­tuu­ria?

29.10.2021 05:00
Tilaajille
Perussuomalaisilta odotettiin Lapin liiton valtuustoon kahta kilpailevaa listaa – valinnat menivät lopulta yksimielisesti

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta odo­tet­tiin Lapin liiton val­tuus­toon kahta kil­pai­le­vaa listaa – va­lin­nat menivät lopulta yk­si­mie­li­ses­ti

18.10.2021 21:57 2
Tilaajille

Kaleva Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen va­lit­tiin jä­se­nek­si Me­dia­lii­ton hal­li­tuk­seen

20.05.2021 19:32
Meri-Lapin etuja puolustanut tehotiimi menee uusiksi, kun kunnanjohtajista vaihtuu puolet tai ylikin
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin etuja puo­lus­ta­nut te­ho­tii­mi menee uu­sik­si, kun kun­nan­joh­ta­jis­ta vaihtuu puolet tai ylikin

28.01.2021 20:57
Tilaajille
Posion kunta hakee nyt uutta kunnanjohtajaa – nykyinen johtaja siirtyy Lapin liittoon

Posion kunta hakee nyt uutta kun­nan­joh­ta­jaa – ny­kyi­nen johtaja siirtyy Lapin liit­toon

19.01.2021 13:11
Tilaajille
Ilari Kinnunen valittiin Rovaniemen seurakunnan vt. kirkkoherraksi – Aloittaa virassa helmikuun alussa

Ilari Kin­nu­nen va­lit­tiin Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan vt. kirk­ko­her­rak­si – Aloit­taa virassa hel­mi­kuun alussa

14.01.2021 14:33 1
Tilaajille
Lapin kauppakamarin toimitusjohtajan pestiin tuli kymmeniä hakemuksia

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­jan pestiin tuli kym­me­niä ha­ke­muk­sia

05.01.2021 16:22 1
Tilaajille
Lapin liiton yhteysjohtajaksi valittiin Posion nykyinen kunnanjohtaja Heli Knutars

Lapin liiton yh­teys­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Posion ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars

14.12.2020 14:38 1
Tilaajille
Ylen toimitusjohtaja Ylä-Anttila nousemassa työnantajajärjestön johtoon – "Ei tehtävään valittu Yleä vaan ihminen"

Ylen toi­mi­tus­joh­ta­ja Ylä-Ant­ti­la nou­se­mas­sa työn­an­ta­ja­jär­jes­tön johtoon – "Ei teh­tä­vään valittu Yleä vaan ih­mi­nen"

20.11.2020 15:06

Timo Tör­mä­nen jatkaa Lapin vih­rei­den joh­dos­sa ensi vuonna – Vihreät va­lit­si­vat myös uuden pii­ri­hal­li­tuk­sen

10.11.2020 10:40 2
Tilaajille