kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Aluevaltuusto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pie­ni­tu­lois­ten ahdinko huo­mioi­ta­va sote-mak­suis­sa

20.09.2022 04:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue tulee tukemaan valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuutettu

Lapin hy­vin­voin­ti­alue tulee tu­ke­maan val­tuus­to­ryh­miä vuo­sit­tain enin­tään 5000 eurolla per val­tuu­tet­tu

31.08.2022 17:08 5
Tilaajille
Nyt se varmistui: Lappi jaetaan kuntanaapurusten muodostamiin lähipalvelualueisiin – rajat yhä auki

Nyt se var­mis­tui: Lappi jaetaan kun­ta­naa­pu­rus­ten muo­dos­ta­miin lä­hi­pal­ve­lu­aluei­siin – rajat yhä auki

06.06.2022 19:38 10
Tilaajille
Jari Jokela hyvinvointialueen johtajaksi – Kansanedustaja Markus Lohi jäi tiukassa äänestyksessä kakkoseksi

Jari Jokela hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si – Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohi jäi tiu­kas­sa ää­nes­tyk­ses­sä kak­ko­sek­si

04.05.2022 09:58
Esitys: Lapin hyvinvointialueen organisaatio perustuisi kolmeen päätoimialaan – käynnistysvaiheessa ei haluta liian suurta ja hallitsematonta muutosta

Esitys: Lapin hy­vin­voin­ti­alueen or­ga­ni­saa­tio pe­rus­tui­si kolmeen pää­toi­mi­alaan – käyn­nis­tys­vai­hees­sa ei haluta liian suurta ja hal­lit­se­ma­ton­ta muu­tos­ta

14.04.2022 20:59 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­ra­ne­vat­ko pal­ve­lut?

10.03.2022 08:13
Tilaajille
Lapin hyvinvointijohtajan virka tulee pian hakuun

Lapin hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan virka tulee pian hakuun

08.03.2022 19:54
Tilaajille
Mikkola ei aio luopua lautakuntapaikastaan, vaikka saamen kielen taito on keskeinen vaatimus – "En aio missään nimessä vetäytyä"

Mikkola ei aio luopua lau­ta­kun­ta­pai­kas­taan, vaikka saamen kielen taito on kes­kei­nen vaa­ti­mus – "En aio missään nimessä ve­täy­tyä"

04.03.2022 12:47 10
Tilaajille
Johtajan valintakriteereistä syntyi kina ensimmäisessä aluevaltuustossa – myös saamen kielen lautakunnan kokoonpanoa epäiltiin lain vastaiseksi

Joh­ta­jan va­lin­ta­kri­tee­reis­tä syntyi kina en­sim­mäi­ses­sä alue­val­tuus­tos­sa – myös saamen kielen lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­noa epäil­tiin lain vas­tai­sek­si

02.03.2022 19:58 2
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä nousemassa ensimmäisen aluevaltuuston johtoon, hallituksen puheenjohtaja tulee keskustasta

Johanna Oja­la-Nie­me­lä nou­se­mas­sa en­sim­mäi­sen alue­val­tuus­ton joh­toon, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja tulee kes­kus­tas­ta

14.02.2022 18:02 8
Tilaajille
Monta ammattikuntaa jäi ulos aluevaltuustosta – hoitoala jyräsi vahvan edustuksen

Monta am­mat­ti­kun­taa jäi ulos alue­val­tuus­tos­ta – hoi­to­ala jyräsi vahvan edus­tuk­sen

13.02.2022 18:00 11
Tilaajille
Länsi-Pohjasta vahva edustus aluevaltuustoon – Keskustan kannatus nousi Katri Kulmunin johdolla

Län­si-Poh­jas­ta vahva edustus alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan kan­na­tus nousi Katri Kul­mu­nin joh­dol­la

26.01.2022 16:30
Tässä on Lapin uusi aluevaltuusto – katso valtuutettujen kuvat

Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

24.01.2022 00:24 15
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Uusi aluevaltuusto edustaa koko Lappia yllättävän laajasti – Länsi-Pohja sai kokoaan suuremman edustuksen, Rovaniemi taas yllättävän pienen

Uusi alue­val­tuus­to edustaa koko Lappia yl­lät­tä­vän laa­jas­ti – Län­si-Poh­ja sai kokoaan suu­rem­man edus­tuk­sen, Ro­va­nie­mi taas yl­lät­tä­vän pienen

23.01.2022 23:43 12
Tilaajille
Ääni on annettu aluevaaliehdokkaalle
Pääkirjoitus

Ääni on annettu alue­vaa­li­eh­dok­kaal­le

19.01.2022 16:53
Tammikuussa käydään elintärkeät vaalit, ja tätä politiikkafaninkin pitää muistutella itselleen
Kolumni

Tam­mi­kuus­sa käydään elin­tär­keät vaalit, ja tätä po­li­tiik­ka­fa­nin­kin pitää muis­tu­tel­la it­sel­leen

19.12.2021 15:00 2
Tilaajille
Lapin aluevaltuuston tehtävänä on ajaa koko maakunnan etua, mutta vaarana on, että valtuutetut keskittyvät oman kunnan sote-palvelujen pelastamiseen
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuus­ton teh­tä­vä­nä on ajaa koko maa­kun­nan etua, mutta vaarana on, että val­tuu­te­tut kes­kit­ty­vät oman kunnan sote-pal­ve­lu­jen pe­las­ta­mi­seen

16.12.2021 07:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­val­tuu­te­tut va­li­taan ää­nes­tä­mäl­lä

08.10.2021 05:56 2
Tilaajille
Aluevaltuustoon ei tule valita kuntapoliitikkoja, vaan yhteistyökykyisiä maakunnan edun valvojia
Pääkirjoitus

Alue­val­tuus­toon ei tule valita kun­ta­po­lii­tik­ko­ja, vaan yh­teis­työ­ky­kyi­siä maa­kun­nan edun val­vo­jia

06.09.2021 20:00 8
Tilaajille