Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Aluevaltuusto
Lapin aluevaltuusto selvisi ensimmäisestä testistä, mutta vasta keväällä tiedetään, kykenevätkö aluepäättäjät koviin päätöksiin – sote-palveluja on pakko heikentää
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuus­to selvisi en­sim­mäi­ses­tä tes­tis­tä, mutta vasta ke­vääl­lä tie­de­tään, ky­ke­ne­vät­kö alue­päät­tä­jät koviin pää­tök­siin – sote-pal­ve­lu­ja on pakko hei­ken­tää

20.02.2024 17:00 18
Tilaajille
Mistä aluevaltuusto päätti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä alue­val­tuus­to päätti?

02.11.2023 05:01 2
Lapin hyvinvointialueella on puoli vuotta aikaa sopia keskussairaaloiden työnjaosta – epäonnistuminen voi johtaa toisen sairaalan osittaiseen alasajoon
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la on puoli vuotta aikaa sopia kes­kus­sai­raa­loi­den työn­jaos­ta – epä­on­nis­tu­mi­nen voi johtaa toisen sai­raa­lan osit­tai­seen alas­ajoon

31.10.2023 20:42 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko alue­hal­li­tus val­la­ton?

26.10.2023 05:00 2
Meri-Lapin ulkoistussopimuksen jatkaminen pakottaa Lapin sairaalat syvempään yhteistyöhön – säästöjä on etsittävä silti muualtakin
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin ul­kois­tus­so­pi­muk­sen jat­ka­mi­nen pa­kot­taa Lapin sai­raa­lat sy­vem­pään yh­teis­työ­hön – sääs­tö­jä on et­sit­tä­vä silti muual­ta­kin

24.10.2023 15:18 15
Uutisanalyysi: Peli alkaa olla yhtä kovaa kuin Mehiläis-ulkoistusta tehtäessä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Peli alkaa olla yhtä kovaa kuin Me­hi­läis-ul­kois­tus­ta teh­täes­sä

10.10.2023 17:58 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pie­ni­tu­lois­ten ahdinko huo­mioi­ta­va sote-mak­suis­sa

20.09.2022 04:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue tulee tukemaan valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuutettu

Lapin hy­vin­voin­ti­alue tulee tu­ke­maan val­tuus­to­ryh­miä vuo­sit­tain enin­tään 5000 eurolla per val­tuu­tet­tu

31.08.2022 17:08 5
Tilaajille
Nyt se varmistui: Lappi jaetaan kuntanaapurusten muodostamiin lähipalvelualueisiin – rajat yhä auki

Nyt se var­mis­tui: Lappi jaetaan kun­ta­naa­pu­rus­ten muo­dos­ta­miin lä­hi­pal­ve­lu­aluei­siin – rajat yhä auki

06.06.2022 19:38 10
Tilaajille
Jari Jokela hyvinvointialueen johtajaksi – Kansanedustaja Markus Lohi jäi tiukassa äänestyksessä kakkoseksi

Jari Jokela hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si – Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohi jäi tiu­kas­sa ää­nes­tyk­ses­sä kak­ko­sek­si

04.05.2022 09:58
Esitys: Lapin hyvinvointialueen organisaatio perustuisi kolmeen päätoimialaan – käynnistysvaiheessa ei haluta liian suurta ja hallitsematonta muutosta

Esitys: Lapin hy­vin­voin­ti­alueen or­ga­ni­saa­tio pe­rus­tui­si kolmeen pää­toi­mi­alaan – käyn­nis­tys­vai­hees­sa ei haluta liian suurta ja hal­lit­se­ma­ton­ta muu­tos­ta

14.04.2022 20:59 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­ra­ne­vat­ko pal­ve­lut?

10.03.2022 08:13
Tilaajille
Lapin hyvinvointijohtajan virka tulee pian hakuun

Lapin hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan virka tulee pian hakuun

08.03.2022 19:54
Tilaajille
Mikkola ei aio luopua lautakuntapaikastaan, vaikka saamen kielen taito on keskeinen vaatimus – "En aio missään nimessä vetäytyä"

Mikkola ei aio luopua lau­ta­kun­ta­pai­kas­taan, vaikka saamen kielen taito on kes­kei­nen vaa­ti­mus – "En aio missään nimessä ve­täy­tyä"

04.03.2022 12:47 10
Tilaajille
Johtajan valintakriteereistä syntyi kina ensimmäisessä aluevaltuustossa – myös saamen kielen lautakunnan kokoonpanoa epäiltiin lain vastaiseksi

Joh­ta­jan va­lin­ta­kri­tee­reis­tä syntyi kina en­sim­mäi­ses­sä alue­val­tuus­tos­sa – myös saamen kielen lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­noa epäil­tiin lain vas­tai­sek­si

02.03.2022 19:58 2
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelä nousemassa ensimmäisen aluevaltuuston johtoon, hallituksen puheenjohtaja tulee keskustasta

Johanna Oja­la-Nie­me­lä nou­se­mas­sa en­sim­mäi­sen alue­val­tuus­ton joh­toon, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja tulee kes­kus­tas­ta

14.02.2022 18:02 8
Tilaajille
Monta ammattikuntaa jäi ulos aluevaltuustosta – hoitoala jyräsi vahvan edustuksen

Monta am­mat­ti­kun­taa jäi ulos alue­val­tuus­tos­ta – hoi­to­ala jyräsi vahvan edus­tuk­sen

13.02.2022 18:00 11
Tilaajille
Länsi-Pohjasta vahva edustus aluevaltuustoon – Keskustan kannatus nousi Katri Kulmunin johdolla

Län­si-Poh­jas­ta vahva edustus alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan kan­na­tus nousi Katri Kul­mu­nin joh­dol­la

26.01.2022 16:30
Tässä on Lapin uusi aluevaltuusto – katso valtuutettujen kuvat

Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

24.01.2022 00:24 15
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille