Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin yliopisto
Kuukausi
Àile Aikio tutkii väitöskirjassaan, minkälaista on saamelainen museoajattelu ja -työ

Àile Aikio tutkii väi­tös­kir­jas­saan, min­kä­lais­ta on saa­me­lai­nen mu­seo­ajat­te­lu ja -työ

29.11.2023 11:37
Tilaajille
Lukijalta: Lapin ylioppilaslehden lakkauttamisinnosta uupuu selkäranka
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin yli­op­pi­las­leh­den lak­kaut­ta­mis­in­nos­ta uupuu sel­kä­ran­ka

23.11.2023 12:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin yli­opis­to sahaa omaa ok­saan­sa

23.11.2023 04:45
Näkökulma: Törhönen taiteen, tieteen ja käytännön risteymäpisteessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Tör­hö­nen tai­teen, tieteen ja käy­tän­nön ris­tey­mä­pis­tees­sä

21.11.2023 09:34 8
Rovaniemen kaupunginhallitus esittää Lapin yliopistolle miljoonan euron tukea – Ylikylän asemakaavaehdotus myös nähtäville

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esittää Lapin yli­opis­tol­le mil­joo­nan euron tukea – Yli­ky­län ase­ma­kaa­va­eh­do­tus myös näh­tä­vil­le

20.11.2023 18:49 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to ottaa väi­tös­kir­ja­huo­let va­ka­vas­ti

16.11.2023 05:00 2
He päättävät Törhösen kohuväitöskirjan kohtalosta – tiedekuntaneuvosto koolla joulukuussa

He päät­tä­vät Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös­kir­jan koh­ta­los­ta – tie­de­kun­ta­neu­vos­to koolla jou­lu­kuus­sa

14.11.2023 20:29 5
Tilaajille
Kulttuurintutkimuksen seura: Törhösen väitösprosessissa tehty vakavia virheitä –Vastuu ennen kaikkea ohjaajilla ja tiedekuntaneuvostolla

Kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen seura: Tör­hö­sen väi­tös­pro­ses­sis­sa tehty vakavia vir­hei­tä –Vastuu ennen kaikkea oh­jaa­jil­la ja tie­de­kun­ta­neu­vos­tol­la

14.11.2023 12:47 11
Tilaajille
Lapin yliopisto epäonnistui viestinnässään väitöskirjakohun keskellä – maineen korjaaminen vaatii avoimuutta ja oma-aloitteisuutta.
Pääkirjoitus

Lapin yli­opis­to epä­on­nis­tui vies­tin­näs­sään väi­tös­kir­ja­ko­hun kes­kel­lä – maineen kor­jaa­mi­nen vaatii avoi­muut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta.

10.11.2023 05:00 11
Kohuväitös tempaisi Lapin yliopiston mediamyllerrykseen – mainehaitta ehti jo syntyä
Kolumni

Ko­hu­väi­tös tem­pai­si Lapin yli­opis­ton me­dia­myl­ler­ryk­seen – mai­ne­hait­ta ehti jo syntyä

08.11.2023 16:06 1
Tilaajille
SK: Taiteiden tiedekunnan dekaani halusi poistaa haastattelustaan arvioita, että Lauri Törhösen väitösprosessi oli asianmukainen

SK: Tai­tei­den tie­de­kun­nan dekaani halusi poistaa haas­tat­te­lus­taan ar­vioi­ta, että Lauri Tör­hö­sen väi­tös­pro­ses­si oli asian­mu­kai­nen

07.11.2023 17:09 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Her­ra­seu­ra­teo­riois­ta syytä luopua Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­jan suhteen

07.11.2023 13:20 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kantaa vastuun Tör­hö­sen väi­tök­ses­tä?

04.11.2023 05:00 2
Analyysi: Törhösen kohuväitös on haukkuja parempi, mutta ei väitöskirjana – mihin yliopisto tarvitsee näin valtavaa itsekeskeisyyttä?

Ana­lyy­si: Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös on hauk­ku­ja pa­rem­pi, mutta ei väi­tös­kir­ja­na – mihin yli­opis­to tar­vit­see näin val­ta­vaa it­se­kes­kei­syyt­tä?

03.11.2023 16:20 12
Tilaajille
Vanhemmat
Istuipa ravintolassa kolme miestä, joista yksi teki väitöskirjan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esitarkastajana
Kolumni

Istuipa ra­vin­to­las­sa kolme miestä, joista yksi teki väi­tös­kir­jan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esi­tar­kas­ta­ja­na

01.11.2023 15:29 36
Lapin yliopisto joutui rajun arvostelun kohteeksi Lauri Törhösen väitöskirjakohussa – tiedekuntaneuvosto voi vielä hylätä väitöksen, mutta se olisi poikkeuksellista

Lapin yli­opis­to joutui rajun ar­vos­te­lun koh­teek­si Lauri Tör­hö­sen väi­tös­kir­ja­ko­hus­sa – tie­de­kun­ta­neu­vos­to voi vielä hylätä väi­tök­sen, mutta se olisi poik­keuk­sel­lis­ta

31.10.2023 17:31 17
Tilaajille
Lapin yliopistolle 150 000 euron lahjoitus Säästöpankki Optialta

Lapin yli­opis­tol­le 150 000 euron lah­joi­tus Sääs­tö­pank­ki Op­tial­ta

09.10.2023 15:46
Tilaajille
Opiskelijalle raippa viuhuu, kun velkalaiva kääntyy – eikä siihen auta hengailu yliopiston aulassa
Kolumni

Opis­ke­li­jal­le raippa viuhuu, kun vel­ka­lai­va kääntyy – eikä siihen auta hen­gai­lu yli­opis­ton aulassa

02.10.2023 06:00 32
Kymmenet opiskelijat valtasivat Lapin yliopiston pääaulan protestina leikkauksille – "Hallituksen toimet ovat karmivia"

Kym­me­net opis­ke­li­jat val­ta­si­vat Lapin yli­opis­ton pää­au­lan pro­tes­ti­na leik­kauk­sil­le – "Hal­li­tuk­sen toimet ovat kar­mi­via"

26.09.2023 16:42 17
Tilaajille
Toistuva lyhytvuokraus, vauvansängyt ja sisäänkirjautumisohjeet voivat viitata lainvastaiseen majoitustoimintaan – tällaisia ovat korkeimman hallinto-oikeuden Airbnb-linjaukset

Tois­tu­va ly­hyt­vuok­raus, vau­van­sän­gyt ja si­sään­kir­jau­tu­mis­oh­jeet voivat viitata lain­vas­tai­seen ma­joi­tus­toi­min­taan – täl­lai­sia ovat kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den Airbnb-lin­jauk­set

15.09.2023 05:00 11
Tilaajille