pääkirjoitus: Sodan pelko on turha, Venäjä ei ole hyök­kää­mäs­sä Suomeen

kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Suhangon kaivos
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­han­gon kaivos tuu­li­voi­mal­la?

18.11.2021 05:00
Tilaajille
Kalankasvattajat Suhangon purkuputkesta: Väärä paikka

Ka­lan­kas­vat­ta­jat Su­han­gon pur­ku­put­kes­ta: Väärä paikka

04.11.2021 06:30 3
Tilaajille
Rovaniemen ja Ranuan rajalle on puuhattu Kevitsan kokoista kaivosta jo 20 vuotta – mutta kukaan ei halua purkuputkea lähelleen

Ro­va­nie­men ja Ranuan rajalle on puu­hat­tu Ke­vit­san ko­kois­ta kai­vos­ta jo 20 vuotta – mutta kukaan ei halua pur­ku­put­kea lä­hel­leen

04.11.2021 06:30 18
Tilaajille
Kemijokeen ei tarvita lisää harmeja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jo­keen ei tarvita lisää harmeja

21.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Iso huoli Tervolassa – Suhangon purkuputken ympäristöselvitykset jo täydessä vauhdissa: "Kenenkään sokkelin viereen ne eivät tule"

Iso huoli Ter­vo­las­sa – Su­han­gon pur­ku­put­ken ym­pä­ris­tö­sel­vi­tyk­set jo täy­des­sä vauh­dis­sa: "Ke­nen­kään sok­ke­lin viereen ne eivät tule"

17.09.2021 18:02 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Su­han­gos­sa uraa­nia?

23.06.2021 08:39 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suren jokeni koh­ta­loa – "Nyt ne aikovat myr­kyt­tää sinut, kun rais­kat­tu­na et voi mitään"

17.02.2021 08:51
Tilaajille
Suhangon kaivoksen purkuputkihanke kannattaa selvittää perusteellisesti ja avoimesti
Pääkirjoitus

Su­han­gon kai­vok­sen pur­ku­put­ki­han­ke kan­nat­taa sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti ja avoi­mes­ti

12.02.2021 17:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Lapin liitto meni Su­han­gon pur­ku­put­ken asiassa kai­vos­yh­tiön puo­lel­le?

10.02.2021 19:11 2
Tilaajille
Koivukylän osakaskunta vastustaa Suhangon kaivoksen jätevesien laskemista Kemijokeen ja Ossauskosken altaaseen

Koi­vu­ky­län osa­kas­kun­ta vas­tus­taa Su­han­gon kai­vok­sen jä­te­ve­sien las­ke­mis­ta Ke­mi­jo­keen ja Os­saus­kos­ken al­taa­seen

10.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Ely päättää pian, tarvitaanko Suhangon purkuputkeen YVA-menettelyä – Tervolan mielestä kyllä, Ranuan mielestä ei – kalatalousalueelta ei edes kysytty

Ely päättää pian, tar­vi­taan­ko Su­han­gon pur­ku­put­keen YVA-me­net­te­lyä – Ter­vo­lan mie­les­tä kyllä, Ranuan mie­les­tä ei – ka­la­ta­lous­alueel­ta ei edes kysytty

09.02.2021 19:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suhanko uusi Tal­vi­vaa­ra?

04.02.2021 14:56
Tilaajille
Simojoki on aito lohijoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­mo­jo­ki on aito lo­hi­jo­ki

28.01.2021 09:37
Tilaajille

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta: Su­han­gon pur­ku­put­kel­le tar­vi­taan YVA-me­net­te­ly, uusi hoi­va­ko­ti Seu­tu­lan­har­jul­le ja kre­ma­to­riol­le ra­ken­nus­lu­pa

27.01.2021 21:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valinta on tehty

27.01.2021 19:38
Tilaajille
Suhangon kaivoksen jätevedet 40 kilometrin putkessa Kemijokeen - Jos jossain laimentuminen on tehokasta niin juuri Kemijoessa, perustelee kaivospomo

Su­han­gon kai­vok­sen jä­te­ve­det 40 ki­lo­met­rin put­kes­sa Ke­mi­jo­keen - Jos jossain lai­men­tu­mi­nen on te­ho­kas­ta niin juuri Ke­mi­joes­sa, pe­rus­te­lee kai­vos­po­mo

27.01.2021 06:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joes­ta kai­vos­yh­tiöi­den jä­te­vie­mä­ri?

26.01.2021 22:14 3
Tilaajille
Suhangon kaivoksesta jätejärvikö Koivuun?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­han­gon kai­vok­ses­ta jä­te­jär­vi­kö Koi­vuun?

25.01.2021 21:52 4
Tilaajille

Ranuan kun­nal­la ei huo­mau­tet­ta­vaa Su­han­gon pur­ku­put­kes­ta

25.01.2021 20:23
Tilaajille
Suhangon kaivoshanke sai kaksi uutta malminetsintälupaa – "Kannattavuusselvitys valmistuu kesän aikana"

Su­han­gon kai­vos­han­ke sai kaksi uutta mal­min­et­sin­tä­lu­paa – "Kan­nat­ta­vuus­sel­vi­tys val­mis­tuu kesän aikana"

29.06.2020 20:48
Tilaajille