pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Enontekiön kunta
Enontekiö ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä kumota sähköyhtiön kaupat – "Kukaan ei osaa vielä sanoa, miten asian kanssa seuraavaksi edetään"

Enon­te­kiö ei valita hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä kumota säh­kö­yh­tiön kaupat – "Kukaan ei osaa vielä sanoa, miten asian kanssa seu­raa­vak­si ede­tään"

25.05.2022 15:11 6
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksen sähköyhtiön myynnistä – perusteena kahden luottamushenkilön esteellisyys

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Enon­te­kiön kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sen säh­kö­yh­tiön myyn­nis­tä – pe­rus­tee­na kahden luot­ta­mus­hen­ki­lön es­teel­li­syys

09.05.2022 13:40 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lit­ta­mi­sen lo­put­ta­va Enon­te­kiöl­lä

23.04.2022 05:00
Tilaajille
Suhmurointi Kilpisjärven tonttiasioissa jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suh­mu­roin­ti Kil­pis­jär­ven tont­ti­asiois­sa jatkuu

19.04.2022 20:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö ilman joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta

08.03.2022 04:30
Tilaajille
Birgitta Eira Enontekiön väliaikaiseksi johtajaksi – vastaehdokkaaksi nostettiin Kittilää johtanut Antti Jämsén

Bir­git­ta Eira Enon­te­kiön vä­li­ai­kai­sek­si joh­ta­jak­si – vas­ta­eh­dok­kaak­si nos­tet­tiin Kit­ti­lää joh­ta­nut Antti Jämsén

09.02.2022 21:07 4
Tilaajille
Enontekiön puheenjohtajat perustelevat kokouksen keskeytystä: Kaksi asiaa samaan pykälään

Enon­te­kiön pu­heen­joh­ta­jat pe­rus­te­le­vat ko­kouk­sen kes­key­tys­tä: Kaksi asiaa samaan py­kä­lään

04.02.2022 16:24 7
Tilaajille
Enontekiön valtuusto päättyi ulosmarssiin – kunnanjohtajan tehtävien järjestämistä ei käsitelty

Enon­te­kiön val­tuus­to päättyi ulos­mars­siin – ­kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­vien jär­jes­tä­mis­tä ei kä­si­tel­ty

03.02.2022 08:27 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­le­uu­ti­set osa vies­tin­tää myös Enon­te­kiöl­lä

02.02.2022 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met tehimä yhessä

15.01.2022 04:30 1
Tilaajille
Pormestarimalli innostaa Enontekiöllä – iso luuta lakaisi kesän kuntavaalissa, nyt kolme keskeistä virkaa on täyttämättä

Por­mes­ta­ri­mal­li in­nos­taa Enon­te­kiöl­lä – iso luuta lakaisi kesän kun­ta­vaa­lis­sa, nyt kolme kes­keis­tä virkaa on täyt­tä­mät­tä

27.12.2021 06:30 5
Tilaajille
Kittilän uusi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen halusi kuntajohtajuuden mestaruussarjaan

Kit­ti­län uusi kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen halusi kun­ta­joh­ta­juu­den mes­ta­ruus­sar­jaan

13.12.2021 20:28 1
Tilaajille
Kallista kyytiä kunnalle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kal­lis­ta kyytiä kun­nal­le

13.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Enontekiön kunnanvaltuustoon johtoon valittiin Birgitta Eira, kunnanhallitusta johtaa Leena Palojärvi

Enon­te­kiön kun­nan­val­tuus­toon johtoon va­lit­tiin Bir­git­ta Eira, kun­nan­hal­li­tus­ta johtaa Leena Pa­lo­jär­vi

25.08.2021 14:36
Tilaajille
Ei ehkä laiton, mutta epätavanomainen järjestys – Enontekiöllä kokoontuu ensin vanha hallitus, vasta sitten uusi valtuusto

Ei ehkä laiton, mutta epä­ta­van­omai­nen jär­jes­tys – Enon­te­kiöl­lä ko­koon­tuu ensin vanha hal­li­tus, vasta sitten uusi val­tuus­to

14.08.2021 18:00 2
Tilaajille
Kilpisjärven tonttikysyntä on niin suurta, että Enontekiön kunta on aloittanut neuvottelut maakaupoista Metsähallituksen kanssa – Myös Valtteri Bottas on aloittanut oman lukaalinsa rakentamisen

Kil­pis­jär­ven tont­ti­ky­syn­tä on niin suurta, että Enon­te­kiön kunta on aloit­ta­nut neu­vot­te­lut maa­kau­pois­ta Met­sä­hal­li­tuk­sen kanssa – Myös Valt­te­ri Bottas on aloit­ta­nut oman lu­kaa­lin­sa ra­ken­ta­mi­sen

20.06.2021 14:00 2
Tilaajille

Uusi valitus Enon­te­kiön Sähkön myyn­nis­tä

08.01.2021 21:21
Tilaajille

Valitus Enon­te­kiön sähkön myyn­nis­tä

13.12.2020 16:29
Tilaajille
Enontekiö avoimuudessaan edelläkävijä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö avoi­muu­des­saan edel­lä­kä­vi­jä

09.12.2020 05:00
Tilaajille