työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Enontekiön kunta
Kesästä asti ilman käteisautomaattia ollut Enontekiö saa pian helpotusta tilanteeseen – kunta on sitoutunut korvaamaan kustannuksia, jos uutta automaattia ei käytetä tarpeeksi

Kesästä asti ilman kä­teis­au­to­maat­tia ollut Enon­te­kiö saa pian hel­po­tus­ta ti­lan­tee­seen – kunta on si­tou­tu­nut kor­vaa­maan kus­tan­nuk­sia, jos uutta au­to­maat­tia ei käytetä tar­peek­si

20.03.2023 08:00 6
Tilaajille
Enontekiön kunta pelasti lentokenttänsä ostamalla sen – näihin asioihin Lapin ainoaa kunnallista kenttää aiotaan nyt käyttää

Enon­te­kiön kunta pelasti len­to­kent­tän­sä os­ta­mal­la sen – näihin asioi­hin Lapin ainoaa kun­nal­lis­ta kenttää aiotaan nyt käyttää

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Enontekiön kuntapolitiikassa pitkään vaikuttanut Hilkka Joki on kuollut – "Jos hän oli jotain mieltä, se ei jäänyt kellään epäselväksi"

Enon­te­kiön kun­ta­po­li­tii­kas­sa pitkään vai­kut­ta­nut Hilkka Joki on kuollut – "Jos hän oli jotain mieltä, se ei jäänyt kellään epä­sel­väk­si"

23.06.2022 12:54 1
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti Samuli Mikkola

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin yk­si­mie­li­ses­ti Samuli Mikkola

22.06.2022 19:15
Tilaajille
Enontekiön uudeksi kunnanjohtajaksi ehdotetaan Samuli Mikkolaa – Keminmaan kunnanjohtajakisaan jäivät jäljelle Hannele Matinlassi ja Yrjö Herva

Enon­te­kiön uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si eh­do­te­taan Samuli Mik­ko­laa – Ke­min­maan kun­nan­joh­ta­ja­ki­saan jäivät jäl­jel­le Hannele Ma­tin­las­si ja Yrjö Herva

13.06.2022 11:11 2
Tilaajille
Neve hakee valituslupaa Enontekiön sähköyhtiökauppaa koskevaan päätökseen – samaan aikaan neuvottelut kunnan kanssa jatkuvat: "Kunnan pitäisi korjata päätökset", toimitusjohtaja sanoo

Neve hakee va­li­tus­lu­paa Enon­te­kiön säh­kö­yh­tiö­kaup­paa kos­ke­vaan pää­tök­seen – samaan aikaan neu­vot­te­lut kunnan kanssa jat­ku­vat: "Kunnan pitäisi korjata pää­tök­set", toi­mi­tus­joh­ta­ja sanoo

30.05.2022 18:38 4
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Enontekiön sähköyhtiökauppapäätöksen, mutta kukaan ei tunnu tietävän, mitä tämä tarkoittaa – kuntaa tilanne ei mairittele
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Enon­te­kiön säh­köyh­tiö­kaup­pa­pää­tök­sen, mutta kukaan ei tunnu tie­tä­vän, mitä tämä tar­koit­taa – kuntaa tilanne ei mai­rit­te­le

27.05.2022 20:30 3
Tilaajille
Enontekiön kunnanjohtajaksi ja hallintojohtajakasi hakeneiden joukosta valittiin haastateltavat

Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­jak­si ja hal­lin­to­joh­ta­ja­ka­si ha­ke­nei­den jou­kos­ta va­lit­tiin haas­ta­tel­ta­vat

27.05.2022 18:52 4
Tilaajille
Enontekiö ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä kumota sähköyhtiön kaupat – "Kukaan ei osaa vielä sanoa, miten asian kanssa seuraavaksi edetään"

Enon­te­kiö ei valita hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä kumota säh­kö­yh­tiön kaupat – "Kukaan ei osaa vielä sanoa, miten asian kanssa seu­raa­vak­si ede­tään"

25.05.2022 15:11 7
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksen sähköyhtiön myynnistä – perusteena kahden luottamushenkilön esteellisyys

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Enon­te­kiön kun­nan­val­tuus­ton pää­tök­sen säh­kö­yh­tiön myyn­nis­tä – pe­rus­tee­na kahden luot­ta­mus­hen­ki­lön es­teel­li­syys

09.05.2022 13:40 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lit­ta­mi­sen lo­put­ta­va Enon­te­kiöl­lä

23.04.2022 05:00
Tilaajille
Suhmurointi Kilpisjärven tonttiasioissa jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suh­mu­roin­ti Kil­pis­jär­ven tont­ti­asiois­sa jatkuu

19.04.2022 20:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Enon­te­kiö ilman joh­ta­via vi­ran­hal­ti­joi­ta

08.03.2022 04:30
Tilaajille
Birgitta Eira Enontekiön väliaikaiseksi johtajaksi – vastaehdokkaaksi nostettiin Kittilää johtanut Antti Jämsén

Bir­git­ta Eira Enon­te­kiön vä­li­ai­kai­sek­si joh­ta­jak­si – vas­ta­eh­dok­kaak­si nos­tet­tiin Kit­ti­lää joh­ta­nut Antti Jämsén

09.02.2022 21:07 4
Tilaajille
Enontekiön puheenjohtajat perustelevat kokouksen keskeytystä: Kaksi asiaa samaan pykälään

Enon­te­kiön pu­heen­joh­ta­jat pe­rus­te­le­vat ko­kouk­sen kes­key­tys­tä: Kaksi asiaa samaan py­kä­lään

04.02.2022 16:24 7
Tilaajille
Enontekiön valtuusto päättyi ulosmarssiin – kunnanjohtajan tehtävien järjestämistä ei käsitelty

Enon­te­kiön val­tuus­to päättyi ulos­mars­siin – ­kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­vien jär­jes­tä­mis­tä ei kä­si­tel­ty

03.02.2022 08:27 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­le­uu­ti­set osa vies­tin­tää myös Enon­te­kiöl­lä

02.02.2022 04:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met tehimä yhessä

15.01.2022 04:30 1
Tilaajille
Pormestarimalli innostaa Enontekiöllä – iso luuta lakaisi kesän kuntavaalissa, nyt kolme keskeistä virkaa on täyttämättä

Por­mes­ta­ri­mal­li in­nos­taa Enon­te­kiöl­lä – iso luuta lakaisi kesän kun­ta­vaa­lis­sa, nyt kolme kes­keis­tä virkaa on täyt­tä­mät­tä

27.12.2021 06:30 5
Tilaajille