Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Enontekiön lentoasema
Jos kaikki menee hyvin, Enontekiön lentoasemalla rikotaan jälleen ennätyksiä – matkustajia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

Jos kaikki menee hyvin, Enon­te­kiön len­toa­se­mal­la ri­ko­taan jälleen en­nä­tyk­siä – mat­kus­ta­jia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

01.12.2023 05:00 4
Tilaajille
Enontekiön kunta pelasti lentokenttänsä ostamalla sen – näihin asioihin Lapin ainoaa kunnallista kenttää aiotaan nyt käyttää

Enon­te­kiön kunta pelasti len­to­kent­tän­sä os­ta­mal­la sen – näihin asioi­hin Lapin ainoaa kun­nal­lis­ta kenttää aiotaan nyt käyttää

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Enontekiöllä suunnitellaan maakunnan sisäisiä lentoja – sähkölentokone sopisi niihin erinomaisesti

Enon­te­kiöl­lä suun­ni­tel­laan maa­kun­nan si­säi­siä lentoja – säh­kö­len­to­ko­ne sopisi niihin eri­no­mai­ses­ti

10.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Lapin lentoasemien ulkorajaliikenne vielä kaukana alkuvuoden 2020 lukemista – suurin pudotus Rovaniemen lentokentän liikennemäärissä

Lapin len­toa­se­mien ul­ko­ra­ja­lii­ken­ne vielä kaukana al­ku­vuo­den 2020 lu­ke­mis­ta – suurin pudotus Ro­va­nie­men len­to­ken­tän lii­ken­ne­mää­ris­sä

03.02.2022 19:23
Tilaajille
Kohtuuton riski vai matkailun pelastus? Kun Enontekiö osti oman lentokentän, kuntapäättäjät eivät taputtaneet seisaaltaan
Kolumni

Koh­tuu­ton riski vai mat­kai­lun pe­las­tus? Kun Enon­te­kiö osti oman len­to­ken­tän, kun­ta­päät­tä­jät eivät ta­put­ta­neet sei­saal­taan

17.11.2020 08:39 5
Tilaajille
Kunta ostaa Enontekiön lentoaseman liiketoimintoineen Finavialta

Kunta ostaa Enon­te­kiön len­toa­se­man lii­ke­toi­min­toi­neen Fi­na­vial­ta

11.11.2020 20:33 1
Tilaajille
Uudet omistajat voisivat pelastaa Kemi-Tornion lentoaseman – paikallisten yrittäjien mielestä aseman yksityistäminen kannattaa selvittää

Uudet omis­ta­jat voi­si­vat pe­las­taa Ke­mi-Tor­nion len­toa­se­man – pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien mie­les­tä aseman yk­si­tyis­tä­mi­nen kan­nat­taa sel­vit­tää

12.10.2020 19:30
Tilaajille
Enontekiön lentoaseman toiminta jatkuu – Kunnanvaltuusto äänesti päätöksestä

Enon­te­kiön len­toa­se­man toi­min­ta jatkuu – Kun­nan­val­tuus­to äänesti pää­tök­ses­tä

02.09.2020 16:05
Tilaajille
Enontekiön lentoaseman kiitotielle uusi päällyste –  kunnanjohtaja uskoo, että turvallinen matkailu onnistuu myös koronan aikana, mutta päätöksiä pitää tehdä pian

Enon­te­kiön len­toa­se­man kii­to­tiel­le uusi pääl­lys­te –  kun­nan­joh­ta­ja uskoo, että tur­val­li­nen mat­kai­lu on­nis­tuu myös koronan aikana, mutta pää­tök­siä pitää tehdä pian

28.08.2020 06:30
Tilaajille
Tunturi-Lapissa iloitaan jopa sata miljoonaa euroa tuovasta sopimuksesta, alueella uskotaan positiivisen kehän nyt alkaneen – "Ostan heille kaljat!"

Tun­tu­ri-La­pis­sa iloi­taan jopa sata mil­joo­naa euroa tuo­vas­ta so­pi­muk­ses­ta, alueel­la us­ko­taan po­si­tii­vi­sen kehän nyt al­ka­neen – "Ostan heille kal­jat!"

31.07.2020 16:34 2
Tilaajille
Finavia ja Enontekiön kunta allekirjoittivat esisopimuksen Enontekiön lentoasemasta – "Matkanjärjestäjät voivat käyttää lentokenttää ensi ja tulevina talvina"

Finavia ja Enon­te­kiön kunta al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Enon­te­kiön len­toa­se­mas­ta – "Mat­kan­jär­jes­tä­jät voivat käyttää len­to­kent­tää ensi ja tu­le­vi­na tal­vi­na"

31.07.2020 13:38
Tilaajille
Ratkaisu Enontekiön lentokentän tulevaisuudesta siirtyy ensi viikolle – "Neuvottelut ovat edelleen kesken"

Rat­kai­su Enon­te­kiön len­to­ken­tän tu­le­vai­suu­des­ta siirtyy ensi vii­kol­le – "Neu­vot­te­lut ovat edel­leen kesken"

24.07.2020 11:48
Tilaajille
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­toa­se­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Neuvottelut Enontekiön lentoasemasta jatkuvat ensi viikolla

Neu­vot­te­lut Enon­te­kiön len­toa­se­mas­ta jat­ku­vat ensi vii­kol­la

03.07.2020 09:59
Tilaajille
Enontekiön yrittäjät: "Lentokentän sulkemisen vaikutukset ovat jäätävät"

Enon­te­kiön yrit­tä­jät: "Len­to­ken­tän sul­ke­mi­sen vai­ku­tuk­set ovat jää­tä­vät"

02.07.2020 19:30
Tilaajille
Lukijalta: Enontekiön joulumatkailulle kuolemantuomio?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Enon­te­kiön jou­lu­mat­kai­lul­le kuo­le­man­tuo­mio?

02.07.2020 12:18
Tilaajille
Enontekiön kunta esittää, että kiitotierahat annettaisiin kunnalle – Aika alkaa loppua, jos lentokenttä halutaan saada auki ensi talveksi

Enon­te­kiön kunta esit­tää, että kii­to­tie­ra­hat an­net­tai­siin kun­nal­le – Aika alkaa loppua, jos len­to­kent­tä ha­lu­taan saada auki ensi tal­vek­si

30.06.2020 17:04
Tilaajille
Matkanjärjestäjä tyrmistyi Enontekiön lentoaseman tilanteesta, yhtiön mukaan kasvua tulisi koronasta huolimatta – perjantaina toiveikas neuvottelupäivä

Mat­kan­jär­jes­tä­jä tyr­mis­tyi Enon­te­kiön len­toa­se­man ti­lan­tees­ta, yhtiön mukaan kasvua tulisi ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – per­jan­tai­na toi­vei­kas neu­vot­te­lu­päi­vä

26.06.2020 19:56 1
Tilaajille
Enontekiöläiset eivät voi odottaa Finavian lentokenttäratkaisua syksyyn, tiimalasissa aikaa on enää muutamia päiviä

Enon­te­kiö­läi­set eivät voi odottaa Fi­na­vian len­to­kent­tä­rat­kai­sua syk­syyn, tii­ma­la­sis­sa aikaa on enää muu­ta­mia päiviä

26.06.2020 16:39
Tilaajille
Omistajaohjauksesta vastaava ministeri korostaa alueellisten toimijoiden roolia Enontekiön lentokentän pelastamisessa – Finavialle sataa kritiikkiä yli puoluerajojen

Omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta vas­taa­va mi­nis­te­ri ko­ros­taa alueel­lis­ten toi­mi­joi­den roolia Enon­te­kiön len­to­ken­tän pe­las­ta­mi­ses­sa – Fi­na­vial­le sataa kri­tiik­kiä yli puo­lue­ra­jo­jen

25.06.2020 21:30 2
Tilaajille