Enontekiön lentoasema
Kuukausi
Tunturi-Lapissa iloitaan jopa sata miljoonaa euroa tuovasta sopimuksesta, alueella uskotaan positiivisen kehän nyt alkaneen – "Ostan heille kaljat!"

Tun­tu­ri-La­pis­sa iloi­taan jopa sata mil­joo­naa euroa tuo­vas­ta so­pi­muk­ses­ta, alueel­la us­ko­taan po­si­tii­vi­sen kehän nyt al­ka­neen – "Ostan heille kal­jat!"

31.07.2020 16:34 2
Tilaajille
Finavia ja Enontekiön kunta allekirjoittivat esisopimuksen Enontekiön lentoasemasta – "Matkanjärjestäjät voivat käyttää lentokenttää ensi ja tulevina talvina"

Finavia ja Enon­te­kiön kunta al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta – "Mat­kan­jär­jes­tä­jät voivat käyttää len­to­kent­tää ensi ja tu­le­vi­na tal­vi­na"

31.07.2020 13:38 0
Tilaajille
Ratkaisu Enontekiön lentokentän tulevaisuudesta siirtyy ensi viikolle – "Neuvottelut ovat edelleen kesken"

Rat­kai­su Enon­te­kiön len­to­ken­tän tu­le­vai­suu­des­ta siirtyy ensi vii­kol­le – "Neu­vot­te­lut ovat edel­leen kesken"

24.07.2020 11:48 0
Tilaajille
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Vanhemmat
Neuvottelut Enontekiön lentoasemasta jatkuvat ensi viikolla

Neu­vot­te­lut Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta jat­ku­vat ensi vii­kol­la

03.07.2020 09:59 0
Tilaajille
Enontekiön yrittäjät: "Lentokentän sulkemisen vaikutukset ovat jäätävät"

Enon­te­kiön yrit­tä­jät: "Len­to­ken­tän sul­ke­mi­sen vai­ku­tuk­set ovat jää­tä­vät"

02.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Enontekiön joulumatkailulle kuolemantuomio?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Enon­te­kiön jou­lu­mat­kai­lul­le kuo­le­man­tuo­mio?

02.07.2020 12:18 0
Tilaajille
Enontekiön kunta esittää, että kiitotierahat annettaisiin kunnalle – Aika alkaa loppua, jos lentokenttä halutaan saada auki ensi talveksi

Enon­te­kiön kunta esit­tää, että kii­to­tie­ra­hat an­net­tai­siin kun­nal­le – Aika alkaa loppua, jos len­to­kent­tä ha­lu­taan saada auki ensi tal­vek­si

30.06.2020 17:01 0
Tilaajille
Matkanjärjestäjä tyrmistyi Enontekiön lentoaseman tilanteesta, yhtiön mukaan kasvua tulisi koronasta huolimatta – perjantaina toiveikas neuvottelupäivä

Mat­kan­jär­jes­tä­jä tyr­mis­tyi Enon­te­kiön len­to­ase­man ti­lan­tees­ta, yhtiön mukaan kasvua tulisi ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – per­jan­tai­na toi­vei­kas neu­vot­te­lu­päi­vä

26.06.2020 19:29 1
Tilaajille
Enontekiöläiset eivät voi odottaa Finavian lentokenttäratkaisua syksyyn, tiimalasissa aikaa on enää muutamia päiviä

Enon­te­kiö­läi­set eivät voi odottaa Fi­na­vian len­to­kent­tä­rat­kai­sua syk­syyn, tii­ma­la­sis­sa aikaa on enää muu­ta­mia päiviä

26.06.2020 16:39 0
Tilaajille
Omistajaohjauksesta vastaava ministeri korostaa alueellisten toimijoiden roolia Enontekiön lentokentän pelastamisessa – Finavialle sataa kritiikkiä yli puoluerajojen

Omis­ta­ja­oh­jauk­ses­ta vas­taa­va mi­nis­te­ri ko­ros­taa alueel­lis­ten toi­mi­joi­den roolia Enon­te­kiön len­to­ken­tän pe­las­ta­mi­ses­sa – Fi­na­vial­le sataa kri­tiik­kiä yli puo­lue­ra­jo­jen

25.06.2020 20:33 2
Tilaajille
"Härskiä toimintaa" – Enontekiön kunnanjohtaja perää, missä on valtionyhtiö Finavian vastuu lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Härs­kiä toi­min­taa" – Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja perää, missä on val­tion­yh­tiö Fi­na­vian vastuu len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

25.06.2020 14:28 4
Tilaajille
Finavia: Enontekiön lentoasemaa ei ehkä voi avata talveksi, koska kenttä on niin huonossa kunnossa – korjaus maksaisi jopa 15 miljoonaa, neuvotteluja jatketaan syksyn aikana

Fi­na­via: Enon­te­kiön len­to­ase­maa ei ehkä voi avata tal­vek­si, koska kenttä on niin huo­nos­sa kun­nos­sa – korjaus mak­sai­si jopa 15 mil­joo­naa, neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan syksyn aikana

25.06.2020 13:53 0
Tilaajille
Valtio voi tukea Enontekiön lentoaseman ja kiitoradan korjausta jopa viidellä miljoonalla eurolla

Valtio voi tukea Enon­te­kiön len­to­ase­man ja kii­to­ra­dan kor­jaus­ta jopa vii­del­lä mil­joo­nal­la eurolla

03.06.2020 09:18 2
Tilaajille
Lukijalta: Enontekiö tarvitsee lentokenttänsä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Enon­te­kiö tar­vit­see len­to­kent­tän­sä

29.05.2020 13:18 0
Tilaajille
Sekä Autto että Kärnä peräävät hallitukselta toimia Finnairin suunnitelmien estämiseksi, myös Enontekiön kentän toiminta turvattava

Sekä Autto että Kärnä pe­rää­vät hal­li­tuk­sel­ta toimia Finn­ai­rin suun­ni­tel­mien es­tä­mi­sek­si, myös Enon­te­kiön kentän toi­min­ta tur­vat­ta­va

17.05.2020 17:16 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Valtion on estettävä Finavian aikeet sulkea Enontekiön lentokenttä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Valtion on es­tet­tä­vä Fi­na­vian aikeet sulkea Enon­te­kiön len­to­kent­tä

10.05.2020 15:41 0
Tilaajille
Katri Kulmuni: "Enontekiön lentokentän säilyminen on turvattava"

Katri Kul­mu­ni: "E­non­te­kiön len­to­ken­tän säi­ly­mi­nen on tur­vat­ta­va"

05.05.2020 21:18 0
Tilaajille
Finavia harkitsee Enontekiön lentoaseman sulkemista – Kunnanjohtaja: "Kentän säilyminen on elinehto"

Finavia har­kit­see Enon­te­kiön len­to­ase­man sul­ke­mis­ta – Kun­nan­joh­ta­ja: "Kentän säi­ly­mi­nen on eli­neh­to"

05.05.2020 13:47 0
Tilaajille
Matkanjärjestäjän konkurssi vei Lapin lentoasemilta yli 16 000 matkustajaa, venäläisten loma- ja ostosmatkailu piristyi hieman

Mat­kan­jär­jes­tä­jän kon­kurs­si vei Lapin len­to­ase­mil­ta yli 16 000 mat­kus­ta­jaa, ve­nä­läis­ten loma- ja os­tos­mat­kai­lu pi­ris­tyi hieman

02.01.2020 20:25 0
Tilaajille