Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Tun­tu­ri-La­pis­sa iloi­taan jopa sata mil­joo­naa euroa tuo­vas­ta so­pi­muk­ses­ta, alueel­la us­ko­taan po­si­tii­vi­sen kehän nyt al­ka­neen – "Ostan heille kal­jat!"

Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen uskoo, että lentoasemasta on mahdollista tehdä voitollinen. Hän pitää kunnan riskiä pienenä hyötyihin nähden.

Tunturi-Lapissa uskotaan, että lentoasematoiminnan jatkumisen turvaaminen käynnistää alueella positiivisen kehän. Kentän jatko tuo uusia investointeja matkailuun ja kasvattaa matkustajamääriä lentoasemalla.

Jatkuva epävarmuus lentokentän ympärillä on jarruttanut alueen yrittäjien investointihaluja tähän saakka.