jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Lentoasemat
Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentoasemille avataan koronatestauspisteet

Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja Ivalon len­to­ase­mil­le avataan ko­ro­na­tes­taus­pis­teet

26.10.2021 13:19
Tilaajille

Useita naisia kym­me­nel­tä eri len­nol­ta vietiin ky­sy­mät­tä gy­ne­ko­lo­gi­siin tut­ki­muk­siin Qatarin len­to­ase­mal­la

28.10.2020 09:40
Enontekiön lentoaseman kiitotielle uusi päällyste –  kunnanjohtaja uskoo, että turvallinen matkailu onnistuu myös koronan aikana, mutta päätöksiä pitää tehdä pian

Enon­te­kiön len­to­ase­man kii­to­tiel­le uusi pääl­lys­te –  kun­nan­joh­ta­ja uskoo, että tur­val­li­nen mat­kai­lu on­nis­tuu myös koronan aikana, mutta pää­tök­siä pitää tehdä pian

28.08.2020 06:30
Tilaajille
Lentokenttätestaus aloitettiin Helsinki-Vantaalla, oirearvioon osallistuminen on vapaaehtoista – "Matkustajien vastuullisuus nähdään lähiviikkoina"

Len­to­kent­tä­tes­taus aloi­tet­tiin Hel­sin­ki-Van­taal­la, oi­re­ar­vioon osal­lis­tu­mi­nen on va­paa­eh­tois­ta – "Mat­kus­ta­jien vas­tuul­li­suus nähdään lä­hi­viik­koi­na"

03.08.2020 17:44
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Maakuntien edustajat haluavat Finnairin aloittavan reittilennot pienille kentille pian: "Nyt jos koskaan on varmistettava, ettei saavutettavuudesta tule pullonkaulaa"

Maa­kun­tien edus­ta­jat ha­lua­vat Finn­ai­rin aloit­ta­van reit­ti­len­not pie­nil­le ken­til­le pian: "Nyt jos koskaan on var­mis­tet­ta­va, ettei saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta tule pul­lon­kau­laa"

25.06.2020 15:03
Tilaajille
Finavia edellyttää maskien käyttöä asiakaspalvelussa lentoasemilla – suosittelee vahvasti myös matkustajille

Finavia edel­lyt­tää maskien käyttöä asia­kas­pal­ve­lus­sa len­to­ase­mil­la – suo­sit­te­lee vah­vas­ti myös mat­kus­ta­jil­le

12.05.2020 11:36
Helsinki-Vantaan oireseulonnassa löytynyt vähän koronavirustartuntoja – lähes 9 000 matkustajasta vain yhdeksällä varmistettu tartunta

Hel­sin­ki-Van­taan oi­re­seu­lon­nas­sa löy­ty­nyt vähän ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja – lähes 9 000 mat­kus­ta­jas­ta vain yh­dek­säl­lä var­mis­tet­tu tar­tun­ta

05.05.2020 11:17
Lentoasemille tulee uudet tiukemmat keinot kotiinpalaajien saattamiseksi karanteeniin – kukaan saapunut ei enää pääse livahtamaan huomaamatta ulos lentoasemalta

Len­to­ase­mil­le tulee uudet tiu­kem­mat keinot ko­tiin­pa­laa­jien saat­ta­mi­sek­si ka­ran­tee­niin – kukaan saa­pu­nut ei enää pääse li­vah­ta­maan huo­maa­mat­ta ulos len­to­ase­mal­ta

27.03.2020 19:30