Finavia
Kuukausi
Kohtuuton riski vai matkailun pelastus? Kun Enontekiö osti oman lentokentän, kuntapäättäjät eivät taputtaneet seisaaltaan
Kolumni Risto Pyykkö

Koh­tuu­ton riski vai mat­kai­lun pe­las­tus? Kun Enon­te­kiö osti oman len­to­ken­tän, kun­ta­päät­tä­jät eivät ta­put­ta­neet sei­saal­taan

17.11.2020 06:15 5
Tilaajille
Kunta ostaa Enontekiön lentoaseman liiketoimintoineen Finavialta

Kunta ostaa Enon­te­kiön len­to­ase­man lii­ke­toi­min­toi­neen Fi­na­vial­ta

11.11.2020 20:33 1
Tilaajille
Matkustajamäärät romahtivat Helsinki-Vantaalla: "Tilanne on erittäin huolestuttava"

Mat­kus­ta­ja­mää­rät ro­mah­ti­vat Hel­sin­ki-Van­taal­la: "Ti­lan­ne on erit­täin huo­les­tut­ta­va"

11.11.2020 09:41 0
Finavia aloittaa yt-neuvottelut, vähennystarve enintään 480 työpaikkaa

Finavia aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, vä­hen­nys­tar­ve enin­tään 480 työ­paik­kaa

29.10.2020 16:07 0
Finavia tehosti turvatarkastuksien desinfointia Rovaniemellä ja Oulussa – ultraviolettivaloon perustuvaa menetelmää käytetään myös elintarviketeollisuudessa

Finavia tehosti tur­va­tar­kas­tuk­sien de­sin­foin­tia Ro­va­nie­mel­lä ja Oulussa – ult­ra­vio­let­ti­va­loon pe­rus­tu­vaa me­ne­tel­mää käy­te­tään myös elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­sa

27.10.2020 12:08 0
Tilaajille
Vanhemmat
Valtio aikoo pääomittaa Finaviaa 350 miljoonalla – lentomatkustajien määrä romahtanut 90 prosenttia, Helsinki-Vantaan laajennus jatkuu

Valtio aikoo pää­omit­taa Fi­na­viaa 350 mil­joo­nal­la – len­to­mat­kus­ta­jien määrä ro­mah­ta­nut 90 pro­sent­tia, Hel­sin­ki-Van­taan laa­jen­nus jatkuu

22.10.2020 09:50 0
Finavia: Koronarajoitukset käänsivät matkustajamäärät syyskuussa laskuun – Kittilä ylsi viime vuoden tasolle ruskamatkailun ansiosta

Fi­na­via: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kään­si­vät mat­kus­ta­ja­mää­rät syys­kuus­sa laskuun – Kittilä ylsi viime vuoden tasolle rus­ka­mat­kai­lun an­sios­ta

14.10.2020 10:36 0
Tilaajille
Meri-Lappi voi välttää lentomotin vain reittilennot varmistamalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Me­ri-Lap­pi voi välttää len­to­mo­tin vain reit­ti­len­not var­mis­ta­mal­la

14.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Uudet omistajat voisivat pelastaa Kemi-Tornion lentoaseman – paikallisten yrittäjien mielestä aseman yksityistäminen kannattaa selvittää

Uudet omis­ta­jat voi­si­vat pe­las­taa Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­man – pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien mie­les­tä aseman yk­si­tyis­tä­mi­nen kan­nat­taa sel­vit­tää

12.10.2020 19:30 0
Tilaajille
Meneekö Helsinki-Vantaan lentoaseman miljardipanostus hukkaan, jos lentoliikenne ei toivu koronasta? Näin Finavia vastaa

Meneekö Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­man mil­jar­di­pa­nos­tus huk­kaan, jos len­to­lii­ken­ne ei toivu ko­ro­nas­ta? Näin Finavia vastaa

18.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Kommentti: Huutavan ääni korvesta kuultiin maakuntalentoratkaisussa, kirjoittaa Lännen Median toimittaja Tanja Nuotio

Kom­ment­ti: Huu­ta­van ääni kor­ves­ta kuul­tiin maa­kun­ta­len­to­rat­kai­sus­sa, kir­joit­taa Lännen Median toi­mit­ta­ja Tanja Nuotio

18.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Finavia tehostaa turvatarkastuslaatikoiden desinfiointia lentoasemilla – "Haluamme viedä hygienian uudelle tasolle"

Finavia te­hos­taa tur­va­tar­kas­tus­laa­ti­koi­den de­sin­fioin­tia len­to­ase­mil­la – "Ha­luam­me viedä hy­gie­nian uudelle ta­sol­le"

03.09.2020 11:51 0
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53 0
Finavia ja Enontekiön kunta allekirjoittivat esisopimuksen Enontekiön lentoasemasta – "Matkanjärjestäjät voivat käyttää lentokenttää ensi ja tulevina talvina"

Finavia ja Enon­te­kiön kunta al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta – "Mat­kan­jär­jes­tä­jät voivat käyttää len­to­kent­tää ensi ja tu­le­vi­na tal­vi­na"

31.07.2020 13:38 0
Tilaajille
Ratkaisu Enontekiön lentokentän tulevaisuudesta siirtyy ensi viikolle – "Neuvottelut ovat edelleen kesken"

Rat­kai­su Enon­te­kiön len­to­ken­tän tu­le­vai­suu­des­ta siirtyy ensi vii­kol­le – "Neu­vot­te­lut ovat edel­leen kesken"

24.07.2020 11:48 0
Tilaajille
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Pohjoinen elää lentoyhteyksistään
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­nen elää len­to­yh­teyk­sis­tään

08.07.2020 09:01 1
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 10:53 0
Neuvottelut Enontekiön lentoasemasta jatkuvat ensi viikolla

Neu­vot­te­lut Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta jat­ku­vat ensi vii­kol­la

03.07.2020 09:59 0
Tilaajille
Enontekiön yrittäjät: "Lentokentän sulkemisen vaikutukset ovat jäätävät"

Enon­te­kiön yrit­tä­jät: "Len­to­ken­tän sul­ke­mi­sen vai­ku­tuk­set ovat jää­tä­vät"

02.07.2020 19:30 0
Tilaajille