Finavia
Finavia ja Enontekiön kunta allekirjoittivat esisopimuksen Enontekiön lentoasemasta – "Matkanjärjestäjät voivat käyttää lentokenttää ensi ja tulevina talvina"

Finavia ja Enon­te­kiön kunta al­le­kir­joit­ti­vat esi­so­pi­muk­sen Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta – "Mat­kan­jär­jes­tä­jät voivat käyttää len­to­kent­tää ensi ja tu­le­vi­na tal­vi­na"

31.07.2020 13:38 0
Tilaajille
Ratkaisu Enontekiön lentokentän tulevaisuudesta siirtyy ensi viikolle – "Neuvottelut ovat edelleen kesken"

Rat­kai­su Enon­te­kiön len­to­ken­tän tu­le­vai­suu­des­ta siirtyy ensi vii­kol­le – "Neu­vot­te­lut ovat edel­leen kesken"

24.07.2020 11:48 0
Tilaajille
"Neuvotteluissa otettu merkittäviä askeleita" – Enontekiöllä ollaan taas toiveikkaita lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Neu­vot­te­luis­sa otettu mer­kit­tä­viä as­ke­lei­ta" – Enon­te­kiöl­lä ollaan taas toi­veik­kai­ta len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

21.07.2020 19:03 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Pohjoinen elää lentoyhteyksistään
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­nen elää len­to­yh­teyk­sis­tään

08.07.2020 09:01 1
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 10:53 0
Neuvottelut Enontekiön lentoasemasta jatkuvat ensi viikolla

Neu­vot­te­lut Enon­te­kiön len­to­ase­mas­ta jat­ku­vat ensi vii­kol­la

03.07.2020 09:59 0
Tilaajille
Enontekiön yrittäjät: "Lentokentän sulkemisen vaikutukset ovat jäätävät"

Enon­te­kiön yrit­tä­jät: "Len­to­ken­tän sul­ke­mi­sen vai­ku­tuk­set ovat jää­tä­vät"

02.07.2020 19:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Enontekiön joulumatkailulle kuolemantuomio?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Enon­te­kiön jou­lu­mat­kai­lul­le kuo­le­man­tuo­mio?

02.07.2020 12:18 0
Tilaajille
Matkanjärjestäjä tyrmistyi Enontekiön lentoaseman tilanteesta, yhtiön mukaan kasvua tulisi koronasta huolimatta – perjantaina toiveikas neuvottelupäivä

Mat­kan­jär­jes­tä­jä tyr­mis­tyi Enon­te­kiön len­to­ase­man ti­lan­tees­ta, yhtiön mukaan kasvua tulisi ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – per­jan­tai­na toi­vei­kas neu­vot­te­lu­päi­vä

26.06.2020 19:29 1
Tilaajille
Enontekiöläiset eivät voi odottaa Finavian lentokenttäratkaisua syksyyn, tiimalasissa aikaa on enää muutamia päiviä

Enon­te­kiö­läi­set eivät voi odottaa Fi­na­vian len­to­kent­tä­rat­kai­sua syk­syyn, tii­ma­la­sis­sa aikaa on enää muu­ta­mia päiviä

26.06.2020 16:39 0
Tilaajille
Omistajaohjauksesta vastaava ministeri korostaa alueellisten toimijoiden roolia Enontekiön lentokentän pelastamisessa – Finavialle sataa kritiikkiä yli puoluerajojen

Omis­ta­ja­oh­jauk­ses­ta vas­taa­va mi­nis­te­ri ko­ros­taa alueel­lis­ten toi­mi­joi­den roolia Enon­te­kiön len­to­ken­tän pe­las­ta­mi­ses­sa – Fi­na­vial­le sataa kri­tiik­kiä yli puo­lue­ra­jo­jen

25.06.2020 20:33 2
Tilaajille
"Härskiä toimintaa" – Enontekiön kunnanjohtaja perää, missä on valtionyhtiö Finavian vastuu lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Härs­kiä toi­min­taa" – Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja perää, missä on val­tion­yh­tiö Fi­na­vian vastuu len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

25.06.2020 14:28 4
Tilaajille
Finavia: Enontekiön lentoasemaa ei ehkä voi avata talveksi, koska kenttä on niin huonossa kunnossa – korjaus maksaisi jopa 15 miljoonaa, neuvotteluja jatketaan syksyn aikana

Fi­na­via: Enon­te­kiön len­to­ase­maa ei ehkä voi avata tal­vek­si, koska kenttä on niin huo­nos­sa kun­nos­sa – korjaus mak­sai­si jopa 15 mil­joo­naa, neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan syksyn aikana

25.06.2020 13:53 0
Tilaajille
Enontekiö taistelee taas kerran lentokentästään:  jos kiitotietä ei saada pian peruskorjattua valtion rahalla, formulatähti saattoi olla viimeisiä tulijoita

Enon­te­kiö tais­te­lee taas kerran len­to­ken­täs­tään: jos kii­to­tie­tä ei saada pian pe­rus­kor­jat­tua valtion ra­hal­la, for­mu­la­täh­ti saattoi olla vii­mei­siä tu­li­joi­ta

06.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Meri-Lappi vaatii Finnairia palauttamaan lennot heti syyskuussa – huolena miljardien tehdasinvestoinnit

Me­ri-Lap­pi vaatii Finn­ai­ria pa­laut­ta­maan lennot heti syys­kuus­sa – huolena mil­jar­dien teh­das­in­ves­toin­nit

18.05.2020 17:55 0
Tilaajille
Sekä Autto että Kärnä peräävät hallitukselta toimia Finnairin suunnitelmien estämiseksi, myös Enontekiön kentän toiminta turvattava

Sekä Autto että Kärnä pe­rää­vät hal­li­tuk­sel­ta toimia Finn­ai­rin suun­ni­tel­mien es­tä­mi­sek­si, myös Enon­te­kiön kentän toi­min­ta tur­vat­ta­va

17.05.2020 17:16 0
Tilaajille
Kokkolassa ja Kajaanissa suuri huoli Finnairin lentojen vähennyksistä – Finnair ei lennä kesällä viidelle maakuntakentälle

Kok­ko­las­sa ja Ka­jaa­nis­sa suuri huoli Finn­ai­rin len­to­jen vä­hen­nyk­sis­tä – Finnair ei lennä kesällä vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le

17.05.2020 12:30 0
Lentoasemayhtiö Finavia perustelee kasvomaskisuositustaan turvaväleillä – "Etäisyyksien ja turvavälien pitäminen voi olla vaikeaa"

Len­to­ase­ma­yh­tiö Finavia pe­rus­te­lee kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­taan tur­va­vä­leil­lä – "E­täi­syyk­sien ja tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen voi olla vai­keaa"

13.05.2020 15:39 0
Finnair määrää matkustajilleen maskipakon – suojusta käytettävä koneeseen noususta sieltä poistumiseen saakka

Finnair määrää mat­kus­ta­jil­leen mas­ki­pa­kon – suo­jus­ta käy­tet­tä­vä ko­nee­seen nou­sus­ta sieltä pois­tu­mi­seen saakka

12.05.2020 15:49 0
Tilaajille
Finavia edellyttää maskien käyttöä asiakaspalvelussa lentoasemilla – suosittelee vahvasti myös matkustajille

Finavia edel­lyt­tää maskien käyttöä asia­kas­pal­ve­lus­sa len­to­ase­mil­la – suo­sit­te­lee vah­vas­ti myös mat­kus­ta­jil­le

12.05.2020 11:36 0