Lapin lentoasemat
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 10:53 0
Enontekiöläiset eivät voi odottaa Finavian lentokenttäratkaisua syksyyn, tiimalasissa aikaa on enää muutamia päiviä

Enon­te­kiö­läi­set eivät voi odottaa Fi­na­vian len­to­kent­tä­rat­kai­sua syk­syyn, tii­ma­la­sis­sa aikaa on enää muu­ta­mia päiviä

26.06.2020 16:39 0
Tilaajille
Maakuntien edustajat haluavat Finnairin aloittavan reittilennot pienille kentille pian: "Nyt jos koskaan on varmistettava, ettei saavutettavuudesta tule pullonkaulaa"

Maa­kun­tien edus­ta­jat ha­lua­vat Finn­ai­rin aloit­ta­van reit­ti­len­not pie­nil­le ken­til­le pian: "Nyt jos koskaan on var­mis­tet­ta­va, ettei saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta tule pul­lon­kau­laa"

25.06.2020 15:03 0
Tilaajille
"Härskiä toimintaa" – Enontekiön kunnanjohtaja perää, missä on valtionyhtiö Finavian vastuu lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Härs­kiä toi­min­taa" – Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja perää, missä on val­tion­yh­tiö Fi­na­vian vastuu len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

25.06.2020 14:28 4
Tilaajille
Finavia: Enontekiön lentoasemaa ei ehkä voi avata talveksi, koska kenttä on niin huonossa kunnossa – korjaus maksaisi jopa 15 miljoonaa, neuvotteluja jatketaan syksyn aikana

Fi­na­via: Enon­te­kiön len­to­ase­maa ei ehkä voi avata tal­vek­si, koska kenttä on niin huo­nos­sa kun­nos­sa – korjaus mak­sai­si jopa 15 mil­joo­naa, neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan syksyn aikana

25.06.2020 13:53 0
Tilaajille
Rovaniemen lentoasema 80 vuotta – Ensimmäinen lento Helsingistä kesti useita tunteja

Ro­va­nie­men len­to­ase­ma 80 vuotta – En­sim­mäi­nen lento Hel­sin­gis­tä kesti useita tunteja

17.06.2020 16:03 0
Tilaajille
Lentosuunnitelmat vuotivat julkisuuteen aikaisemmin: Finnair suunnittelee lopettavansa reittilennot Kemiin – valtiovarainministeri Kulmuni tuomitsee ajatukset

Len­to­suun­ni­tel­mat vuo­ti­vat jul­ki­suu­teen ai­kai­sem­min: Finnair suun­nit­te­lee lo­pet­ta­van­sa reit­ti­len­not Kemiin – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kulmuni tuo­mit­see aja­tuk­set

17.05.2020 10:22 1
Enontekiön lentokentän matkustajamäärät kasvoivat tammikuussa – kenttä kaipaa kunnostusta, jotta toiminta voisi jatkua

Enon­te­kiön len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­voi­vat tam­mi­kuus­sa – kenttä kaipaa kun­nos­tus­ta, jotta toi­min­ta voisi jatkua

09.03.2020 13:53 0
Tilaajille
Finavia investoi 5 miljoonaa Kittilän lentoasemaan –Matkatavaroiden käsittelyyn uudet tilat, check-in -tiskejä lisää

Finavia in­ves­toi 5 mil­joo­naa Kit­ti­län len­to­ase­maan –Mat­ka­ta­va­roi­den kä­sit­te­lyyn uudet tilat, check-in -tis­ke­jä lisää

28.02.2020 09:42 0
Tilaajille
Lapin vetovoima yhä vahva, reittilentojen lisäys paikkasi tilauslentojen pudotuksen Lapin lentokentillä

Lapin ve­to­voi­ma yhä vahva, reit­ti­len­to­jen lisäys paik­ka­si ti­laus­len­to­jen pu­do­tuk­sen Lapin len­to­ken­til­lä

10.01.2020 11:04 0
Tilaajille
Kittilässä terminaalin läpi virtaa muutamassa tunnissa enemmän matkustajia kuin kesäkuussa yhteensä – lentomatkustajien määrä nousee Lapissa huippuunsa jouluaaton alla

Kit­ti­läs­sä ter­mi­naa­lin läpi virtaa muu­ta­mas­sa tun­nis­sa enemmän mat­kus­ta­jia kuin ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä – len­to­mat­kus­ta­jien määrä nousee Lapissa huip­puun­sa jou­lu­aa­ton alla

12.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Lappiin tulevien charter-lentojen määrä tippuu, suurin pudotus todennäköisesti Rovaniemellä

Lappiin tu­le­vien char­ter-len­to­jen määrä tippuu, suurin pudotus to­den­nä­köi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2019 13:43 0
Tilaajille
Rovaniemen uusi terminaali avattiin: Kotoista Lappi-tunnelmaa ja runsaasti luonnonvaloa

Ro­va­nie­men uusi ter­mi­naa­li avat­tiin: Ko­tois­ta Lap­pi-tun­nel­maa ja run­saas­ti luon­non­va­loa

31.10.2019 16:19 0
Tilaajille

Lapin len­to­ase­mil­le hii­li­neut­raa­liu­des­ta kan­sain­vä­li­nen il­mas­to­ser­ti­fi­kaat­ti

16.10.2019 10:57 0
Tilaajille
Lapista lennetään talvikuukausina suoria reittivuoroja Euroopan suurkaupunkeihin – halpalentojakin on tarjolla

Lapista len­ne­tään tal­vi­kuu­kau­si­na suoria reit­ti­vuo­ro­ja Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin – hal­pa­len­to­ja­kin on tar­jol­la

23.09.2019 07:30 0
Tilaajille