kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin lentoasemat
Ivalon lentoasema täyttää 80 vuotta – alkuperäinen asema tuhoutui Lapin sodassa, mutta kultaryntäys antoi sysäyksen sen uudelleenrakentamiselle

Ivalon len­to­ase­ma täyttää 80 vuotta – al­ku­pe­räi­nen asema tu­hou­tui Lapin so­das­sa, mutta kul­ta­ryn­täys antoi sy­säyk­sen sen uu­del­leen­ra­ken­ta­mi­sel­le

13.02.2023 13:58
Tilaajille
Rovaniemi ja Kittilä ovat suosituimpia kotimaisen lentomatkailun kohteita – Finavian lentoasemien matkustajamäärät kasvussa edellisvuoteen verrattuna

Ro­va­nie­mi ja Kittilä ovat suo­si­tuim­pia ko­ti­mai­sen len­to­mat­kai­lun koh­tei­ta – Fi­na­vian len­to­ase­mien mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­vus­sa edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na

12.07.2022 12:39 1
Tilaajille
Kemi-Tornion lentoja vähennetään polttoaineen kallistumisen takia – vähennys koskee yhteensä viittä maakuntakenttää

Ke­mi-Tor­nion lentoja vä­hen­ne­tään polt­to­ai­neen kal­lis­tu­mi­sen takia – vä­hen­nys koskee yh­teen­sä viittä maa­kun­ta­kent­tää

15.06.2022 16:30 1
Lapin lentoasemien ulkorajaliikenne vielä kaukana alkuvuoden 2020 lukemista – suurin pudotus Rovaniemen lentokentän liikennemäärissä

Lapin len­to­ase­mien ul­ko­ra­ja­lii­ken­ne vielä kaukana al­ku­vuo­den 2020 lu­ke­mis­ta – suurin pudotus Ro­va­nie­men len­to­ken­tän lii­ken­ne­mää­ris­sä

03.02.2022 19:23
Tilaajille
Tilauslennot tuovat taas turisteja –  Rovaniemelle ensimmäinen charter laskeutui keskiviikkona, Kittilään ja Ivaloon koneet tulevat ensi viikolla

Ti­laus­len­not tuovat taas tu­ris­te­ja – Ro­va­nie­mel­le en­sim­mäi­nen charter las­keu­tui kes­ki­viik­ko­na, Kit­ti­lään ja Ivaloon koneet tulevat ensi vii­kol­la

21.11.2021 10:00 14
Tilaajille
Yhden brittituristin rajatarkastus kestää minuutin – EU-eron myötä Lapin lentoasemista tuli unionin ulkoraja briteille

Yhden brit­ti­tu­ris­tin ra­ja­tar­kas­tus kestää mi­nuu­tin – EU-eron myötä Lapin len­to­ase­mis­ta tuli unionin ul­ko­ra­ja bri­teil­le

06.10.2021 20:27 3
Tilaajille
Viidelle maakuntakentälle ostettavan lentoliikenteen kilpailutus päättyy tänään, mukana Kemi-Tornion lennot

Vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le os­tet­ta­van len­to­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus päättyy tänään, mukana Ke­mi-Tor­nion lennot

16.03.2021 08:10
Kemissä käyvät lentokoneet lentävät liki tyhjinä – viiden maakuntakentän lentojen loppuvuoden kilpailutus saattaa edetä tällä viikolla

Kemissä käyvät len­to­ko­neet len­tä­vät liki tyhjinä – viiden maa­kun­ta­ken­tän len­to­jen lop­pu­vuo­den kil­pai­lu­tus saattaa edetä tällä vii­kol­la

12.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Korona veti lentomatkailun syöksykierteeseen, nyt yhteydet ovat hiljalleen palanneet – Finnair lentää tänä syksynä Rovaniemelle jopa useammin kuin viime vuonna

Korona veti len­to­mat­kai­lun syök­sy­kier­tee­seen, nyt yh­tey­det ovat hil­jal­leen pa­lan­neet – Finnair lentää tänä syksynä Ro­va­nie­mel­le jopa useam­min kuin viime vuonna

07.09.2020 18:26
Tilaajille
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 11:07
Enontekiöläiset eivät voi odottaa Finavian lentokenttäratkaisua syksyyn, tiimalasissa aikaa on enää muutamia päiviä

Enon­te­kiö­läi­set eivät voi odottaa Fi­na­vian len­to­kent­tä­rat­kai­sua syk­syyn, tii­ma­la­sis­sa aikaa on enää muu­ta­mia päiviä

26.06.2020 16:39
Tilaajille
Maakuntien edustajat haluavat Finnairin aloittavan reittilennot pienille kentille pian: "Nyt jos koskaan on varmistettava, ettei saavutettavuudesta tule pullonkaulaa"

Maa­kun­tien edus­ta­jat ha­lua­vat Finn­ai­rin aloit­ta­van reit­ti­len­not pie­nil­le ken­til­le pian: "Nyt jos koskaan on var­mis­tet­ta­va, ettei saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta tule pul­lon­kau­laa"

25.06.2020 15:03
Tilaajille
"Härskiä toimintaa" – Enontekiön kunnanjohtaja perää, missä on valtionyhtiö Finavian vastuu lentoaseman tulevaisuuden suhteen

"Härs­kiä toi­min­taa" – Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja perää, missä on val­tion­yh­tiö Fi­na­vian vastuu len­to­ase­man tu­le­vai­suu­den suhteen

25.06.2020 14:28 4
Tilaajille
Finavia: Enontekiön lentoasemaa ei ehkä voi avata talveksi, koska kenttä on niin huonossa kunnossa – korjaus maksaisi jopa 15 miljoonaa, neuvotteluja jatketaan syksyn aikana

Fi­na­via: Enon­te­kiön len­to­ase­maa ei ehkä voi avata tal­vek­si, koska kenttä on niin huo­nos­sa kun­nos­sa – korjaus mak­sai­si jopa 15 mil­joo­naa, neu­vot­te­lu­ja jat­ke­taan syksyn aikana

25.06.2020 14:11
Tilaajille
Rovaniemen lentoasema 80 vuotta – Ensimmäinen lento Helsingistä kesti useita tunteja

Ro­va­nie­men len­to­ase­ma 80 vuotta – En­sim­mäi­nen lento Hel­sin­gis­tä kesti useita tunteja

17.06.2020 16:03
Tilaajille
Lentosuunnitelmat vuotivat julkisuuteen aikaisemmin: Finnair suunnittelee lopettavansa reittilennot Kemiin – valtiovarainministeri Kulmuni tuomitsee ajatukset

Len­to­suun­ni­tel­mat vuo­ti­vat jul­ki­suu­teen ai­kai­sem­min: Finnair suun­nit­te­lee lo­pet­ta­van­sa reit­ti­len­not Kemiin – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kulmuni tuo­mit­see aja­tuk­set

17.05.2020 11:17 1
Enontekiön lentokentän matkustajamäärät kasvoivat tammikuussa – kenttä kaipaa kunnostusta, jotta toiminta voisi jatkua

Enon­te­kiön len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­voi­vat tam­mi­kuus­sa – kenttä kaipaa kun­nos­tus­ta, jotta toi­min­ta voisi jatkua

09.03.2020 13:53
Tilaajille
Finavia investoi 5 miljoonaa Kittilän lentoasemaan –Matkatavaroiden käsittelyyn uudet tilat, check-in -tiskejä lisää

Finavia in­ves­toi 5 mil­joo­naa Kit­ti­län len­to­ase­maan –Mat­ka­ta­va­roi­den kä­sit­te­lyyn uudet tilat, check-in -tis­ke­jä lisää

28.02.2020 09:42
Tilaajille
Lapin vetovoima yhä vahva, reittilentojen lisäys paikkasi tilauslentojen pudotuksen Lapin lentokentillä

Lapin ve­to­voi­ma yhä vahva, reit­ti­len­to­jen lisäys paik­ka­si ti­laus­len­to­jen pu­do­tuk­sen Lapin len­to­ken­til­lä

10.01.2020 11:09
Tilaajille
Kittilässä terminaalin läpi virtaa muutamassa tunnissa enemmän matkustajia kuin kesäkuussa yhteensä – lentomatkustajien määrä nousee Lapissa huippuunsa jouluaaton alla

Kit­ti­läs­sä ter­mi­naa­lin läpi virtaa muu­ta­mas­sa tun­nis­sa enemmän mat­kus­ta­jia kuin ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä – len­to­mat­kus­ta­jien määrä nousee Lapissa huip­puun­sa jou­lu­aa­ton alla

12.12.2019 07:30
Tilaajille