Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lapin lentoliikenne
Ryanair avaa uuden reittiyhteyden Rovaniemeltä Italiaan – vahvistettuja lentoreittejä Eurooppaan tulevaksi talveksi jo 15

Ryanair avaa uuden reit­ti­yh­tey­den Ro­va­nie­mel­tä Ita­liaan – vah­vis­tet­tu­ja len­to­reit­te­jä Eu­roop­paan tu­le­vak­si tal­vek­si jo 15

31.07.2023 11:03 2
Tilaajille
Turistin hyvä yhteys ei aina palvele yritysten tarpeita – vientiteollisuuden keskus vaatii hyviä lentoyhteyksiä

Tu­ris­tin hyvä yhteys ei aina palvele yri­tys­ten tar­pei­ta – vien­ti­teol­li­suu­den keskus vaatii hyviä len­to­yh­teyk­siä

01.03.2023 16:02
Ivalon lentoasema täyttää 80 vuotta – alkuperäinen asema tuhoutui Lapin sodassa, mutta kultaryntäys antoi sysäyksen sen uudelleenrakentamiselle

Ivalon len­to­ase­ma täyttää 80 vuotta – al­ku­pe­räi­nen asema tu­hou­tui Lapin so­das­sa, mutta kul­ta­ryn­täys antoi sy­säyk­sen sen uu­del­leen­ra­ken­ta­mi­sel­le

13.02.2023 13:58
Tilaajille
TUI avaa uuden tilauslentosarjan Rotterdamista Kittilään ja Kuusamoon

TUI avaa uuden ti­laus­len­to­sar­jan Rot­ter­da­mis­ta Kit­ti­lään ja Kuu­sa­moon

03.01.2023 10:47
Tilaajille
Useita uusia yhteyksiä avautuu Lapin lentokentille –Rovaniemeltä pääsee Eurooppaan halvimmillaan 15 eurolla

Useita uusia yh­teyk­siä avautuu Lapin len­to­ken­til­le –Ro­va­nie­mel­tä pääsee Eu­roop­paan hal­vim­mil­laan 15 eurolla

27.10.2022 13:37
Tilaajille
Rovaniemi ja Kittilä ovat suosituimpia kotimaisen lentomatkailun kohteita – Finavian lentoasemien matkustajamäärät kasvussa edellisvuoteen verrattuna

Ro­va­nie­mi ja Kittilä ovat suo­si­tuim­pia ko­ti­mai­sen len­to­mat­kai­lun koh­tei­ta – Fi­na­vian len­to­ase­mien mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­vus­sa edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na

12.07.2022 12:39 1
Tilaajille
Enontekiöllä suunnitellaan maakunnan sisäisiä lentoja – sähkölentokone sopisi niihin erinomaisesti

Enon­te­kiöl­lä suun­ni­tel­laan maa­kun­nan si­säi­siä lentoja – säh­kö­len­to­ko­ne sopisi niihin erin­omai­ses­ti

10.04.2022 19:30 1
Tilaajille
Halpalentoyhtiö Ryanair avaa lisää yhteyksiä Euroopasta Rovaniemelle – reittien toivotaan tuovat lisäpiristystä joulumatkailuun

Hal­pa­len­to­yh­tiö Ryanair avaa lisää yh­teyk­siä Eu­roo­pas­ta Ro­va­nie­mel­le – reit­tien toi­vo­taan tuovat li­sä­pi­ris­tys­tä jou­lu­mat­kai­luun

02.04.2022 16:00
Tilaajille
Tilauslennot tuovat taas turisteja –  Rovaniemelle ensimmäinen charter laskeutui keskiviikkona, Kittilään ja Ivaloon koneet tulevat ensi viikolla

Ti­laus­len­not tuovat taas tu­ris­te­ja – Ro­va­nie­mel­le en­sim­mäi­nen charter las­keu­tui kes­ki­viik­ko­na, Kit­ti­lään ja Ivaloon koneet tulevat ensi vii­kol­la

21.11.2021 10:00 14
Tilaajille
Yhden brittituristin rajatarkastus kestää minuutin – EU-eron myötä Lapin lentoasemista tuli unionin ulkoraja briteille

Yhden brit­ti­tu­ris­tin ra­ja­tar­kas­tus kestää mi­nuu­tin – EU-eron myötä Lapin len­to­ase­mis­ta tuli unionin ul­ko­ra­ja bri­teil­le

06.10.2021 20:27 3
Tilaajille
Enontekiön kenttä herää eloon, Briteistä tulossa 80 charteria –  Lappiin on lentovuoroja ennakoitua paremmin ensi talvena

Enon­te­kiön kenttä herää eloon, Bri­teis­tä tulossa 80 char­te­ria – Lappiin on len­to­vuo­ro­ja en­na­koi­tua pa­rem­min ensi talvena

16.09.2021 18:05 4
Tilaajille
Lukija ihmetteli, loppuivatko sunnuntailennot Kemin ja Helsingin välillä – kysyimme asiaa lentoaseman päälliköltä

Lukija ih­met­te­li, lop­pui­vat­ko sun­nun­tai­len­not Kemin ja Hel­sin­gin välillä – ky­syim­me asiaa len­to­ase­man pääl­li­köl­tä

28.07.2021 10:27 5
Tilaajille
Lentoliikenne Kemi-Tornion  lentokentälle alkaa 10. toukokuuta

Len­to­lii­ken­ne Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­täl­le alkaa 10. tou­ko­kuu­ta

20.04.2021 13:38
Tilaajille
Päätöstä Kemi-Tornion ja muiden maakuntakenttien lentoliikenteen järjestäjistä odotetaan ensi viikolla – Ostoliikenteen pitäisi alkaa 19. huhtikuuta ja jatkua vuoden loppuun

Pää­tös­tä Ke­mi-Tor­nion ja muiden maa­kun­ta­kent­tien len­to­lii­ken­teen jär­jes­tä­jis­tä odo­te­taan ensi vii­kol­la – Os­to­lii­ken­teen pitäisi alkaa 19. huh­ti­kuu­ta ja jatkua vuoden loppuun

21.03.2021 12:37 2
Tilaajille
Viidelle maakuntakentälle ostettavan lentoliikenteen kilpailutus päättyy tänään, mukana Kemi-Tornion lennot

Vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le os­tet­ta­van len­to­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus päättyy tänään, mukana Ke­mi-Tor­nion lennot

16.03.2021 08:10
Kemissä käyvät lentokoneet lentävät liki tyhjinä – viiden maakuntakentän lentojen loppuvuoden kilpailutus saattaa edetä tällä viikolla

Kemissä käyvät len­to­ko­neet len­tä­vät liki tyhjinä – viiden maa­kun­ta­ken­tän len­to­jen lop­pu­vuo­den kil­pai­lu­tus saattaa edetä tällä vii­kol­la

12.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Net Air pohtii Lapin-lentojen tarjoamista kuukausimaksulla

Net Air pohtii La­pin-len­to­jen tar­joa­mis­ta kuu­kau­si­mak­sul­la

21.12.2020 10:40
Tilaajille
Finnair ei lupaa Meri-Lappiin talvella lisää vuoroja edes biotuotetehtaan varjolla

Finnair ei lupaa Me­ri-Lap­piin tal­vel­la lisää vuoroja edes bio­tuo­te­teh­taan var­jol­la

07.10.2020 16:16
Tilaajille
Finnair lopettaa kokonaan lennot Kemiin – ministeriön työryhmä esittää valtion koronatukemia lentoja

Finnair lo­pet­taa ko­ko­naan lennot Kemiin – mi­nis­te­riön työ­ryh­mä esittää valtion ko­ro­na­tu­ke­mia lentoja

17.09.2020 14:33 1
Finnairin selviytyminen yli koronakriisin on Lapin etu, samalla EU-rahaa tulisi käyttää luotijunayhteyksien luomiseen
Pääkirjoitus

Finn­ai­rin sel­viy­ty­mi­nen yli ko­ro­na­krii­sin on Lapin etu, samalla EU-ra­haa tulisi käyttää luo­ti­ju­na­yh­teyk­sien luo­mi­seen

27.08.2020 06:00 1
Tilaajille