Kemi-Tornion lentoasema
Lukijalta: Lennot Meri-Lappiin säilytettävä
Lukijalta Mielipide Niina Krigsholm

Lu­ki­jal­ta: Lennot Me­ri-Lap­piin säi­ly­tet­tä­vä

27.07.2020 05:00 0
Tilaajille
Valtio voi tukea Enontekiön lentoaseman ja kiitoradan korjausta jopa viidellä miljoonalla eurolla

Valtio voi tukea Enon­te­kiön len­to­ase­man ja kii­to­ra­dan kor­jaus­ta jopa vii­del­lä mil­joo­nal­la eurolla

03.06.2020 09:18 2
Tilaajille
Lukijalta: Taas on aika lähteä isolla porukalla Helsinkiin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Taas on aika lähteä isolla po­ru­kal­la Hel­sin­kiin

29.05.2020 13:19 0
Tilaajille
Yle: Eduskunta ei kytke Finnairin tukea maakuntalentoihin

Yle: Edus­kun­ta ei kytke Finn­ai­rin tukea maa­kun­ta­len­toi­hin

19.05.2020 20:51 0
Vihreiden Ohisalo: Finnair tekee itse päätökset paikkakunnista, joille lentää

Vih­rei­den Ohi­sa­lo: Finnair tekee itse pää­tök­set paik­ka­kun­nis­ta, joille lentää

19.05.2020 10:39 0
Meri-Lappi vaatii Finnairia palauttamaan lennot heti syyskuussa – huolena miljardien tehdasinvestoinnit

Me­ri-Lap­pi vaatii Finn­ai­ria pa­laut­ta­maan lennot heti syys­kuus­sa – huolena mil­jar­dien teh­das­in­ves­toin­nit

18.05.2020 17:55 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Suomi ei nouse poikkeusajasta lentoyhteyksiä heikentämällä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Suomi ei nouse poik­keus­ajas­ta len­to­yh­teyk­siä hei­ken­tä­mäl­lä

18.05.2020 15:22 1
Tilaajille
Meri-Lapin poliittiset järjestöt vaativat Kemi-Tornion lentoliikenteen jatkamista

Me­ri-La­pin po­liit­ti­set jär­jes­töt vaa­ti­vat Ke­mi-Tor­nion len­to­lii­ken­teen jat­ka­mis­ta

18.05.2020 12:24 0
Tilaajille
Sekä Autto että Kärnä peräävät hallitukselta toimia Finnairin suunnitelmien estämiseksi, myös Enontekiön kentän toiminta turvattava

Sekä Autto että Kärnä pe­rää­vät hal­li­tuk­sel­ta toimia Finn­ai­rin suun­ni­tel­mien es­tä­mi­sek­si, myös Enon­te­kiön kentän toi­min­ta tur­vat­ta­va

17.05.2020 17:16 0
Tilaajille
Keskusta muistuttaa Finnairia: "Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt 700 miljoonan euron pääomitusta"

Kes­kus­ta muis­tut­taa Fin­nai­ria: "E­dus­kun­ta ei ole vielä hy­väk­sy­nyt 700 mil­joo­nan euron pääo­mi­tus­ta"

17.05.2020 15:39 3
Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen Finnairin suunnitelmista lopettaa Kemi-Tornion lennot: "Karsea ajatuskin, että samalla pyydetään valtiolta 600 miljoonan euron pääomituspakettia"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen Finn­ai­rin suun­ni­tel­mis­ta lo­pet­taa Ke­mi-Tor­nion lennot: "Karsea aja­tus­kin, että samalla pyy­de­tään val­tiol­ta 600 mil­joo­nan euron pääo­mi­tus­pa­ket­tia"

17.05.2020 11:43 0
Tilaajille
Lentosuunnitelmat vuotivat julkisuuteen aikaisemmin: Finnair suunnittelee lopettavansa reittilennot Kemiin – valtiovarainministeri Kulmuni tuomitsee ajatukset

Len­to­suun­ni­tel­mat vuo­ti­vat jul­ki­suu­teen ai­kai­sem­min: Finnair suun­nit­te­lee lo­pet­ta­van­sa reit­ti­len­not Kemiin – val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Kulmuni tuo­mit­see aja­tuk­set

17.05.2020 10:22 1
Pääkirjoitus: Kemi-Tornion lentojen lopettaminen on hätiköity päätös
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ke­mi-Tor­nion len­to­jen lo­pet­ta­mi­nen on hä­ti­köi­ty päätös

11.03.2020 20:48 0
Tilaajille
Seudullisille kehittäjille on yhä tilausta – Lapissa toimii tällä hetkellä neljä kehittämiskeskusta

Seu­dul­li­sil­le ke­hit­tä­jil­le on yhä ti­laus­ta – Lapissa toimii tällä het­kel­lä neljä ke­hit­tä­mis­kes­kus­ta

03.01.2020 18:30 0
Tilaajille
Uusi kahvila Kemi-Tornion lentoasemalle–virallisia avajaisia ensi viikolla viettävä Sulo-kahvila tekee kaikki tuoretuotteensa itse

Uusi kahvila Ke­mi-Tor­nion len­toa­se­mal­le–­vi­ral­li­sia ava­jai­sia ensi vii­kol­la viet­tä­vä Su­lo-kah­vi­la tekee kaikki tuo­re­tuot­teen­sa itse

07.12.2019 11:17 0
Finnair uudistaa kotimaan lento-ohjelmaansa – vaikuttaa Kemin lentoihin

Finnair uu­dis­taa ko­ti­maan len­to-oh­jel­maan­sa – vai­kut­taa Kemin len­toi­hin

17.09.2019 08:55 0
Tilaajille