pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Kemi-Tornion lentoasema
Kemi-Torniosta suoraan Kreetalle ja Rhodokselle – Ajan säästö ja vaivattomuus nostavat maakuntakentiltä lähtevien pakettimatkojen suosiota

Ke­mi-Tor­nios­ta suoraan Kree­tal­le ja Rho­dok­sel­le – Ajan säästö ja vai­vat­to­muus nos­ta­vat maa­kun­ta­ken­til­tä läh­te­vien pa­ket­ti­mat­ko­jen suo­sio­ta

20.05.2022 09:33
Kemin lennot saattavat tauota ensi syksynä – väliajalle markkinaehtoinen liikenne selvityksessä

Kemin lennot saat­ta­vat tauota ensi syksynä – vä­li­ajal­le mark­ki­na­eh­toi­nen lii­ken­ne sel­vi­tyk­ses­sä

23.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Kemi-Tornion lennoille tukea valtion lisätalousarviosta – uusi tuki riittäisi noin yhdeksän kuukautta

Ke­mi-Tor­nion len­noil­le tukea valtion li­sä­ta­lous­ar­vios­ta – uusi tuki riit­täi­si noin yh­dek­sän kuu­kaut­ta

02.03.2022 16:07 2
Tilaajille

Me­ri-La­pin len­to­yh­tey­det Hel­sin­kiin jat­ku­vat

01.12.2021 19:18
Kaverukset pelastivat enduro-lomansa ajamalla taksilla yön yli Helsinkiin, kun Kemin-kone jäi maahan

Ka­ve­ruk­set pe­las­ti­vat en­du­ro-lo­man­sa aja­mal­la tak­sil­la yön yli Hel­sin­kiin, kun Ke­min-ko­ne jäi maahan

30.11.2021 16:00 3
Tilaajille
Kemi-Tornion lentoliikenne jatkuu valtion tukemana elokuuhun saakka

Ke­mi-Tor­nion len­to­lii­ken­ne jatkuu valtion tu­ke­ma­na elo­kuu­hun saakka

26.11.2021 13:01
Tilaajille
Lentoliikenne Kemi-Tornion lentoasemalle jatkuu ainakin elokuuhun 2022

Len­to­lii­ken­ne Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­mal­le jatkuu ainakin elo­kuu­hun 2022

10.09.2021 09:59
Tilaajille
Lukija ihmetteli, loppuivatko sunnuntailennot Kemin ja Helsingin välillä – kysyimme asiaa lentoaseman päälliköltä

Lukija ih­met­te­li, lop­pui­vat­ko sun­nun­tai­len­not Kemin ja Hel­sin­gin välillä – ky­syim­me asiaa len­to­ase­man pääl­li­köl­tä

28.07.2021 10:27 4
Tilaajille
Kyydissä oli vain kolme matkustajaa ja lento 40 minuuttia myöhässä - Näin nousi Nyxairin ensimmäinen lento Kemistä

Kyy­dis­sä oli vain kolme mat­kus­ta­jaa ja lento 40 mi­nuut­tia myö­häs­sä - Näin nousi Ny­xai­rin en­sim­mäi­nen lento Kemistä

10.05.2021 17:02 10
Tilaajille
Kemin lentojen määrä kasvaa selvästi – Virolainen NyxAir aloittaa Kemi–Kokkola-Helsinki -kolmiolentojen lentämisen ensi maanantaina

Kemin len­to­jen määrä kasvaa sel­väs­ti – Vi­ro­lai­nen NyxAir aloit­taa Ke­mi–­Kok­ko­la-Hel­sin­ki -kol­miolen­to­jen len­tä­mi­sen ensi maa­nan­tai­na

07.05.2021 19:30 5
Tilaajille
Lentoliikenne Kemi-Tornion  lentokentälle alkaa 10. toukokuuta

Len­to­lii­ken­ne Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­täl­le alkaa 10. tou­ko­kuu­ta

20.04.2021 13:38
Tilaajille
Korona siirtää lentojen alkamista noin kuukaudella Kemi-Torniossa – lennot aloitetaan aikaisintaan vasta toukokuussa

Korona siirtää len­to­jen al­ka­mis­ta noin kuu­kau­del­la Ke­mi-Tor­nios­sa – lennot aloi­te­taan ai­kai­sin­taan vasta tou­ko­kuus­sa

01.04.2021 12:10 2
Tilaajille
Kemi-Tornion ja Helsingin väliä lentää loppuvuoden ajan virolainen lentoyhtiö NyxAir  – Traficom kilpailutti maakuntakenttien lennot

Ke­mi-Tor­nion ja Hel­sin­gin väliä lentää lop­pu­vuo­den ajan vi­ro­lai­nen len­to­yh­tiö NyxAir – Tra­fi­com kil­pai­lut­ti maa­kun­ta­kent­tien lennot

26.03.2021 15:57 2
Tilaajille
Päätöstä Kemi-Tornion ja muiden maakuntakenttien lentoliikenteen järjestäjistä odotetaan ensi viikolla – Ostoliikenteen pitäisi alkaa 19. huhtikuuta ja jatkua vuoden loppuun

Pää­tös­tä Ke­mi-Tor­nion ja muiden maa­kun­ta­kent­tien len­to­lii­ken­teen jär­jes­tä­jis­tä odo­te­taan ensi vii­kol­la – Os­to­lii­ken­teen pitäisi alkaa 19. huh­ti­kuu­ta ja jatkua vuoden loppuun

21.03.2021 12:37 2
Tilaajille
Viidelle maakuntakentälle ostettavan lentoliikenteen kilpailutus päättyy tänään, mukana Kemi-Tornion lennot

Vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le os­tet­ta­van len­to­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus päättyy tänään, mukana Ke­mi-Tor­nion lennot

16.03.2021 08:10
Kemi-Tornion lentojen kilpailutus alkoi – yhdensuuntainen lippu voi maksaa enintään 200 euroa ja meno-paluu 300 euroa

Ke­mi-Tor­nion len­to­jen kil­pai­lu­tus alkoi – yh­den­suun­tai­nen lippu voi maksaa enin­tään 200 euroa ja me­no-pa­luu 300 euroa

14.01.2021 15:46
Tilaajille
Kemissä käyvät lentokoneet lentävät liki tyhjinä – viiden maakuntakentän lentojen loppuvuoden kilpailutus saattaa edetä tällä viikolla

Kemissä käyvät len­to­ko­neet len­tä­vät liki tyhjinä – viiden maa­kun­ta­ken­tän len­to­jen lop­pu­vuo­den kil­pai­lu­tus saattaa edetä tällä vii­kol­la

12.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Net Air pohtii Lapin-lentojen tarjoamista kuukausimaksulla

Net Air pohtii La­pin-len­to­jen tar­joa­mis­ta kuu­kau­si­mak­sul­la

21.12.2020 10:40
Tilaajille
Finnair kertoo huomioineensa yritysten tarpeet Kemin lentojen suunnittelussa parhaalla mahdollisella tavalla – lentoja on Kemin ja Helsingin välillä vain kahtena päivänä viikossa

Finnair kertoo huo­mioi­neen­sa yri­tys­ten tarpeet Kemin len­to­jen suun­nit­te­lus­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla – lentoja on Kemin ja Hel­sin­gin välillä vain kahtena päivänä vii­kos­sa

27.10.2020 12:27
Tilaajille
Finnair aloittaa Kemin lennot ensi viikolla uudelleen– yritykset eivät ole tyytyväisiä vain kahteen viikkovuoroon

Finnair aloit­taa Kemin lennot ensi vii­kol­la uu­del­leen– yri­tyk­set eivät ole tyy­ty­väi­siä vain kahteen viik­ko­vuo­roon

27.10.2020 07:00
Tilaajille