Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kemi-Tornion lentoasema
Finnair voitti kilpailutuksen – lennot jatkuvat Kemi-Tornion asemalle

Finnair voitti kil­pai­lu­tuk­sen – lennot jat­ku­vat Ke­mi-Tor­nion ase­mal­le

16.01.2024 14:20 1
Tilaajille
Kemi-Tornion lentojen kilpailutus käynnistyi

Ke­mi-Tor­nion len­to­jen kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyi

27.10.2023 18:47
Tilaajille
Lentoja maakunnista Helsinkiin on tuettu koronan varjolla kolmessa vuodessa yli 42 miljoonalla – ministeriö esittää vaihtoehdoksi uutta mallia

Lentoja maa­kun­nis­ta Hel­sin­kiin on tuettu koronan var­jol­la kol­mes­sa vuo­des­sa yli 42 mil­joo­nal­la – mi­nis­te­riö esittää vaih­to­eh­dok­si uutta mallia

05.09.2023 09:14 7
Tilaajille
Lennot Kemi-Tornion lentokentältä ovat taas vaakalaudalla, kun hallitus pohtii ostolentojen jatkoa – Meri-Lappi tarvitsee kenttänsä jatkossakin
Pääkirjoitus

Lennot Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­täl­tä ovat taas vaa­ka­lau­dal­la, kun hal­li­tus pohtii os­to­len­to­jen jatkoa – Me­ri-Lap­pi tar­vit­see kent­tän­sä jat­kos­sa­kin

24.08.2023 05:00 15
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne maakuntalennoista: Ei voi luvata, että mistään ei karsita

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Lulu Ranne maa­kun­ta­len­nois­ta: Ei voi luvata, että mistään ei karsita

21.08.2023 17:08 1
Lapin lentokentät elävät matkailusta – Rovaniemen lentoasemasta kasvoi Suomen toiseksi vilkkain ja kansainvälisin
Pääkirjoitus

Lapin len­to­ken­tät elävät mat­kai­lus­ta – Ro­va­nie­men len­to­ase­mas­ta kasvoi Suomen toi­sek­si vilk­kain ja kan­sain­vä­li­sin

19.07.2023 05:00 6
Meri-Lapin yrityksille täytyy olla järkevät lentoyhteydet Kemi-Tornion lentoasemalta esimerkiksi asiantuntijamatkoille – 80 yritystä vastasi kyselyyn

Me­ri-La­pin yri­tyk­sil­le täytyy olla jär­ke­vät len­to­yh­tey­det Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­mal­ta esi­mer­kik­si asian­tun­ti­ja­mat­koil­le – 80 yri­tys­tä vastasi ky­se­lyyn

24.02.2023 16:51 3
Tilaajille
Lentojen jatkuminen Kemi–Tornioon varmistui – hallituspuolueet sopivat maakuntalentojen rahoituksesta

Len­to­jen jat­ku­mi­nen Ke­mi–­Tor­nioon var­mis­tui – hal­li­tus­puo­lueet sopivat maa­kun­ta­len­to­jen ra­hoi­tuk­ses­ta

01.02.2023 12:52 12
Tilaajille
Suihkukone rullasi valopylvääseen Kemi-Tornion lentoasemalla – vuoden takainen onnettomuus oli monen tekijän summa

Suih­ku­ko­ne rullasi va­lo­pyl­vää­seen Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­mal­la – vuoden ta­kai­nen on­net­to­muus oli monen tekijän summa

08.12.2022 14:11
Tilaajille
Uudelleen alkaneilla Kemin ja Helsingin välisillä lennoilla koneet lentävät puolillaan – valtion tukemat lennot jatkuvat heinäkuuhun asti

Uu­del­leen al­ka­neil­la Kemin ja Hel­sin­gin vä­li­sil­lä len­noil­la koneet len­tä­vät puo­lil­laan – valtion tukemat lennot jat­ku­vat hei­nä­kuu­hun asti

05.12.2022 05:00 7
Tilaajille

Ke­mi-Tor­nion lentoja voi varata

05.10.2022 20:37
Finnairin julkisti Kemin lokakuun lopussa uudelleen alkavien lentojen aikataulut  – lentoja voi nyt varata

Finn­ai­rin jul­kis­ti Kemin lo­ka­kuun lopussa uu­del­leen al­ka­vien len­to­jen ai­ka­tau­lut – lentoja voi nyt varata

04.10.2022 12:57 2
Tilaajille
Kemin lentoja voi varata pian – Traficom ja Finnair laittavat nimet papereihin alkuviikosta, minkä jälkeen lennot voi laittaa myyntiin

Kemin lentoja voi varata pian – Tra­fi­com ja Finnair lait­ta­vat nimet pa­pe­rei­hin al­ku­vii­kos­ta, minkä jälkeen lennot voi laittaa myyn­tiin

04.10.2022 07:00
Tilaajille
Kemin lennot tulevat myyntiin mahdollisimman pian

Kemin lennot tulevat myyn­tiin mah­dol­li­sim­man pian

28.09.2022 20:10
Kemi-Tornion lentokentän reittilennoilla alhaisin keskimääräinen tuki matkustajaa kohden – lentomatkustajien määrät romahtivat koronan myötä

Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­noil­la al­hai­sin kes­ki­mää­räi­nen tuki mat­kus­ta­jaa kohden – len­to­mat­kus­ta­jien määrät ro­mah­ti­vat koronan myötä

08.09.2022 16:48
Tilaajille
Finnair tekee paluun Kemi-Tornion lentokentälle

Finnair tekee paluun Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­täl­le

07.09.2022 21:00
Finnair palaa lentämään Kemi-Tornion lentokentän reittilentoja – voitti kilpailutuksen kaikkien maakuntalentokenttien reiteistä

Finnair palaa len­tä­mään Ke­mi-Tor­nion len­to­ken­tän reit­ti­len­to­ja – voitti kil­pai­lu­tuk­sen kaik­kien maa­kun­ta­len­to­kent­tien rei­teis­tä

06.09.2022 14:24 10
Tilaajille
Kemin lennot jäävät elokuun puolivälissä yli kahden kuukauden tauolle – valtion tukemien lentojen väliajalle ei ole saatu markkinalähtöistä toimijaa

Kemin lennot jäävät elokuun puo­li­vä­lis­sä yli kahden kuu­kau­den tauolle – valtion tu­ke­mien len­to­jen vä­li­ajal­le ei ole saatu mark­ki­na­läh­töis­tä toi­mi­jaa

02.08.2022 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen Lapin len­to­kent­tä tar­vi­taan

14.07.2022 05:00 3
Tilaajille
Maakuntalentoasemien reittiliikenteen tarjouskilpailu käyntiin – polttoaineen hinnannousu vähentää vuoroja

Maa­kun­ta­len­to­ase­mien reit­ti­lii­ken­teen tar­jous­kil­pai­lu käyn­tiin – polt­to­ai­neen hin­nan­nou­su vä­hen­tää vuoroja

27.06.2022 15:57
Tilaajille