Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maakuntalennot
Kemi-Tornion lentojen kilpailutus käynnistyi

Ke­mi-Tor­nion len­to­jen kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyi

27.10.2023 18:47
Tilaajille
HS: Nykyiset maakuntalennot jatkumassa ainakin vuoteen 2026 saakka

HS: Ny­kyi­set maa­kun­ta­len­not jat­ku­mas­sa ainakin vuoteen 2026 saakka

18.09.2023 10:34 1
Tilaajille
Lentoja maakunnista Helsinkiin on tuettu koronan varjolla kolmessa vuodessa yli 42 miljoonalla – ministeriö esittää vaihtoehdoksi uutta mallia

Lentoja maa­kun­nis­ta Hel­sin­kiin on tuettu koronan var­jol­la kol­mes­sa vuo­des­sa yli 42 mil­joo­nal­la – mi­nis­te­riö esittää vaih­to­eh­dok­si uutta mallia

05.09.2023 09:14 7
Tilaajille
Kolmessa tunnissa Helsinkiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kol­mes­sa tun­nis­sa Hel­sin­kiin?

24.08.2023 05:30
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne maakuntalennoista: Ei voi luvata, että mistään ei karsita

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­ri Lulu Ranne maa­kun­ta­len­nois­ta: Ei voi luvata, että mistään ei karsita

21.08.2023 17:08 1
Lentojen jatkuminen Kemi–Tornioon varmistui – hallituspuolueet sopivat maakuntalentojen rahoituksesta

Len­to­jen jat­ku­mi­nen Ke­mi–­Tor­nioon var­mis­tui – hal­li­tus­puo­lueet sopivat maa­kun­ta­len­to­jen ra­hoi­tuk­ses­ta

01.02.2023 12:52 12
Tilaajille

Ke­mi-Tor­nion lentoja voi varata

05.10.2022 20:37
Finavian johtaja arvostelee maakuntakenttien lentoliikenteen tukemista

Fi­na­vian johtaja ar­vos­te­lee maa­kun­ta­kent­tien len­to­lii­ken­teen tu­ke­mis­ta

02.07.2022 09:45 4
Kemi-Tornion lennoille tukea valtion lisätalousarviosta – uusi tuki riittäisi noin yhdeksän kuukautta

Ke­mi-Tor­nion len­noil­le tukea valtion li­sä­ta­lous­ar­vios­ta – uusi tuki riit­täi­si noin yh­dek­sän kuu­kaut­ta

02.03.2022 16:07 2
Tilaajille
Kaverukset pelastivat enduro-lomansa ajamalla taksilla yön yli Helsinkiin, kun Kemin-kone jäi maahan

Ka­ve­ruk­set pe­las­ti­vat en­du­ro-lo­man­sa aja­mal­la tak­sil­la yön yli Hel­sin­kiin, kun Ke­min-ko­ne jäi maahan

30.11.2021 16:00 3
Tilaajille
Lentoliikenne Kemi-Tornion lentoasemalle jatkuu ainakin elokuuhun 2022

Len­to­lii­ken­ne Ke­mi-Tor­nion len­to­ase­mal­le jatkuu ainakin elo­kuu­hun 2022

10.09.2021 09:59
Tilaajille
Viisi yhtiötä jätti Traficomille tarjouksen maakuntakenttien reiteistä

Viisi yhtiötä jätti Tra­fi­co­mil­le tar­jouk­sen maa­kun­ta­kent­tien rei­teis­tä

16.03.2021 20:33
Valtio tukee ja kannustaa viiden maakunnan lentoja 11,5 miljoonalla eurolla ikään kuin starttirahalla, mutta rahahana tyrehtyy ensi vuoden jälkeen

Valtio tukee ja kan­nus­taa viiden maa­kun­nan lentoja 11,5 mil­joo­nal­la eurolla ikään kuin start­ti­ra­hal­la, mutta ra­ha­ha­na ty­reh­tyy ensi vuoden jälkeen

19.11.2020 21:16 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Liian isoja len­to­ko­nei­ta?

27.10.2020 05:15
Tilaajille
Vielä on epäselvää, millä tavalla valtio lähtisi turvaamaan maakuntalentoja – Finnairin oma ratkaisu on siirtymässä lokakuun alkuun

Vielä on epä­sel­vää, millä tavalla valtio lähtisi tur­vaa­maan maa­kun­ta­len­to­ja – Finn­ai­rin oma rat­kai­su on siir­ty­mäs­sä lo­ka­kuun alkuun

10.09.2020 17:04
Näkökulma: Ajaisitko lähimmälle lentokentälle kaksi tuntia? Maakunnissa on vielä ihmisiä ja liiketoimintaa, jotka tarvitsevat sujuvia liikenneyhteyksiä

Nä­kö­kul­ma: Ajai­sit­ko lä­him­mäl­le len­to­ken­täl­le kaksi tuntia? Maa­kun­nis­sa on vielä ihmisiä ja lii­ke­toi­min­taa, jotka tar­vit­se­vat sujuvia lii­ken­ne­yh­teyk­siä

28.05.2020 07:00
Tilaajille
Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maakuntakentille – "Pettymystä noussut, mutta keskustelumme maakuntien edustajien kanssa jatkuvat"

Finnair alkanut perua jo myytyjä matkoja maa­kun­ta­ken­til­le – "Pet­ty­mys­tä nous­sut, mutta kes­kus­te­lum­me maa­kun­tien edus­ta­jien kanssa jat­ku­vat"

26.05.2020 15:11 1