kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Säh­kö­yh­tiö­kaup­pa voidaan yhä purkaa

Enontekiön valtuusto päätti 2.12.2020 myydä Enontekiön Sähkö Oy:n koko osakekannan Napapiirin Energia ja vesi Oy:lle (25 %) ja OP henkivakuutus Oy:lle (75 %). Päätös syntyi kunnanhallituksen esityksestä äänin 9-8.

Kunta ja ostaja allekirjoittivat 31.3.2021 toteuttamispöytäkirjan, jossa osapuolet vahvistivat, että "voimaantuloehdot ovat täyttyneet”. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksen 28.4.2022. Perusteluna oli esteellisyys päätöksen valmistelussa. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asiassa valituslupaa, joten HAO:n päätös jäi pysyväksi. Valtuuston päätös osakkeiden myynnistä Neve Isommus Oy:lle pantiin silti täytäntöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta osapuolten 14.12.2020 allekirjoittamalla kauppakirjalla. Täytäntöönpano oli laiton, koska myynnin valmistelussa oli tapahtunut menettelyvirhe.

Kunnanjohtaja Petri Härkönen on valmistelussaan kunnanhallituksen 17.10.1923 kokoukseen tarkastellut asiaa kolmesta vaihtoehdosta. 1. Valtuusto hyväksyy Enontekiön ja Neve Isommus Oy:n välisen Enontekiön Sähkö Oy:n osakekantaa koskevan, 14.12.2020 allekirjoitetun ja erikseen täytäntöön pannun kauppakirjan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 2. Valtuusto purkaa kauppakirjan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 3. Kunnanhallitus saattaa kauppakirjan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaiseen menettelyyn välimiesoikeuden ratkaistavaksi perusteena Enontekiön puolesta kaupan allekirjoittaneiden toimivallan puuttuminen.

Härkösen mukaan "tehtyjen selvitysten perusteella ratkaisu, jossa Enontekiön kunta hyväksyy Neve Isommus Oy:n kanssa 14.12.2020 tehdyn kaupan on sekä kuntalaisille että Enontekiön kunnalle kokonaistaloudellisesti edullisin.”

Kyläkierroksella kunnanjohtaja painotti sitä, että kunnan omistaman monopoliyhtiön myynti ei sovi hänen ajatusmaailmaansa. Kokonaistaloudellisesti sähköyhtiön myynti olisi pelkästään Neve Isommukselle edullisin, koska yhtiöön sijoitettuun pääomaan osakkeenomistajat saavat varmaa tuottoa, joka muiden käyttökulujen lisäksi kerätään verkon käyttäjiltä siirtohinnoissa. Kuntaomisteisena pääoman tuotto jäisi kokonaan kunnalle.

Alan osaamista löytyy kunnasta riittävästi hoitamaan sähköyhtiötä. Vaikka kaupan purku vähän maksaisikin, ylimääräiset kustannukset olisi perittävä niiltä, jotka sekasotkun aiheuttivat.

Jos sähköyhtiö myydään, maksamme vieraille pääomasijoittajille maksimituottoa ikuisesti. Pääomasijoittajilla ei ole tunnesiteitä Enontekiölle. Heitä kiinnostaa vain varma tuotto. Siihenkään emme pysty vaikuttamaan, kuka omistaisi Enontekiön sähkö Oy:n jatkossa. Laskussa logo vain vaihtuisi. Valtuutetuilla on viimeinen tilaisuus korjata edellisen kunnanhallituksen tekemä karhunpalvelus kuntalaisille.