Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Norrhydro
Uutisanalyysi: Pörssin ensimmäisellä lappilaisyrityksellä Norrhydrolla on edessään haastava talvi

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pörssin en­sim­mäi­sel­lä lap­pi­lais­yri­tyk­sel­lä Norr­hyd­rol­la on edes­sään haas­ta­va talvi

05.09.2023 21:20 2
Tilaajille
Alkuvuonna yli 18 miljoonan euron liikevaihdon tehnyt rovaniemeläinen Norrhydro uskoo kasvun jatkuvan loppuvuonna – maailman tilanne luo kuitenkin epävarmuutta

Al­ku­vuon­na yli 18 mil­joo­nan euron lii­ke­vaih­don tehnyt ro­va­nie­me­läi­nen Norr­hyd­ro uskoo kasvun jat­ku­van lop­pu­vuon­na – maail­man tilanne luo kui­ten­kin epä­var­muut­ta

11.08.2023 09:39 8
Tilaajille
Norrhydro aloittaa muutosneuvottelut – yhtiöltä tulosvaroitus kuluvalle vuodelle

Norr­hyd­ro aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – yh­tiöl­tä tu­los­va­roi­tus ku­lu­val­le vuo­del­le

12.07.2023 12:20 12
Tilaajille
Norrhydron toimitusjohtaja jättää työnsä vain puolen vuoden jälkeen

Norr­hyd­ron toi­mi­tus­joh­ta­ja jättää työnsä vain puolen vuoden jälkeen

30.05.2023 16:03 9
Tilaajille
Amis ei vedä opiskelijoita, vaikka työvoimapula on kova melkein alalla kuin alalla – Rovaniemen yläkoululaisia houkuteltiin tutustumaan aloihin

Amis ei vedä opis­ke­li­joi­ta, vaikka työ­voi­ma­pu­la on kova melkein alalla kuin alalla – Ro­va­nie­men ylä­kou­lu­lai­sia hou­ku­tel­tiin tu­tus­tu­maan aloihin

05.05.2023 16:30 14
Tilaajille
Norrhydron liikevaihdon kasvu jatkui vahvana – yhtiö haluaa yli kaksinkertaistaa liikevaihdon viiden vuoden sisällä

Norr­hyd­ron lii­ke­vaih­don kasvu jatkui vahvana – yhtiö haluaa yli kak­sin­ker­tais­taa lii­ke­vaih­don viiden vuoden sisällä

17.02.2023 17:07 3
Tilaajille
Yrittäjäpalkinto toi Norrhydron Yrjö Trögille kutsun Linnan juhliin –  "Pidetään huoli, että Suomi säilyy itsenäisenä"

Yrit­tä­jä­pal­kin­to toi Norr­hyd­ron Yrjö Trö­gil­le kutsun Linnan juhliin –  "Pi­de­tään huoli, että Suomi säilyy it­se­näi­se­nä"

06.12.2022 22:16 3
Tilaajille
Lapin kauppakamari palkitsi Norrhydron ja Nina Forsellin

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­si Norr­hyd­ron ja Nina For­sel­lin

23.11.2022 18:30 3
Tilaajille
Yrittäjien Mikael Pentikäinen kaipaa Suomelta kasvupolitiikkaa, Norrhydron uusi tehdas hyvä esimerkki kasvuhakuisuudesta

Yrit­tä­jien Mikael Pen­ti­käi­nen kaipaa Suo­mel­ta kas­vu­po­li­tiik­kaa, Norr­hyd­ron uusi tehdas hyvä esi­merk­ki kas­vu­ha­kui­suu­des­ta

18.11.2022 16:44 4
Tilaajille
Norrhydro avaa perjantaina uuden tehtaan ja kasvu on vasta alkua – palkannut tänä vuonna jo 70 uutta työntekijää

Norr­hyd­ro avaa per­jan­tai­na uuden tehtaan ja kasvu on vasta alkua – pal­kan­nut tänä vuonna jo 70 uutta työn­te­ki­jää

18.11.2022 08:15 5
Tilaajille
Rovaniemeläinen Norrhydro sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon – "Tämä on tunnustus koko verkostolle"

Ro­va­nie­me­läi­nen Norr­hyd­ro sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non – "Tämä on tun­nus­tus koko ver­kos­tol­le"

22.10.2022 23:10 5
Tilaajille
Hydraulisylintereitä valmistavan rovaniemeläisen Norrhydron toimitusjohtajaksi Matias Parviainen

Hyd­rau­li­sy­lin­te­rei­tä val­mis­ta­van ro­va­nie­me­läi­sen Norr­hyd­ron toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Matias Par­viai­nen

08.08.2022 10:34
Tilaajille
Kellarin nurkasta pörssiin – pienenä kellaripajana aloittaneesta yrityksestä tuli erikoisten vaiheiden jälkeen Norrhydro

Kel­la­rin nur­kas­ta pörs­siin – pienenä kel­la­ri­pa­ja­na aloit­ta­nees­ta yri­tyk­ses­tä tuli eri­kois­ten vai­hei­den jälkeen Norr­hyd­ro

10.04.2022 06:30 6
Tilaajille
Yrityspalvelut Norrhydron kasvutarinan tukena - ”Pankkiasiat hoituvat sujuvasti ammattitaitoisen asiantuntijatiimin käsissä”
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Yri­tys­pal­ve­lut Norr­hyd­ron kas­vu­ta­ri­nan tukena - ”Pank­kia­siat hoi­tu­vat su­ju­vas­ti am­mat­ti­tai­toi­sen asian­tun­ti­ja­tii­min kä­sis­sä”

19.01.2022 06:00
Norrhydron tulevan tehtaan hukkalämpöä aiotaan hyödyntää rovaniemeläisten lämmitykseen

Norr­hyd­ron tulevan tehtaan huk­ka­läm­pöä aiotaan hyö­dyn­tää ro­va­nie­me­läis­ten läm­mi­tyk­seen

26.12.2021 15:00 3
Tilaajille
En­sim­mäi­nen lap­pi­lai­nen yritys Norr­hyd­ro lis­tau­tui pörs­siin - Mikä oli pai­kal­li­sen pankin rooli? Katso video!
Mainos Pohjolan Osuuspankki

En­sim­mäi­nen lap­pi­lai­nen yritys Norr­hyd­ro lis­tau­tui pörs­siin - Mikä oli pai­kal­li­sen pankin rooli? Katso video!

17.12.2021 06:00
Ensimmäinen lappilainen yritys Norrhydro listautui pörssiin - Mikä oli paikallisen pankin rooli? Katso video!
Mainos Pohjolan Osuuspankki

En­sim­mäi­nen lap­pi­lai­nen yritys Norr­hyd­ro lis­tau­tui pörs­siin - Mikä oli pai­kal­li­sen pankin rooli? Katso video!

17.12.2021 06:00
Sijoittajat kiinnostuivat rovaniemeläisestä Norrhydrosta – listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti

Si­joit­ta­jat kiin­nos­tui­vat ro­va­nie­me­läi­ses­tä Norr­hyd­ros­ta – lis­tau­tu­mis­an­ti yli­mer­kit­tiin mo­nin­ker­tai­ses­ti

19.11.2021 20:08 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen hydraulisylintereiden valmistaja Norrhydro aikoo listautua Helsingin pörssiin – yritys suunnittelee keräävänsä listautumisannilla kahdeksan miljoonan euron bruttovarat

Ro­va­nie­me­läi­nen hyd­rau­li­sy­lin­te­rei­den val­mis­ta­ja Norr­hyd­ro aikoo lis­tau­tua Hel­sin­gin pörs­siin – yritys suun­nit­te­lee ke­rää­vän­sä lis­tau­tu­mis­an­nil­la kah­dek­san mil­joo­nan euron brut­to­va­rat

28.10.2021 09:41
Tilaajille
Rovaniemeläinen Norrhydro aikoo listautua pörssiin – hydrauliikkavalmistaja haluaa päästä kunnolla kansainvälisille markkinoille

Ro­va­nie­me­läi­nen Norr­hyd­ro aikoo lis­tau­tua pörs­siin – hyd­rau­liik­ka­val­mis­ta­ja haluaa päästä kun­nol­la kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

07.10.2021 15:18 5
Tilaajille