Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ark­ti­sen yli­opis­to­ver­kos­ton sih­tee­ris­tö py­sy­väs­ti Lapin yli­opis­tol­le – ky­sees­sä on Suomen ainoa pysyvä ark­ti­nen sih­tee­ris­tö

Arktisen yliopistoverkosto UArctic ry:n sihteeristön pysyväksi toimipaikaksi on valittu Lapin yliopisto.
Arktisen yliopistoverkosto UArctic ry:n sihteeristön pysyväksi toimipaikaksi on valittu Lapin yliopisto.
Kuva: Pekka Aho

Lapin yliopisto ja arktinen yliopistoverkosto UArctic ry ovat solmineet uuden yhteistyösopimuksen, joka takaa yhdistyksen kansainvälisen sihteeristön toimipaikaksi Lapin yliopiston pysyväisluonteisesti.

Kyseessä on Suomen ainoa pysyvä arktinen sihteeristö.