Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Katutyöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vauhtia ka­tu­töi­hin

01.09.2023 05:00
Rovaniemen Karhuntien alueella katutyöt jatkuvat toista kesää – kaupungininsinööri: "Tänä vuonna hanke pitäisi tulla valmiiksi"

Ro­va­nie­men Kar­hun­tien alueel­la ka­tu­työt jat­ku­vat toista kesää – kau­pun­gi­nin­si­nöö­ri: "Tänä vuonna hanke pitäisi tulla val­miik­si"

03.08.2023 10:18
Tilaajille
Kesän katu- ja tietyöt täydessä vauhdissa – Rovaniemellä työt vaikuttavat liikenteeseen niin Valtakadulla kuin Lentokentäntiellä

Kesän katu- ja tietyöt täy­des­sä vauh­dis­sa – Ro­va­nie­mel­lä työt vai­kut­ta­vat lii­ken­tee­seen niin Val­ta­ka­dul­la kuin Len­to­ken­tän­tiel­lä

08.06.2023 11:48 3
Tilaajille
Urakoitsija ilmoitti peruvansa katuremontin Rovaniemen Kulppilantiellä, kaupunki jatkaa pakkolunastusta – "Tämä on entistä hullumpi tilanne", sanoo asukas

Ura­koit­si­ja il­moit­ti pe­ru­van­sa ka­tu­re­mon­tin Ro­va­nie­men Kulp­pi­lan­tiel­lä, kau­pun­ki jatkaa pak­ko­lu­nas­tus­ta – "Tämä on entistä hul­lum­pi ti­lan­ne", sanoo asukas

19.05.2023 21:00 7
Tilaajille
Lumiauraaja rikkoi Rovaniemen taidemuseon lasivitriinin viikonloppuna – Voodoo-tytölle ei käynyt kuinkaan

Lu­mi­au­raa­ja rikkoi Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon la­si­vit­rii­nin vii­kon­lop­pu­na – Voo­doo-ty­töl­le ei käynyt kuin­kaan

02.02.2023 15:10 12
Tilaajille
Katutyöt ovat päättymässä tälle vuodelle Rovaniemellä – Ruokasenkadun remontti jatkuu ensi kesänä

Ka­tu­työt ovat päät­ty­mäs­sä tälle vuo­del­le Ro­va­nie­mel­lä – Ruo­ka­sen­ka­dun re­mont­ti jatkuu ensi kesänä

28.11.2022 11:15
Tilaajille
Tornion Hallituskadun remontti valmistui – jalkakäytävä siirrettiin pois kiinteistön tontilta

Tornion Hal­li­tus­ka­dun re­mont­ti val­mis­tui – jal­ka­käy­tä­vä siir­ret­tiin pois kiin­teis­tön ton­til­ta

06.10.2022 16:45 2
Tilaajille
Katuja sepelillä toisena kesänä peräkkäin – päällystystyöt alkoivat Tornion keskustassa ja saneeraus  Saarenpäässä

Katuja se­pe­lil­lä toisena kesänä pe­räk­käin – pääl­lys­tys­työt al­koi­vat Tornion kes­kus­tas­sa ja sa­nee­raus Saa­ren­pääs­sä

20.06.2022 10:42
Tilaajille
Torniossa on tänä kesänä käynnissä useita katutöitä, jotka vaikuttavat liikennejärjestelyihin – hankkeiden yhteishinnaksi muodostuu pari miljoonaa euroa

Tor­nios­sa on tänä kesänä käyn­nis­sä useita ka­tu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin – hank­kei­den yh­teis­hin­nak­si muo­dos­tuu pari mil­joo­naa euroa

18.07.2021 19:30 1
Tilaajille
Arkeologiset kaivaukset jatkuvat Tornion Keskikadulla – 1700-luvun viemäri kaivetaan esiin koko matkalta, kadun saneeraustyöt viivästyvät muutaman viikon

Ar­keo­lo­gi­set kai­vauk­set jat­ku­vat Tornion Kes­ki­ka­dul­la – 1700-lu­vun viemäri kai­ve­taan esiin koko mat­kal­ta, kadun sa­nee­raus­työt vii­väs­ty­vät muu­ta­man viikon

14.07.2021 11:00
Tilaajille
Ajoneuvoliikenne poikki osasta Kansankatua Rovaniemellä maanantaista alkaen

Ajo­neu­vo­lii­ken­ne poikki osasta Kan­san­ka­tua Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tais­ta alkaen

10.06.2021 21:57
Tilaajille
Urheilukatu meni tukkoon Rovaniemellä kun  yksityiset parkkeeraavat linja-autopysäkeille – "Lukekaa hyvät autoilijat liikennemerkkejä"

Ur­hei­lu­ka­tu meni tukkoon Ro­va­nie­mel­lä kun yk­si­tyi­set park­kee­raa­vat lin­ja-au­to­py­sä­keil­le – "Lu­ke­kaa hyvät au­toi­li­jat lii­ken­ne­merk­ke­jä"

04.06.2020 14:20 3
Tilaajille