Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

tietyöt

Tor­nios­sa on tänä kesänä käyn­nis­sä useita ka­tu­töi­tä, jotka vai­kut­ta­vat lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin – hank­kei­den yh­teis­hin­nak­si muo­dos­tuu pari mil­joo­naa euroa

18.07.2021 19:30 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men pääl­lys­tys­oh­jel­mas­sa on tänä kesänä kak­si­tois­ta koh­det­ta – muun muassa huo­no­kun­toi­set Ait­ta­tie ja Ahjotie saavat uuden pinnan

19.05.2021 20:49 3
Tilaajille

Vi­ka­joen uuden sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa

17.02.2021 09:18
Tilaajille

Lo­put­kin vaa­ral­li­set ris­teyk­set pois­tu­vat ne­los­tiel­tä Simon koh­dal­ta – Kar­si­kon risteys on työn alla, kes­kus­tas­sa työt alkavat ehkä jo tänä vuonna

26.01.2021 06:30 2
Tilaajille

Ne­los­tien osuudet välillä Vian­tien­jo­ki–­Maks­nie­mi ja Kui­va­nie­mi–­Si­mo val­mis­tu­vat –No­peus­ra­joi­tuk­sia nos­te­taan ohi­tus­kais­toil­la

11.11.2020 10:28 1
Tilaajille
Kolumni

Raksa on kas­va­van kau­pun­gin merkki

19.07.2020 10:05 2
Tilaajille

Tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä Pe­tä­jäs­kos­kel­la Ro­va­nie­mel­lä – Voi­ma­lai­tok­sen pa­to­työt kes­tä­vät per­jan­tai­hin

29.06.2020 12:33
Tilaajille

Teiden pääl­lys­tys­työt al­koi­vat Lapissa – Au­toi­li­joi­den toi­vo­taan nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta

25.06.2020 10:24 1
Tilaajille

Va­la­jas­kos­ken pa­to­sil­lan sulku jatkuu edel­leen, uusin päät­ty­mis­ai­ka on lauan­tai­aa­mu

10.06.2020 21:17
Tilaajille

Kel­lo­se­län radan kun­nos­tus ha­lu­taan el­vy­tys­pa­ket­tiin

02.06.2020 10:30 1
Tilaajille

Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­le asen­net­tiin maa­nan­tain vas­tai­se­na yönä kaksi uutta sil­ta­rum­pua: "Tois­tai­sek­si ne riit­tä­vät, jä­reäm­piin­kin toimiin valmis"

01.06.2020 12:44 1
Tilaajille

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

13.05.2020 15:09

Ne­los­tien ra­ken­nus­työt Kemin ja Oulun välillä jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

11.05.2020 08:33
Tilaajille

Ro­va­nie­men Ruo­ka­sen­ka­dun ja Ruo­ka­sen­puis­ton pe­rus­kor­jaus käyn­nis­tyy – läpiajo estyy ke­sä­kuus­sa

08.05.2020 13:12
Tilaajille

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jäl­keen, val­mis­ta ennen syksyä

08.05.2020 10:53
Tilaajille

Val­ta­tie 4:n Ou­lu–­Ke­mi-hank­keen Ou­lu­joen itäi­sem­män sillan kannen be­to­ni­va­lu­työt alkavat maa­nan­tai­na

07.05.2020 10:53
Tilaajille

Ro­va­nie­men tiet re­mont­tiin kesällä – Skans­kal­le 15 tien­pät­kän as­falt­ti­urak­ka

24.03.2020 17:03
Tilaajille

Tältä näyttää valmis Pal­la­rin­tien ali­kul­kusil­ta Ro­va­nie­mel­lä – ”Nyt ei tar­vit­se pelätä, että kuor­ma-au­to ajaa päälle”

13.11.2019 20:30
Tilaajille

Kel­los­ta poh­joi­seen päin avautuu tors­tai­na kah­dek­san ki­lo­met­rin pätkä uutta moot­to­ri­tie­tä – Ne­los­tien työt eden­neet ai­ka­tau­lus­sa

12.11.2019 10:50
Tilaajille

Ter­vo­lan kes­kus­tan tie­työ­maa kes­key­tyy tal­vek­si – ra­ken­teil­la ole­vil­la osuuk­sis­sa tal­vi­hoi­don taso voi poiketa nor­maa­lis­ta

01.11.2019 09:40
Tilaajille