Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Oppisopimuskoulutus
Sallalainen lähihoitaja Teemu Koponen on vuoden oppisopimusopiskelija

Sal­la­lai­nen lä­hi­hoi­ta­ja Teemu Koponen on vuoden op­pi­so­pi­mus­opis­ke­li­ja

16.11.2022 17:43
Tilaajille
60 000 tuntia tiskin takana – rovaniemeläinen Juha "Juice" Välimaa päätti pitkän työrupeaman ravintola Grandessa ja alkoi opiskella lähihoitajaksi

60 000 tuntia tiskin takana – ro­va­nie­me­läi­nen Juha "Juice" Välimaa päätti pitkän työ­ru­pea­man ra­vin­to­la Gran­des­sa ja alkoi opis­kel­la lä­hi­hoi­ta­jak­si

27.05.2022 15:38 2
Tilaajille
Mikko Hokkanen valittiin oppisopimuskoulutuksen vuoden työpaikkaohjaajaksi – Hokkanen itse opiskelee jo toista kertaa oppisopimuksella

Mikko Hok­ka­nen va­lit­tiin op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­jak­si – Hok­ka­nen itse opis­ke­lee jo toista kertaa op­pi­so­pi­muk­sel­la

17.11.2021 10:55 1
Tilaajille
Yrittäjäjärjestö vaatii parempia tukia opiskelijoita työelämässä kouluttaville yrityksille – koulutussopimuksesta tullut perinteistä oppisopimusta suositumpi

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö vaatii pa­rem­pia tukia opis­ke­li­joi­ta työ­elä­mäs­sä kou­lut­ta­vil­le yri­tyk­sil­le – kou­lu­tus­so­pi­muk­ses­ta tullut pe­rin­teis­tä op­pi­so­pi­mus­ta suo­si­tum­pi

11.07.2021 18:30
Tilaajille
Kemiläinen autonkuljettaja Matias Tyystälä valittiin Suomen vuoden oppisopimusopiskelijaksi

Ke­mi­läi­nen au­ton­kul­jet­ta­ja Matias Tyys­tä­lä va­lit­tiin Suomen vuoden op­pi­so­pi­mus­opis­ke­li­jak­si

05.11.2020 10:55
Tilaajille
Lappian opiskelijoita ohjaava Kari Lilleberg palkittiin vuoden työpaikkaohjaajana

Lappian opis­ke­li­joi­ta ohjaava Kari Lil­le­berg pal­kit­tiin vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­ja­na

17.10.2019 17:07
Tilaajille
Viisi viikkoa peruskoulutusta ja sitten keittiöön – Kolarissa täsmäkoulutetaan oppisopimuksella kokkeja ja tarjoilijoita työvoimapulasta kärsiville ravintoloille

Viisi viikkoa pe­rus­kou­lu­tus­ta ja sitten keit­tiöön – Ko­la­ris­sa täs­mä­kou­lu­te­taan op­pi­so­pi­muk­sel­la kokkeja ja tar­joi­li­joi­ta työ­voi­ma­pu­las­ta kär­si­vil­le ra­vin­to­loil­le

11.10.2019 17:41
Tilaajille