Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Palkinnot
Lapin Kansan toimittaja Niina Lavian "Räpylä kädessä syntyneet" - sai kunniamaininnan Urheilujournalismin illassa

Lapin Kansan toi­mit­ta­ja Niina Lavian "Räpylä kädessä syn­ty­neet" - sai kun­nia­mai­nin­nan Ur­hei­lu­jour­na­lis­min illassa

17.12.2022 11:04
Tilaajille
Ylitorniolainen Päivi Granat on valittu STTK:n Tulevaisuuden tekijäksi

Yli­tor­nio­lai­nen Päivi Granat on valittu STTK:n Tu­le­vai­suu­den te­ki­jäk­si

15.12.2022 15:31 2
Tilaajille
Hovimäki oy on vuoden Likiliike Rovaniemellä – Paikallisyritysten ja -toimijoiden yhdistys jakoi tunnustuksia jäsenyrityksilleen

Ho­vi­mä­ki oy on vuoden Li­ki­lii­ke Ro­va­nie­mel­lä – Pai­kal­lis­yri­tys­ten ja -toi­mi­joi­den yh­dis­tys jakoi tun­nus­tuk­sia jä­sen­yri­tyk­sil­leen

02.12.2022 21:45 1
Tilaajille
Savukoskella kasvanut Emma Kilpimaa, 26, valittiin Vuoden elokuvanäyttelijäksi: " Olin 6-vuotias, kun sanoin, että minusta tulee näyttelijä"

Sa­vu­kos­kel­la kas­va­nut Emma Kil­pi­maa, 26, va­lit­tiin Vuoden elo­ku­va­näyt­te­li­jäk­si: " Olin 6-vuo­tias, kun sanoin, että minusta tulee näyt­te­li­jä"

27.11.2022 20:00 1
Tilaajille
Seppo Selmgren palkittiin vuoden mentorina opetus- ja kulttuuriministeriön seminaarissa

Seppo Selmg­ren pal­kit­tiin vuoden men­to­ri­na opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön se­mi­naa­ris­sa

18.11.2022 15:35
Tilaajille
Sallalainen lähihoitaja Teemu Koponen on vuoden oppisopimusopiskelija

Sal­la­lai­nen lä­hi­hoi­ta­ja Teemu Koponen on vuoden op­pi­so­pi­mus­opis­ke­li­ja

16.11.2022 17:43
Tilaajille
Lapin Kamariorkesterin kapellimestari John Storgårdsille ja tanssitaiteilija Pirjo Yli-Maunulalle 10 000 euron Kaitera-palkinnot

Lapin Ka­ma­ri­or­kes­te­rin ka­pel­li­mes­ta­ri John Storgård­sil­le ja tans­si­tai­tei­li­ja Pirjo Yli-Mau­nu­lal­le 10 000 euron Kai­te­ra-pal­kin­not

12.11.2022 14:41 1
Uusi Rovaniemi valittiin Suomen toiseksi parhaaksi kaupunkilehdeksi

Uusi Ro­va­nie­mi va­lit­tiin Suomen toi­sek­si par­haak­si kau­pun­ki­leh­dek­si

10.11.2022 21:12 8
Tilaajille
Rovaniemen Wanhat Markkinat lahjoitti 10 000 euroa saattohoidon tukihenkilötoimintaan

Ro­va­nie­men Wanhat Mark­ki­nat lah­joit­ti 10 000 euroa saat­to­hoi­don tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­taan

02.11.2022 14:07
Rovaniemeläinen hotelli Arctic Treehouse palkittiin vuoden 2022 Pohjois-Euroopan kestävänä luksushotellina

Ro­va­nie­me­läi­nen hotelli Arctic Tree­hou­se pal­kit­tiin vuoden 2022 Poh­jois-Eu­roo­pan kes­tä­vä­nä luk­sus­ho­tel­li­na

23.10.2022 13:30 8
Tilaajille
Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto Ukrainan ihmisille

Mie­li­pi­teen­va­pau­den Sa­ha­rov-pal­kin­to Uk­rai­nan ih­mi­sil­le

19.10.2022 18:08
Lapin yliopiston hallintotieteen professorin Timo Aarrevaaran ja kollegojen toimittama kirja palkittiin

Lapin yli­opis­ton hal­lin­to­tie­teen pro­fes­so­rin Timo Aar­re­vaa­ran ja kol­le­go­jen toi­mit­ta­ma kirja pal­kit­tiin

13.10.2022 21:19
Tilaajille
Tervolan kunnan brändityö voitti kultaa mainostoimistojen kansainvälisessä kilpailussa

Ter­vo­lan kunnan brän­di­työ voitti kultaa mai­nos­toi­mis­to­jen kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa

01.09.2022 19:52
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytys ehdolla taidemusiikin Gramophone-palkinnon saajaksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin levytys ehdolla tai­de­mu­sii­kin Gra­mop­ho­ne-pal­kin­non saa­jak­si

01.09.2022 19:34
Tilaajille
Pasmajärven maa- ja kotitalousseura palkittiin 2 000 euron kulttuuripalkinnolla

Pas­ma­jär­ven maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra pal­kit­tiin 2 000 euron kult­tuu­ri­pal­kin­nol­la

29.08.2022 21:35 1
Tilaajille
Suomen Kylät ry valitsi lappilaisen Kimmo Tuhkalan vuoden nuoreksi paikallistoimijaksi

Suomen Kylät ry valitsi lap­pi­lai­sen Kimmo Tuh­ka­lan vuoden nuo­rek­si pai­kal­lis­toi­mi­jak­si

28.08.2022 11:18 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen sirkustaiteilija Aarni Pahajoki on vuoden uhkarohkein yrittäjä – perusti oman sirkuksen keskellä koronaepidemiaa

Ro­va­nie­me­läi­nen sir­kus­tai­tei­li­ja Aarni Pa­ha­jo­ki on vuoden uh­ka­roh­kein yrit­tä­jä – perusti oman sir­kuk­sen kes­kel­lä ko­ro­na­epi­de­miaa

19.08.2022 12:18 1
Tilaajille
Saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinto Sara Vuolabille runokokoelmasta Gárži

Saa­me­lais­neu­vos­ton kir­jal­li­suus­pal­kin­to Sara Vuo­la­bil­le ru­no­ko­koel­mas­ta Gárži

05.08.2022 17:35
Tilaajille
Vuoden 2022 Maistuva maaseutu -palkinto ranualaiselle Keskitalon luomutilalle

Vuoden 2022 Mais­tu­va maa­seu­tu -pal­kin­to ra­nua­lai­sel­le Kes­ki­ta­lon luo­mu­ti­lal­le

01.07.2022 12:30 3
Tilaajille
Museoliiton korkein tunnustuksenosoitus Aineen taidemuseon ja Tornionlaakson museon museomestari Mikko Saarenpäälle

Mu­seo­lii­ton korkein tun­nus­tuk­sen­osoi­tus Aineen tai­de­mu­seon ja Tor­nion­laak­son museon mu­seo­mes­ta­ri Mikko Saa­ren­pääl­le

28.06.2022 16:14 1
Tilaajille