lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Palkinnot
Viimeisin 12 tuntia
SPR palkitsi kittiläläiset vapaalaskijat – Joona Alaverronen ja Jussi Jokinen pelastivat Pepe Vannisen lumivyörystä Pallaksen Pyhäkurussa

SPR pal­kit­si kit­ti­lä­läi­set va­paa­las­ki­jat – Joona Ala­ver­ro­nen ja Jussi Jokinen pe­las­ti­vat Pepe Van­ni­sen lu­mi­vyö­rys­tä Pal­lak­sen Py­hä­ku­rus­sa

04.12.2021 17:00
Tilaajille
Kuukausi

Tehemä pois -jär­jes­tö­pal­kin­to Jär­jes­tö­kes­kus Kitinen ry:lle So­dan­ky­lään

26.11.2021 18:09
Tilaajille

Tornion johtava lääkäri Jukka Ron­kai­nen va­lit­tiin Vuoden yleis­lää­kä­rik­si

25.11.2021 14:48 2
Tilaajille
Pentti Korpelalle Kemi-palkinto

Pentti Kor­pe­lal­le Ke­mi-pal­kin­to

23.11.2021 22:27
Tilaajille
Lappilainen Pölliralli palkittiin Vuoden verkostoyrityksenä – yrityksellä kolme puutavara-autoa ja kuusi työntekijää

Lap­pi­lai­nen Pöl­li­ral­li pal­kit­tiin Vuoden ver­kos­to­yri­tyk­se­nä – yri­tyk­sel­lä kolme puu­ta­va­ra-au­toa ja kuusi työn­te­ki­jää

22.11.2021 18:02
Tilaajille
Keitele Groupille Lapin aluekehittäjäpalkinto – yhtiö tuottaa noin miljoona kuutiota sahatavaraa vuodessa

Keitele Grou­pil­le Lapin alue­ke­hit­tä­jä­pal­kin­to – yhtiö tuottaa noin mil­joo­na kuu­tio­ta sa­ha­ta­va­raa vuo­des­sa

22.11.2021 16:31 5
Tilaajille
Vanhemmat
Sallasta vuoden hiihtokeskus 2021

Sal­las­ta vuoden hiih­to­kes­kus 2021

24.09.2021 16:24
Tilaajille
Näin Jussi-gaala meni lappilaisittain: Aalto, Lost Boys ja Neiti Aika palkittiin kaikki

Näin Jus­si-gaa­la meni lap­pi­lai­sit­tain: Aalto, Lost Boys ja Neiti Aika pal­kit­tiin kaikki

15.09.2021 22:33
Tilaajille
Rovaniemi palkitsi liikunnan ja urheilun toimijoita – pöytätennistoiminnan käynnistymistä arvostettiin

Ro­va­nie­mi pal­kit­si lii­kun­nan ja ur­hei­lun toi­mi­joi­ta – pöy­tä­ten­nis­toi­min­nan käyn­nis­ty­mis­tä ar­vos­tet­tiin

01.06.2021 16:32
Tilaajille
Värriön tutkimusaseman johtaja Mikko Sipilä palkittiin Suomen Akatemian palkinnolla

Värriön tut­ki­mus­ase­man johtaja Mikko Sipilä pal­kit­tiin Suomen Aka­te­mian pal­kin­nol­la

27.04.2021 22:40
Tilaajille
Käynti Sodankylän Visatuvalla toi porilaiselle Minka Leino-Holmille hostellireissaajapalkinnon

Käynti So­dan­ky­län Vi­sa­tu­val­la toi po­ri­lai­sel­le Minka Lei­no-Hol­mil­le hos­tel­li­reis­saa­ja­pal­kin­non

15.02.2021 13:27
Tilaajille
Irene Tikka sai Vuoden Lapasen nukketeatterin edistämisestä Lapissa

Irene Tikka sai Vuoden Lapasen nuk­ke­teat­te­rin edis­tä­mi­ses­tä Lapissa

11.02.2021 17:38
Tilaajille
"Tärkeintä on olla ihminen ihmiselle", sanoo Vuoden lappilainen sairaanhoitaja – Koronavuosi on lisännyt ihmisten ahdistusta ja eristäytyneisyyttä

"Tär­kein­tä on olla ihminen ih­mi­sel­le", sanoo Vuoden lap­pi­lai­nen sai­raan­hoi­ta­ja – Ko­ro­na­vuo­si on li­sän­nyt ih­mis­ten ah­dis­tus­ta ja eris­täy­ty­nei­syyt­tä

28.12.2020 17:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki palkitsi menestyneitä urheilijoita

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pal­kit­si me­nes­ty­nei­tä ur­hei­li­joi­ta

15.12.2020 18:43 2
Tilaajille
Petri Eskeliselle Suomen Taiteilijaseuran palkinto

Petri Es­ke­li­sel­le Suomen Tai­tei­li­ja­seu­ran pal­kin­to

15.12.2020 15:05
Tilaajille
Time-lehti nimesi Joe Bidenin ja Kamala Harrisin yhdessä vuoden henkilöksi

Ti­me-leh­ti nimesi Joe Bidenin ja Kamala Har­ri­sin yhdessä vuoden hen­ki­lök­si

11.12.2020 09:37

Iva­lo­lais­hoi­ta­jat va­lit­tiin vuoden syö­pä­hoi­ta­jik­si

03.12.2020 07:00 1
Tilaajille
"Piirtäminen on meidän yhteinen juttu" – Torniolaistyttöjen piirrokset valittiin J. K. Rowlingin kirjaan liki 2000 joukosta

"Piir­tä­mi­nen on meidän yh­tei­nen juttu" – Tor­nio­lais­tyt­tö­jen piir­rok­set va­lit­tiin J. K. Row­lin­gin kirjaan liki 2000 jou­kos­ta

01.12.2020 07:01
Tilaajille
Aseman alueen kehittäjät Katariina ja Markku Seppälä palkittiin Kemi-palkinnolla

Aseman alueen ke­hit­tä­jät Ka­ta­rii­na ja Markku Seppälä pal­kit­tiin Ke­mi-pal­kin­nol­la

27.11.2020 10:03
Tilaajille
Levin hiihtokeskus palkittiin kansainvälisessä äänestyksessä Suomen parhaaksi hiihtokeskukseksi

Levin hiih­to­kes­kus pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­ses­sä ää­nes­tyk­ses­sä Suomen par­haak­si hiih­to­kes­kuk­sek­si

20.11.2020 10:53
Tilaajille