Palkinnot

Värriön tut­ki­mus­ase­man johtaja Mikko Sipilä pal­kit­tiin Suomen Aka­te­mian pal­kin­nol­la

27.04.2021 22:40
Tilaajille

Käynti So­dan­ky­län Vi­sa­tu­val­la toi po­ri­lai­sel­le Minka Lei­no-Hol­mil­le hos­tel­li­reis­saa­ja­pal­kin­non

15.02.2021 13:27
Tilaajille

Irene Tikka sai Vuoden Lapasen nuk­ke­teat­te­rin edis­tä­mi­ses­tä Lapissa

11.02.2021 17:38
Tilaajille

"Tär­kein­tä on olla ihminen ih­mi­sel­le", sanoo Vuoden lap­pi­lai­nen sai­raan­hoi­ta­ja – Ko­ro­na­vuo­si on li­sän­nyt ih­mis­ten ah­dis­tus­ta ja eris­täy­ty­nei­syyt­tä

28.12.2020 17:00
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pal­kit­si me­nes­ty­nei­tä ur­hei­li­joi­ta

15.12.2020 18:43 2
Tilaajille

Petri Es­ke­li­sel­le Suomen Tai­tei­li­ja­seu­ran pal­kin­to

15.12.2020 15:05
Tilaajille

Ti­me-leh­ti nimesi Joe Bidenin ja Kamala Har­ri­sin yhdessä vuoden hen­ki­lök­si

11.12.2020 09:37

Iva­lo­lais­hoi­ta­jat va­lit­tiin vuoden syö­pä­hoi­ta­jik­si

03.12.2020 07:00 1
Tilaajille

"Piir­tä­mi­nen on meidän yh­tei­nen juttu" – Tor­nio­lais­tyt­tö­jen piir­rok­set va­lit­tiin J. K. Row­lin­gin kirjaan liki 2000 jou­kos­ta

01.12.2020 07:01
Tilaajille

Aseman alueen ke­hit­tä­jät Ka­ta­rii­na ja Markku Seppälä pal­kit­tiin Ke­mi-pal­kin­nol­la

27.11.2020 10:03
Tilaajille

Levin hiih­to­kes­kus pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­ses­sä ää­nes­tyk­ses­sä Suomen par­haak­si hiih­to­kes­kuk­sek­si

20.11.2020 10:53
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Sirkus Tai­ka-Ai­ka sai Lap­sen­päi­vä-pal­kin­non lasten tai­de­har­ras­tuk­sen eteen teh­dys­tä työstä

20.11.2020 08:31
Tilaajille

Ra­vin­to­loit­si­ja Kami Abdeh on ro­va­nie­me­läi­nen Vuoden yrit­tä­jä

05.11.2020 18:00 2
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen au­ton­kul­jet­ta­ja Matias Tyys­tä­lä va­lit­tiin Suomen vuoden op­pi­so­pi­mus­opis­ke­li­jak­si

05.11.2020 10:55
Tilaajille

Ohjaaja Antti Haase sai Lapin tai­de­pal­kin­non 2020 – "Haase on Lapin mer­kit­tä­vin do­ku­ment­tien tekijä, jonka elo­ku­vat ovat huo­lel­la työs­tet­ty­jä, mutta tun­teel­la teh­ty­jä"

21.10.2020 19:48
Tilaajille

Risto Iso­mäel­le elä­män­työ­pal­kin­to – Tie­don­jul­kis­ta­mi­sen seit­se­män val­tion­pal­kin­toa monen alan te­ki­jöil­le, mukana muun muassa Pa­le­fa­ce

13.10.2020 14:30

Lap­pi­lai­sel­le ani­maa­tiol­le kan­sain­vä­li­nen pal­kin­to – rin­ta­syö­väs­tä kertova ani­maa­tio näyt­tää, mil­lais­ten tun­tei­den kanssa sai­ras­tu­nut elää

02.10.2020 09:31
Tilaajille

Sel­vi­tys: Jes­sik­ka Aron jour­na­lis­ti­pal­kin­to pe­rut­tiin Trumpia kri­ti­soi­vien tviit­tien vuoksi

25.09.2020 21:20

Piste Kol­lek­tii­vil­le Ro­va­nie­men kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­kin­to

07.09.2020 12:00
Tilaajille

Nyrk­kei­ly­tuo­ma­ri Jarno Mus­to­sel­le Vuoden seu­ra­toi­mit­si­ja 2019 -pal­kin­to, len­to­pal­lo­tur­naus Power Cupille lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma -pal­kin­to

07.09.2020 12:00
Tilaajille