kolumni: Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Palkinnot
Tervolan kunnan brändityö voitti kultaa mainostoimistojen kansainvälisessä kilpailussa

Ter­vo­lan kunnan brän­di­työ voitti kultaa mai­nos­toi­mis­to­jen kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa

01.09.2022 19:52
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin levytys ehdolla taidemusiikin Gramophone-palkinnon saajaksi

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin levytys ehdolla tai­de­mu­sii­kin Gra­mop­ho­ne-pal­kin­non saa­jak­si

01.09.2022 19:34
Tilaajille
Pasmajärven maa- ja kotitalousseura palkittiin 2 000 euron kulttuuripalkinnolla

Pas­ma­jär­ven maa- ja ko­ti­ta­lous­seu­ra pal­kit­tiin 2 000 euron kult­tuu­ri­pal­kin­nol­la

29.08.2022 21:35 1
Tilaajille
Suomen Kylät ry valitsi lappilaisen Kimmo Tuhkalan vuoden nuoreksi paikallistoimijaksi

Suomen Kylät ry valitsi lap­pi­lai­sen Kimmo Tuh­ka­lan vuoden nuo­rek­si pai­kal­lis­toi­mi­jak­si

28.08.2022 11:18 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen sirkustaiteilija Aarni Pahajoki on vuoden uhkarohkein yrittäjä – perusti oman sirkuksen keskellä koronaepidemiaa

Ro­va­nie­me­läi­nen sir­kus­tai­tei­li­ja Aarni Pa­ha­jo­ki on vuoden uh­ka­roh­kein yrit­tä­jä – perusti oman sir­kuk­sen kes­kel­lä ko­ro­na­epi­de­miaa

19.08.2022 12:18 1
Tilaajille
Saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinto Sara Vuolabille runokokoelmasta Gárži

Saa­me­lais­neu­vos­ton kir­jal­li­suus­pal­kin­to Sara Vuo­la­bil­le ru­no­ko­koel­mas­ta Gárži

05.08.2022 17:35
Tilaajille
Vuoden 2022 Maistuva maaseutu -palkinto ranualaiselle Keskitalon luomutilalle

Vuoden 2022 Mais­tu­va maa­seu­tu -pal­kin­to ra­nua­lai­sel­le Kes­ki­ta­lon luo­mu­ti­lal­le

01.07.2022 12:30 3
Tilaajille
Museoliiton korkein tunnustuksenosoitus Aineen taidemuseon ja Tornionlaakson museon museomestari Mikko Saarenpäälle

Mu­seo­lii­ton korkein tun­nus­tuk­sen­osoi­tus Aineen tai­de­mu­seon ja Tor­nion­laak­son museon mu­seo­mes­ta­ri Mikko Saa­ren­pääl­le

28.06.2022 16:14 1
Tilaajille
Hylättyjen materiaalien hyödyntäjä EcoUp palkittiin Kemissä vuoden kiertotalousteosta

Hy­lät­ty­jen ma­te­riaa­lien hyö­dyn­tä­jä EcoUp pal­kit­tiin Kemissä vuoden kier­to­ta­lous­teos­ta

14.06.2022 13:40
Tilaajille
Sallan humoristinen kesäkisahakemus palkittiin jälleen mainosalan kilpailussa – ilmastonmuutoksen vastainen kampanja on pokannut runsaasti palkintoja

Sallan hu­mo­ris­ti­nen ke­sä­ki­sa­ha­ke­mus pal­kit­tiin jälleen mai­nos­alan kil­pai­lus­sa – il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­nen kam­pan­ja on po­kan­nut run­saas­ti pal­kin­to­ja

24.05.2022 10:17 1
Tilaajille
Tornion kulttuuripalkinnot dokumenttiohjaaja Antti Haaselle ja musiikin monitaiturille Julius Rantalalle

Tornion kult­tuu­ri­pal­kin­not do­ku­ment­ti­oh­jaa­ja Antti Haa­sel­le ja mu­sii­kin mo­ni­tai­tu­ril­le Julius Ran­ta­lal­le

14.05.2022 12:00
Tilaajille
"On hienoa, kun kuvattava uskaltaa olla oma itsensä" – valokuvaaja Jussi Leinonen palkittiin yleisön suosikkina kuvajournalistikilpailussa

"On hienoa, kun ku­vat­ta­va us­kal­taa olla oma it­sen­sä" – va­lo­ku­vaa­ja Jussi Lei­no­nen pal­kit­tiin yleisön suo­sik­ki­na ku­va­jour­na­lis­ti­kil­pai­lus­sa

07.04.2022 18:00 4
Tilaajille
Rovaniemen kulttuuripalkinto Totto ry:lle – vuoden liikuntateko oli Napapiiri-Jukola

Ro­va­nie­men kult­tuu­ri­pal­kin­to Totto ry:lle – ­vuo­den lii­kun­ta­te­ko oli Na­pa­pii­ri-Ju­ko­la

21.03.2022 14:00 2
Tilaajille
Teosto-palkinnon saajaksi on ehdolla poikkeuksellisesti 12 musiikkiteosta – viime vuonna palkinto jäi kokonaan jakamatta

Teos­to-pal­kin­non saa­jak­si on ehdolla poik­keuk­sel­li­ses­ti 12 mu­siik­ki­teos­ta – viime vuonna pal­kin­to jäi ko­ko­naan ja­ka­mat­ta

11.03.2022 15:50
Tilaajille
Rovaniemen kirjastolle nukketeatteriyhdistyksen Vuoden lapanen -palkinto

Ro­va­nie­men kir­jas­tol­le nuk­ke­teat­te­ri­yh­dis­tyk­sen Vuoden lapanen -pal­kin­to

11.02.2022 08:01
Tilaajille
Levi valittiin jälleen Suomen parhaaksi hiihtokeskukseksi kansainvälisessä gaalassa

Levi va­lit­tiin jälleen Suomen par­haak­si hiih­to­kes­kuk­sek­si kan­sain­vä­li­ses­sä gaa­las­sa

19.01.2022 17:15
Tilaajille
Vuoden elokuvatuottajan palkinto Lost boys -elokuvan Miia Haavistolle

Vuoden elo­ku­va­tuot­ta­jan pal­kin­to Lost boys -e­lo­ku­van Miia Haa­vis­tol­le

11.01.2022 12:55
Tilaajille
Yli kymppitonnin potti nuorille urheilijoille – Jorma Koivusen -säätiön tuotoista pääsee nauttimaan neljätoista nuorta urheilijaa, kaksi valmentajaa ja viestijoukkueet

Yli kymp­pi­ton­nin potti nuo­ril­le ur­hei­li­joil­le – Jorma Koi­vu­sen -sää­tiön tuo­tois­ta pääsee naut­ti­maan nel­jä­tois­ta nuorta ur­hei­li­jaa, kaksi val­men­ta­jaa ja vies­ti­jouk­kueet

23.12.2021 17:40 1
Päiväkirja: Visaiset valinnat jälleen edessä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Vi­sai­set va­lin­nat jälleen edessä

22.12.2021 07:00
Tilaajille
Palkittu lääkäri on jakanut Tornioon tuhansia karanteeneja – suorat sanat pandemiasta: "Pieni rokottamaton väestö teettää ylimääräistä työtä"

Pal­kit­tu lääkäri on jakanut Tor­nioon tu­han­sia ka­ran­tee­ne­ja – suorat sanat pan­de­mias­ta: "Pieni ro­kot­ta­ma­ton väestö teettää yli­mää­räis­tä työtä"

16.12.2021 17:05 4
Tilaajille