Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

TV-sarjat

Ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­lun per­he­yri­tys mukana Netf­lix-sar­jas­sa – "Piti ihan goog­let­taa, oliko ky­sees­sä hui­jaus"

14.09.2021 19:09 2
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Uusi ja eri­lai­nen Hä­rän­tap­po­ase

23.07.2021 06:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: The Ser­pen­tiin voi up­pou­tua

02.07.2021 06:00
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Las­ten­suo­je­li­jan kovat paineet näkyvät ko­ti­mai­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa

29.03.2021 16:00
Tilaajille

"Ensin tuli mie­leen, että mitähän asiak­kaat, kaverit ja muut ihmiset ajat­te­le­vat" – So­dan­ky­läs­sä päätös Su­per­kaup­piaan roo­lis­ta kypsyi lenk­ki­po­lul­la

12.03.2021 16:00 1
Tilaajille

Laulaja Suvi Te­räs­nis­ka löysi juu­riaan Lapista vuo­si­sa­to­jen takaa ja vas­tauk­sen poh­joi­sen suun­nat­to­mal­le ve­to­voi­mal­le: "Kyllä minä aika lap­pi­lai­nen olen"

18.02.2021 18:38 2
Tilaajille

Pekka Eronen suo­sit­te­lee tänään rans­ka­lais­ta en­si­esi­tys­tä – Sa­lai­suu­det soivat Pa­rii­sis­sa koh­ta­lok­kaas­ti mu­siik­kia unoh­ta­mat­ta

16.02.2021 16:00
Tilaajille

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

14.02.2021 15:58
Tilaajille

Ura­nai­sel­la on mies jo­kai­sel­le vii­kon­päi­väl­le – hu­mo­ris­ti­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa juo­nit­te­le­vat miehet

31.01.2021 07:00

Tiina Lymi ki­ris­tää ruuvia, kunnes tus­kas­ta syntyy ko­miik­kaa – Si­säil­maa-sar­ja TE-toi­mis­ton työn­te­ki­jöis­tä osui hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan mo­ni­mut­kai­seen ytimeen

16.01.2021 12:00 4
Tilaajille

Ote lipeää saip­pua­oop­pe­rak­si sak­sa­lai­ses­sa sar­jas­sa, jossa draamaa viedään eteen­päin his­to­rial­lis­ten fak­to­jen ja epookin kus­tan­nuk­sel­la

05.01.2021 07:00

Haa­pa­ran­nan dek­ka­ris­ta tulee tv-sar­ja – Hans Ro­sen­feld­tin Surman susi ku­va­taan C Morelle ehkä jo ensi kesänä

03.01.2021 10:57
Tilaajille
Kolumni

Tämä sarja on Dis­ney+:n parasta antia: pu­hal­taa uutta eloa Sky­wal­ke­rei­den saagaan

21.12.2020 07:00

Vä­vy­poi­ka ku­lis­se­ja kaa­ta­mas­sa – suo­ma­lai­ses­sa la­ki­draa­ma­sar­jas­sa on oi­keu­den liekki le­pat­taa pienen ihmisen puo­lel­la

17.12.2020 07:01

Elämän pikku höl­möi­lyil­le ja vir­heil­le voi nauraa – Johanna Vuok­sen­maa le­vit­tää ki­peän­haus­koil­la ko­me­dioil­laan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuo­mit­se­vas­ti"

13.12.2020 07:00
Tilaajille

Oi ihanaa, kaikki ei ole pilalla – taian­omai­suus on tal­lel­la ra­kas­te­tun eläin­lää­kä­ri­sar­jan uudessa ver­sios­sa

24.11.2020 07:00

Ro­va­nie­me­läis­pa­ris­kun­ta kuin luotu Erän­kä­vi­jöi­hin – "Emme osta kau­pas­ta juu­ri­kaan lihaa. Pa­kas­tin on täynnä karhua, hirveä ja kalaa"

12.10.2020 19:47 3
Tilaajille

Kun nämä kaksi näyt­te­li­jää pää­se­vät vauh­tiin, on luvassa suo­ma­lai­sen uu­tuus­sar­jan huip­pu­koh­ta

27.08.2020 07:00

Ainakin näille maa­jus­seil­le toi­voi­si mor­sia­men löy­ty­vän

24.08.2020 07:00 1

"Olin lä­hiös­tä tullut nolla" – tv-sar­ja seuraa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien työtä yö­ker­hois­sa

23.08.2020 07:00