TV-sarjat
Kuukausi
Laulaja Suvi Teräsniska löysi juuriaan Lapista vuosisatojen takaa ja vastauksen pohjoisen suunnattomalle vetovoimalle: "Kyllä minä aika lappilainen olen"

Laulaja Suvi Te­räs­nis­ka löysi juu­riaan Lapista vuo­si­sa­to­jen takaa ja vas­tauk­sen poh­joi­sen suun­nat­to­mal­le ve­to­voi­mal­le: "Kyllä minä aika lap­pi­lai­nen olen"

18.02.2021 18:38 2
Tilaajille
Pekka Eronen suosittelee tänään ranskalaista ensiesitystä – Salaisuudet soivat Pariisissa kohtalokkaasti musiikkia unohtamatta

Pekka Eronen suo­sit­te­lee tänään rans­ka­lais­ta en­si­esi­tys­tä – Sa­lai­suu­det soivat Pa­rii­sis­sa koh­ta­lok­kaas­ti mu­siik­kia unoh­ta­mat­ta

16.02.2021 16:00
Tilaajille
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

14.02.2021 15:58
Tilaajille
Uranaisella on mies jokaiselle viikonpäivälle – humoristisessa uutuussarjassa juonittelevat miehet

Ura­nai­sel­la on mies jo­kai­sel­le vii­kon­päi­väl­le – hu­mo­ris­ti­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa juo­nit­te­le­vat miehet

31.01.2021 07:00
Vanhemmat
Tiina Lymi kiristää ruuvia, kunnes tuskasta syntyy komiikkaa – Sisäilmaa-sarja TE-toimiston työntekijöistä osui hyvinvointiyhteiskunnan monimutkaiseen ytimeen

Tiina Lymi ki­ris­tää ruuvia, kunnes tus­kas­ta syntyy ko­miik­kaa – Si­säil­maa-sar­ja TE-toi­mis­ton työn­te­ki­jöis­tä osui hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan mo­ni­mut­kai­seen ytimeen

16.01.2021 12:00 4
Tilaajille
Ote lipeää saippuaoopperaksi saksalaisessa sarjassa, jossa draamaa viedään eteenpäin historiallisten faktojen ja epookin kustannuksella

Ote lipeää saip­pua­oop­pe­rak­si sak­sa­lai­ses­sa sar­jas­sa, jossa draamaa viedään eteen­päin his­to­rial­lis­ten fak­to­jen ja epookin kus­tan­nuk­sel­la

05.01.2021 07:00
Haaparannan dekkarista tulee tv-sarja – Hans Rosenfeldtin Surman susi kuvataan C Morelle ehkä jo ensi kesänä

Haa­pa­ran­nan dek­ka­ris­ta tulee tv-sar­ja – Hans Ro­sen­feld­tin Surman susi ku­va­taan C Morelle ehkä jo ensi kesänä

03.01.2021 10:57
Tilaajille
Tämä sarja on Disney+:n parasta antia: puhaltaa uutta eloa Skywalkereiden saagaan
Kolumni Vanessa Valkama

Tämä sarja on Dis­ney+:n parasta antia: pu­hal­taa uutta eloa Sky­wal­ke­rei­den saagaan

21.12.2020 07:00
Vävypoika kulisseja kaatamassa – suomalaisessa lakidraamasarjassa on oikeuden liekki lepattaa pienen ihmisen puolella

Vä­vy­poi­ka ku­lis­se­ja kaa­ta­mas­sa – suo­ma­lai­ses­sa la­ki­draa­ma­sar­jas­sa on oi­keu­den liekki le­pat­taa pienen ihmisen puo­lel­la

17.12.2020 07:01
Elämän pikku hölmöilyille ja virheille voi nauraa – Johanna Vuoksenmaa levittää kipeänhauskoilla komedioillaan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuomitsevasti"

Elämän pikku höl­möi­lyil­le ja vir­heil­le voi nauraa – Johanna Vuok­sen­maa le­vit­tää ki­peän­haus­koil­la ko­me­dioil­laan toivoa: "Ei kannata katsoa itseään tuo­mit­se­vas­ti"

13.12.2020 07:00
Tilaajille
Oi ihanaa, kaikki ei ole pilalla – taianomaisuus on tallella rakastetun eläinlääkärisarjan uudessa versiossa

Oi ihanaa, kaikki ei ole pilalla – taian­omai­suus on tal­lel­la ra­kas­te­tun eläin­lää­kä­ri­sar­jan uudessa ver­sios­sa

24.11.2020 07:00
Rovaniemeläispariskunta kuin luotu Eränkävijöihin – "Emme osta kaupasta juurikaan lihaa. Pakastin on täynnä karhua, hirveä ja kalaa"

Ro­va­nie­me­läis­pa­ris­kun­ta kuin luotu Erän­kä­vi­jöi­hin – "Emme osta kau­pas­ta juu­ri­kaan lihaa. Pa­kas­tin on täynnä karhua, hirveä ja kalaa"

12.10.2020 17:00 3
Tilaajille
Kun nämä kaksi näyttelijää pääsevät vauhtiin, on luvassa suomalaisen uutuussarjan huippukohta

Kun nämä kaksi näyt­te­li­jää pää­se­vät vauh­tiin, on luvassa suo­ma­lai­sen uu­tuus­sar­jan huip­pu­koh­ta

27.08.2020 07:00
Ainakin näille maajusseille toivoisi morsiamen löytyvän

Ainakin näille maa­jus­seil­le toi­voi­si mor­sia­men löy­ty­vän

24.08.2020 07:00 1
"Olin lähiöstä tullut nolla" – tv-sarja seuraa järjestyksenvalvojien työtä yökerhoissa

"Olin lä­hiös­tä tullut nolla" – tv-sar­ja seuraa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jien työtä yö­ker­hois­sa

23.08.2020 07:00
Suomalaisformaatti toimii myös maailmalla: au pairina olo on toisilla rentoilua, toisilla rähinää ja raatamista

Suo­ma­lais­for­maat­ti toimii myös maail­mal­la: au pairina olo on toi­sil­la ren­toi­lua, toi­sil­la rähinää ja raa­ta­mis­ta

19.08.2020 07:00
Menneisyyden ja nykyisyyden hirviöt kohtaavat HBO:n uudessa kauhusarjassa

Men­nei­syy­den ja ny­kyi­syy­den hirviöt koh­taa­vat HBO:n uudessa kau­hu­sar­jas­sa

18.08.2020 07:00
Trillerin siemen ei lähde itämään – näyttelijätkään eivät pelasta tätä Skotlantiin sijoittuvaa tv-sarjaa

Tril­le­rin siemen ei lähde itämään – näyt­te­li­jät­kään eivät pelasta tätä Skot­lan­tiin si­joit­tu­vaa tv-sar­jaa

08.08.2020 07:00
Vaikka muu vietäisiin, jäljellä on vielä rohkeus – HBO-sarjan Praha rakentuu murretuista sävyistä, tupakansavusta ja jokapäiväisistä järjestelmän sortotoimista

Vaikka muu vie­täi­siin, jäl­jel­lä on vielä rohkeus – HBO-sar­jan Praha ra­ken­tuu mur­re­tuis­ta sä­vyis­tä, tu­pa­kan­sa­vus­ta ja jo­ka­päi­väi­sis­tä jär­jes­tel­män sor­to­toi­mis­ta

06.08.2020 07:00
Selviytyjät Suomen "karu erämaa" sijaitsee Haaparannalla – Paikallisessa hotellissa uskotaan, että tv-kuvissa näkyvä upea saaristo tuo buustin matkailuun

Sel­viy­ty­jät Suomen "karu erämaa" si­jait­see Haa­pa­ran­nal­la – Pai­kal­li­ses­sa ho­tel­lis­sa us­ko­taan, että tv-ku­vis­sa näkyvä upea saa­ris­to tuo buustin mat­kai­luun

29.07.2020 16:07 3
Tilaajille