Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Onko tar­kas­tus­lau­ta­kun­nal­la mitään virkaa?

Lapin urheiluopiston piina jatkuu – se on yhä kytköksissä Santasport Finland-yhtiöön. Opiston tilinpäätös on jatkuvasti tappiollinen, eikä se pysty omatoimiseen hallinnointiin. Tarkastuslautakunta on pyrkinyt saamaan asioiden hoitoon tolkkua. Muutoksia ei saada aikaan, kun kuntayhtymän johto evää ne hallinnollisilla kikoillaan.

Johdon on vaikea myöntää virheitään. Santasportille annettiin 2018 ylivalta opistoon nähden. Se pakotettiin ostamaan kalliita palveluja yhtiöltä. Ulkopuolelta palkattiin uusi johtaja, joka ei eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnon mukaan saanut toimia opiston johdossa.

Jo 2019 kuntayhtymän opistoa kokevassa talousarvioissa sitovana tavoitteena oli opiston ja yhtiön roolien kirkastaminen. Ei ole kirkastunut, eikä hämäryys näytä omistajakuntiakaan pelottavan. Joka vuosi yhtymäkokouksessa kuntayhtymän hallinnolle on annettu tili- ja vastuuvapaus, niin tänäkin vuonna tarkastuslautakunnan huomautuksista piittaamatta.

Lautakunta on nostanut esiin sen, miten opiston taloustilannetta on heikentänyt urheiluopiston tarpeisiin nähden liian laajaksi muodostunut palveluhankinta Santasportille, samoin epäselvyydet yhteisten tilojen kulujen sekä asiakkaiden jakautumisesta urheiluopiston ja yhtiön välillä.

Lautakunta kehotti jo 2020 arviointikertomuksessaan yhtymähallitusta kiinnittämään huomiota julkisyhteisön ja vapailla markkinoilla toimivan SSF Oy:n toimintojen ja kulujen eriyttämiseen. Myös 2021 arviointikertomuksessa se palasi aiheeseen ja pyysi yhtymähallitusta laatimaan toimintasuunnitelman toimintojen eriyttämiseksi ja arvioimaan, onko matkailu- ja majoitustoiminta koulutuskuntayhtymän ydintoimintaa.

Asiassa ei edistytty, jolloin 2022 toimintakertomuksessa siihen palattiin. Yhtymäkokoukselle esitettiin, että se kiinnittäisi huomiota urheiluopiston jatkuvasti heikentyneeseen taloustilanteeseen, yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien määrärahatavoitteiden ylittymiseen, asiakasrajapintojen (UOPI/SSF Oy) selkeyteen sekä yhtymälle määrättyjä tehtäviä hoitavan SSF Oy:n raskaaseen velkataakkaan.

Lisäksi yhtymäkokouksen tulisi velvoittaa yhtymähallitusta laatimaan selvityksen toimista, joilla se turvaa Lapin urheiluopiston toiminnan ja kehittymisen erityisesti talousmielessä sekä selkeyttää asiakas- ja kustannusjakoa Santasport Lapin urheiluopiston ja SSF Oy:n välillä. Kauanko kuntayhtymän johto saa leikitellä tarkastuslautakunnan kanssa? Millainen ääni olisi omistajakuntien kelloissa, jos ne joutuisivat maksumiehiksi?