San­tas­port aloit­taa yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – ta­voit­tee­na sel­keyt­tää teh­tä­viä, hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set mah­dol­li­sia

Neuvotteluiden tavoitteena on selkeyttää Santasportin rooleja.
Neuvotteluiden tavoitteena on selkeyttää Santasportin rooleja.
Kuva: Pekka Aho

Santasport Finland Oy ja Santasport Lapin Urheiluopisto aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat Lapin Urheiluopiston tulosalueen ja Santasport Finland Oy:n koko henkilöstöä.

Neuvottelujen tavoitteena on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Santasport Finland Oy:n tiedotteen mukaan selkeyttää Santasport-kokonaisuuden roolit. Joitakin yksittäisiä osa-aikaistamisia tai irtisanomisia voi sen mukaan tulla. Henkilöstöä on tällä hetkellä yhteensä noin sata.