Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kuo­lin­is­ku ur­hei­lu­opis­tol­le

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä kertoi urheiluopiston tulosaluetta koskevista yt-neuvotteluista (LK 22.9.). Viime vuosien tappiot yritetään vierittää opiston syyksi ja taloudellinen uhka selitetään Orpon hallituksen aiheuttamaksi. Todellinen aiheuttaja on opisto-organisaation viereen rakennettu kustannustehoton Santasport Finland Oy (SSF), jota lainvastaisesti tuetaan opiston saamilla valtion varoilla ja joka häärii opiston reviirillä.

Urheiluopisto/yhtiö on tehnyt ylijäämäisen tuloksen 12 kertaa, viimeksi 2017 ja 2018. Yhtiön paisuessa opiston alijäämä lisääntyi: 2019 415 784 euroa, 2022 jo 600 000 euroa. Opisto pakotettiin ostamaan palveluja yhtiöltä 650 000 eurolla vuodessa. Hankintaa ei aluksi kilpailutettu. Vasta kun eduskunnan oikeusasiamies sitä edellytti, se järjestettiin. Palveluista koottiin paketti, johon kukaan muu kuin SSF ei pystynyt tarjousta tekemään. 4-vuotisen sopimuksen arvo on yli 2 miljoonaa euroa. Se muodostaa urheiluopiston vuosittaisista menoista liki 10 %. Vielä tärkeämpi se on SSF:lle, jolle palveluiden myynti tuottaa liki 15 % liikevaihdosta.

Kuntayhtymän hallintoa uudistettaessa rakennettiin keskittymä, jossa vapailla markkinoilla toimiva yhtiö alkoi johtaa opistoa. Teoriassa se loppui, mutta käytännössä sitä kierretään koko ajan. Oy:n toimitusjohtaja päsmäröi yhä opiston hallinnossa. Onko tehtävää kilpailutettu? Sen ostaminen ylittää hankintalain tietyt kynnykset.

Tarkastuslautakunta toteaa, että opiston taloustilannetta heikentää tarpeisiin nähden liian laaja palveluhankinta SSF:ltä ja epäselvyydet yhteisten tilojen kulujen jakautumisesta. Se on edellyttänyt toimintasuunnitelmaa opiston ja vapailla markkinoilla toimivan yhtiön toimintojen ja kulujen eriyttämiseksi. Yhtymähallitus ei lautakunnan vaatimuksista ole piitannut. Lautakunta pyytää raportissaan, että yhtymäkokous kiinnittää huomiota opiston heikentyneeseen taloustilanteeseen ja yhtymälle määrättyjä tehtäviä hoitavan SSF:n raskaaseen velkataakkaan. Tulisi laatia suunnitelma toimista, joilla kuntayhtymä turvaa urheiluopiston toiminnan ja kehittymisen erityisesti talousmielessä.

Miten raportin tulkitsi kuntayhtymä? Se laittoi yt:t opistolle olettaen, että sillä ratkaistaan sen heikentynyt taloustilanne. Silmänkääntötempulla se luulee rajaavansa pois yhtiön, joka on ongelmien äiti, sivuuttaen myös SSF:n velkataakan. Yksikin opistosta irtisanottu on hallinnollinen oikeusmurha. Koulutuskuntayhtymän perussopimus on unohtunut. Yhtymäkokouksen tulisi päättää selvityksestä, jossa opisto irrotetaan kuntayhtymästä.