Oppivelvollisuusiän nosto
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipide Joni Määttä

Lu­ki­jal­ta: Tuki niille, jotka sitä tar­vit­se­vat

05:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Oppivelvollisuusiän nosto on kannatettava uudistus, mutta ajoitus on väärä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nosto on kan­na­tet­ta­va uu­dis­tus, mutta ajoitus on väärä

17.10.2020 15:06 0
Tilaajille
Opetusministeri: Oppivelvollisuuden pidennys koskee ensimmäisenä vuonna 2005 syntyneitä – nivelvaiheeseen tulee uusi valmentava koulutus

Ope­tus­mi­nis­te­ri: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­nys koskee en­sim­mäi­se­nä vuonna 2005 syn­ty­nei­tä – ni­vel­vai­hee­seen tulee uusi val­men­ta­va kou­lu­tus

15.10.2020 16:06 0
Oppivelvollisuusikä nousemassa 18 vuoteen jo nykyisillä yhdeksäsluokkalaisilla – ”Hyvä, jos kirjoista ei tarvitse maksaa”, sanovat nuoret Rovaniemellä

Op­pi­vel­vol­li­suus­ikä nou­se­mas­sa 18 vuoteen jo ny­kyi­sil­lä yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­la – ”Hyvä, jos kir­jois­ta ei tar­vit­se mak­saa”, sanovat nuoret Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2020 13:12 0
Lapissa toivotaan selkeyttä oppivelvollisuuden laajentamisen rahoitukseen – ja aikaa uudistuksen valmisteluun

Lapissa toi­vo­taan sel­keyt­tä op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen ra­hoi­tuk­seen – ja aikaa uu­dis­tuk­sen val­mis­te­luun

28.08.2020 20:24 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pakko ei ole hyvä kas­vat­ta­ja

11.06.2020 11:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­te­lut eivät kestä

02.06.2020 15:50 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nosto ei rat­kai­su nuorten on­gel­miin

31.05.2020 13:38 0
Tilaajille