Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nosto eri­ar­vois­taa

Olen ollut oppivelvollisuusiän nostoa vastaan, ja olen edelleen. Oikeat ongelmat eivät poistu väärillä päätöksillä.

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyy erityisesti kaksi suurta ongelmaa. Ensinnäkin opiskelijat ovat perusoikeuksiensa näkökulmasta epätasa-arvoisessa asemassa keskenään. toiseksi hallituksen uudistukseen varatut määrärahat eivät riitä lähimainkaan kunnille ja koulutuksen järjestäjille tuleviin uusiin velvoitteisiin.