Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Lukio
Perinteikkäät vanhojen tanssit osoittavat, että hauskuus ei ole katoamassa minnekään
Kolumni

Pe­rin­teik­käät van­ho­jen tanssit osoit­ta­vat, että haus­kuus ei ole ka­toa­mas­sa min­ne­kään

02.02.2024 06:00
Tilaajille
Lyseonpuiston lukioon vaikeinta päästä Rovaniemellä – Ounasvaaralla alin hyväksytty keskiarvo nousi yli numerolla viime vuodesta

Ly­seon­puis­ton lukioon vai­kein­ta päästä Ro­va­nie­mel­lä – Ou­nas­vaa­ral­la alin hy­väk­syt­ty kes­ki­ar­vo nousi yli nu­me­rol­la viime vuo­des­ta

08.08.2023 19:30 1
Tilaajille
Me sanomme vain: ”En mä jaksa.”
Kolumni

Me sanomme vain: ”En mä jaksa.”

28.07.2023 05:45 4
Tilaajille
50-vuotias Tommi Kinnunen varmistaa kirjoittajana viikkotolkulla typerän tuntuisiakin yksityiskohtia, mutta remontoinnissa hänen vahvuutensa on suurpiirteisyys

50-vuo­tias Tommi Kin­nu­nen var­mis­taa kir­joit­ta­ja­na viik­ko­tol­kul­la typerän tun­tui­sia­kin yk­si­tyis­koh­tia, mutta re­mon­toin­nis­sa hänen vah­vuu­ten­sa on suur­piir­tei­syys

15.06.2023 07:00
Kittilän lukio siirtyy väistötiloihin syksyllä

Kit­ti­län lukio siirtyy väis­tö­ti­loi­hin syk­syl­lä

07.06.2023 16:51
Tilaajille
Riemuylioppilaat tapasivat Torniossa ja Kemissä 50 vuotta valmistumisen jälkeen

Rie­mu­yli­op­pi­laat ta­pa­si­vat Tor­nios­sa ja Kemissä 50 vuotta val­mis­tu­mi­sen jälkeen

07.06.2023 15:37
Käärijä lahjoitti yhdessä mummonsa kanssa 1000 euroa Posion peruskoulun ja lukion stipendirahastoihin – rehtori: "Tuntuu aivan huikean hienolta"

Käärijä lah­joit­ti yhdessä mum­mon­sa kanssa 1000 euroa Posion pe­rus­kou­lun ja lukion sti­pen­di­ra­has­toi­hin – reh­to­ri: "Tuntuu aivan huikean hie­nol­ta"

02.06.2023 18:30 2
Tilaajille
Meri-Lapista valmistuu tänä keväänä satoja ylioppilaita ja uusia ammattilaisia – katso valmistuneiden lista

Me­ri-La­pis­ta val­mis­tuu tänä keväänä satoja yli­op­pi­lai­ta ja uusia am­mat­ti­lai­sia – katso val­mis­tu­nei­den lista

02.06.2023 09:46
Toisella asteella pitää valmistautua opiskelemaan

Toi­sel­la as­teel­la pitää val­mis­tau­tua opis­ke­le­maan

02.06.2023 09:01
Eduskunnasta: Vastuuta perheille ja kännykät parkkiin!
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Vas­tuu­ta per­heil­le ja kän­ny­kät park­kiin!

25.05.2023 15:57
Miksi amiksia halutaan taas kurittaa säästämällä opiskeluvuosista, mutta lukiossa kolme vuotta sivistystä on ok?
Kolumni

Miksi amiksia ha­lu­taan taas ku­rit­taa sääs­tä­mäl­lä opis­ke­lu­vuo­sis­ta, mutta lu­kios­sa kolme vuotta si­vis­tys­tä on ok?

15.05.2023 06:00 12
Ranuan yläasteen ja lukion rakennusurakoitsija on valittu – uuden koulun on tarkoitus olla käytössä tammikuussa vuonna 2025

Ranuan ylä­as­teen ja lukion ra­ken­nus­ura­koit­si­ja on va­lit­tu – uu­den koulun on tar­koi­tus olla käy­tös­sä tam­mi­kuus­sa vuonna 2025

15.02.2023 14:19 2
Tilaajille
Kaipaan arkeeni lisää mielihyvää tuottavaa toimintaa
Kolumni

Kaipaan arkeeni lisää mie­li­hy­vää tuot­ta­vaa toi­min­taa

11.11.2022 05:45 1
Tilaajille
Rovaniemelle Kemijoen rantaan on avattu Tulevaisuuden polku -kävelyreitti

Ro­va­nie­mel­le Ke­mi­joen rantaan on avattu Tu­le­vai­suu­den polku -kä­ve­ly­reit­ti

02.11.2022 09:22
Tilaajille
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 18
Tilaajille
Korkeakoulujen ensikertalaiskiintiö aiheuttaa stressiä – "Lukion tulisi olla yleissivistävä koulu, eikä siellä pitäisi olla painetta opinnoista"

Kor­kea­kou­lu­jen en­si­ker­ta­lais­kiin­tiö ai­heut­taa stres­siä – "Lukion tulisi olla yleis­si­vis­tä­vä koulu, eikä siellä pitäisi olla pai­net­ta opin­nois­ta"

17.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Nuorissa piilee mullistava voima – "Yhdessä pystymme tekemään suuria muutoksia ja kehittämään maailmaa yhä parempaan suuntaan"

Nuo­ris­sa piilee mul­lis­ta­va voima – "Yh­des­sä pys­tym­me te­ke­mään suuria muu­tok­sia ja ke­hit­tä­mään maail­maa yhä pa­rem­paan suun­taan"

28.05.2022 07:00
Tilaajille
Lukiolaisille halutaan selkeämpiä polkuja yrittäjyyteen ja korkeakouluihin - "Koulussa tietoa yrittämisestä ei juuri saa", sanovat Kemijärven lukiolaiset

Lu­kio­lai­sil­le ha­lu­taan sel­keäm­piä polkuja yrit­tä­jyy­teen ja kor­kea­kou­lui­hin - "Kou­lus­sa tietoa yrit­tä­mi­ses­tä ei juuri saa", sanovat Ke­mi­jär­ven lu­kio­lai­set

22.05.2022 10:23 1
Tilaajille