Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Lukio
Kaipaan arkeeni lisää mielihyvää tuottavaa toimintaa
Kolumni

Kaipaan arkeeni lisää mie­li­hy­vää tuot­ta­vaa toi­min­taa

11.11.2022 05:45 1
Tilaajille
Rovaniemelle Kemijoen rantaan on avattu Tulevaisuuden polku -kävelyreitti

Ro­va­nie­mel­le Ke­mi­joen rantaan on avattu Tu­le­vai­suu­den polku -kä­ve­ly­reit­ti

02.11.2022 09:22
Tilaajille
Posion ja Sallan venäläisopiskelijoille kylmäävä tieto syysloman aluksi – Suomesta kotiseuduilleen matkanneita nuorukaisia otettu kiinni Venäjän puolella ja viety värvättäviksi armeijaan

Posion ja Sallan ve­nä­läis­opis­ke­li­joil­le kyl­mää­vä tieto syys­lo­man aluksi – ­Suo­mes­ta ko­ti­seu­duil­leen mat­kan­nei­ta nuo­ru­kai­sia otettu kiinni Venäjän puo­lel­la ja viety vär­vät­tä­vik­si ar­mei­jaan

14.10.2022 19:26 18
Tilaajille
Korkeakoulujen ensikertalaiskiintiö aiheuttaa stressiä – "Lukion tulisi olla yleissivistävä koulu, eikä siellä pitäisi olla painetta opinnoista"

Kor­kea­kou­lu­jen en­si­ker­ta­lais­kiin­tiö ai­heut­taa stres­siä – "Lukion tulisi olla yleis­si­vis­tä­vä koulu, eikä siellä pitäisi olla pai­net­ta opin­nois­ta"

17.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Nuorissa piilee mullistava voima – "Yhdessä pystymme tekemään suuria muutoksia ja kehittämään maailmaa yhä parempaan suuntaan"

Nuo­ris­sa piilee mul­lis­ta­va voima – "Yh­des­sä pys­tym­me te­ke­mään suuria muu­tok­sia ja ke­hit­tä­mään maail­maa yhä pa­rem­paan suun­taan"

28.05.2022 07:00
Tilaajille
Lukiolaisille halutaan selkeämpiä polkuja yrittäjyyteen ja korkeakouluihin - "Koulussa tietoa yrittämisestä ei juuri saa", sanovat Kemijärven lukiolaiset

Lu­kio­lai­sil­le ha­lu­taan sel­keäm­piä polkuja yrit­tä­jyy­teen ja kor­kea­kou­lui­hin - "Kou­lus­sa tietoa yrit­tä­mi­ses­tä ei juuri saa", sanovat Ke­mi­jär­ven lu­kio­lai­set

22.05.2022 10:23 1
Tilaajille
Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta valmistuu yhdeksän laudaturin ylioppilas – Saana Tuomela on lähdössä etelään yliopistoon, mutta uskoo palaavansa vielä pohjoiseen

Ro­va­nie­men Ly­seon­puis­ton lu­kios­ta val­mis­tuu yh­dek­sän lau­da­tu­rin yli­op­pi­las – Saana Tuomela on läh­dös­sä etelään ylio­pis­toon, mutta uskoo pa­laa­van­sa vielä poh­joi­seen

17.05.2022 17:06 1
Tilaajille
Edessä tuntematon

Edessä tun­te­ma­ton

04.05.2022 17:34
Lakko pysäytti koulutyön Rovaniemellä, kunnallinen päivähoito taataan kaikkiaan 50–60 lapselle

Lakko py­säyt­ti kou­lu­työn Ro­va­nie­mel­lä, kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­to taataan kaik­kiaan 50–60 lap­sel­le

04.05.2022 16:07
Tilaajille
Miksi lukio voi pelottaa tulevia oppilaita?
Pääkirjoitus

Miksi lukio voi pe­lot­taa tulevia op­pi­lai­ta?

09.03.2022 18:05
Ilmastonmuutos, pandemia, Ukrainan sota – Maailman tilanne aiheuttaa epävarmuutta, mutta eteenpäin on mentävä, pohtivat lukiolaiset

Il­mas­ton­muu­tos, pan­de­mia, Uk­rai­nan sota – Maail­man tilanne ai­heut­taa epä­var­muut­ta, mutta eteen­päin on men­tä­vä, poh­ti­vat lu­kio­lai­set

09.03.2022 16:01 1
Pellon lukiossa ensi vuonna aloittaville tarjolla maksuton ajokortti – kunta esittää myös vt. 21:n varteen potkukelkkakaistaa

Pellon lu­kios­sa ensi vuonna aloit­ta­vil­le tar­jol­la mak­su­ton ajo­kort­ti – kunta esittää myös vt. 21:n varteen pot­ku­kelk­ka­kais­taa

08.02.2022 18:56 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­män­kat­so­mus­tie­to tulee sallia kai­kil­le

03.09.2021 05:30
Tilaajille
Nuoret pojat eivät liiku riittävästi – Mikä innostaisi heidät liikkumaan? Kysyimme asiaa tutkijoilta ja nuorilta pojilta itseltään

Nuoret pojat eivät liiku riit­tä­väs­ti – Mikä in­nos­tai­si heidät liik­ku­maan? Ky­syim­me asiaa tut­ki­joil­ta ja nuo­ril­ta pojilta it­sel­tään

25.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Opiskele uutta tai kertaa vanhaa – Lyseonpuiston lukiossa on tarjolla kursseja, jotka ovat kaikille avoimia

Opis­ke­le uutta tai kertaa vanhaa – Ly­seon­puis­ton lu­kios­sa on tar­jol­la kurs­se­ja, jotka ovat kai­kil­le avoimia

29.09.2020 15:12
Koronavirus, Australian metsäpalot ja Black Lives Matter – Näin Abit 2020 valmistuivat maailmanmenosta huolimatta

Ko­ro­na­vi­rus, Aust­ra­lian met­sä­pa­lot ja Black Lives Matter – Näin Abit 2020 val­mis­tui­vat maail­man­me­nos­ta huo­li­mat­ta

28.08.2020 07:00
Tilaajille
"Toivottavasti armeijasta päästetään omiin lakkiaisiin"

"Toi­vot­ta­vas­ti ar­mei­jas­ta pääs­te­tään omiin lak­kiai­siin"

12.05.2020 18:00
Tilaajille
Kahdeksan ällää ja yksi eximia – Torniolainen Miia Kariluoto toivoo hyvän todistuksen avaavan ovet suoraan yliopistoon

Kah­dek­san ällää ja yksi eximia – Tor­nio­lai­nen Miia Ka­ri­luo­to toivoo hyvän to­dis­tuk­sen avaavan ovet suoraan yli­opis­toon

12.05.2020 15:52
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Mikki mykistyy, kun oppitunti alkaa – Miten etäopiskelu oikein sujuu lukiossa ja ammattikoulussa?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Mikki my­kis­tyy, kun op­pi­tun­ti alkaa – Miten etä­opis­ke­lu oikein sujuu lu­kios­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa?

06.05.2020 14:01
Posion lukion kattorikko johti varoitukseen – lumikuormista huomautettu useita kertoja

Posion lukion kat­to­rik­ko johti va­roi­tuk­seen – lu­mi­kuor­mis­ta huo­mau­tet­tu useita kertoja

28.04.2020 18:33
Tilaajille