Marjanpoimijat: Yk­si­kään thai­maa­lai­nen ei jät­tä­nyt vii­su­mi­ano­mus­ta mar­jan­poi­min­taa varten

Pääkirjoitus: Hidas lu­pa­pro­ses­si voi olla ul­ko­mais­ten jät­ti-in­ves­toin­tien suurin este

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Omikronmuunnos
Omikronilla on vaikeuksia päästä syvälle keuhkoihin, mikä vähensi tehohoidon tarvetta tänä keväänä

Omik­ro­nil­la on vai­keuk­sia päästä syvälle keuh­koi­hin, mikä vähensi te­ho­hoi­don tar­vet­ta tänä keväänä

28.05.2022 15:03
Tilaajille
Omikron muutti koronaepidemian Suomessa erilaiseksi kuin muina vuosina

Omikron muutti ko­ro­na­epi­de­mian Suo­mes­sa eri­lai­sek­si kuin muina vuosina

28.05.2022 14:54
Tilaajille
Länsi-Pohjasta löytyi uusi omikronvariantin muunnos – ei tiedetä aiheuttavan kohonnutta tartunta- tai sairastumisriskiä

Län­si-Poh­jas­ta löytyi uusi omik­ron­va­rian­tin muunnos – ei tiedetä ai­heut­ta­van ko­hon­nut­ta tar­tun­ta- tai sai­ras­tu­mis­ris­kiä

25.02.2022 13:46 6
Tilaajille
Omikron ei tartuttavuudestaan huolimatta ole saanut taloutta yskimään pahasti
Pääkirjoitus

Omikron ei tar­tut­ta­vuu­des­taan huo­li­mat­ta ole saanut ta­lout­ta ys­ki­mään pahasti

30.01.2022 17:19 1
Tilaajille
Sairastetun koronan jälkeen liikuntaan on palattava varovasti – vakavampi sairaus lisää sydäntulehduksen riskiä

Sai­ras­te­tun koronan jälkeen lii­kun­taan on pa­lat­ta­va va­ro­vas­ti – va­ka­vam­pi sairaus lisää sy­dän­tu­leh­duk­sen riskiä

26.01.2022 14:27
LKS:n teholla on kolme ja vuodeosastolla neljä koronapotilasta – korona on nyt aktiivisimmillaan Lapissa, tautihuippu ehkä helmikuun alussa

LKS:n teholla on kolme ja vuo­de­osas­tol­la neljä ko­ro­na­po­ti­las­ta – korona on nyt ak­tii­vi­sim­mil­laan La­pis­sa, tau­ti­huip­pu ehkä hel­mi­kuun alussa

24.01.2022 13:27 2
Tilaajille
Hallituksen koronaryhmä käsittelee tänään ravintolasulkua ja valmiuslain mahdollisuuksia, STM järjestää tiedotustilaisuuden sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamisesta

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä kä­sit­te­lee tänään ra­vin­to­la­sul­kua ja val­mius­lain mah­dol­li­suuk­sia, STM jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den sote-hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­ses­ta

14.01.2022 06:00
Tilaajille
Sallassa todettu alkuviikosta kaksi uutta koronatartuntaa – eristyksessä noin 30 henkilöä

Sal­las­sa todettu al­ku­vii­kos­ta kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – eris­tyk­ses­sä noin 30 hen­ki­löä

06.01.2022 11:33 2
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt merkittävästi Inarin kunnassa – tartuntoja todettu viimeisen viikon aikana useita kymmeniä

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Inarin kun­nas­sa – ­tar­tun­to­ja todettu vii­mei­sen viikon aikana useita kym­me­niä

05.01.2022 20:23 2
Tilaajille
Ruotsin Tegnell: Koronarajoituksia tarvitaan edelleen

Ruotsin Teg­nell: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan edel­leen

01.01.2022 20:07 3
Länsi-Pohjassa on kolme vahvistettua omikron-tartuntaa – kuluvalla viikolla uusia koronatartuntoja jo 68

Län­si-Poh­jas­sa on kolme vah­vis­tet­tua omik­ron-tar­tun­taa – ku­lu­val­la vii­kol­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja jo 68

29.12.2021 13:30 1
Tilaajille
Länsi-Pohjassa paljastui ensimmäinen omikrontapaus

Län­si-Poh­jas­sa pal­jas­tui en­sim­mäi­nen omik­ron­ta­paus

22.12.2021 17:01
Avien määräys riskimaista saapuvien terveystarkastuksista voimaan – lisäksi THL suosittelee kaikille Suomeen palanneille kotitestejä

Avien määräys ris­ki­mais­ta saa­pu­vien ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta voimaan – lisäksi THL suo­sit­te­lee kai­kil­le Suomeen pa­lan­neil­le ko­ti­tes­te­jä

18.12.2021 11:21
Lapin sairaanhoitopiirin alueella todettu kolme uutta omikron-epäilyä – riski epidemian pahenemiselle lisääntynyt

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la todettu kolme uutta omik­ron-epäi­lyä – riski epi­de­mian pa­he­ne­mi­sel­le li­sään­ty­nyt

17.12.2021 16:05 12
Tilaajille
Omikronmuunnoksen leviämistä yritetään jarruttaa – kolmansista maista tuleville tiukat ehdot

Omik­ron­muun­nok­sen le­viä­mis­tä yri­te­tään jar­rut­taa – kol­man­sis­ta maista tu­le­vil­le tiukat ehdot

16.12.2021 21:23 2
Omikron-muunnoksen löytyminen Lapista oli ylilääkärin mukaan jopa odotettavissa – sairastuneen matkailijan liikkeet on pystytty jäljittämään

Omik­ron-muun­nok­sen löy­ty­mi­nen Lapista oli yli­lää­kä­rin mukaan jopa odo­tet­ta­vis­sa – sai­ras­tu­neen mat­kai­li­jan liik­keet on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään

16.12.2021 16:37 11
Tilaajille
Yli neljäsosa Husin koronatartunnoista voi olla omikronia, varmistettuja tapauksia koko maassa vasta 34

Yli nel­jäs­osa Husin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta voi olla omik­ro­nia, var­mis­tet­tu­ja ta­pauk­sia koko maassa vasta 34

16.12.2021 16:02
Maahantulon ehdot tiukentuvat kolmansista maista matkustaville, vaatimukset voimaan tiistaina

Maa­han­tu­lon ehdot tiu­ken­tu­vat kol­man­sis­ta maista mat­kus­ta­vil­le, vaa­ti­muk­set voimaan tiis­tai­na

16.12.2021 15:30 1
Ensimmäinen Lapin sairaanhoitopiirin omikron-tapaus todettu Rovaniemellä – virusmuunnos todettiin Irlannista saapuneella matkailijalla

En­sim­mäi­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin omik­ron-ta­paus todettu Ro­va­nie­mel­lä – vi­rus­muun­nos to­det­tiin Ir­lan­nis­ta saa­pu­neel­la mat­kai­li­jal­la

16.12.2021 11:53 22
Tilaajille

Nor­jas­sa omik­ron­tar­tun­to­jen määrä kak­sin­ker­tais­tui vii­kos­sa

13.12.2021 14:45