Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Omikronmuunnos
Kuukausi
Hallituksen koronaryhmä käsittelee tänään ravintolasulkua ja valmiuslain mahdollisuuksia, STM järjestää tiedotustilaisuuden sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamisesta

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä kä­sit­te­lee tänään ra­vin­to­la­sul­kua ja val­mius­lain mah­dol­li­suuk­sia, STM jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den so­te-hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­ses­ta

14.01.2022 06:00
Tilaajille
Sallassa todettu alkuviikosta kaksi uutta koronatartuntaa – eristyksessä noin 30 henkilöä

Sal­las­sa todettu al­ku­vii­kos­ta kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – eris­tyk­ses­sä noin 30 hen­ki­löä

06.01.2022 11:33 2
Tilaajille
Koronatilanne heikentynyt merkittävästi Inarin kunnassa – tartuntoja todettu viimeisen viikon aikana useita kymmeniä

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Inarin kun­nas­sa – ­tar­tun­to­ja todettu vii­mei­sen viikon aikana useita kym­me­niä

05.01.2022 20:23 2
Tilaajille
Ruotsin Tegnell: Koronarajoituksia tarvitaan edelleen

Ruotsin Teg­nell: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia tar­vi­taan edel­leen

01.01.2022 20:07 3
Länsi-Pohjassa on kolme vahvistettua omikron-tartuntaa – kuluvalla viikolla uusia koronatartuntoja jo 68

Län­si-Poh­jas­sa on kolme vah­vis­tet­tua omik­ron-tar­tun­taa – ku­lu­val­la vii­kol­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja jo 68

29.12.2021 13:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Länsi-Pohjassa paljastui ensimmäinen omikrontapaus

Län­si-Poh­jas­sa pal­jas­tui en­sim­mäi­nen omik­ron­ta­paus

22.12.2021 17:01
Avien määräys riskimaista saapuvien terveystarkastuksista voimaan – lisäksi THL suosittelee kaikille Suomeen palanneille kotitestejä

Avien määräys ris­ki­mais­ta saa­pu­vien ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta voimaan – lisäksi THL suo­sit­te­lee kai­kil­le Suomeen pa­lan­neil­le ko­ti­tes­te­jä

18.12.2021 11:21
Lapin sairaanhoitopiirin alueella todettu kolme uutta omikron-epäilyä – riski epidemian pahenemiselle lisääntynyt

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la todettu kolme uutta omik­ron-epäi­lyä – riski epi­de­mian pa­he­ne­mi­sel­le li­sään­ty­nyt

17.12.2021 16:05 12
Tilaajille
Omikronmuunnoksen leviämistä yritetään jarruttaa – kolmansista maista tuleville tiukat ehdot

Omik­ron­muun­nok­sen le­viä­mis­tä yri­te­tään jar­rut­taa – kol­man­sis­ta maista tu­le­vil­le tiukat ehdot

16.12.2021 21:23 2
Omikron-muunnoksen löytyminen Lapista oli ylilääkärin mukaan jopa odotettavissa – sairastuneen matkailijan liikkeet on pystytty jäljittämään

Omik­ron-muun­nok­sen löy­ty­mi­nen Lapista oli yli­lää­kä­rin mukaan jopa odo­tet­ta­vis­sa – sai­ras­tu­neen mat­kai­li­jan liik­keet on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään

16.12.2021 16:37 11
Tilaajille
Yli neljäsosa Husin koronatartunnoista voi olla omikronia, varmistettuja tapauksia koko maassa vasta 34

Yli nel­jäs­osa Husin ko­ro­na­tar­tun­nois­ta voi olla omik­ro­nia, var­mis­tet­tu­ja ta­pauk­sia koko maassa vasta 34

16.12.2021 16:02
Maahantulon ehdot tiukentuvat kolmansista maista matkustaville, vaatimukset voimaan tiistaina

Maa­han­tu­lon ehdot tiu­ken­tu­vat kol­man­sis­ta maista mat­kus­ta­vil­le, vaa­ti­muk­set voimaan tiis­tai­na

16.12.2021 15:30 1
Ensimmäinen Lapin sairaanhoitopiirin omikron-tapaus todettu Rovaniemellä – virusmuunnos todettiin Irlannista saapuneella matkailijalla

En­sim­mäi­nen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin omik­ron-ta­paus todettu Ro­va­nie­mel­lä – vi­rus­muun­nos to­det­tiin Ir­lan­nis­ta saa­pu­neel­la mat­kai­li­jal­la

16.12.2021 11:53 22
Tilaajille

Nor­jas­sa omik­ron­tar­tun­to­jen määrä kak­sin­ker­tais­tui vii­kos­sa

13.12.2021 14:45
Koronaviruksen omikron-muunnosta ei ole löytynyt Lapista – britit haastatellaan maahantulon yhteydessä, Schengen-maiden matkailijoille jaetaan tiedotteita

Ko­ro­na­vi­ruk­sen omik­ron-muun­nos­ta ei ole löy­ty­nyt Lapista – britit haas­ta­tel­laan maa­han­tu­lon yh­tey­des­sä, Schen­gen-mai­den mat­kai­li­joil­le jaetaan tie­dot­tei­ta

07.12.2021 18:00 5
Tilaajille
THL: Suomessa varmistunut nyt seitsemän omikronmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – kaikki samaa ketjua

THL: Suo­mes­sa var­mis­tu­nut nyt seit­se­män omik­ron­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – kaikki samaa ketjua

04.12.2021 10:19

Var­si­nais-Suo­mes­sa jo neljä var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa

03.12.2021 20:39
Suomessa todettu omikronvariantin aiheuttama koronatartunta, tartunta todettiin Ruotsista palanneessa seurueessa

Suo­mes­sa todettu omik­ron­va­rian­tin ai­heut­ta­ma ko­ro­na­tar­tun­ta, tar­tun­ta to­det­tiin Ruot­sis­ta pa­lan­nees­sa seu­ruees­sa

02.12.2021 14:36
Tilaajille
Paheneva koronatilanne tietää rajoituksia, jotka on kohdistettava etupäässä rokottamattomiin
Pääkirjoitus

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tietää ra­joi­tuk­sia, jotka on koh­dis­tet­ta­va etu­pääs­sä ro­kot­ta­mat­to­miin

02.12.2021 05:30
Tilaajille