Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä kä­sit­te­lee tänään ra­vin­to­la­sul­kua ja val­mius­lain mah­dol­li­suuk­sia, STM jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den so­te-hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­ses­ta

Hallitukselta odotetaan tänään 14. tammikuuta linjauksia siitä, mitä omikronmuunnoksen vuoksi pahentuneen koronatilanteen hoitoon täytyy ottaa avuksi ja tarvitaanko jopa valmiuslain tarjoamia mahdollisuuksia. Koronaministerityöryhmä on varautunut istumaan sekä aamu- että iltapäivällä.

Koronaministerityöryhmällä oli lyhyt kokous jo torstaina aamulla. Hallituslähteistä kerrottiin, että ministerit saivat tuolloin katsauksen huoltovarmuusalojen henkilöstön riittävyydestä, eikä tilanne sen perusteella vaikuta olevan hälyttävä. Kyseessä oli varautumiskatsaus, luonnehti yksi lähteistä.