Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­ryh­mä kä­sit­te­lee tänään ra­vin­to­la­sul­kua ja val­mius­lain mah­dol­li­suuk­sia, STM jär­jes­tää tie­do­tus­ti­lai­suu­den so­te-hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­den ja saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­ses­ta

Hallitukselta odotetaan tänään 14. tammikuuta linjauksia siitä, mitä omikronmuunnoksen vuoksi pahentuneen koronatilanteen hoitoon täytyy ottaa avuksi ja tarvitaanko jopa valmiuslain tarjoamia mahdollisuuksia. Koronaministerityöryhmä on varautunut istumaan sekä aamu- että iltapäivällä.

Koronaministerityöryhmällä oli lyhyt kokous jo torstaina aamulla. Hallituslähteistä kerrottiin, että ministerit saivat tuolloin katsauksen huoltovarmuusalojen henkilöstön riittävyydestä, eikä tilanne sen perusteella vaikuta olevan hälyttävä. Kyseessä oli varautumiskatsaus, luonnehti yksi lähteistä.