Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomessa harkitaan rokotustekstiviestiä koronasta koko kansalle – STM valmistelee, ei vielä päätöstä

Suo­mes­sa har­ki­taan ro­ko­tus­teks­ti­vies­tiä ko­ro­nas­ta koko kan­sal­le – STM val­mis­te­lee, ei vielä pää­tös­tä

08.10.2021 17:34 3
Tilaajille
Hallitus siirtää koronapassista ja maahantulosäännöksistä kertovaa tiedotustilaisuutta

Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40 1
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58
Mikä on Suomen rokotustilanne? STM ja THL tiedottivat koronavirustilanteesta – katso tallenne lähetyksestä

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30
Lapin matkailu ei kaipaa enää uusia rajanylitysesteitä
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu ei kaipaa enää uusia ra­jan­yli­tys­es­tei­tä

14.09.2021 05:00 5
Tilaajille
THL: Tänään raportoidaan 865 uutta koronatartuntaa – Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa

THL: Tänään ra­por­toi­daan 865 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tar­tun­nat le­viä­vät eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien nuorten ja nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa

19.08.2021 11:46
Suora lähetys: STM ja THL kertovat ajankohtaiset uutiset koronatilanteesta

Suora lä­he­tys: STM ja THL ker­to­vat ajan­koh­tai­set uutiset ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

19.08.2021 10:06
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Karanteenitilojen löytäminen koronalle altistuneille marjanpoimijoille on hankalaa – Lapin sairaanhoitopiiri kutsui kokoukseen  ministeriön, THL:n ja Rovaniemen kaupungin

Ka­ran­tee­ni­ti­lo­jen löy­tä­mi­nen ko­ro­nal­le al­tis­tu­neil­le mar­jan­poi­mi­joil­le on han­ka­laa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri kutsui ko­kouk­seen mi­nis­te­riön, THL:n ja Ro­va­nie­men kau­pun­gin

12.08.2021 13:46 42
Tilaajille
THL ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedottivat Suomen koronatilanteesta – Katso tilaisuus tästä

THL ja so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö tie­dot­ti­vat Suomen ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – Katso ti­lai­suus tästä

12.08.2021 11:02 2
Hallitus päätti koronarokotusten laajentamisesta 12–15-vuotiaisiin – uusien koronatartuntojen määrä kasvoi viikossa lähes 60 prosentilla

Hal­li­tus päätti ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mi­ses­ta 12–15-vuo­tiai­siin – uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä kasvoi vii­kos­sa lähes 60 pro­sen­til­la

05.08.2021 16:21 1
STM esittää ravintolarajoitusten tiukentamista sunnuntaista alkaen – Epidemia kasvaa nyt koko maassa

STM esittää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mis­ta sun­nun­tais­ta alkaen – Epi­de­mia kasvaa nyt koko maassa

05.08.2021 12:38 3
STM: Koronapotilaissa korostuvat nyt nuoret aikuiset ja rokottamattomat – sairaalahoidon tarve loivassa kasvussa

STM: Ko­ro­na­po­ti­lais­sa ko­ros­tu­vat nyt nuoret ai­kui­set ja ro­kot­ta­mat­to­mat – sai­raa­la­hoi­don tarve loi­vas­sa kas­vus­sa

29.07.2021 10:54
THL: Koronatartunnat leviävät nyt nuorten aikuisten keskuudessa – sairaaloiden kuormitus on rauhallista

THL: Ko­ro­na­tar­tun­nat le­viä­vät nyt nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa – sai­raa­loi­den kuor­mi­tus on rau­hal­lis­ta

15.07.2021 17:12 1
STM myönsi koronatilanteesta aiheutuvia valtionavustuksia – miljoona-avustukset myös Lapin sairaanhoitopiirille ja Tornion kaupungille

STM myönsi ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ai­heu­tu­via val­tion­avus­tuk­sia – mil­joo­na-avus­tuk­set myös Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja Tornion kau­pun­gil­le

14.07.2021 17:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joh­taa­ko Taliban mi­nis­te­riö­tä?

08.07.2021 05:00 1
Tilaajille
Lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut alenevat – esimerkiksi perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot ovat jatkossa maksuttomia

Lähes mil­joo­nan suo­ma­lai­sen asia­kas­mak­sut ale­ne­vat – e­si­mer­kik­si pe­rus­ter­vey­den­huol­lon hoi­ta­ja­vas­taan­otot ovat jat­kos­sa mak­sut­to­mia

01.07.2021 10:06 2
STM ja THL esittävät tilannekatsauksen koronavirustilanteesta, tänään 93 uutta koronatapausta – katso tallenne tiedotustilaisuudesta tästä

STM ja THL esit­tä­vät ti­lan­ne­kat­sauk­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta, tänään 93 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta tästä

10.06.2021 11:26
STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronatilanteesta klo 10 – Seuraa tilaisuutta suorana tästä

STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­ti­lan­tees­ta klo 10 – Seuraa ti­lai­suut­ta suorana tästä

03.06.2021 09:46
Tilaajille
Mikä on Suomen koronatilanne nyt? STM ja THL kertovat suorassa lähetyksessä – Katso tästä kello 10

Mikä on Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne nyt? STM ja THL ker­to­vat suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä – Katso tästä kello 10

20.05.2021 09:45
Tilaajille