Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

STM ohjaa kuntia tar­joa­maan ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nok­sen kai­kil­le, joiden ro­kot­ta­mi­sen lääkäri arvioi pe­rus­tel­luk­si

THL ei toistaiseksi ole muuttanut suositustaan syystalven tehosteannosten antamisesta perusterveille.

Helsinki

Kuntien ja hyvinvointialueiden on tarjottava syystalven koronarokotteiden tehosteannos kaikille niille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) linjaa tänään julkaistussa ohjauskirjeessä.

Ohjauskirjeessä annetaan ohjeet rokotusten jakeluun ja toteuttamiseen.

Kunnat järjestävät rokotukset ja kertovat, mistä ja milloin koronarokotuksen voi saada.

Julkisen terveydenhuollon lisäksi myös työterveyshuolto voi osallistua koronarokotusten antamiseen. Kunnan on selvitettävä alueellaan toimivien työterveyshuollon palveluntuottajien mahdollisuus osallistua koronarokotusten antamiseen, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen varmistamiseksi, ohjauskirjeessä sanotaan.

Valtio maksaa koronarokotteet, joten niistä ei tule työnantajalle kuluja. Ainoastaan itse rokottaminen olisi työnantajan maksamaa.

Koronarokotteiden jakelu yksityisille ja julkisille terveydenhuollon toimijoille on kuntien ja sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskusten sekä sairaala-apteekkien vastuulla.

STM:n mukaan työterveyshuollon osallistuminen rokottamiseen voi edistää rokotusten saavutettavuutta ja parantaa mahdollisuuksia saada riittävä määrä työvoimaa rokottamiseen tilanteessa, jossa kuntien henkilöstö yksin ei siihen riittäisi.

Rokotuksia tarjotaan viisi vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Rokottamisesta päättää lääkäri. Rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista.

THL ei ole muuttanut suositustaan

Hallituksen koronaministerityöryhmä linjasi viime viikolla, että tehosteannosten tarjoamista laajennetaan Suomessa ja että kunnat voivat tarjota rokotteita myös työikäisille, perusterveille ihmisille, joiden rokottamisen lääkäri arvioi perustelluksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti viimeksi lokakuun lopussa, ettei se ole toistaiseksi muuttamassa nykyisiä rokotussuosituksiaan. THL suosittelee tällä hetkellä kolmen annoksen rokotussarjaa perusterveille 18–59-vuotiaille, ja 60–64-vuotiaille perusterveille suositus on neljä annosta.

Lisäksi THL suosittelee tänä syystalvena tehosteannosta voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, 18 vuotta täyttäneille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville ja 65 vuotta täyttäneille.

Syystalven tehosteannosta ei THL:n mukaan suositella kaikille, koska alle 65-vuotiaille perusterveille aiemmin suositellut rokoteannokset antavat yhä erinomaisen suojan vakavaa tautia vastaan.

THL:n linjauksesta on poikennut Lapin sairaanhoitopiiri, joka antoi jo lokakuussa sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstölle suosituksen neljänsistä koronarokotuksista neuvoteltuaan asiasta STM:n kanssa.