kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Hoitotakuu
Krooninen henkilöstöpula venyttää hoitojonoja – Jenni Parkkonen on odottanut leikkaukseen pääsyä jo puoli vuotta

Kroo­ni­nen hen­ki­lös­tö­pu­la ve­nyt­tää hoi­to­jo­no­ja – Jenni Park­ko­nen on odot­ta­nut leik­kauk­seen pääsyä jo puoli vuotta

18.10.2023 05:00 11
Tilaajille
Perusterveydenhoidossa hoitoon päästävä kahdessa viikossa kuukausien sijasta – Johtajaylilääkäri: Epärealistista odottaa, että jonot saadaan heti kuntoon

Pe­rus­ter­vey­den­hoi­dos­sa hoitoon pääs­tä­vä kah­des­sa vii­kos­sa kuu­kau­sien sijasta – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: Epä­rea­lis­tis­ta odot­taa, että jonot saadaan heti kuntoon

25.08.2023 10:00
Tilaajille
LKS sulkee ison osan leikkaussaleista loppuvuodeksi – hoitajapulan ja muuton keskellä hoidetaan vain kaikista kiireellisimmät tapaukset

LKS sulkee ison osan leik­kaus­sa­leis­ta lop­pu­vuo­dek­si – hoi­ta­ja­pu­lan ja muuton kes­kel­lä hoi­de­taan vain kai­kis­ta kii­reel­li­sim­mät ta­pauk­set

21.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Valtaosa nuorista aikuisista on huolissaan jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan – hälytyskellojen pitäisi soida hyvinvointialueiden palvelujen suunnittelussa
Pääkirjoitus

Val­ta­osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta on huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan ja hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­taan – hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lus­sa

01.06.2022 20:14
Tilaajille
Analyysi: Hoitotakuun tiukennus tuotti pettymyksen mielenterveyskriisiä korjaaville – Hallitus pyyhki yli laajasti kannatetun terapiatakuun, jota vihreät ajoivat

Ana­lyy­si: Hoi­to­ta­kuun tiu­ken­nus tuotti pet­ty­myk­sen mie­len­ter­veys­krii­siä kor­jaa­vil­le – Hal­li­tus pyyhki yli laa­jas­ti kan­na­te­tun te­ra­pia­ta­kuun, jota vihreät ajoivat

31.05.2022 18:30
Tilaajille
Korona ei paisuttanut hoitojonoja Lapissa – erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä palasi viime vuonna suurin piirtein koronaa edeltävälle tasolle

Korona ei pai­sut­ta­nut hoi­to­jo­no­ja Lapissa – eri­kois­sai­raan­hoi­don lä­het­tei­den määrä palasi viime vuonna suurin piir­tein koronaa edel­tä­väl­le tasolle

15.02.2022 16:36 2
Tilaajille
Hallitus lupaa hoitojonoille loppua, mutta lupauksen lunastamisen tiellä on muutamia esteitä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus lupaa hoi­to­jo­noil­le loppua, mutta lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen tiellä on muu­ta­mia esteitä

18.11.2021 15:47 1
Tilaajille
Korona kerrytti hoitovelkaa hammashoidossa – Henkilöstöresurssit pullonkaulana kiinni kirimisessä

Korona ker­ryt­ti hoi­to­vel­kaa ham­mas­hoi­dos­sa – Hen­ki­lös­tö­re­surs­sit pul­lon­kau­la­na kiinni ki­ri­mi­ses­sä

03.08.2021 07:00
Tilaajille
Oulusta Kemiin leikattavaksi? – Mehiläinen tarjoutuu lyhentämään Oulun hoitojonoja Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Oulusta Kemiin lei­kat­ta­vak­si? – Me­hi­läi­nen tar­jou­tuu ly­hen­tä­mään Oulun hoi­to­jo­no­ja Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

19.02.2021 18:00
Tilaajille
Kiireettömään hoitoon pääsy takkuaa yhä Rovaniemellä, kaupunkiin etsitään lisää lääkäreitä – Länsi-Pohjassa lääkäriin pääsee jopa seuraavana päivänä

Kii­reet­tö­mään hoitoon pääsy takkuaa yhä Ro­va­nie­mel­lä, kau­pun­kiin et­si­tään lisää lää­kä­rei­tä – Län­si-Poh­jas­sa lää­kä­riin pääsee jopa seu­raa­va­na päivänä

20.01.2021 07:00 1
Tilaajille

Hoi­to­ta­kuun on to­teu­dut­ta­va vuoden loppuun men­nes­sä Län­si-Poh­jas­sa, vaatii sai­raan­hoi­to­pii­rin yh­ty­mä­hal­li­tus

27.10.2020 19:54
Tilaajille
Länsi-Pohjassa oli elokuussa maan pisin hoitojono, mutta se alkoi lyhentyä rivakasti syyskuussa

Län­si-Poh­jas­sa oli elo­kuus­sa maan pisin hoi­to­jo­no, mutta se alkoi ly­hen­tyä ri­va­kas­ti syys­kuus­sa

09.10.2020 15:52
Tilaajille
Kolumni: Korona rikkoo hoitotakuun rajat – varatusta ajasta kannattaa pitää kiinni myös koronan toisessa aallossa

Ko­lum­ni: Korona rikkoo hoi­to­ta­kuun rajat – va­ra­tus­ta ajasta kan­nat­taa pitää kiinni myös koronan toi­ses­sa aal­los­sa

09.10.2020 07:00
Lapissa kiireettömien leikkausten jonotilanne vaihtelee sairaanhoitopiireittäin – "Hoitotakuut eivät ole uhattuna"

Lapissa kii­reet­tö­mien leik­kaus­ten jo­no­ti­lan­ne vaih­te­lee sai­raan­hoi­to­pii­reit­täin – "Hoi­to­ta­kuut eivät ole uhat­tu­na"

10.06.2020 06:30
Tilaajille
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39
Toteutuuko hoitotakuu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­teu­tuu­ko hoi­to­ta­kuu?

25.09.2019 11:21
Tilaajille