Pääministeri: Marin pa­hoit­te­lee toi­min­taan­sa

Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Hoitotakuu
Hallitus lupaa hoitojonoille loppua, mutta lupauksen lunastamisen tiellä on muutamia esteitä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus lupaa hoi­to­jo­noil­le loppua, mutta lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen tiellä on muu­ta­mia esteitä

18.11.2021 15:47 1
Tilaajille
Korona kerrytti hoitovelkaa hammashoidossa – Henkilöstöresurssit pullonkaulana kiinni kirimisessä

Korona ker­ryt­ti hoi­to­vel­kaa ham­mas­hoi­dos­sa – Hen­ki­lös­tö­re­surs­sit pul­lon­kau­la­na kiinni ki­ri­mi­ses­sä

03.08.2021 07:00
Tilaajille
Oulusta Kemiin leikattavaksi? – Mehiläinen tarjoutuu lyhentämään Oulun hoitojonoja Länsi-Pohjan keskussairaalassa

Oulusta Kemiin lei­kat­ta­vak­si? – Me­hi­läi­nen tar­jou­tuu ly­hen­tä­mään Oulun hoi­to­jo­no­ja Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa

19.02.2021 18:00
Tilaajille
Kiireettömään hoitoon pääsy takkuaa yhä Rovaniemellä, kaupunkiin etsitään lisää lääkäreitä – Länsi-Pohjassa lääkäriin pääsee jopa seuraavana päivänä

Kii­reet­tö­mään hoitoon pääsy takkuaa yhä Ro­va­nie­mel­lä, kau­pun­kiin et­si­tään lisää lää­kä­rei­tä – Län­si-Poh­jas­sa lää­kä­riin pääsee jopa seu­raa­va­na päivänä

20.01.2021 07:00 1
Tilaajille

Hoi­to­ta­kuun on to­teu­dut­ta­va vuoden loppuun men­nes­sä Län­si-Poh­jas­sa, vaatii sai­raan­hoi­to­pii­rin yh­ty­mä­hal­li­tus

27.10.2020 19:54
Tilaajille
Länsi-Pohjassa oli elokuussa maan pisin hoitojono, mutta se alkoi lyhentyä rivakasti syyskuussa

Län­si-Poh­jas­sa oli elo­kuus­sa maan pisin hoi­to­jo­no, mutta se alkoi ly­hen­tyä ri­va­kas­ti syys­kuus­sa

09.10.2020 15:52
Tilaajille
Kolumni: Korona rikkoo hoitotakuun rajat – varatusta ajasta kannattaa pitää kiinni myös koronan toisessa aallossa

Ko­lum­ni: Korona rikkoo hoi­to­ta­kuun rajat – va­ra­tus­ta ajasta kan­nat­taa pitää kiinni myös koronan toi­ses­sa aal­los­sa

09.10.2020 07:00
Lapissa kiireettömien leikkausten jonotilanne vaihtelee sairaanhoitopiireittäin – "Hoitotakuut eivät ole uhattuna"

Lapissa kii­reet­tö­mien leik­kaus­ten jo­no­ti­lan­ne vaih­te­lee sai­raan­hoi­to­pii­reit­täin – "Hoi­to­ta­kuut eivät ole uhat­tu­na"

10.06.2020 06:30
Tilaajille
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39
Toteutuuko hoitotakuu?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­teu­tuu­ko hoi­to­ta­kuu?

25.09.2019 11:21
Tilaajille