Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hammashoito
Hammashoidon jonot ovat Rovaniemellä edelleen laittoman pitkät – nyt ruuhkaa aletaan purkaa iltaisin ja viikonloppuisin, myös ostopalveluista haetaan lisäapua

Ham­mas­hoi­don jonot ovat Ro­va­nie­mel­lä edel­leen lait­to­man pitkät – nyt ruuhkaa aletaan purkaa il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin, myös os­to­pal­ve­luis­ta haetaan li­sä­apua

07.11.2023 16:54 6
Tilaajille
Rovaniemen hammashoidon potilasjonot siirtyvät hyvinvointialueen päänvaivaksi – Sodankylässä hoitoja on odotettu jo yli puoli vuotta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­don po­ti­las­jo­not siir­ty­vät hy­vin­voin­ti­alueen pään­vai­vak­si – So­dan­ky­läs­sä hoitoja on odo­tet­tu jo yli puoli vuotta

08.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Botuliinihoito lievittää vaikeasta hampaiden narskuttelusta kärsivän kipuja, mutta pistoksilla on riskinsä – Näin hoidat vaivaa helpommin

Bo­tu­lii­ni­hoi­to lie­vit­tää vai­keas­ta ham­pai­den nars­kut­te­lus­ta kär­si­vän kipuja, mutta pis­tok­sil­la on ris­kin­sä – Näin hoidat vaivaa hel­pom­min

19.12.2022 06:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupungille vakava huomautus Lapin aluehallintovirastolta – hammashoitoon ei ole ollut riittävästi aikoja

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta – ham­mas­hoi­toon ei ole ollut riit­tä­väs­ti aikoja

07.12.2022 10:07 12
Tilaajille
Rovaniemellä ja Kemissä kokeillaan pop up -hammashoitoloita alakoululaisille

Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä ko­keil­laan pop up -ham­mas­hoi­to­loi­ta ala­kou­lu­lai­sil­le

31.10.2022 15:03
Tilaajille
Norrbottenin hammaslääkäripula heijastuu rajan yli – Tornioon hakeudutaan hoitoon Ruotsin puolelta Kiirunasta saakka

Norr­bot­te­nin ham­mas­lää­kä­ri­pu­la hei­jas­tuu rajan yli – Tor­nioon ha­keu­du­taan hoitoon Ruotsin puo­lel­ta Kii­ru­nas­ta saakka

18.10.2022 06:30
Tilaajille
Rovaniemi aikoo laittaa hammashoidon jonot kerralla kuntoon: kaupunki ostaa yli 700 000 eurolla 2 000 potilaan hoidon yksityiseltä palveluntuottajalta

Ro­va­nie­mi aikoo laittaa ham­mas­hoi­don jonot ker­ral­la kun­toon: kau­pun­ki ostaa yli 700 000 eurolla 2 000 po­ti­laan hoidon yk­si­tyi­sel­tä pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta

23.08.2022 17:30 8
Tilaajille
Vaaranlammen hammashoitola Rovaniemellä on suljettu – toiminta siirtyy Piekkarin hammashoitolaan

Vaa­ran­lam­men ham­mas­hoi­to­la Ro­va­nie­mel­lä on sul­jet­tu – toi­min­ta siirtyy Piek­ka­rin ham­mas­hoi­to­laan

09.06.2022 11:58
Tilaajille
Saarenputaan hammashoitola peruskorjauksen tieltä väistötiloihin Valtakadulle

Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­la pe­rus­kor­jauk­sen tieltä väis­tö­ti­loi­hin Val­ta­ka­dul­le

11.05.2022 11:08
Tilaajille
Hoitajien ylityökielto vaikuttaa hammashoidon päivystykseen ja puhelinpalveluun Rovaniemellä

Hoi­ta­jien yli­työ­kiel­to vai­kut­taa ham­mas­hoi­don päi­vys­tyk­seen ja pu­he­lin­pal­ve­luun Ro­va­nie­mel­lä

21.04.2022 11:41
Väistötilakausi laittaa hammashoidon ahtaalle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat siirtyvät remontin tieltä väistötiloihin keskustaan

Väis­tö­ti­la­kau­si laittaa ham­mas­hoi­don ah­taal­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat siir­ty­vät re­mon­tin tieltä väis­tö­ti­loi­hin kes­kus­taan

25.03.2022 19:30 2
Tilaajille
Urheilijoiden purukalusto on koetuksella, hammaslääkäri pystyy tekemään pika-analyysin nopealla vilkaisulla televisioon – "On ristiriitaista, kun urheilijat elävät terveellistä elämää"

Ur­hei­li­joi­den pu­ru­ka­lus­to on koe­tuk­sel­la, ham­mas­lää­kä­ri pystyy te­ke­mään pi­ka-ana­lyy­sin no­peal­la vil­kai­sul­la te­le­vi­sioon – "On ris­ti­rii­tais­ta, kun ur­hei­li­jat elävät ter­veel­lis­tä elämää"

23.03.2022 20:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos ham­mas­hoi­dos­ta

26.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Hammashoidon aikoja joudutaan nyt perumaan Rovaniemellä koronatilanteen takia

Ham­mas­hoi­don aikoja jou­du­taan nyt pe­ru­maan Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ti­lan­teen takia

13.01.2022 15:01
Tilaajille
Tutkimus: Hammashoitopelkoon puuttuminen varhaisiällä näkyy potilaiden hoitoaktiivisuudessa – "Tutkimusta pitkäaikaisvaikutuksista ei ole aiemmin julkaistu"

Tut­ki­mus: Ham­mas­hoi­to­pel­koon puut­tu­mi­nen var­hais­iäl­lä näkyy po­ti­lai­den hoi­to­ak­tii­vi­suu­des­sa – "Tut­ki­mus­ta pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole aiemmin jul­kais­tu"

10.01.2022 10:17
Päiväkirja: Kaikkia pelkoja ei tarvitse periä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kaikkia pelkoja ei tar­vit­se periä

04.12.2021 09:35
Tilaajille
Hammaslääkärit paikkaavat kuumeisesti hammashoidon ruuhkia – pitkittynyt jonotus näkyy suussa isoina vahinkoina

Ham­mas­lää­kä­rit paik­kaa­vat kuu­mei­ses­ti ham­mas­hoi­don ruuhkia – pit­kit­ty­nyt jonotus näkyy suussa isoina va­hin­koi­na

27.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­hoi­to venyy Ro­va­nie­mel­lä

22.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi silmiä ei hoideta kun­nis­sa?

03.06.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Monttu auki melkein mielellään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Monttu auki melkein mie­lel­lään

17.04.2021 07:06
Tilaajille