Pääministeri: Marin pa­hoit­te­lee toi­min­taan­sa

Korona: Isos­ta-Bri­tan­nias­ta Yl­läk­sel­le tul­leil­ta tu­ris­teil­ta löytyi viisi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – to­den­nä­köi­ses­ti ky­sees­sä ei ole omik­ron-muun­nos

Hammashoito
Päiväkirja: Kaikkia pelkoja ei tarvitse periä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kaikkia pelkoja ei tar­vit­se periä

04.12.2021 09:35
Tilaajille
Hammaslääkärit paikkaavat kuumeisesti hammashoidon ruuhkia – pitkittynyt jonotus näkyy suussa isoina vahinkoina

Ham­mas­lää­kä­rit paik­kaa­vat kuu­mei­ses­ti ham­mas­hoi­don ruuhkia – pit­kit­ty­nyt jonotus näkyy suussa isoina va­hin­koi­na

27.09.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ham­mas­hoi­to venyy Ro­va­nie­mel­lä

22.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi silmiä ei hoideta kun­nis­sa?

03.06.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Monttu auki melkein mielellään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Monttu auki melkein mie­lel­lään

17.04.2021 07:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iäk­käil­le il­mai­nen ham­mas­hoi­to

06.04.2021 14:47 4
Tilaajille
Vesi muuttui vihreäksi – Saarenkylän hammashoitola suljettiin Rovaniemellä lämmönjaon rikkoutumisen vuoksi, avataan jo huomenna

Vesi muuttui vih­reäk­si – Saa­ren­ky­län ham­mas­hoi­to­la sul­jet­tiin Ro­va­nie­mel­lä läm­mön­jaon rik­kou­tu­mi­sen vuoksi, avataan jo huo­men­na

16.02.2021 15:42
Tilaajille
Lapset joutuvat jonottamaan hammashoitoon Rovaniemellä – "Olemme noin 4–5 kuukautta aikataulusta jäljessä"

Lapset jou­tu­vat jo­not­ta­maan ham­mas­hoi­toon Ro­va­nie­mel­lä – "Olemme noin 4–5 kuu­kaut­ta ai­ka­tau­lus­ta jäl­jes­sä"

09.01.2021 08:00
Tilaajille
Hammashoidon jonot venyneet merkittävästi monilla paikkakunnilla – myös lapsia jonottaa tarkastuksiin ja oikomishoitoon

Ham­mas­hoi­don jonot ve­ny­neet mer­kit­tä­väs­ti monilla paik­ka­kun­nil­la – myös lapsia jo­not­taa tar­kas­tuk­siin ja oi­ko­mis­hoi­toon

16.11.2020 21:32
Tilaajille
Päiväkirja: Pieni paniikki pitää virkeänä

Päi­vä­kir­ja: Pieni pa­niik­ki pitää vir­keä­nä

11.11.2020 06:30
Tilaajille
Hammashoidon hoitovelkaa on kertynyt koronakriisin takia yli miljoona käyntiä – jonojen purku on aloitettu, mutta siinä voi kestää jopa vuosia

Ham­mas­hoi­don hoi­to­vel­kaa on ker­ty­nyt ko­ro­na­krii­sin takia yli mil­joo­na käyntiä – jonojen purku on aloi­tet­tu, mutta siinä voi kestää jopa vuosia

19.10.2020 06:00 1
Rovaniemen hammashoitoa ei sittenkään keskitetä Piekkarille – tarvittava remontti osoittautui liian kalliiksi, tyhjille tiloille haetaan uutta käyttötarkoitusta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­toa ei sit­ten­kään kes­ki­te­tä Piek­ka­ril­le – tar­vit­ta­va re­mont­ti osoit­tau­tui liian kal­liik­si, tyh­jil­le ti­loil­le haetaan uutta käyt­tö­tar­koi­tus­ta

01.09.2020 15:01 3
Terveystalo ostaa sodankyläläisen Keski-Lapin Hammashuollon – työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä

Ter­veys­ta­lo ostaa so­dan­ky­lä­läi­sen Kes­ki-La­pin Ham­mas­huol­lon – työn­te­ki­jät siir­ty­vät van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä

11.06.2020 14:34
Tilaajille
Kiireetön hammashoito jatkuu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ssä vasta elokuussa, mutta Kemi maksaa palveluista täyttä hintaa – Mehiläinen Länsi-Pohja:  "Kemin kaupungin kanssa on neuvoteltu perusterveydenhuoltoa koskien ja saavutettu yhteinen ymmärrys ja sopu."

Kii­ree­tön ham­mas­hoi­to jatkuu Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja Oy:ssä vasta elo­kuus­sa, mutta Kemi maksaa pal­ve­luis­ta täyttä hintaa – Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­ja:  "Kemin kau­pun­gin kanssa on neu­vo­tel­tu pe­rus­ter­vey­den­huol­toa koskien ja saa­vu­tet­tu yh­tei­nen ym­mär­rys ja sopu."

07.06.2020 14:11
Tilaajille
Suuta ei hoideta tarpeeksi – hammaslääkäriin pitäisi mennä kahden vuoden välein eikä kuin kampaajalle "tarvittaessa"

Suuta ei hoideta tar­peek­si – ham­mas­lää­kä­riin pitäisi mennä kahden vuoden välein eikä kuin kam­paa­jal­le "tar­vit­taes­sa"

20.02.2020 20:20
Tilaajille
Hammaseroosio yleistyy – taustalla napostelukulttuuri ja juomat

Ham­mas­eroo­sio yleis­tyy – taus­tal­la na­pos­te­lu­kult­tuu­ri ja juomat

04.01.2020 12:49
Tilaajille
Hammashoitopelon voi saada kuriin virtuaalisella rannalla tai meren alla – professori neuvoo kertomaan pelosta hammaslääkärille: "Täytyy pitää puolensa"

Ham­mas­hoi­to­pe­lon voi saada kuriin vir­tuaa­li­sel­la ran­nal­la tai meren alla – pro­fes­so­ri neuvoo ker­to­maan pelosta ham­mas­lää­kä­ril­le: "Täytyy pitää puo­len­sa"

07.11.2019 17:14
Rentoutuminen virtuaalitodellisuudessa vähentää hammaslääkäripelkoa – etenkin naisten pelot lieventyivät tutkimuksessa

Ren­tou­tu­mi­nen vir­tuaa­li­to­del­li­suu­des­sa vä­hen­tää ham­mas­lää­kä­ri­pel­koa – etenkin naisten pelot lie­ven­tyi­vät tut­ki­muk­ses­sa

07.11.2019 08:00
Tilaajille
Hammashoitoa keskitetään Pienteollisuustalolle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat suljetaan

Ham­mas­hoi­toa kes­ki­te­tään Pien­teol­li­suus­ta­lol­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat sul­je­taan

09.10.2019 21:04
Tilaajille