pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuollon aikoja voidaan joutua perumaan Rovaniemellä keskiviikkona ja torstaina kunta-alan lakon vuoksi

Suun ter­vey­den­huol­lon aikoja voidaan joutua pe­ru­maan Ro­va­nie­mel­lä kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na kun­ta-alan lakon vuoksi

22.03.2022 12:22
Tilaajille
Hammashoidon aikoja joudutaan nyt perumaan Rovaniemellä koronatilanteen takia

Ham­mas­hoi­don aikoja jou­du­taan nyt pe­ru­maan Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ti­lan­teen takia

13.01.2022 15:01
Tilaajille
Tutkimus: Hammashoitopelkoon puuttuminen varhaisiällä näkyy potilaiden hoitoaktiivisuudessa – "Tutkimusta pitkäaikaisvaikutuksista ei ole aiemmin julkaistu"

Tut­ki­mus: Ham­mas­hoi­to­pel­koon puut­tu­mi­nen var­hais­iäl­lä näkyy po­ti­lai­den hoi­to­ak­tii­vi­suu­des­sa – "Tut­ki­mus­ta pit­kä­ai­kais­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole aiemmin jul­kais­tu"

10.01.2022 10:17
Korona kerrytti hoitovelkaa hammashoidossa – Henkilöstöresurssit pullonkaulana kiinni kirimisessä

Korona ker­ryt­ti hoi­to­vel­kaa ham­mas­hoi­dos­sa – Hen­ki­lös­tö­re­surs­sit pul­lon­kau­la­na kiinni ki­ri­mi­ses­sä

03.08.2021 07:00
Tilaajille
Lapset joutuvat jonottamaan hammashoitoon Rovaniemellä – "Olemme noin 4–5 kuukautta aikataulusta jäljessä"

Lapset jou­tu­vat jo­not­ta­maan ham­mas­hoi­toon Ro­va­nie­mel­lä – "Olemme noin 4–5 kuu­kaut­ta ai­ka­tau­lus­ta jäl­jes­sä"

09.01.2021 08:00
Tilaajille
Hammashoidon jonot venyneet merkittävästi monilla paikkakunnilla – myös lapsia jonottaa tarkastuksiin ja oikomishoitoon

Ham­mas­hoi­don jonot ve­ny­neet mer­kit­tä­väs­ti monilla paik­ka­kun­nil­la – myös lapsia jo­not­taa tar­kas­tuk­siin ja oi­ko­mis­hoi­toon

16.11.2020 21:32
Tilaajille
Tervolalaisten matka hammaslääkärille piteni loppuvuodeksi – kuntalaisten hammashoito on siirtynyt ehkäisevää suun terveydenhoitoa lukuunottamatta Rovaniemelle pariksi kuukaudeksi

Ter­vo­la­lais­ten matka ham­mas­lää­kä­ril­le piteni lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­lais­ten ham­mas­hoi­to on siir­ty­nyt eh­käi­se­vää suun ter­vey­den­hoi­toa lu­kuu­not­ta­mat­ta Ro­va­nie­mel­le pariksi kuu­kau­dek­si

07.10.2020 07:00
Tilaajille
Hammashoitoa keskitetään Pienteollisuustalolle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat suljetaan

Ham­mas­hoi­toa kes­ki­te­tään Pien­teol­li­suus­ta­lol­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat sul­je­taan

09.10.2019 21:04
Tilaajille