Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Tervola
Tervolassa vasemmistoliiton Pertti Keränen on edelleen äänikuningas – perussuomalaiset sai kaksi lisäpaikkaa

Ter­vo­las­sa va­sem­mis­to­lii­ton Pertti Keränen on edel­leen ää­ni­ku­nin­gas – pe­rus­suo­ma­lai­set sai kaksi li­sä­paik­kaa

13.06.2021 22:19
Tilaajille
Tervolalaisen sahayrityksen johtoon uusi sukupolvi – Jukka Vaara aloitti Veljekset Vaaran toimitusjohtajana, Janne Vaara johtaa hirsitehdasta

Ter­vo­la­lai­sen sa­ha­yri­tyk­sen johtoon uusi su­ku­pol­vi – Jukka Vaara aloitti Vel­jek­set Vaaran toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, Janne Vaara johtaa hir­si­teh­das­ta

03.06.2021 19:00 3
Tilaajille
Tervolan valtuusto hyväksyi tuulivoimakaavoituksen käynnistämisen – Valkiavaaraan suunnitteilla 41 voimalaa

Ter­vo­lan val­tuus­to hy­väk­syi tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mi­sen – Val­kia­vaa­raan suun­nit­teil­la 41 voi­ma­laa

18.02.2021 20:19 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ti­mus ely-kes­kuk­sel­le

15.02.2021 08:12 1
Tilaajille
Tervolassa tuhoutui ulkorakennus ja autotalli, Muoniossa palo rajattiin autoon – molempien palojen epäillään saaneen alkunsa auton lämmittämisestä

Ter­vo­las­sa tu­hou­tui ul­ko­ra­ken­nus ja au­to­tal­li, Muo­nios­sa palo ra­jat­tiin autoon – mo­lem­pien palojen epäil­lään saaneen alkunsa auton läm­mit­tä­mi­ses­tä

16.01.2021 09:12
Tervolan kunta kiittää henkilöstöä koronavuodesta ja korottaa etusetelin arvoa

Ter­vo­lan kunta kiittää hen­ki­lös­töä ko­ro­na­vuo­des­ta ja ko­rot­taa etu­se­te­lin arvoa

11.01.2021 12:15
Tilaajille
Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion johtohenkilöt kertovat mitä hyvää viime vuosi toi ja millaisilla askelmerkeillä kunnat suuntaavat tulevaisuuteen

Kemin, Ke­min­maan, Simon, Ter­vo­lan, Tornion ja Yli­tor­nion joh­to­hen­ki­löt ker­to­vat mitä hyvää viime vuosi toi ja mil­lai­sil­la as­kel­mer­keil­lä kunnat suun­taa­vat tu­le­vai­suu­teen

07.01.2021 11:54
Häiriö Tervolan ja Rovaniemen välisessä junaliikenteessä on ohi

Häiriö Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men vä­li­ses­sä ju­na­lii­ken­tees­sä on ohi

17.11.2020 15:11
Tilaajille
Tervolalaisten matka hammaslääkärille piteni loppuvuodeksi – kuntalaisten hammashoito on siirtynyt ehkäisevää suun terveydenhoitoa lukuunottamatta Rovaniemelle pariksi kuukaudeksi

Ter­vo­la­lais­ten matka ham­mas­lää­kä­ril­le piteni lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­lais­ten ham­mas­hoi­to on siir­ty­nyt eh­käi­se­vää suun ter­vey­den­hoi­toa lu­kuu­not­ta­mat­ta Ro­va­nie­mel­le pariksi kuu­kau­dek­si

07.10.2020 07:00
Tilaajille

Kari Holman kirk­ko­ak­va­rel­le­ja esillä Ter­vo­lan kir­jas­tos­sa

02.09.2020 16:00
Henkilöauto ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Tervolassa – henkilöt pääsivät omin avuin ulos ajokelvottomaksi romuttuneesta autosta

Hen­ki­lö­au­to ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Ter­vo­las­sa – hen­ki­löt pää­si­vät omin avuin ulos ajo­kel­vot­to­mak­si ro­mut­tu­nees­ta autosta

18.07.2020 18:08
Tervolan maastopalo myöhästytti junia jopa kahdella tunnilla

Ter­vo­lan maas­to­pa­lo myö­häs­tyt­ti junia jopa kah­del­la tun­nil­la

24.05.2020 18:29
Tilaajille
Tervolan taajaman tietyöt jatkuvat talvitauon jälkeen

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

13.05.2020 15:09

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jäl­keen, val­mis­ta ennen syksyä

08.05.2020 10:53
Tilaajille

Puu­ta­va­ra­rek­ka ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät Ter­vo­las­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

28.04.2020 07:46
Tilaajille
Ri­vitalo tuhoutui keittiöstä alkaneessa palossa Tervolassa  - Kahden talon asukkaat evakuoitu, toinen talo ilman lämmitystä ja sähköä

Ri­vi­ta­lo tu­hou­tui keit­tiös­tä al­ka­nees­sa palossa Ter­vo­las­sa - Kahden talon asuk­kaat eva­kuoi­tu, toinen talo ilman läm­mi­tys­tä ja sähköä

02.02.2020 17:18
Tilaajille
Useita poroja Etelä-Lapissa raadellut susi halutaan kumoon – kaatolupa voimassa Ranuan, Simon, Tervolan ja Rovaniemen alueella

Useita poroja Ete­lä-La­pis­sa raa­del­lut susi ha­lu­taan kumoon – kaa­to­lu­pa voi­mas­sa Ranuan, Simon, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men alueel­la

10.12.2019 09:30
Tilaajille

Mat­ti­sen vanhan koulun asun­to­sii­ves­sä paloi Ter­vo­las­sa – Viisi hen­ki­löä al­tis­tui savulle

21.11.2019 20:45
Tilaajille
Tervolan ensimmäinen yksityinen päiväkoti Pikku-Peikon Pesä on vuoden yritystulokas

Ter­vo­lan en­sim­mäi­nen yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti Pik­ku-Pei­kon Pesä on vuoden yri­tys­tu­lo­kas

25.10.2019 19:00
Tilaajille
Tervolassa tutkaillaan kylpylän rakentamista paraatipaikalle – hanke näyttää tyssäävän hintaan

Ter­vo­las­sa tut­kail­laan kyl­py­län ra­ken­ta­mis­ta pa­raa­ti­pai­kal­le – hanke näyttää tys­sää­vän hintaan

10.09.2019 12:55
Tilaajille