pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Tieliikenneonnettomuudet
Yksi ihminen kuoli kuorma-auton ja maastoauton törmäyksessä Koitelinkoskentiellä Kiimingissä – tie oli pitkään suljettuna onnettomuuden vuoksi

Yksi ihminen kuoli kuor­ma-au­ton ja maas­to­au­ton tör­mäyk­ses­sä Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä Kii­min­gis­sä – tie oli pitkään sul­jet­tu­na on­net­to­muu­den vuoksi

21.02.2022 20:31
Kolmen ajoneuvon liikenneonnettomuus Kemintiellä Rovaniemellä – onnettomuudessa osallisena koulubussi

Kolmen ajo­neu­von lii­ken­ne­on­net­to­muus Ke­min­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – on­net­to­muu­des­sa osal­li­se­na kou­lu­bus­si

18.02.2022 15:59
Tilaajille
Kaksi autoa kolaroi Nelostien ja Arpelantien risteyksessä Tervolassa

Kaksi autoa kolaroi Ne­los­tien ja Ar­pe­lan­tien ris­teyk­ses­sä Ter­vo­las­sa

23.12.2021 17:46
Tilaajille

Se­ment­ti­re­kan nosto ojasta haittaa lii­ken­net­tä Kit­ti­län ete­lä­puo­lel­la

22.12.2021 16:01
Tilaajille
Rekan kylmälaite syttyi tuleen Tervolassa – Toinen autoilija huomasi palon ennen rekan kuljettajaa

Rekan kyl­mä­lai­te syttyi tuleen Ter­vo­las­sa – Toinen au­toi­li­ja huomasi palon ennen rekan kul­jet­ta­jaa

29.09.2021 17:06
Tilaajille
Etelään vievät kaistat ruuhkautuivat Kemin moottoritiellä liikenneonnettomuuden vuoksi

Etelään vievät kaistat ruuh­kau­tui­vat Kemin moot­to­ri­tiel­lä lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

09.09.2021 18:19
Tilaajille
Henkilöauto päätyi katolleen ojaan Keminmaassa – kuljettaja loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to päätyi ka­tol­leen ojaan Ke­min­maas­sa – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

01.08.2021 16:16
Tilaajille
Ulkopaikkakuntalaiset aiheuttavat suurimman osan liikenneonnettomuuksista Kittilässä

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set ai­heut­ta­vat suu­rim­man osan lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta Kit­ti­läs­sä

26.05.2021 10:11 1
Tilaajille
Kahden auton nokkakolari Sodankylän ja Sattasen välillä, Nelostien liikenne on palannut normaaliksi

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri So­dan­ky­län ja Sat­ta­sen vä­lil­lä, Ne­los­tien lii­ken­ne on pa­lan­nut nor­maa­lik­si

24.02.2021 18:25
Tilaajille
Lapissa on nyt huono tai erittäin huono ajokeli – Päivän aikana on sattunut useita onnettomuuksia

Lapissa on nyt huono tai erit­täin huono ajokeli – Päivän aikana on sat­tu­nut useita on­net­to­muuk­sia

24.02.2021 16:11 2
Tilaajille
Kaksi ihmistä kuoli Ouluntien liikenneonnettomuudessa Kuusamossa

Kaksi ihmistä kuoli Ou­lun­tien lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Kuu­sa­mos­sa

15.02.2021 17:09
Tilaajille

Ajo­kais­ta sul­jet­tiin moot­to­ri­tiel­lä Tor­nios­sa lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

26.01.2021 09:15
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi hirveen Nelostiellä – auto poistui paikalta, hirvi jäi tielle kuolemaan

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ne­los­tiel­lä – auto poistui pai­kal­ta, hirvi jäi tielle kuo­le­maan

02.01.2021 18:19 5
Kaksi autoa rajussa nokkakolarissa Muoniossa: seitsemän ihmistä osallisena, yksi loukkaantui vakavasti – "Tilanne oli hyvin vaarallinen", kertoo silminnäkijä

Kaksi autoa rajussa nok­ka­ko­la­ris­sa Muo­nios­sa: seit­se­män ihmistä osal­li­se­na, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti – "Ti­lan­ne oli hyvin vaa­ral­li­nen", kertoo sil­min­nä­ki­jä

02.01.2021 20:21 4
Kahden henkilöauton nokkakolari Nelostiellä – yksi ajokaista suljettiin liikenteeltä

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Ne­los­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

01.01.2021 19:30

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Ro­va­nie­men Hir­vaal­la, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

05.12.2020 15:00
Tilaajille
Keminmaan, Tervolan ja Rovaniemen ulosajoista selvitty ilman vakavia vammoja

Ke­min­maan, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men ulos­ajois­ta sel­vit­ty ilman vakavia vammoja

29.11.2020 18:50
Tilaajille
Henkilöauto ajoi ulos lähellä Tornion rajanylityspaikkaa myöhään keskiviikkona – kolme henkilöä kuljetettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos lähellä Tornion ra­jan­yli­tys­paik­kaa myöhään kes­ki­viik­ko­na – kolme hen­ki­löä kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

20.08.2020 09:19
Henkilöauto ajautui kaiteeseen Simossa

Hen­ki­lö­au­to ajautui kai­tee­seen Simossa

28.07.2020 19:35
Tilaajille
Henkilöauto ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Tervolassa – henkilöt pääsivät omin avuin ulos ajokelvottomaksi romuttuneesta autosta

Hen­ki­lö­au­to ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Ter­vo­las­sa – hen­ki­löt pää­si­vät omin avuin ulos ajo­kel­vot­to­mak­si ro­mut­tu­nees­ta autosta

18.07.2020 18:08