Tieliikenneonnettomuudet

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri So­dan­ky­län ja Sat­ta­sen vä­lil­lä, Ne­los­tien lii­ken­ne on pa­lan­nut nor­maa­lik­si

24.02.2021 18:25
Tilaajille

Lapissa on nyt huono tai erit­täin huono ajokeli – Päivän aikana on sat­tu­nut useita on­net­to­muuk­sia

24.02.2021 16:11 2
Tilaajille

Kaksi ihmistä kuoli Ou­lun­tien lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Kuu­sa­mos­sa

15.02.2021 17:09
Tilaajille

Ajo­kais­ta sul­jet­tiin moot­to­ri­tiel­lä Tor­nios­sa lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

26.01.2021 09:15
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ne­los­tiel­lä – auto poistui pai­kal­ta, hirvi jäi tielle kuo­le­maan

02.01.2021 18:19 5

Kaksi autoa rajussa nok­ka­ko­la­ris­sa Muo­nios­sa: seit­se­män ihmistä osal­li­se­na, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti – "Ti­lan­ne oli hyvin vaa­ral­li­nen", kertoo sil­min­nä­ki­jä

02.01.2021 20:21 4

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Ne­los­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

01.01.2021 19:30

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Ro­va­nie­men Hir­vaal­la, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

05.12.2020 15:00
Tilaajille

Ke­min­maan, Ter­vo­lan ja Ro­va­nie­men ulos­ajois­ta sel­vit­ty ilman vakavia vammoja

29.11.2020 18:50
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos lähellä Tornion ra­jan­yli­tys­paik­kaa myöhään kes­ki­viik­ko­na – kolme hen­ki­löä kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

20.08.2020 09:19

Hen­ki­lö­au­to ajautui kai­tee­seen Simossa

28.07.2020 19:35
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Ter­vo­las­sa – hen­ki­löt pää­si­vät omin avuin ulos ajo­kel­vot­to­mak­si ro­mut­tu­nees­ta autosta

18.07.2020 18:08

Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la kyl­ki­ko­la­ri, toinen hen­ki­lö­au­to pyö­räh­ti ka­tol­leen – Kolme kävi tar­kas­tut­ta­mas­sa voin­tin­sa

06.07.2020 18:28
Tilaajille

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi toi­siin­sa Po­siol­la

24.06.2020 16:02
Tilaajille

Puu­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka ja trak­to­ri tör­mä­si­vät So­dan­ky­läs­sä

24.06.2020 18:10
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to kolaroi Simossa kai­tee­seen, Ro­va­nie­mel­lä va­lo­pyl­vää­seen

23.06.2020 22:20
Tilaajille

Auto syttyi tuleen moot­to­ri­tien ram­pis­sa Ne­los­tiel­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 14:45

Ulosajo Ne­los­tiel­lä Simon liit­ty­mäs­sä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

13.06.2020 16:51

Auto päätyi ojaan ka­tol­leen, sai­raa­la­kyy­ti kah­del­le – Ro­va­nie­men lauan­tai­aa­mui­ses­sa on­net­to­muu­des­sa epäil­lään rat­ti­juo­pu­mus­ta

04.04.2020 11:06
Tilaajille

Yksi kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Po­siol­la – Lapissa useita tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia per­jan­tai­na

13.03.2020 21:14
Tilaajille