Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ke­mi­läi­nen Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen korona ai­heut­ti yrit­tä­jäl­le

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Tieliikenneonnettomuudet
Tukkirekan lasti levisi tielle Rukan pohjoispuolella – Henkilöauto törmäsi puihin, neljä henkilöä loukkaantui

Tuk­ki­re­kan lasti levisi tielle Rukan poh­jois­puo­lel­la – ­Hen­ki­löau­to törmäsi puihin, neljä hen­ki­löä louk­kaan­tui

10.11.2022 19:25
Tilaajille
Matkailuauto suistui tieltä Enontekiöllä – ei loukkaantuneita

Mat­kai­lu­au­to suistui tieltä Enon­te­kiöl­lä – ei louk­kaan­tu­nei­ta

17.07.2022 11:35
Tilaajille
Henkilöauto ajoi ulos tieltä Tervolassa – ei loukkaantuneita

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos tieltä Ter­vo­las­sa – ei louk­kaan­tu­nei­ta

13.07.2022 08:07 1
Tilaajille
Linja-auto törmäsi useisiin valotolppiin ulosajossa Porvoonväylällä – neljä loukkaantui

Lin­ja-au­to törmäsi usei­siin va­lo­tolp­piin ulos­ajos­sa Por­voon­väy­läl­lä – neljä louk­kaan­tui

11.07.2022 12:23
Pakettiauto ajoi henkilöauton perään Ivalontiellä – ei loukkaantuneita

Pa­ket­ti­au­to ajoi hen­ki­lö­au­ton perään Iva­lon­tiel­lä – ei louk­kaan­tu­nei­ta

08.06.2022 09:05
Tilaajille
Kaksi nuorta kuoli kolarissa Turussa – toinen uhreista matkusti peräkontissa

Kaksi nuorta kuoli ko­la­ris­sa Turussa – toinen uh­reis­ta mat­kus­ti pe­rä­kon­tis­sa

04.06.2022 10:30
Yksi ihminen kuoli kuorma-auton ja maastoauton törmäyksessä Koitelinkoskentiellä Kiimingissä – tie oli pitkään suljettuna onnettomuuden vuoksi

Yksi ihminen kuoli kuor­ma-au­ton ja maas­to­au­ton tör­mäyk­ses­sä Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä Kii­min­gis­sä – tie oli pitkään sul­jet­tu­na on­net­to­muu­den vuoksi

21.02.2022 20:31
Kolmen ajoneuvon liikenneonnettomuus Kemintiellä Rovaniemellä – onnettomuudessa osallisena koulubussi

Kolmen ajo­neu­von lii­ken­ne­on­net­to­muus Ke­min­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – on­net­to­muu­des­sa osal­li­se­na kou­lu­bus­si

18.02.2022 15:59
Tilaajille
Kaksi autoa kolaroi Nelostien ja Arpelantien risteyksessä Tervolassa

Kaksi autoa kolaroi Ne­los­tien ja Ar­pe­lan­tien ris­teyk­ses­sä Ter­vo­las­sa

23.12.2021 17:46
Tilaajille

Se­ment­ti­re­kan nosto ojasta haittaa lii­ken­net­tä Kit­ti­län ete­lä­puo­lel­la

22.12.2021 16:01
Tilaajille
Rekan kylmälaite syttyi tuleen Tervolassa – Toinen autoilija huomasi palon ennen rekan kuljettajaa

Rekan kyl­mä­lai­te syttyi tuleen Ter­vo­las­sa – Toinen au­toi­li­ja huomasi palon ennen rekan kul­jet­ta­jaa

29.09.2021 17:06
Tilaajille
Etelään vievät kaistat ruuhkautuivat Kemin moottoritiellä liikenneonnettomuuden vuoksi

Etelään vievät kaistat ruuh­kau­tui­vat Kemin moot­to­ri­tiel­lä lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

09.09.2021 18:19
Tilaajille
Henkilöauto päätyi katolleen ojaan Keminmaassa – kuljettaja loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to päätyi ka­tol­leen ojaan Ke­min­maas­sa – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

01.08.2021 16:16
Tilaajille
Ulkopaikkakuntalaiset aiheuttavat suurimman osan liikenneonnettomuuksista Kittilässä

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set ai­heut­ta­vat suu­rim­man osan lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta Kit­ti­läs­sä

26.05.2021 10:11 1
Tilaajille
Kahden auton nokkakolari Sodankylän ja Sattasen välillä, Nelostien liikenne on palannut normaaliksi

Kahden auton nok­ka­ko­la­ri So­dan­ky­län ja Sat­ta­sen vä­lil­lä, Ne­los­tien lii­ken­ne on pa­lan­nut nor­maa­lik­si

24.02.2021 18:25
Tilaajille
Lapissa on nyt huono tai erittäin huono ajokeli – Päivän aikana on sattunut useita onnettomuuksia

Lapissa on nyt huono tai erit­täin huono ajokeli – Päivän aikana on sat­tu­nut useita on­net­to­muuk­sia

24.02.2021 16:11 2
Tilaajille
Kaksi ihmistä kuoli Ouluntien liikenneonnettomuudessa Kuusamossa

Kaksi ihmistä kuoli Ou­lun­tien lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Kuu­sa­mos­sa

15.02.2021 17:09
Tilaajille

Ajo­kais­ta sul­jet­tiin moot­to­ri­tiel­lä Tor­nios­sa lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

26.01.2021 09:15
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi hirveen Nelostiellä – auto poistui paikalta, hirvi jäi tielle kuolemaan

Hen­ki­lö­au­to törmäsi hirveen Ne­los­tiel­lä – auto poistui pai­kal­ta, hirvi jäi tielle kuo­le­maan

02.01.2021 18:19 5
Kaksi autoa rajussa nokkakolarissa Muoniossa: seitsemän ihmistä osallisena, yksi loukkaantui vakavasti – "Tilanne oli hyvin vaarallinen", kertoo silminnäkijä

Kaksi autoa rajussa nok­ka­ko­la­ris­sa Muo­nios­sa: seit­se­män ihmistä osal­li­se­na, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti – "Ti­lan­ne oli hyvin vaa­ral­li­nen", kertoo sil­min­nä­ki­jä

02.01.2021 20:21 4