Tieliikenneonnettomuudet
Henkilöauto ajoi ulos lähellä Tornion rajanylityspaikkaa myöhään keskiviikkona – kolme henkilöä kuljetettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos lähellä Tornion ra­jan­yli­tys­paik­kaa myöhään kes­ki­viik­ko­na – kolme hen­ki­löä kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

20.08.2020 06:26 0
Henkilöauto ajautui kaiteeseen Simossa

Hen­ki­lö­au­to ajautui kai­tee­seen Simossa

28.07.2020 19:33 0
Tilaajille
Henkilöauto ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Tervolassa – henkilöt pääsivät omin avuin ulos ajokelvottomaksi romuttuneesta autosta

Hen­ki­lö­au­to ajautui ojaan ja törmäsi puuhun Ter­vo­las­sa – hen­ki­löt pää­si­vät omin avuin ulos ajo­kel­vot­to­mak­si ro­mut­tu­nees­ta autosta

18.07.2020 18:08 0
Rovaniemen teollisuusalueella kylkikolari, toinen henkilöauto pyörähti katolleen – Kolme kävi tarkastuttamassa vointinsa

Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la kyl­ki­ko­la­ri, toinen hen­ki­lö­au­to pyö­räh­ti ka­tol­leen – Kolme kävi tar­kas­tut­ta­mas­sa voin­tin­sa

06.07.2020 13:52 0
Tilaajille

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi toi­siin­sa Po­siol­la

24.06.2020 16:02 0
Tilaajille
Puutavaralastissa ollut rekka ja traktori törmäsivät Sodankylässä

Puu­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka ja trak­to­ri tör­mä­si­vät So­dan­ky­läs­sä

24.06.2020 15:55 0
Tilaajille
Henkilöauto kolaroi Simossa kaiteeseen, Rovaniemellä valopylvääseen

Hen­ki­lö­au­to kolaroi Simossa kai­tee­seen, Ro­va­nie­mel­lä va­lo­pyl­vää­seen

23.06.2020 22:08 0
Tilaajille
Auto syttyi tuleen moottoritien rampissa Nelostiellä – ei henkilövahinkoja

Auto syttyi tuleen moot­to­ri­tien ram­pis­sa Ne­los­tiel­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 14:45 0
Ulosajo Nelostiellä Simon liittymässä – ei henkilövahinkoja

Ulosajo Ne­los­tiel­lä Simon liit­ty­mäs­sä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

13.06.2020 16:51 0
Auto päätyi ojaan katolleen, sairaalakyyti kahdelle – Rovaniemen lauantaiaamuisessa onnettomuudessa epäillään rattijuopumusta

Auto päätyi ojaan ka­tol­leen, sai­raa­la­kyy­ti kah­del­le – Ro­va­nie­men lauan­tai­aa­mui­ses­sa on­net­to­muu­des­sa epäil­lään rat­ti­juo­pu­mus­ta

04.04.2020 08:47 0
Tilaajille
Yksi kuoli nokkakolarissa Posiolla – Lapissa useita tieliikenneonnettomuuksia perjantaina

Yksi kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Po­siol­la – Lapissa useita tie­lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia per­jan­tai­na

13.03.2020 16:01 0
Tilaajille
Monttu rikkoi autoja Nelostiellä Keminmaassa – Silminnäkijä: Yhdeksän autoa vaurioitunut osuttuaan monttuun

Monttu rikkoi autoja Ne­los­tiel­lä Ke­min­maas­sa – Sil­min­nä­ki­jä: Yh­dek­sän autoa vau­rioi­tu­nut osut­tuaan mont­tuun

23.02.2020 19:38 0
Tilaajille
Kaksi nuorta miestä loukkaantui vakavasti tukkirekan ja henkilöauton nok­ka­ko­la­ris­sa Savukoskella – Vaikeakulkuiselle paikalle lähetettiin kolme pelastuskopteria

Kaksi nuorta miestä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti tuk­ki­re­kan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Sa­vu­kos­kel­la – Vai­kea­kul­kui­sel­le pai­kal­le lä­he­tet­tiin kolme pe­las­tus­kop­te­ria

17.02.2020 16:43 0
Tilaajille
Autoilija törmäsi 13-vuotiaaseen pyöräilijään Ivalossa

Au­toi­li­ja törmäsi 13-vuo­tiaa­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa

17.12.2019 16:49 0
Tilaajille
Matkailijat nostavat Lapin onnettomuustilastoja, mutta se ei ole koko totuus – 
Pelastusjohtaja: "Kantaväestöllä parannettavaa turvallisuusasenteissa"

Mat­kai­li­jat nos­ta­vat Lapin on­net­to­muus­ti­las­to­ja, mutta se ei ole koko totuus – Pe­las­tus­joh­ta­ja: "Kan­ta­väes­töl­lä pa­ran­net­ta­vaa tur­val­li­suu­sa­sen­teis­sa"

11.12.2019 18:30 0
Tilaajille