Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tieliikenne
Jos Itämeri sulkeutuu laivaliikenteeltä, kehnossa kunnossa oleva Käsivarrentie on yksi Suomen elämänlangoista

Jos Itämeri sul­keu­tuu lai­va­lii­ken­teel­tä, keh­nos­sa kun­nos­sa oleva Kä­si­var­ren­tie on yksi Suomen elä­män­lan­gois­ta

06.09.2023 14:37 15
Tilaajille
Karavaanari ei aina halua olla kaikkien kaveri – myös puskaparkissa voi toimia vastuullisesti
Kolumni

Ka­ra­vaa­na­ri ei aina halua olla kaik­kien kaveri – myös pus­ka­par­kis­sa voi toimia vas­tuul­li­ses­ti

12.07.2023 05:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ras­kos­ken vaa­ral­li­nen le­väh­dys­paik­ka tulee korjata

12.07.2023 05:00
Kilpisjärvellä on käynyt liikenneonnettomuus lähellä Norjan rajaa

Kil­pis­jär­vel­lä on käynyt lii­ken­ne­on­net­to­muus lähellä Norjan rajaa

01.04.2023 10:42
Tilaajille
Lapissa useita liikenneonnettomuuksia keskiviikon aikana

Lapissa useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia kes­ki­vii­kon aikana

29.03.2023 15:19 2
Tilaajille
Torniossa sattui autojen peräänajo tiistaipäivällä

Tor­nios­sa sattui autojen pe­rään­ajo tiis­tai­päi­väl­lä

28.03.2023 13:28
Tilaajille

Tie Ro­va­nie­men Pe­tä­jäs­kos­kel­la on tänään sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä – syynä be­to­ni­ele­ment­tien nosto

21.03.2022 09:01
Tilaajille
Bensan hinnassa on nyt kymmenen senttiä Venäjän aiheuttamaa sotalisää

Bensan hin­nas­sa on nyt kym­me­nen senttiä Venäjän ai­heut­ta­maa so­ta­li­sää

25.02.2022 19:31 9
Tilaajille
Posion lähes kahden vuoden takaisesta kolarista ei syytteitä – ”Ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi”

Posion lähes kahden vuoden ta­kai­ses­ta ko­la­ris­ta ei syyt­tei­tä – ”Ei ole ole­mas­sa to­den­nä­köi­siä syitä ri­kok­ses­ta epäil­lyn syyl­li­syy­den tueksi”

21.01.2022 09:57
Tilaajille
Tieliikenteessä kuoli viime vuonna viisi lappilaista – loukkaantumisten määrä laski hieman

Tie­lii­ken­tees­sä kuoli viime vuonna viisi lap­pi­lais­ta – louk­kaan­tu­mis­ten määrä laski hieman

20.01.2022 12:46
Tilaajille
Poro liikkuu Helsingissä Kolmostien läheisyydessä – poliisi pyytää ilmoittamaan, jos eläin on joltain karannut

Poro liikkuu Hel­sin­gis­sä Kol­mos­tien lä­hei­syy­des­sä – poliisi pyytää il­moit­ta­maan, jos eläin on joltain ka­ran­nut

07.01.2022 13:35 5
Lapin teillä on sattunut useita onnettomuuksia – ajokeli on huono koko maassa

Lapin teillä on sat­tu­nut useita on­net­to­muuk­sia – ajokeli on huono koko maassa

23.12.2021 20:14
Tilaajille
Säiliöauto kaatui kyljelleen ojaan Ylitorniolla –Valtatie 21 oli suljettu liikenteeltä 12 tuntia

Säi­liö­au­to kaatui kyl­jel­leen ojaan Yli­tor­niol­la –Val­ta­tie 21 oli sul­jet­tu lii­ken­teel­tä 12 tuntia

24.08.2021 21:05 3
Tilaajille

Tie 924 Simon ja Ranuan Nuup­paan välillä aiot­tiin sulkea lii­ken­teel­tä – Sul­ke­mi­nen to­teu­te­taan­kin myö­hem­min

15.08.2021 17:38 4
Tilaajille

Ro­va­nie­men Pe­tä­jäs­kos­kel­la tie on kes­ki­viik­ko­na sul­jet­tu lii­ken­teel­tä – Kier­to­tie Os­saus­kos­ken tai Va­la­jas­kos­ken kautta

10.08.2021 19:41
Tilaajille

Va­lais­tuk­sen kaapeli tipahti alas­päin Ne­los­tiel­lä – Kor­jaus­työt ai­heut­ti­vat ruuhkaa

22.07.2021 20:13
Tilaajille
Kuusi ihmistä loukkaantui Sodankylässä kolmen henkilöauton kolarissa – yksi ajoneuvoista syttyi tuleen, Nelostie oli poikki viisi tuntia

Kuusi ihmistä louk­kaan­tui So­dan­ky­läs­sä kolmen hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa – yksi ajo­neu­vois­ta syttyi tuleen, Ne­los­tie oli poikki viisi tuntia

28.06.2021 19:25
Tilaajille
Valajaskosken voimalaitoksen patosilta on suljettuna liikenteeltä torstain ja perjantain välisenä yönä

Va­la­jas­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­sil­ta on sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yönä

03.06.2021 21:13
Tilaajille

Kemin ja Simon välillä kulkee tors­tai-il­ta­na eri­kois­kul­je­tus – Lii­ken­ne rei­til­lä py­säy­te­tään ajoit­tain

03.06.2021 18:38
Tilaajille
Auto ajautui ulos tieltä ja päätyi kyljelleen ojaan Tervolassa – Autoon virtasi vettä ojasta, kuljettaja ei päässyt ulos

Auto ajautui ulos tieltä ja päätyi kyl­jel­leen ojaan Ter­vo­las­sa – Autoon virtasi vettä ojasta, kul­jet­ta­ja ei päässyt ulos

04.05.2021 12:53
Tilaajille