Koronavirus: Kit­ti­lä­läi­seen hoi­va­ko­tiin vie­rai­lu­kiel­to, vi­ruk­sel­le voinut al­tis­tua Kit­ti­län Nes­teel­lä ja Levin kyl­py­läs­sä

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Tieliikenne
Viimeisin 4 tuntia

Va­lais­tuk­sen kaapeli tipahti alas­päin Ne­los­tiel­lä – Kor­jaus­työt ai­heut­ti­vat ruuhkaa

20:13
Tilaajille
Vanhemmat

Kuusi ihmistä louk­kaan­tui So­dan­ky­läs­sä kolmen hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa – yksi ajo­neu­vois­ta syttyi tuleen, Ne­los­tie oli poikki viisi tuntia

28.06.2021 19:25
Tilaajille

Va­la­jas­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen pa­to­sil­ta on sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yönä

03.06.2021 21:13
Tilaajille

Kemin ja Simon välillä kulkee tors­tai-il­ta­na eri­kois­kul­je­tus – Lii­ken­ne rei­til­lä py­säy­te­tään ajoit­tain

03.06.2021 18:38
Tilaajille

Auto ajautui ulos tieltä ja päätyi kyl­jel­leen ojaan Ter­vo­las­sa – Autoon virtasi vettä ojasta, kul­jet­ta­ja ei päässyt ulos

04.05.2021 12:53
Tilaajille

No­peus­ra­joi­tuk­sia alen­ne­taan tänään ti­la­päi­ses­ti eri puo­lil­la Suomea jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen takia – koskee Lapissa val­ta­tie 21:stä välillä Muo­nio–­Kil­pis­jär­vi

27.04.2021 08:49

Mat­kai­lu­au­to jäi roik­ku­maan sil­lan­kai­teel­le tyhjän päälle Kal­lio­sal­mes­sa Ke­mi­jär­vel­lä, tie on jälleen auki lii­ken­teel­le – Katso video

14.04.2021 13:53 4
Tilaajille

Rek­ko­jen nauha Kemin teh­das­työ­maal­le pitenee koko ajan – Tois­tai­sek­si on sel­vit­ty ilman on­net­to­muuk­sia, mutta kou­lu­rei­tin tur­val­li­suus on huo­let­ta­nut

09.04.2021 18:30 5
Tilaajille

So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa Py­hä-Luos­ton­tien ris­teyk­ses­sä ta­pah­tui kahden auton nok­ka­ko­la­ri – tie on jälleen käy­tös­sä

26.02.2021 19:12
Tilaajille

Lapissa sattui viime vuonna 14 kuo­le­maan joh­ta­nut­ta tie­lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta

29.01.2021 10:31
Tilaajille

Kaksi autoa kolaroi So­dan­ky­läs­sä – Pe­las­ta­jat ir­rot­ti­vat kolme hen­ki­löä pois au­tois­ta, tie sul­jet­tu­na lii­ken­teel­tä

22.01.2021 13:29
Tilaajille

Korona vei Lapin teiltä joka kym­me­nen­nen auton, kun mat­kai­lu sakkasi ja ihmiset siir­tyi­vät etä­töi­hin

22.01.2021 06:30 2
Tilaajille

Tor­nios­sa ta­pah­tui kul­jet­ta­jan kuo­le­maan joh­ta­nut lii­ken­ne­on­net­to­muus – Auto ajautui tun­te­mat­to­mas­ta syystä moot­to­ri­tien sil­ta­pi­la­riin

13.01.2021 14:40
Tilaajille

Mo­po­au­to alkaa olla out, trak­to­ri­mön­ki­jä sen sijaan in – nuo­ri­son suo­sik­ki­vär­kit ovat ko­ke­mat­to­mal­le äk­ki­näi­siä kul­ku­pe­le­jä

03.01.2021 06:30
Tilaajille

Tiellä 21 Kan­gos­jär­ven ja Ta­po­jär­ven välillä nos­tet­tiin ras­kas­ta ajo­neu­voa – tilanne ohi

18.12.2020 22:00
Tilaajille

Poliisi ta­voit­ti kor­tit­to­mia, epäil­ty­jä huu­me­kus­ke­ja lii­ken­tees­tä Kemissä

06.12.2020 12:13
Tilaajille

Kor­ti­ton kuski autoili huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na Tor­nios­sa

05.12.2020 09:56
Tilaajille

Tilanne ohi: Tiellä 78 Ro­va­nie­men ja Ranuan välillä Pa­lo­vaa­ras­ta Por­ti­mon­sal­men suun­taan nos­tet­tiin ras­kas­ta ajo­neu­voa

20.11.2020 21:38

"Pi­de­tään peli- ja ke­li­va­rat kun­nos­sa lii­ken­tees­sä" – Tie­lii­ken­ne­kes­kus toivoo malttia au­to­lii­ken­tee­seen tors­tain vaih­te­le­vas­sa säässä

18.11.2020 20:07
Tilaajille

Tilanne on toinen kuin uu­ti­sis­ta voisi luulla: Nuoret kul­jet­ta­jat ai­heut­ti­vat vä­hem­män kuo­lon­ko­la­rei­ta kuin koskaan

08.10.2020 08:33