Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Posio
Viikko
"Voimaloista kuuluu monenlaista ääntä, mutta minusta se ei ole häiritsevää" – Posiolla avattiin tuulipuisto,  uusien hankkeiden suunnitteluun vaikuttaa myös turvallisuustilanteen muutos

"Voi­ma­lois­ta kuuluu mo­nen­lais­ta ääntä, mutta minusta se ei ole häi­rit­se­vää" – Po­siol­la avat­tiin tuu­li­puis­to,  uusien hank­kei­den suun­nit­te­luun vai­kut­taa myös tur­val­li­suus­ti­lan­teen muutos

29.09.2023 19:15 6
Tilaajille
"Silloin räjähti rengas ja rupesi näkymään liekkejä" – rekan lavetin akselistossa tulipalo kesken ajon Posion Pernussa

"Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – rekan lavetin ak­se­lis­tos­sa tu­li­pa­lo kesken ajon Posion Per­nus­sa

27.09.2023 19:09 1
Tilaajille

Posion Sir­niö­joen silta kun­nos­te­taan – tie sul­jet­tu ainakin viikon ajan

25.09.2023 09:48
Tilaajille
Vanhemmat
Posiolla paloi kaksi rakennusta ja kolme autoa

Po­siol­la paloi kaksi ra­ken­nus­ta ja kolme autoa

23.09.2023 19:29
Tilaajille
60 000 euron taide-elementin asennustyöt yllättivät – Posion kiertoliittymän valtavan taideteoksen julkaisu siirtyy ensi kesään

60 000 euron tai­de-ele­men­tin asen­nus­työt yl­lät­ti­vät – Posion kier­to­liit­ty­män val­ta­van tai­de­teok­sen jul­kai­su siirtyy ensi kesään

11.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Tältä näyttää Posion Livojärven iglukylä-hanke nyt – rakennustyöt käynnissä, kymmenen lasi-iglun perustat valmiina

Tältä näyttää Posion Li­vo­jär­ven ig­lu­ky­lä-han­ke nyt – ra­ken­nus­työt käyn­nis­sä, kym­me­nen la­si-ig­lun pe­rus­tat val­mii­na

31.08.2023 13:04 10
Tilaajille
Koirapuiston perustamista esitetään toistamiseen Posiolle – aloitteen tekijä ehdottaa kuntaa hankkeen toteuttajaksi

Koi­ra­puis­ton pe­rus­ta­mis­ta esi­te­tään tois­ta­mi­seen Po­siol­le – aloit­teen tekijä eh­dot­taa kuntaa hank­keen to­teut­ta­jak­si

29.08.2023 13:32 1
Tilaajille
Posion keskustassa liikkui karhu – pariskunta kertoo karhun yöllisestä vierailusta kotipihalla

Posion kes­kus­tas­sa liikkui karhu – pa­ris­kun­ta kertoo karhun yöl­li­ses­tä vie­rai­lus­ta ko­ti­pi­hal­la

14.08.2023 14:20 11
Tilaajille
Lapissa tehty havaintoja runsaasta sinilevästä

Lapissa tehty ha­vain­to­ja run­saas­ta si­ni­le­väs­tä

28.07.2023 10:50
Tilaajille
Venla Taulavuori ja Jere Pajunen singahtivat kärkeen Koillismaan rastipäivillä

Venla Tau­la­vuo­ri ja Jere Pajunen sin­gah­ti­vat kärkeen Koil­lis­maan ras­ti­päi­vil­lä

22.07.2023 13:43
Tilaajille
Mökki tuhoutui tulipalossa Posiolla – syttymissyyksi epäillään kaasupullon vuotoa

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään kaa­su­pul­lon vuotoa

21.07.2023 20:50
Tilaajille
Anu Tuomisto ja Topias Helminen kärkeen Posiolla

Anu Tuo­mis­to ja Topias Hel­mi­nen kärkeen Po­siol­la

21.07.2023 20:11
Tilaajille
Suolijärvien säännöstely puhutti Posion muikkumarkkinoilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­li­jär­vien sään­nös­te­ly puhutti Posion muik­ku­mark­ki­noil­la

18.07.2023 20:30
Nuorisojoukko heitteli autoa kananmunilla Rovaniemellä – Lapin poliisilla kiirettä myös rattijuopumusten kanssa

Nuo­ri­so­jouk­ko heit­te­li autoa ka­nan­mu­nil­la Ro­va­nie­mel­lä – Lapin po­lii­sil­la kii­ret­tä myös rat­ti­juo­pu­mus­ten kanssa

17.07.2023 16:44
Tilaajille
Sallan ja Posion rajakylillä tavoitteena järjestää yhteistä toimintaa kyläläisten iloksi – Piste kollektiivin Kuninkaalliset juhlat keräsivät salin täyteen katsojia

Sallan ja Posion ra­ja­ky­lil­lä ta­voit­tee­na jär­jes­tää yh­teis­tä toi­min­taa ky­lä­läis­ten iloksi – Piste kol­lek­tii­vin Ku­nin­kaal­li­set juhlat ke­rä­si­vät salin täyteen kat­so­jia

16.07.2023 16:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutki valituksia Posion, Sallan ja Kuusamon malminetsintäluvista

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus ei tutki va­li­tuk­sia Posion, Sallan ja Kuu­sa­mon mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

10.07.2023 11:52 1
Tilaajille
Lapissa tehty kesän ensimmäiset sinilevähavainnot – Kittilän Kallon Syväjärvessä paljon sinilevää

Lapissa tehty kesän en­sim­mäi­set si­ni­le­vä­ha­vain­not – Kit­ti­län Kallon Sy­vä­jär­ves­sä paljon si­ni­le­vää

06.07.2023 09:08
Tilaajille
Kalastamaan lähtenyt mies löydettiin hukkuneena Posiolta

Ka­las­ta­maan läh­te­nyt mies löy­det­tiin huk­ku­nee­na Po­siol­ta

30.06.2023 10:04
Tilaajille
Sinilevää löytyi jo Posion Yli-Kitkalta – havainnot ovat kaksinkertaistuneet lämpimän sään seurauksena

Si­ni­le­vää löytyi jo Posion Yli-Kit­kal­ta – ha­vain­not ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet läm­pi­män sään seu­rauk­se­na

29.06.2023 13:49
Tilaajille