Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Museot
Museomaailmaan sijoittuva uusi saamelaiselokuva Máhccan – kotiinpaluu lähtee Suomen kiertueelle

Mu­seo­maail­maan si­joit­tu­va uusi saa­me­lais­elo­ku­va Máhccan – ko­tiin­pa­luu lähtee Suomen kier­tueel­le

19.09.2023 15:00
Tilaajille
Taide kasvattaa – taitoja ja tunteita
Kolumni

Taide kas­vat­taa – taitoja ja tun­tei­ta

03.08.2023 06:12
Kittilän fantastisen realistin perintö  – uudet sukupolvet löytävät Kalervo Palsan taiteen uudestaan ja uudestaan

Kit­ti­län fan­tas­ti­sen rea­lis­tin perintö  – uu­det su­ku­pol­vet löy­tä­vät Kalervo Palsan taiteen uu­des­taan ja uu­des­taan

08.07.2023 16:15 1
Rovaniemen lääninhallituksen kortteli aiotaan tyhjentää – muualla Suomessa läänien perintöä on kaupattu henkilökunnalle ja kannettu roskiin

Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li aiotaan tyh­jen­tää – muualla Suo­mes­sa läänien pe­rin­töä on kau­pat­tu hen­ki­lö­kun­nal­le ja kan­net­tu roskiin

08.07.2023 05:00 25
Tilaajille
Kittilän Palsa-museo täytti kymmenen vuotta – taiteilijaa muistetaan juhlapäivänä heinäkuussa

Kit­ti­län Pal­sa-mu­seo täytti kym­me­nen vuotta – tai­tei­li­jaa muis­te­taan juh­la­päi­vä­nä hei­nä­kuus­sa

22.06.2023 21:39 2
Tilaajille
Miten käy Kaarina-mummon Amerikan matkan? – Kittilän kotiseutumuseon pihapiiriin on rakennettu ainutlaatuinen pakopeli

Miten käy Kaa­ri­na-mum­mon Ame­ri­kan matkan? – Kit­ti­län ko­ti­seu­tu­mu­seon pi­ha­pii­riin on ra­ken­net­tu ai­nut­laa­tui­nen pa­ko­pe­li

18.06.2023 20:30
Tilaajille
Ala-Ponkun erämaatilalla eletään Moskun aikaa – sodankyläläiselle Tapani Hietaselle pihapiiri on tuttu jo lapsuudesta

Ala-Pon­kun erä­maa­ti­lal­la eletään Moskun aikaa – so­dan­ky­lä­läi­sel­le Tapani Hie­ta­sel­le pi­ha­pii­ri on tuttu jo lap­suu­des­ta

17.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Lapin metsämuseolla hakataan puita, rakennetaan tapahtuma-aukio ja toiminta muutetaan ympärivuotiseksi – museo tahtoo tavoittaa matkailijat tulevana talvikautena

Lapin met­sä­mu­seol­la ha­ka­taan puita, ra­ken­ne­taan ta­pah­tu­ma-au­kio ja toi­min­ta muu­te­taan ym­pä­ri­vuo­ti­sek­si – museo tahtoo ta­voit­taa mat­kai­li­jat tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na

12.05.2023 14:39
Tilaajille
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

17.04.2023 17:30
Tilaajille
Mia Greenin korvaamaton valokuvakokoelma voi muuttaa turvaan Tornioon

Mia Greenin kor­vaa­ma­ton va­lo­ku­va­ko­koel­ma voi muuttaa turvaan Tor­nioon

14.04.2023 17:02
Tilaajille
Mestari museossa
Kolumni

Mestari mu­seos­sa

30.03.2023 06:50
Rovaniemen museoille perustetaan yhteinen kokoelmavarasto – sinne on tarkoitus siirtää muun muassa sata paria suksia

Ro­va­nie­men mu­seoil­le pe­rus­te­taan yh­tei­nen ko­koel­ma­va­ras­to – sinne on tar­koi­tus siirtää muun muassa sata paria suksia

02.03.2023 15:55
Tilaajille
Työssä saa olla luova – torniolainen museomestari Mikko Saarenpää tekee vaikka jokiveneen tai kirkon koristepylväät, jos näyttelyyn sellaisia tarvitaan

Työssä saa olla luova – tor­nio­lai­nen mu­seo­mes­ta­ri Mikko Saa­ren­pää tekee vaikka jo­ki­ve­neen tai kirkon ko­ris­te­pyl­väät, jos näyt­te­lyyn sel­lai­sia tar­vi­taan

17.02.2023 17:32
Tilaajille
Lapin museoiden järjestämät etäkahvit on ehdolla Vuoden museoviestintäteoksi

Lapin mu­seoi­den jär­jes­tä­mät etä­kah­vit on ehdolla Vuoden mu­seo­vies­tin­tä­teok­si

17.02.2023 11:24
Tilaajille
Kemijokivarren naiset jatkoivat sukunsa nimeä ja olivat korkeassa asemassa 1800-luvun alkupuolella – Arktikumin kapioarkkunäyttely avaa "wäkewien waimojen" tarinoita

Ke­mi­jo­ki­var­ren naiset jat­koi­vat sukunsa nimeä ja olivat kor­keas­sa ase­mas­sa 1800-lu­vun al­ku­puo­lel­la – Ark­ti­ku­min ka­pio­ark­ku­näyt­te­ly avaa "wä­ke­wien wai­mo­jen" ta­ri­noi­ta

07.02.2023 11:41
Tilaajille
Yhdessä koottu – Sarjamaisen kerronnan inspiroima Ding Dong -näyttely esittelee nykytaidetta Rovaniemen taidemuseossa

Yhdessä koottu – ­Sar­ja­mai­sen ker­ron­nan ins­pi­roi­ma Ding Dong -näyt­te­ly esit­te­lee ny­ky­tai­det­ta Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa

03.02.2023 17:34
Tilaajille
Siidassa vieraili viime vuonna 55 000 näyttelykävijää –  pandemian jälkeinen matkailun elpyminen kasvatti ulkomaalaisten osuutta

Sii­das­sa vie­rai­li viime vuonna 55 000 näyt­te­ly­kä­vi­jää – pan­de­mian jäl­kei­nen mat­kai­lun el­py­mi­nen kas­vat­ti ul­ko­maa­lais­ten osuutta

16.01.2023 15:39
Tilaajille
Nykytaiteen professori Maaretta Jaukkuri lahjoitti Aineen taidemuseolle yli sadan teoksen taidekokoelman – "Ainutlaatuinen ja monin tavoin merkittävä kokoelma"

Ny­ky­tai­teen pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri lah­joit­ti Aineen tai­de­mu­seol­le yli sadan teoksen tai­de­ko­koel­man – "Ai­nut­laa­tui­nen ja monin tavoin mer­kit­tä­vä ko­koel­ma"

10.01.2023 09:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­vo­mu­seo puuttuu Suo­mes­ta

15.12.2022 05:00
Tilaajille
Museot haluavat riisua pois turhan tärkeilyn – "Ei tarvitse istua hipihiljaa, niin kuin tikku kakassa", sanoo Raahen museon johtaja Eija Turunen

Museot ha­lua­vat riisua pois turhan tär­kei­lyn – "Ei tar­vit­se istua hi­pi­hil­jaa, niin kuin tikku ka­kas­sa", sanoo Raahen museon johtaja Eija Turunen

26.11.2022 08:00 1
Tilaajille