Kysely: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ei halua Suomen tai­pu­van Turkin eh­toi­hin Na­to–­jä­se­nyy­del­le, kertoo HS

Naton huippukokous: Suomen, Ruotsin ja Turkin joh­ta­jat ta­paa­vat tiis­tai­na

Kolumni: Mitä ja kenen pitää pyytää an­teek­si

Museot
Uutuutena Myllytontun polku – Rovaniemen kotiseutumuseon kesä alkaa tänään

Uu­tuu­te­na Myl­ly­ton­tun polku – Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seon kesä alkaa tänään

01.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Saamelaismuseo Siidan mittava remontti valmistui – museo ja uusi näyttely avataan kesäkuun alussa

Saa­me­lais­mu­seo Siidan mittava re­mont­ti val­mis­tui – museo ja uusi näyt­te­ly avataan ke­sä­kuun alussa

16.05.2022 11:45
Tilaajille
Kansallismuseon Kotiinpaluu-näyttelyssä etäkierros –  taiteilija Lada Suomenrinne esittelee omat kohokohtansa saamelaisesineiden näyttelystä

Kan­sal­lis­mu­seon Ko­tiin­pa­luu-näyt­te­lys­sä etä­kier­ros –  tai­tei­li­ja Lada Suo­men­rin­ne esit­te­lee omat ko­ho­koh­tan­sa saa­me­lais­esi­nei­den näyt­te­lys­tä

04.02.2022 09:00
Tilaajille
Kemin ja Tornion museoiden kävijämäärät kohosivat viimevuonna

Kemin ja Tornion mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ko­ho­si­vat vii­me­vuon­na

05.01.2022 15:13
Taiteella on kysyntää myös poikkeusaikana – Aineen taidemuseon johtaja pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa

Tai­teel­la on ky­syn­tää myös poik­keus­ai­ka­na – Aineen tai­de­mu­seon johtaja pitää tär­keä­nä tii­vis­tä yh­teis­työ­tä alueen eri kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den kanssa

19.12.2021 17:15
Tilaajille
Kemijärven museotalossa yhdistyisivät eri teemat – saman katon alla esiteltäisiin metsätöitä, uittoa ja jälleenrakennusaikaa

Ke­mi­jär­ven mu­seo­ta­los­sa yh­dis­tyi­si­vät eri teemat – saman katon alla esi­tel­täi­siin met­sä­töi­tä, uittoa ja jäl­leen­ra­ken­nus­ai­kaa

14.11.2021 15:33 1
Tilaajille
Norjan Vesisaaressa avattiin uusi Kveenimuseo – Museo pyrkii edistämään suomalaisperäisen väestön tietoisuutta juuristaan ja kielestään

Norjan Ve­si­saa­res­sa avat­tiin uusi Kvee­ni­mu­seo – Museo pyrkii edis­tä­mään suo­ma­lais­pe­räi­sen väestön tie­toi­suut­ta juu­ris­taan ja kie­les­tään

28.08.2021 18:00 4
Tilaajille
Reikätuolin tarkoitus kiinnostaa Savupirtti-kävijöitä -  isovanhempien kannattaisi käyttää lapsenlapsiaan museoissa

Rei­kä­tuo­lin tar­koi­tus kiin­nos­taa Sa­vu­pirt­ti-kä­vi­jöi­tä - iso­van­hem­pien kan­nat­tai­si käyttää lap­sen­lap­siaan mu­seois­sa

06.08.2021 10:29
Lapin metsämuseosta suunnitellaan metsäolohuonetta – "Täällä olevaa kulttuuriperintöä pitää vaalia"

Lapin met­sä­mu­seos­ta suun­ni­tel­laan met­sä­olo­huo­net­ta – "­Tääl­lä olevaa kult­tuu­ri­pe­rin­töä pitää vaalia"

04.08.2021 18:00 5
Tilaajille
120-vuotiasta majakkalaiva Kemiä kunnostetaan

120-vuo­tias­ta ma­jak­ka­lai­va Kemiä kun­nos­te­taan

29.07.2021 10:30
Talkoohenki ei olekaan kuollut – Tervolassa on pantu kotiseutumuseota kuntoon jo yli 2200 talkootunnin voimin

Tal­koo­hen­ki ei olekaan kuollut – Ter­vo­las­sa on pantu ko­ti­seu­tu­mu­seo­ta kuntoon jo yli 2200 tal­koo­tun­nin voimin

01.07.2021 17:31 1
Tilaajille
Siidan 20 miljoonan laajennus puolivälissä, päärakennus sai siivet kokoelmille ja ravintolalle

Siidan 20 mil­joo­nan laa­jen­nus puo­li­vä­lis­sä, pää­ra­ken­nus sai siivet ko­koel­mil­le ja ra­vin­to­lal­le

25.05.2021 18:30
Tilaajille
Rovaniemen kotiseutumuseo ottaa Kansainvälisenä museopäivänä varaslähdön kesään

Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seo ottaa Kan­sain­vä­li­se­nä mu­seo­päi­vä­nä va­ras­läh­dön kesään

14.05.2021 09:05 1
Erämuseosta toivotaan uutta houkutinta – Rovaniemi olisi valmis satsaamaan yli 10 miljoonaa euroa

Erä­mu­seos­ta toi­vo­taan uutta hou­ku­tin­ta – Ro­va­nie­mi olisi valmis sat­saa­maan yli 10 mil­joo­naa euroa

06.05.2021 06:30 18
Tilaajille
Erämuseolla on liian iso hintalappu – "Rovaniemellä ei ole edellytyksiä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erä­mu­seol­la on liian iso hin­ta­lap­pu – "Ro­va­nie­mel­lä ei ole edel­ly­tyk­siä"

29.04.2021 08:56 5
Tilaajille
Kemin museoille valtionavustusta #MuistojeniValtakatu-hankkeeseen – hankkeessa kerätään kemiläisten nuoruusmuistoja Valtakadun varrelta

Kemin mu­seoil­le val­tion­avus­tus­ta #Muis­to­je­ni­Val­ta­ka­tu-hank­kee­seen – hank­kees­sa ke­rä­tään ke­mi­läis­ten nuo­ruus­muis­to­ja Val­ta­ka­dun var­rel­ta

22.04.2021 18:34
Tilaajille

Ter­vo­lan ja Simon mu­seoil­le avus­tus­ta kat­to­jen kor­jauk­seen

14.04.2021 12:41
Perinneväellä meni Tervolassa sukset ristiin – puolet Museoseuran johtokunnasta jätti tehtävänsä

Pe­rin­ne­väel­lä meni Ter­vo­las­sa sukset ristiin – puolet Mu­seo­seu­ran joh­to­kun­nas­ta jätti teh­tä­vän­sä

23.03.2021 10:22 1
Tilaajille
Erä- ja luontokulttuurimuseosta kiinnostuneiden kuntien määrä yllätti – Lappilaiskunnista Sodankylä ja Rovaniemi hakijoiden joukossa

Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta kiin­nos­tu­nei­den kuntien määrä yllätti – Lap­pi­lais­kun­nis­ta So­dan­ky­lä ja Ro­va­nie­mi ha­ki­joi­den jou­kos­sa

02.02.2021 10:01
Tilaajille
Kotimaan matkailijat löysivät Rovaniemen taidemuseon – kävijämäärä pysyi hyvänä koronasta huolimatta

Ko­ti­maan mat­kai­li­jat löy­si­vät Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon – kä­vi­jä­mää­rä pysyi hyvänä ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

20.01.2021 16:03