Luppo: Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta

Tähtijuttu: Ro­va­nie­me­läi­nen Juha Salla löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Museot
Yhdessä koottu – Sarjamaisen kerronnan inspiroima Ding Dong -näyttely esittelee nykytaidetta Rovaniemen taidemuseossa

Yhdessä koottu – ­Sar­ja­mai­sen ker­ron­nan ins­pi­roi­ma Ding Dong -näyt­te­ly esit­te­lee ny­ky­tai­det­ta Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa

03.02.2023 17:34
Tilaajille
Siidassa vieraili viime vuonna 55 000 näyttelykävijää –  pandemian jälkeinen matkailun elpyminen kasvatti ulkomaalaisten osuutta

Sii­das­sa vie­rai­li viime vuonna 55 000 näyt­te­ly­kä­vi­jää – pan­de­mian jäl­kei­nen mat­kai­lun el­py­mi­nen kas­vat­ti ul­ko­maa­lais­ten osuutta

16.01.2023 15:39
Tilaajille
Nykytaiteen professori Maaretta Jaukkuri lahjoitti Aineen taidemuseolle yli sadan teoksen taidekokoelman – "Ainutlaatuinen ja monin tavoin merkittävä kokoelma"

Ny­ky­tai­teen pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri lah­joit­ti Aineen tai­de­mu­seol­le yli sadan teoksen tai­de­ko­koel­man – "Ai­nut­laa­tui­nen ja monin tavoin mer­kit­tä­vä ko­koel­ma"

10.01.2023 09:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­vo­mu­seo puuttuu Suo­mes­ta

15.12.2022 05:00
Tilaajille
Museot haluavat riisua pois turhan tärkeilyn – "Ei tarvitse istua hipihiljaa, niin kuin tikku kakassa", sanoo Raahen museon johtaja Eija Turunen

Museot ha­lua­vat riisua pois turhan tär­kei­lyn – "Ei tar­vit­se istua hi­pi­hil­jaa, niin kuin tikku ka­kas­sa", sanoo Raahen museon johtaja Eija Turunen

26.11.2022 08:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä korotetaan Arktikumin ja Korundin museoiden lippujen hintoja

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­te­taan Ark­ti­ku­min ja Ko­run­din mu­seoi­den lip­pu­jen hintoja

28.09.2022 19:07 1
Tilaajille
Kemin museoissa ja Tornion Aineen taidemuseossa vilkkaat kesäkuukaudet

Kemin mu­seois­sa ja Tornion Aineen tai­de­mu­seos­sa vilk­kaat ke­sä­kuu­kau­det

15.09.2022 09:41
Kemin museoissa vilkkaat kesäkuukaudet - asiakasmäärät kasvoivat lähes 40 prosenttia

Kemin mu­seois­sa vilk­kaat ke­sä­kuu­kau­det - asia­kas­mää­rät kas­voi­vat lähes 40 pro­sent­tia

06.09.2022 12:58
Tilaajille
Vierailu noitavainojen äärelle puistattaa – onko ihminen oppinut mitään?
Kolumni

Vie­rai­lu noi­ta­vai­no­jen äärelle puis­tat­taa – onko ihminen oppinut mitään?

15.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Enontekiön kotiseutumuseo toimii tärkeänä tapahtumapaikkana ja kertoo tarinoita satojen vuosien takaa – paikalle tuodut rakennukset säästyivät Lapin polttamiselta

Enon­te­kiön ko­ti­seu­tu­mu­seo toimii tär­keä­nä ta­pah­tu­ma­paik­ka­na ja kertoo ta­ri­noi­ta satojen vuosien takaa – ­pai­kal­le tuodut ra­ken­nuk­set sääs­tyi­vät Lapin polt­ta­mi­sel­ta

09.08.2022 15:25
Tilaajille
Majakkalaiva Kemi sai uuden elämän Kotkassa – Ajoksen sataman työjuhta on ainoa museoon pelastettu majakka-alus

Ma­jak­ka­lai­va Kemi sai uuden elämän Kot­kas­sa – Ajoksen sataman työ­juh­ta on ainoa museoon pe­las­tet­tu ma­jak­ka-alus

30.07.2022 06:30
Tilaajille
Kemin Kähertäjämuseon maailmanlaajuisesti merkittävä kokoelma kasvoi Elsa Arennon esineistöllä

Kemin Kä­her­tä­jä­mu­seon maail­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­vä ko­koel­ma kasvoi Elsa Arennon esi­neis­töl­lä

22.07.2022 13:52
Kampaajien kuningattaren esineistölle koti – Elsa Arennon kampaamoesineitä Kähertäjämuseolle

Kam­paa­jien ku­nin­gat­ta­ren esi­neis­töl­le koti – Elsa Arennon kam­paa­mo­esi­nei­tä Kä­her­tä­jä­mu­seol­le

06.07.2022 17:13
Tilaajille
Museoliiton tunnustus Mikko Saarenpäälle

Mu­seo­lii­ton tun­nus­tus Mikko Saa­ren­pääl­le

29.06.2022 15:49
Museoliiton korkein tunnustuksenosoitus Aineen taidemuseon ja Tornionlaakson museon museomestari Mikko Saarenpäälle

Mu­seo­lii­ton korkein tun­nus­tuk­sen­osoi­tus Aineen tai­de­mu­seon ja Tor­nion­laak­son museon mu­seo­mes­ta­ri Mikko Saa­ren­pääl­le

28.06.2022 16:14 1
Tilaajille
Uutuutena Myllytontun polku – Rovaniemen kotiseutumuseon kesä alkaa tänään

Uu­tuu­te­na Myl­ly­ton­tun polku – Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seon kesä alkaa tänään

01.06.2022 06:00 1
Tilaajille
Saamelaismuseo Siidan mittava remontti valmistui – museo ja uusi näyttely avataan kesäkuun alussa

Saa­me­lais­mu­seo Siidan mittava re­mont­ti val­mis­tui – museo ja uusi näyt­te­ly avataan ke­sä­kuun alussa

16.05.2022 11:45
Tilaajille
Kansallismuseon Kotiinpaluu-näyttelyssä etäkierros –  taiteilija Lada Suomenrinne esittelee omat kohokohtansa saamelaisesineiden näyttelystä

Kan­sal­lis­mu­seon Ko­tiin­pa­luu-näyt­te­lys­sä etä­kier­ros –  tai­tei­li­ja Lada Suo­men­rin­ne esit­te­lee omat ko­ho­koh­tan­sa saa­me­lais­esi­nei­den näyt­te­lys­tä

04.02.2022 09:00
Tilaajille
Kemin ja Tornion museoiden kävijämäärät kohosivat viimevuonna

Kemin ja Tornion mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ko­ho­si­vat vii­me­vuon­na

05.01.2022 15:13
Taiteella on kysyntää myös poikkeusaikana – Aineen taidemuseon johtaja pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa

Tai­teel­la on ky­syn­tää myös poik­keus­ai­ka­na – Aineen tai­de­mu­seon johtaja pitää tär­keä­nä tii­vis­tä yh­teis­työ­tä alueen eri kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den kanssa

19.12.2021 17:15
Tilaajille