Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Museot
Kansallismuseo vierailee Tornionlaakson museossa  helmikuussa – mukana klassikoita viimeisten 8 000 vuoden ajalta

Kan­sal­lis­mu­seo vie­rai­lee Tor­nion­laak­son mu­seos­sa hel­mi­kuus­sa – mukana klas­si­koi­ta vii­meis­ten 8 000 vuoden ajalta

07.02.2024 17:59
Tilaajille
Tankavaaran Kultamuseon uudeksi museonjohtajaksi valittiin Anna-Kaisa Ek

Tan­ka­vaa­ran Kul­ta­mu­seon uudeksi mu­seon­joh­ta­jak­si va­lit­tiin An­na-Kai­sa Ek

25.01.2024 19:55
Tilaajille
Saamelaismuseo Siidassa ennätysmäärä kävijöitä viime vuonna

Saa­me­lais­mu­seo Sii­das­sa en­nä­tys­mää­rä kä­vi­jöi­tä viime vuonna

08.01.2024 10:05
Tilaajille
Kemin museoiden kävijämäärissä jälleen kasvua

Kemin mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­ris­sä jälleen kasvua

05.01.2024 14:14
Tilaajille
Tornion museoilla hyvä vuosi

Tornion mu­seoil­la hyvä vuosi

30.12.2023 12:37
Pölyisiä mielikuvia käymättömyydestä
Kolumni

Pö­lyi­siä mie­li­ku­via käy­mät­tö­myy­des­tä

30.11.2023 05:51
Àile Aikio tutkii väitöskirjassaan, minkälaista on saamelainen museoajattelu ja -työ

Àile Aikio tutkii väi­tös­kir­jas­saan, min­kä­lais­ta on saa­me­lai­nen mu­seoa­jat­te­lu ja -työ

29.11.2023 11:37
Tilaajille
Ruotsalainen power metal -yhtye Sabatonin elokuva Tornionlaakson museoon

Ruot­sa­lai­nen power metal -yhtye Sa­ba­to­nin elokuva Tor­nion­laak­son museoon

06.11.2023 15:49
Museomaailmaan sijoittuva uusi saamelaiselokuva Máhccan – kotiinpaluu lähtee Suomen kiertueelle

Mu­seo­maail­maan si­joit­tu­va uusi saa­me­lai­se­lo­ku­va Máhccan – ko­tiin­pa­luu lähtee Suomen kier­tueel­le

19.09.2023 15:00
Tilaajille
Taide kasvattaa – taitoja ja tunteita
Kolumni

Taide kas­vat­taa – taitoja ja tun­tei­ta

03.08.2023 06:12
Kittilän fantastisen realistin perintö  – uudet sukupolvet löytävät Kalervo Palsan taiteen uudestaan ja uudestaan

Kit­ti­län fan­tas­ti­sen rea­lis­tin perintö  – uu­det su­ku­pol­vet löy­tä­vät Kalervo Palsan taiteen uu­des­taan ja uu­des­taan

08.07.2023 16:15 1
Rovaniemen lääninhallituksen kortteli aiotaan tyhjentää – muualla Suomessa läänien perintöä on kaupattu henkilökunnalle ja kannettu roskiin

Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li aiotaan tyh­jen­tää – muualla Suo­mes­sa läänien pe­rin­töä on kau­pat­tu hen­ki­lö­kun­nal­le ja kan­net­tu roskiin

08.07.2023 05:00 25
Tilaajille
Kittilän Palsa-museo täytti kymmenen vuotta – taiteilijaa muistetaan juhlapäivänä heinäkuussa

Kit­ti­län Pal­sa-mu­seo täytti kym­me­nen vuotta – tai­tei­li­jaa muis­te­taan juh­la­päi­vä­nä hei­nä­kuus­sa

22.06.2023 21:39 2
Tilaajille
Miten käy Kaarina-mummon Amerikan matkan? – Kittilän kotiseutumuseon pihapiiriin on rakennettu ainutlaatuinen pakopeli

Miten käy Kaa­ri­na-mum­mon Ame­ri­kan matkan? – Kit­ti­län ko­ti­seu­tu­mu­seon pi­ha­pii­riin on ra­ken­net­tu ai­nut­laa­tui­nen pa­ko­pe­li

18.06.2023 20:30
Tilaajille
Ala-Ponkun erämaatilalla eletään Moskun aikaa – sodankyläläiselle Tapani Hietaselle pihapiiri on tuttu jo lapsuudesta

Ala-Pon­kun erä­maa­ti­lal­la eletään Moskun aikaa – so­dan­ky­lä­läi­sel­le Tapani Hie­ta­sel­le pi­ha­pii­ri on tuttu jo lap­suu­des­ta

17.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Lapin metsämuseolla hakataan puita, rakennetaan tapahtuma-aukio ja toiminta muutetaan ympärivuotiseksi – museo tahtoo tavoittaa matkailijat tulevana talvikautena

Lapin met­sä­mu­seol­la ha­ka­taan puita, ra­ken­ne­taan ta­pah­tu­ma-au­kio ja toi­min­ta muu­te­taan ym­pä­ri­vuo­ti­sek­si – museo tahtoo ta­voit­taa mat­kai­li­jat tu­le­va­na tal­vi­kau­te­na

12.05.2023 14:39
Tilaajille
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

17.04.2023 17:30
Tilaajille
Mia Greenin korvaamaton valokuvakokoelma voi muuttaa turvaan Tornioon

Mia Greenin kor­vaa­ma­ton va­lo­ku­va­ko­koel­ma voi muuttaa turvaan Tor­nioon

14.04.2023 17:02
Tilaajille
Mestari museossa
Kolumni

Mestari mu­seos­sa

30.03.2023 06:50
Rovaniemen museoille perustetaan yhteinen kokoelmavarasto – sinne on tarkoitus siirtää muun muassa sata paria suksia

Ro­va­nie­men mu­seoil­le pe­rus­te­taan yh­tei­nen ko­koel­ma­va­ras­to – sinne on tar­koi­tus siirtää muun muassa sata paria suksia

02.03.2023 15:55
Tilaajille