Saamelaiskulttuuri
Suvi Westin uutuuselokuva nähdään DocPointin ohjelmistossa

Suvi Westin uu­tuus­elo­ku­va nähdään Doc­Poin­tin oh­jel­mis­tos­sa

14.01.2021 08:00
Tilaajille
Maarit Magga valmistelee väitöstutkimusta duodjista, saamelaisesta käsityöstä, joka kertoo suvusta ja perheestä

Maarit Magga val­mis­te­lee väi­tös­tut­ki­mus­ta duod­jis­ta, saa­me­lai­ses­ta kä­si­työs­tä, joka kertoo suvusta ja per­hees­tä

07.12.2020 21:01
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Niga voimansa päivinä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Niga voi­man­sa päivinä

02.12.2020 16:50
Tilaajille
Saamelais- ja romanitaiteilijat kohtasivat ja puhuivat kulttuureistaan Inarissa

Saa­me­lais- ja ro­ma­ni­tai­tei­li­jat koh­ta­si­vat ja pu­hui­vat kult­tuu­reis­taan Ina­ris­sa

26.11.2020 17:40
Tilaajille
Vuokko Hirvonen nimettiin Vuoden Alumniksi

Vuokko Hir­vo­nen ni­met­tiin Vuoden Alum­nik­si

16.11.2020 17:30
Tilaajille
Niilo Aikion novellisarjan kolmas osa ilmestyy: Saamelaisen Nigán tarina jatkuu

Niilo Aikion no­vel­li­sar­jan kolmas osa il­mes­tyy: Saa­me­lai­sen Nigán tarina jatkuu

20.10.2020 18:00
Tilaajille
Kieli kantaa mukanaan omaa kulttuuria – "Haluan rohkaista käyttämään saamen kieltä, vaikka kielitaito ei olisikaan täydellinen"

Kieli kantaa mu­ka­naan omaa kult­tuu­ria – "Haluan roh­kais­ta käyt­tä­mään saamen kieltä, vaikka kie­li­tai­to ei oli­si­kaan täy­del­li­nen"

08.10.2020 15:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kai­vos­toi­min­nal­le selkeät pe­li­sään­nöt

14.06.2020 10:19 1
Tilaajille
Tuore kirja kertoo sarvilakin tarinan sanoin ja kuvin ja tuo päivänvaloon saamelaisen naisen historiaa.

Tuore kirja kertoo sar­vi­la­kin tarinan sanoin ja kuvin ja tuo päi­vän­va­loon saa­me­lai­sen naisen his­to­riaa.

08.04.2020 19:58
Tilaajille
Siida sai tukea kahden miljoonan euron yhteiseen hankkeeseen Norjan ja Ruotsin saamelaismuseoiden kanssa

Siida sai tukea kahden mil­joo­nan euron yh­tei­seen hank­kee­seen Norjan ja Ruotsin saa­me­lais­mu­seoi­den kanssa

31.03.2020 19:02
Tilaajille
Saamelaiskäräjät jakoi 179 000 euroa kulttuurin edistämiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi 179 000 euroa kult­tuu­rin edis­tä­mi­seen

28.01.2020 21:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna Korkman

Lu­ki­jal­ta: Lisää tietoa saa­me­lais­kult­tuu­ris­ta

24.10.2019 05:30
Tilaajille
Marko Jouste luennoi Rovaniemellä saamelaisesta nykymusiikista

Marko Jouste luennoi Ro­va­nie­mel­lä saa­me­lai­ses­ta ny­ky­mu­sii­kis­ta

15.10.2019 13:41
Disney-prinsessatkin tulevat Lappiin – Saamelaiset tekivät historiallisen sopimuksen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Frozen-elokuvassa

Dis­ney-prin­ses­sat­kin tulevat Lappiin – Saa­me­lai­set tekivät his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hyö­dyn­tä­mi­ses­tä Fro­zen-elo­ku­vas­sa

12.10.2019 07:30
Tilaajille