Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Po­ron­va­so­jen ka­ru­sel­li tai­de­maail­man kes­kiös­sä – Saa­me­lais­tai­de esit­täy­tyy Ve­net­sian bien­naa­lis­sa

Historian ensimmäisessä Saamen paviljongissa nähdään Pauliina Feodoroffin, Máret Ánne Saran ja Anders Sunnan teoksia.

Taiteilija Máret Ánne Sara rakentaa Venetsian biennaaliin karusellimaisen installaation, jossa materiaalina ovat poronvasat.
Taiteilija Máret Ánne Sara rakentaa Venetsian biennaaliin karusellimaisen installaation, jossa materiaalina ovat poronvasat.

Venetsian biennaalissa on esillä tänä vuonna ensimmäistä kertaa esillä saamelaistaiteen näyttely, kun Pohjoismaiden paviljonki muuntuu Saamen paviljongiksi. Näyttelyyn on valittu Pauliina Feodoroffin, Máret Ánne Saran ja Anders Sunnan teoksia.

Saamelaispaviljongin näyttelyn tuottaa Norjan kulttuuri- ja ulkoministeriön alainen Contemporary Art Norway (OCA) -säätiö.  Sen tiedotteen mukaan Pohjoismaiden paviljongin muuntuminen Saamen paviljongiksi juhlistaa saamelaisten taidetta ja pohjoismaista Kuolan niemimaalle Venäjälle ulottuvan kansan suvereniteettiä.