Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Videopelit
"Yleisö huusi ja oli ihan vauhkona, kun kävelimme takahuoneesta lavalle" – pelimusiikki tarjoaa elämyksiä laajalla skaalalla

"Yleisö huusi ja oli ihan vauh­ko­na, kun kä­ve­lim­me ta­ka­huo­nees­ta la­val­le" – pe­li­mu­siik­ki tarjoaa elä­myk­siä laa­jal­la skaa­lal­la

18.03.2023 14:00
Tilaajille
Syrjäytymistä vastaan yhdessä tietokoneilla pelaten – Turbolaneissa rovaniemeläiset nuoret pääsevät mittelöimään toisiaan vastaan ja pitämään hauskaa

Syr­jäy­ty­mis­tä vastaan yhdessä tie­to­ko­neil­la pelaten – Tur­bo­la­neis­sa ro­va­nie­me­läi­set nuoret pää­se­vät mit­te­löi­mään toi­siaan vastaan ja pi­tä­mään hauskaa

02.03.2023 07:00
Tilaajille
Miksi FIFA, änäri ja muut urheilun videopelit ovat vuodesta toiseen suosittuja, vaikka uusimpien versioiden päivitykset ovat vain marginaalisia? – "Niiden rinnalle voisi tulla uutta"

Miksi FIFA, änäri ja muut ur­hei­lun vi­deo­pe­lit ovat vuo­des­ta toiseen suo­sit­tu­ja, vaikka uu­sim­pien ver­sioi­den päi­vi­tyk­set ovat vain mar­gi­naa­li­sia? – "Niiden rin­nal­le voisi tulla uutta"

31.01.2023 18:17 1
Tilaajille
Päiväkirja: Minä ja maailmanloppu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Minä ja maail­man­lop­pu

29.10.2022 05:00
Tilaajille
Peliarvostelu: Disney Dreamlight Valley

Pe­liar­vos­te­lu: Disney Dream­light Valley

28.10.2022 05:30
Tilaajille
Saamenkielinen videopeli tuo kulttuuria esiin uudella tavalla – Pienen suomalaisen studion kehittämä Skábma on ensimmäinen suuren mittakaavan viihteellinen peli saameksi

Saa­men­kie­li­nen vi­deo­pe­li tuo kult­tuu­ria esiin uudella tavalla – Pienen suo­ma­lai­sen studion ke­hit­tä­mä Skábma on en­sim­mäi­nen suuren mit­ta­kaa­van viih­teel­li­nen peli saa­mek­si

03.07.2022 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fort­ni­te pilaa elämän

15.06.2022 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­deo­pe­li ei aiheuta vä­ki­val­taa

15.06.2022 05:30
Tilaajille
Maailman ensimmäinen saamenkielinen konsoli- ja tietokonepeli julkaistu

Maail­man en­sim­mäi­nen saa­men­kie­li­nen kon­so­li- ja tie­to­ko­ne­pe­li jul­kais­tu

22.04.2022 21:19
Tilaajille
Arvio: Pelifilmatisointi kierrättää häpeilemättä aineksia eri elokuvasarjoista

Arvio: Pe­li­fil­ma­ti­soin­ti kier­rät­tää hä­pei­le­mät­tä ai­nek­sia eri elo­ku­va­sar­jois­ta

18.02.2022 10:00
Tilaajille
Pelit ovat turhaa ajan tuhlausta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelit ovat turhaa ajan tuh­laus­ta?

29.12.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Näin minusta tuli uudelleen palikoilla rakentaja
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Näin minusta tuli uu­del­leen pa­li­koil­la ra­ken­ta­ja

29.04.2021 07:00
Tilaajille
"Mitä tekee lapsen empatiakehitykselle, jos tappaa videopelissä sata ihmistä päivässä?" – Asiantuntija: Tehokkaimmin väkivaltaa kitketään vaikuttamalla valtahierarkian ylimpiin

"Mitä tekee lapsen em­pa­tia­ke­hi­tyk­sel­le, jos tappaa vi­deo­pe­lis­sä sata ihmistä päi­väs­sä?" – Asian­tun­ti­ja: Te­hok­kaim­min vä­ki­val­taa kit­ke­tään vai­kut­ta­mal­la val­ta­hie­rar­kian ylim­piin

20.02.2021 18:36 4
Tilaajille
Murhaaja luuraa joukossa, ja pelikaverikin vetää höplästä – Urho ja Sampo Luomaa kiehtoo Among Us -hittipelissä jännitys

Mur­haa­ja luuraa jou­kos­sa, ja pe­li­ka­ve­ri­kin vetää höp­läs­tä – Urho ja Sampo Luomaa kiehtoo Among Us -hit­ti­pe­lis­sä jän­ni­tys

16.12.2020 17:27
Tilaajille
Päiväkirja: Oppia pelit kaikki – videopeleistä voi oppia vaikka mitä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Oppia pelit kaikki – vi­deo­pe­leis­tä voi oppia vaikka mitä

12.08.2020 07:00
Tilaajille
E-urheiluhanke huipentuu kolmipäiväiseen pelitapahtumaan – yleisö pääsee seuraamaan livenä CS:GO-turnausta

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16
Lappian Ammattiopisto kokosi ensimmäisen Counter Strike-kilpajoukkueensa

Lappian Am­mat­ti­opis­to kokosi en­sim­mäi­sen Counter Stri­ke-kil­pa­jouk­kueen­sa

10.06.2020 12:49
Lautapelit ja palvelu rovaniemeläisen pelikaupan pelastuksia – henkilökunnalla yhteensä vuosikymmenien kokemus

Lau­ta­pe­lit ja palvelu ro­va­nie­me­läi­sen pe­li­kau­pan pe­las­tuk­sia – hen­ki­lö­kun­nal­la yh­teen­sä vuo­si­kym­me­nien kokemus

07.02.2020 08:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Vi­deo­pe­lit olym­pia­lai­siin?

14.11.2019 05:00
Tilaajille