kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Videopelit
Tuukka Saarenketo julkaisee ensimmäisen tietokonepelinsä, ja se on ainutlaatuista Rovaniemellä – pelissä demonisiskokset aiheuttavat kaaosta ja korjaavat virheitään

Tuukka Saa­ren­ke­to jul­kai­see en­sim­mäi­sen tie­to­ko­ne­pe­lin­sä, ja se on ai­nut­laa­tuis­ta Ro­va­nie­mel­lä – pelissä de­mo­ni­sis­kok­set ai­heut­ta­vat kaaosta ja kor­jaa­vat vir­hei­tään

15.01.2024 14:54
Tilaajille
Viekö videopeli jälkikasvun kadotukseen?
Kolumni

Viekö vi­deo­pe­li jäl­ki­kas­vun ka­do­tuk­seen?

24.08.2023 15:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­deo­pe­lit ovat hyö­dyl­li­siä

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Videopelaamisen hyöty ei aina piile itse pelissä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vi­deo­pe­laa­mi­sen hyöty ei aina piile itse pelissä

04.05.2023 16:26
"Yleisö huusi ja oli ihan vauhkona, kun kävelimme takahuoneesta lavalle" – pelimusiikki tarjoaa elämyksiä laajalla skaalalla

"Yleisö huusi ja oli ihan vauh­ko­na, kun kä­ve­lim­me ta­ka­huo­nees­ta la­val­le" – pe­li­mu­siik­ki tarjoaa elä­myk­siä laa­jal­la skaa­lal­la

18.03.2023 14:00
Tilaajille
Syrjäytymistä vastaan yhdessä tietokoneilla pelaten – Turbolaneissa rovaniemeläiset nuoret pääsevät mittelöimään toisiaan vastaan ja pitämään hauskaa

Syr­jäy­ty­mis­tä vastaan yhdessä tie­to­ko­neil­la pelaten – Tur­bo­la­neis­sa ro­va­nie­me­läi­set nuoret pää­se­vät mit­te­löi­mään toi­siaan vastaan ja pi­tä­mään hauskaa

02.03.2023 07:00
Tilaajille
Miksi FIFA, änäri ja muut urheilun videopelit ovat vuodesta toiseen suosittuja, vaikka uusimpien versioiden päivitykset ovat vain marginaalisia? – "Niiden rinnalle voisi tulla uutta"

Miksi FIFA, änäri ja muut ur­hei­lun vi­deo­pe­lit ovat vuo­des­ta toiseen suo­sit­tu­ja, vaikka uu­sim­pien ver­sioi­den päi­vi­tyk­set ovat vain mar­gi­naa­li­sia? – "Niiden rin­nal­le voisi tulla uutta"

31.01.2023 18:17 1
Tilaajille
Päiväkirja: Minä ja maailmanloppu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Minä ja maail­man­lop­pu

29.10.2022 05:00
Tilaajille
Peliarvostelu: Disney Dreamlight Valley

Pe­liar­vos­te­lu: Disney Dream­light Valley

28.10.2022 05:30
Tilaajille
Saamenkielinen videopeli tuo kulttuuria esiin uudella tavalla – Pienen suomalaisen studion kehittämä Skábma on ensimmäinen suuren mittakaavan viihteellinen peli saameksi

Saa­men­kie­li­nen vi­deo­pe­li tuo kult­tuu­ria esiin uudella tavalla – Pienen suo­ma­lai­sen studion ke­hit­tä­mä Skábma on en­sim­mäi­nen suuren mit­ta­kaa­van viih­teel­li­nen peli saa­mek­si

03.07.2022 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fort­ni­te pilaa elämän

15.06.2022 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­deo­pe­li ei aiheuta vä­ki­val­taa

15.06.2022 05:30
Tilaajille
Maailman ensimmäinen saamenkielinen konsoli- ja tietokonepeli julkaistu

Maail­man en­sim­mäi­nen saa­men­kie­li­nen kon­so­li- ja tie­to­ko­ne­pe­li jul­kais­tu

22.04.2022 21:19
Tilaajille
Arvio: Pelifilmatisointi kierrättää häpeilemättä aineksia eri elokuvasarjoista

Arvio: Pe­li­fil­ma­ti­soin­ti kier­rät­tää hä­pei­le­mät­tä ai­nek­sia eri elo­ku­va­sar­jois­ta

18.02.2022 10:00
Tilaajille
Pelit ovat turhaa ajan tuhlausta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelit ovat turhaa ajan tuh­laus­ta?

29.12.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Näin minusta tuli uudelleen palikoilla rakentaja
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Näin minusta tuli uu­del­leen pa­li­koil­la ra­ken­ta­ja

29.04.2021 07:00
Tilaajille
"Mitä tekee lapsen empatiakehitykselle, jos tappaa videopelissä sata ihmistä päivässä?" – Asiantuntija: Tehokkaimmin väkivaltaa kitketään vaikuttamalla valtahierarkian ylimpiin

"Mitä tekee lapsen em­pa­tia­ke­hi­tyk­sel­le, jos tappaa vi­deo­pe­lis­sä sata ihmistä päi­väs­sä?" – Asian­tun­ti­ja: Te­hok­kaim­min vä­ki­val­taa kit­ke­tään vai­kut­ta­mal­la val­ta­hie­rar­kian ylim­piin

20.02.2021 18:36 4
Tilaajille
Murhaaja luuraa joukossa, ja pelikaverikin vetää höplästä – Urho ja Sampo Luomaa kiehtoo Among Us -hittipelissä jännitys

Mur­haa­ja luuraa jou­kos­sa, ja pe­li­ka­ve­ri­kin vetää höp­läs­tä – Urho ja Sampo Luomaa kiehtoo Among Us -hit­ti­pe­lis­sä jän­ni­tys

16.12.2020 17:27
Tilaajille
Päiväkirja: Oppia pelit kaikki – videopeleistä voi oppia vaikka mitä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Oppia pelit kaikki – vi­deo­pe­leis­tä voi oppia vaikka mitä

12.08.2020 07:00
Tilaajille
E-urheiluhanke huipentuu kolmipäiväiseen pelitapahtumaan – yleisö pääsee seuraamaan livenä CS:GO-turnausta

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16