Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koululaisten kirjoitukset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirien yli­ja­los­tus mennyt nau­ret­ta­vak­si

09.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­on­gel­mil­la leveily on väärin

09.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­sen­nus uu­sim­pa­na tren­di­nä?

09.06.2023 05:00
Tilaajille
Nuorten liikkumattomuus hyytävä aikapommi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten liik­ku­mat­to­muus hyytävä ai­ka­pom­mi

08.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­hi­kan­nat las­kus­sa?

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­läk­syt kuor­mit­ta­vat nuorten mie­len­ter­veyt­tä

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­deo­pe­lit ovat hyö­dyl­li­siä

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Puhelin muuttaa nuorten käytöstä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puhelin muuttaa nuorten käy­tös­tä

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen voi olla rikos

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää jal­ka­pal­lo­hal­le­ja

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syö­mis­häi­riöi­hin suh­tau­du­taan vä­hät­te­le­väs­ti

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Roskat pi­laa­vat luonnon

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Kuolevatko lukijat sukupuuttoon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­le­vat­ko lukijat su­ku­puut­toon?

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoren tulisi har­ras­taa jotain

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ta­kaa syödä

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raa­loi­hin tar­vi­taan uu­dis­tuk­sia

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Mielenterveys ongelmia ei oteta tosissaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys on­gel­mia ei oteta to­sis­saan

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulu opettaa vain muis­ta­maan

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­ve­ri­suh­teet ovat tär­kei­tä

01.02.2023 05:00
Tilaajille