Arvostelut
Kuukausi
Teatteriarvio: Lempistä ei puutu rohkeutta eikä intohimoa

Teat­te­riar­vio: Lem­pis­tä ei puutu roh­keut­ta eikä in­to­hi­moa

17.09.2020 13:48 0
Elokuva-arvio: Tehtaan tarina ei tavoita katsojaa

Elo­ku­va-ar­vio: Tehtaan tarina ei tavoita kat­so­jaa

11.09.2020 09:51 0
Psykedeelistä elektropoppia melankolisella latauksella – Ruusujen toinen albumi on onnistunut
Mielipide Anni Koikkalainen

Psy­ke­dee­lis­tä elekt­ro­pop­pia me­lan­ko­li­sel­la la­tauk­sel­la – Ruu­su­jen toinen albumi on on­nis­tu­nut

11.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Animal Crossing: New Horizons – Tylsä mutta koukuttava elämäsimulaatio vetää puoleensa kaupunkilaisnuoria
Mielipide Julia Laiho

Animal Cros­sing: New Ho­ri­zons – Tylsä mutta kou­kut­ta­va elä­mä­si­mu­laa­tio vetää puo­leen­sa kau­pun­ki­lais­nuo­ria

28.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvostelu: Sanoja kaukaisuuden kaipaajille - Paratiisi sydämessäni on matka maailman sieluun
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Sanoja kau­kai­suu­den kai­paa­jil­le - Pa­ra­tii­si sy­dä­mes­sä­ni on matka maail­man sieluun

14.08.2020 06:10 0
Arvostelu: Sotilassäveliä muistojen monenkirjavilta nuottilehdiltä

Ar­vos­te­lu: So­ti­las­sä­ve­liä muis­to­jen mo­nen­kir­ja­vil­ta nuot­ti­leh­dil­tä

13.08.2020 15:26 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Siniseen verhottu salaisuus

Näyt­te­lyar­vio: Si­ni­seen ver­hot­tu sa­lai­suus

12.08.2020 14:22 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pako unien huoneesta

Näyt­te­lyar­vio: Pako unien huo­nees­ta

12.08.2020 14:20 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ajatuksia tulevasta ajasta

Näyt­te­lyar­vio: Aja­tuk­sia tu­le­vas­ta ajasta

12.08.2020 14:18 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Muutoksen melankolisia muotokuvia

Näyt­te­lyar­vio: Muu­tok­sen me­lan­ko­li­sia muo­to­ku­via

11.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Rakkautta ja rahaa hinnalla millä hyvänsä – saksalaissarja koukuttaa 13. kaudellaankin

Rak­kaut­ta ja rahaa hin­nal­la millä hyvänsä – sak­sa­lais­sar­ja kou­kut­taa 13. kau­del­laan­kin

09.08.2020 07:00 0
Elokuva-arvio: Suurvallan loppu ja erään elämän alku

Elo­ku­va-ar­vio: Suur­val­lan loppu ja erään elämän alku

23.07.2020 13:53 0
Arvostelu: Opas uuden ajan feminismiin – Florence Given kertoo kovia totuuksia esikoiskirjassaan
Mielipide Anni Koikkalainen

Ar­vos­te­lu: Opas uuden ajan fe­mi­nis­miin – Flo­ren­ce Given kertoo kovia to­tuuk­sia esi­kois­kir­jas­saan

17.07.2020 06:00 0
Arvostelu: Disclosure on mustan transnaisen tuottama silmiä avaava dokumentti, jota tarvitsemme enemmän kuin koskaan!
Mielipide Venla Kiiskinen

Ar­vos­te­lu: Disc­lo­su­re on mustan trans­nai­sen tuot­ta­ma silmiä avaava do­ku­ment­ti, jota tar­vit­sem­me enemmän kuin kos­kaan!

03.07.2020 06:00 0
Teatteriarvio: Toivolla on hyvä elää – Valdemarin kesäteatteri uudisti konseptiaan onnistuneesti

Teat­te­riar­vio: Toi­vol­la on hyvä elää – Val­de­ma­rin ke­sä­teat­te­ri uudisti kon­sep­tiaan on­nis­tu­nees­ti

02.07.2020 12:54 0
Tilaajille
Arvio: Vierailu viidakkoon –Janne Laineen näyttely Aineen taidemuseossa pohtii suhdettamme metsään

Arvio: Vie­rai­lu vii­dak­koon –Janne Laineen näyt­te­ly Aineen tai­de­mu­seos­sa pohtii suh­det­tam­me metsään

30.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Arvio: Sama taivas, sama maa – valokuvanäyttely rinnastaa näkymiä Atlantin kahdelta rannalta

Arvio: Sama taivas, sama maa – va­lo­ku­va­näyt­te­ly rin­nas­taa näkymiä At­lan­tin kah­del­ta ran­nal­ta

30.06.2020 20:55 0
Tilaajille
Arvostelu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sarjassa pelataan cluedoa mustan huumorin varjolla
Mielipide Erica Niemelä

Ar­vos­te­lu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sar­jas­sa pe­la­taan cluedoa mustan huu­mo­rin var­jol­la

18.06.2020 06:00 0
Arvostelu: Pikaoikeutta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hieman" sutkista lakimiehestä
Mielipide Antti Korteniemi

Ar­vos­te­lu: Pi­ka­oi­keut­ta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hie­man" sut­kis­ta la­ki­mie­hes­tä

05.06.2020 06:00 0
Kirja-arvostelu: Petsamon luostari oli Suomelle kuin hankala appi

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pet­sa­mon luos­ta­ri oli Suo­mel­le kuin hankala appi

03.06.2020 13:11 0
Tilaajille