pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Arvostelut
Elokuva-arvostelu: Muutoksen tuulia Tornionlaaksosta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Muu­tok­sen tuulia Tor­nion­laak­sos­ta

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Sarja-arvostelu: Sarjamurhaajien jäljillä

Sar­ja-ar­vos­te­lu: Sar­ja­mur­haa­jien jäl­jil­lä

29.04.2022 06:00
Tilaajille
Peliarvostelu: Vihastuttava juhlistus – Mario 3D Allstars ei ole täysin tuhoon tuomittu, mutta se on koottu kiirreellä kokoon

Pe­liar­vos­te­lu: Vi­has­tut­ta­va juh­lis­tus – Mario 3D Alls­tars ei ole täysin tuhoon tuo­mit­tu, mutta se on koottu kiir­reel­lä kokoon

15.04.2022 06:00
Tilaajille
Kansien välissä: Kaikenkarvaisia eläimiä

Kansien vä­lis­sä: Kai­ken­kar­vai­sia eläimiä

14.04.2022 06:00
Teatteriarvio: Supermarsu vastaan mikromuovi — Rovaniemen teatterin lastennäytelmässä vuorottelevat arki ja salaiset seikkailut

Teat­te­riar­vio: Su­per­mar­su vastaan mik­ro­muo­vi — Ro­va­nie­men teat­te­rin las­ten­näy­tel­mäs­sä vuo­rot­te­le­vat arki ja sa­lai­set seik­kai­lut

11.04.2022 10:20
Tilaajille
Konserttiarvio: Disneystä maailmansotaan – kamarikonsertissa tunteet nousivat pintaan

Kon­sert­tiar­vio: Dis­neys­tä maail­man­so­taan – ka­ma­ri­kon­ser­tis­sa tunteet nou­si­vat pintaan

08.04.2022 11:51
Tilaajille
"Me olemme kestävyysvaje" – Laulut tuovat mustaa huumoria dokumenttiin vanhushoivan arjesta

"Me olemme kes­tä­vyys­va­je" – Laulut tuovat mustaa huu­mo­ria do­ku­ment­tiin van­hus­hoi­van arjesta

05.04.2022 14:30 1
Peliarvostelu: Kiillotettu pokémon-seikkailu – Pokémon Brilliant Diamondin grafiikka on suloisen pehmeää

Pe­liar­vos­te­lu: Kiil­lo­tet­tu poké­mon-seik­kai­lu – Pokémon Bril­liant Dia­mon­din gra­fiik­ka on su­loi­sen pehmeää

01.04.2022 06:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Putinin käsi kuristaa arktista aluetta

Kir­ja-ar­vio: Putinin käsi ku­ris­taa ark­tis­ta aluetta

29.03.2022 17:30 2
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteella silmään sotkevaa turistia – sukset suhisevat kun Ars Nartae laskee yli matkailun suosimasta Lappi-kuvastosta

Näyt­te­lyar­vio: Tai­teel­la silmään sot­ke­vaa tu­ris­tia – sukset su­hi­se­vat kun Ars Nartae laskee yli mat­kai­lun suo­si­mas­ta Lap­pi-ku­vas­tos­ta

26.03.2022 09:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Sattuman kanssa kilpasilla

Näyt­te­lyar­vio: Sat­tu­man kanssa kil­pa­sil­la

25.03.2022 17:30
Tilaajille
Kansien välissä: Teslan tarinoita tulevaisuudesta

Kansien vä­lis­sä: Teslan ta­ri­noi­ta tu­le­vai­suu­des­ta

23.03.2022 09:01
Levyarvostelu: Taivaallista tarinankerrontaa – Pehmoainon Ep on tarinallinen kokonaisuus rakkaudesta ja siihen liimautuneista peloista

Le­vyar­vos­te­lu: Tai­vaal­lis­ta ta­ri­nan­ker­ron­taa – ­Peh­moai­non Ep on ta­ri­nal­li­nen ko­ko­nai­suus rak­kau­des­ta ja siihen lii­mau­tu­neis­ta pe­lois­ta

18.03.2022 06:00
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Texasin verilöylyt jatkuvat

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Texasin ve­ri­löy­lyt jat­ku­vat

11.03.2022 06:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taide on mielen tahtotila – Ryhmä Kemi oli aktiivisimmillaan vuosina 1965–1973, kun moderni taide ei ollut vielä rantautunut Lappiin

Näyt­te­lyar­vio: Taide on mielen tah­to­ti­la – Ryhmä Kemi oli ak­tii­vi­sim­mil­laan vuosina 1965–1973, kun moderni taide ei ollut vielä ran­tau­tu­nut Lappiin

01.03.2022 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Rakkaudesta luontokuvauksen lajiin – luontokuvasuuruus Hannu Hautalan ensimmäisessä Rovaniemen yksityisnäyttelyssä avautuu näkymä suomalaisen luontokuvauksen historiaan

Näyt­te­lyar­vio: Rak­kau­des­ta luon­to­ku­vauk­sen lajiin – ­luon­to­ku­va­suu­ruus Hannu Hau­ta­lan en­sim­mäi­ses­sä Ro­va­nie­men yk­si­tyis­näyt­te­lys­sä avautuu näkymä suo­ma­lai­sen luon­to­ku­vauk­sen his­to­riaan

17.02.2022 11:15 2
Tilaajille
Levyarvio: Niillas Holmbergin ja Jakop Janssønnin Guorga auraa reittiä genrevapaisiin säveltaivaisiin

Le­vyar­vio: Niillas Holm­ber­gin ja Jakop Janssøn­nin Guorga auraa reittiä gen­re­va­pai­siin sä­vel­tai­vai­siin

15.02.2022 18:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Äiti myyttien äärellä

Näyt­te­lyar­vio: Äiti myyt­tien äärellä

15.02.2022 13:48
Tilaajille
Kirja-arvio: Andy-patsas oli hätähuuto pienen kunnan puolesta

Kir­ja-ar­vio: An­dy-pat­sas oli hä­tä­huu­to pienen kunnan puo­les­ta

14.02.2022 19:00
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Sisällissota rovaniemeläisnuoren silmin

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Si­säl­lis­so­ta ro­va­nie­me­läis­nuo­ren silmin

14.02.2022 11:18
Tilaajille