Arvostelut
Kuukausi
Elokuva-arvio: Suurvallan loppu ja erään elämän alku

Elo­ku­va-ar­vio: Suur­val­lan loppu ja erään elämän alku

23.07.2020 13:53 0
Arvostelu: Opas uuden ajan feminismiin – Florence Given kertoo kovia totuuksia esikoiskirjassaan
Mielipide Anni Koikkalainen

Ar­vos­te­lu: Opas uuden ajan fe­mi­nis­miin – Flo­ren­ce Given kertoo kovia to­tuuk­sia esi­kois­kir­jas­saan

17.07.2020 06:00 0
Arvostelu: Disclosure on mustan transnaisen tuottama silmiä avaava dokumentti, jota tarvitsemme enemmän kuin koskaan!
Mielipide Venla Kiiskinen

Ar­vos­te­lu: Disc­lo­su­re on mustan trans­nai­sen tuot­ta­ma silmiä avaava do­ku­ment­ti, jota tar­vit­sem­me enemmän kuin kos­kaan!

03.07.2020 06:00 0
Teatteriarvio: Toivolla on hyvä elää – Valdemarin kesäteatteri uudisti konseptiaan onnistuneesti

Teat­te­riar­vio: Toi­vol­la on hyvä elää – Val­de­ma­rin ke­sä­teat­te­ri uudisti kon­sep­tiaan on­nis­tu­nees­ti

02.07.2020 12:54 0
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Vierailu viidakkoon –Janne Laineen näyttely Aineen taidemuseossa pohtii suhdettamme metsään

Arvio: Vie­rai­lu vii­dak­koon –Janne Laineen näyt­te­ly Aineen tai­de­mu­seos­sa pohtii suh­det­tam­me metsään

30.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Arvio: Sama taivas, sama maa – valokuvanäyttely rinnastaa näkymiä Atlantin kahdelta rannalta

Arvio: Sama taivas, sama maa – va­lo­ku­va­näyt­te­ly rin­nas­taa näkymiä At­lan­tin kah­del­ta ran­nal­ta

30.06.2020 20:55 0
Tilaajille
Arvostelu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sarjassa pelataan cluedoa mustan huumorin varjolla
Mielipide Erica Niemelä

Ar­vos­te­lu: Kunnes kuolema heidät erottaa – Why women kill -sar­jas­sa pe­la­taan cluedoa mustan huu­mo­rin var­jol­la

18.06.2020 06:00 0
Arvostelu: Pikaoikeutta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hieman" sutkista lakimiehestä
Mielipide Antti Korteniemi

Ar­vos­te­lu: Pi­ka­oi­keut­ta juuri sinulle – Better Call Saul kertoo "hie­man" sut­kis­ta la­ki­mie­hes­tä

05.06.2020 06:00 0
Kirja-arvostelu: Petsamon luostari oli Suomelle kuin hankala appi

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pet­sa­mon luos­ta­ri oli Suo­mel­le kuin hankala appi

03.06.2020 13:11 0
Tilaajille
Lordin livestream-keikka kaatui ja nousi – Palvelunestohyökkäys pilasi silti monien illan ympäri maailmaa

Lordin li­vest­ream-keik­ka kaatui ja nousi – Pal­ve­lun­es­to­hyök­käys pilasi silti monien illan ympäri maail­maa

23.05.2020 14:34 0
Tilaajille
Arvostelu: Dangerous Lies elokuva vie katsojan ennalta-arvattaviin maisemiin eikä tarjoa mitään uutta
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Dan­ge­rous Lies elokuva vie kat­so­jan en­nal­ta-ar­vat­ta­viin mai­se­miin eikä tarjoa mitään uutta

21.05.2020 06:30 0
Arvostelu: Birds of Prey elokuvassa ei turhaan hienostella kielenkäyttöä ja yhteenotot eivät lakkaa
Mielipide Mette Oikarinen

Ar­vos­te­lu: Birds of Prey elo­ku­vas­sa ei turhaan hie­nos­tel­la kie­len­käyt­töä ja yh­teen­otot eivät lakkaa

08.05.2020 06:00 0
Villikissojen valtaistuinpeli –Tiger Kingin suurin synti on sensaatiohakuisuus
Mielipide Antti Nuorti

Vil­li­kis­so­jen val­ta­is­tuin­pe­li –Tiger Kingin suurin synti on sen­saa­tio­ha­kui­suus

24.04.2020 06:30 0
Arvostelu: Aika ojentaa kukkia – Verkkoon siirretty näyttelykokonaisuus on erikoinen kokemus, mutta se toimii.

Ar­vos­te­lu: Aika ojentaa kukkia – Verk­koon siir­ret­ty näyt­te­ly­ko­ko­nai­suus on eri­koi­nen ko­ke­mus, mutta se toimii.

21.04.2020 21:55 0
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kuntakentän ongelmalinko löytyi Kittilästä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kun­ta­ken­tän on­gel­ma­lin­ko löytyi Kit­ti­läs­tä

21.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Parks and Recreation on täydellistä karanteenikatsottavaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Parks and Rec­rea­tion on täy­del­lis­tä ka­ran­tee­ni­kat­sot­ta­vaa

10.04.2020 06:30 0
Levyarvostelu: Widenius laajentaa ilmaisuaan

Le­vyar­vos­te­lu: Wi­de­nius laa­jen­taa il­mai­suaan

07.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Lapset ihmettelemässä aikuisten maailmaa: klassikko "Kuin tappaisi satakielen" kertoo myös nykypäivästä
Mielipide Elli Alasaari

Lapset ih­met­te­le­mäs­sä ai­kuis­ten maail­maa: klas­sik­ko "Kuin tap­pai­si sa­ta­kie­len" kertoo myös ny­ky­päi­väs­tä

27.03.2020 06:00 0
Arvostelu: Lappi on erakkojen luvattu maa

Ar­vos­te­lu: Lappi on erak­ko­jen luvattu maa

19.03.2020 09:17 0
Tilaajille
Sonic the Movie — Valonnopeaa seikkailua sinisen siilin matkassa
Mielipide Julia Laiho

Sonic the Movie — Va­lon­no­peaa seik­kai­lua sinisen siilin mat­kas­sa

13.03.2020 06:00 0